Strona 1 z 1

Nabór na Asesora Trybunału Koronnego

PostNapisane: 12 kwi 2019, o 21:21
przez Andronik
W obliczu niefortunnego zwolnienia stanowiska Asesora Trybunału Koronnego przez JW Paulusa markiza Buddusa, na podstawie Ustawy Sejmu nr 314 — Regulamin Sejmu, art. 7a ust. 1 pkt 1 (link), postanawiam o rozpoczęciu naboru na stanowisko asesorskie.

W przedmiocie informacji, w ślad za Ustawą Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym, art. 1 ust. 3 (link) informuję, że:

Wybrany na funkcję asesora może być obywatel sarmacki, który nie jest obywatelem lub funkcjonariuszem publicznym innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.


Wraz z kandydaturą, obywatel winien złożyć oświadczenie potwierdzające spełnienie tych warunków pod rygorem odrzucenia zgłoszenia. Przypominam, że kadencja Asesora Trybunału Koronnego trwa cztery miesiące.

/—/ S. G.

Re: Nabór na Asesora Trybunału Koronnego

PostNapisane: 13 kwi 2019, o 05:56
przez Antoni
Szanowny Marszałku,

zgłaszam swoją kandydaturę. Jednocześnie oświadczam, iż spełniam wymogi formalne.

Re: Nabór na Asesora Trybunału Koronnego

PostNapisane: 13 kwi 2019, o 05:58
przez Santi Vilarte
Szanowny Marszałku,

zgłaszam swoją kandydaturę i oświadczam, że spełniam wymogi przewidziane powyżej.

Re: Nabór na Asesora Trybunału Koronnego

PostNapisane: 13 kwi 2019, o 11:28
przez VAT
Marszałku, Wysoka Izbo,

zgłaszam się. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi przewidziane prawem.

Re: Nabór na Asesora Trybunału Koronnego

PostNapisane: 13 kwi 2019, o 12:04
przez GFvH
Szanowny Marszałku

Zgłaszam swoją kandydaturę i jednocześnie oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi przewidziane prawnie.

Re: Nabór na Asesora Trybunału Koronnego

PostNapisane: 14 kwi 2019, o 22:32
przez Andronik
Szanowni,

przyjmuję wszystkie kandydatury i oświadczam, że rozpocząłem wysłuchanie kandydatów na ATK. Zaznaczam, że w świetle prawa nabór trwa nadal.


/—/ S. G.