Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Informacja o koniecznosci powtorzenia glosowania

Miejsce zgłaszania projektów ustaw i uchwał

Informacja o koniecznosci powtorzenia glosowania

Postprzez Michal_Feliks 5 mar 2019, o 19:37

Panie Marszalku,

Uprzejmie informuje o koniecznosci powtorzenia glosowania nad kandydatura Januszka von Hippogryff-Pałasza na Asesora Trybunału Koronnego, a to z następujących powodów:

1/ Do głosowania nie zostali dopuszczeni dwaj Posłowie: Antoni Kacper Burbon-Conti i Andrzej Swarzewski,
2/ Kandydat nie uzyskał wystarczającej liczby głosów; zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy, do wyboru Asesora koniecznych jest uzyskanie 2/3 głosów, a więc 5 - Kandydat uzyskał zaledwie 4.

(-)
Defloriusz Dyman Wander
Marszałek TK
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: Informacja o koniecznosci powtorzenia glosowania

Postprzez Andrzej Fryderyk 5 mar 2019, o 20:01

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,

skład Sejmu, zgodnie z obowiązującym prawem, jest niepełny i zawiera pięciu z ustawowych siedmiu posłów. Wobec czego Pan Januszek von Hippogriff-Pałasz uzyskał wymaganą większość w głosowaniu, która jest większością 2/3 głosów posłów biorących udział w głosowaniu. Nie ma więc powodów do powtarzania głosowania. Przypominam również, że nie bez powodu system prawny Księstwa rozróżnia poszczególne większości, w tym większość związana z ustawową liczbą posłów, czyli 7.

Przypominam, również, że w zgodzie z Konstytucją organem który może dokonać wykładni prawa lub wydać postanowienie kontrolne, w którym zobliguje organ władzy publicznej do konkretnych działań jest Trybunał Koronny, zgodnie z procedurami opisanymi w Kodeksie Postępowania przed Trybunałem Koronnym nie zaś jego Marszałek w drodze osobistego „wydaje mi się”.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Fryderyk
Marszałek Sejmu
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Avatar użytkownika
 

Re: Informacja o koniecznosci powtorzenia glosowania

Postprzez Michal_Feliks 9 mar 2019, o 11:10

Powyższy post nawiązywał do postanowienia wydanego w dniu 19 lutego br. przez Trybunał Koronny. Był nieformalnym przypomnieniem o konieczności wykonania tego postanowienia, co konieczne, bo do dziś nie zostało ono wykonane, a to na Marszałku TK spoczywa przykry niekiedy - na przykład w kontekście tego postępowania - obowiązek reprezentowania Trybunału.. Pan Marszałek oczywiście dobrze treść postanowienia zna, został bowiem niezwłocznie powiadomiony o konieczności jego wykonania, by jednak nie pozwolić na publiczną manipulację, jaka się tu odbywa, zamieszczam poniżej kopię.

P O S T A N O W I E N I E


Sygn. akt: U 1/19

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Postanowienie Trybunału Koronnego”
Trybunał Koronny w składzie:
  • MTK Defloriusz Dyman Wander
  • JKM Piotr III Łukasz
  • ATK Paulus Buddus

rozstrzygniecie


Na podstawie art. 1 ust. 1 Konstytucji skład orzekający w niniejszej sprawie postanawia:

1/ zawiesić moc obowiązującą Postanowienia Marszałka Sejmu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie U 1/19.


uzasadnienie


W dotychczasowej praktyce orzeczniczej Trybunału Koronnego przeważał pogląd formalistyczny, zgodnie z którym obowiązki Trybunału ograniczają się do literalnej interpretacji i stosowania przepisów. W opinii składu orzekającego takie zakreślenie zadań Trybunału nie umożliwia wykonywania pełni jego konstytucyjnych uprawnień i obowiązków. Naczelnym zadaniem Trybunału, zwłaszcza w sprawach konstytucyjnych, powinno być dążenie do urzeczywistnienia w orzekaniu wartości płynących z ustawy zasadniczej, zwłaszcza ochrony wolności.

Postanowienie Marszałka Sejmu z 12 lutego 2019 roku stanowi akt interpretacji prawa w duchu przeciwnym do przyjętego przed jego wydaniem. W przeszłości obywatele bialeńscy mogli korzystać z prawa wybieralności do sarmackich organów władzy - ani Książęca Komisja Wyborcza, ani Sejm i jego organy, ani elektorat w czasie wyborów parlamentarnych nie podnosił zarzutu podnoszonego w par. 2 Postanowienia. Posłowie Andrzej Swarzewski i Antoni K. Burbon-Conti uzyskali mandaty na podstawie prawomocnych decyzji odpowiednich władz i uprawnionych do głosowania obywateli. Być może stało się tak niesłusznie i sprzecznie z właściwą interpretacją odpowiednich przepisów. Jednak dopóki interpretacji tej nie potwierdzi Trybunał Koronny, sarmacki system prawny musi chronić zarówno prawa polityczne obu posłów, jak też prawa ich wyborców do zachowania reprezentacji politycznej w parlamencie. Orzeczenie Trybunału w tej sprawie zapadnie ze skutkiem prawnym na przyszłość.


Mając na uwadze powyższe, skład orzekający postanowił wywieść z art. 1 Konstytucji prawo do tymczasowego zabezpieczenia interesów prawnych opisanych powyżej, i zdecydował jak w sentencji.

Postanowienie zostało przez skład orzekający przyjęte jednogłośnie.


SKŁAD ORZEKAJĄCY

/—/ Defloriusz Dyman Wander
/—/ Piotr III Łukasz
/—/ Paulus Buddus
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: Informacja o koniecznosci powtorzenia glosowania

Postprzez Andrzej Fryderyk 9 mar 2019, o 16:05

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,

wnoszenie makulatury do Sejmu jest surowo zabronione.

Skoro wątpliwości zostały rozwiane, wątek zamykam.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Laska Marszałkowska

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość