Strona 1 z 1

Wniosek o debatę pozalegislacyjną [polityka zagraniczna]

PostNapisane: 14 lut 2018, o 18:17
przez Cudzoziemiec 1
Prześwietny Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.


W N I O S E K:
Na podstawie artykułu 4 ustęp 4 Ustawy Sejmu nr 314 - Regulamin Sejmu danej w Grodzisku dnia 20 stycznia 2017 r. wnosimy o przeprowadzenie debaty nielegislacyjnej, której tematem będzie przedyskutowanie celów, kierunków i narzędzi prowadzenia przez Księcia Sarmacji polityki zagranicznej naszego kraju, jak również przedstawienie w jej wyniku projektu dokumentu określającego doktrynę (zatem cele, kierunki i narzędzia) polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Sarmackiej. Na podstawie tego samego przepisu wnosimy o utajnienie debaty.

U Z A S A D N I E N I E:
Zgodnie z zapowiedziami zamierzamy prowadzić aktywną i pozbawioną kompleksów politykę zagraniczną Rzeczpospolitej Sarmackiej. Trwająca ostatnie trzy tygodnie rozmowa na Forum Centralnym pokazała, że jest żywe zainteresowanie sprawami polityki zagranicznej, oraz, że pojawiają się wprost stawiane pytania o jej sens. Nie o wszystkim jednak w zakresie tej tematyki można, i należy, mówić otwartym tekstem w przestrzeni publicznej. Uznaliśmy, mimo tego iż PZ jest domeną Księcia, że jest to sfera, w której chcemy podejmować decyzje oparte o możliwie szeroki consensus społeczny. Ten dziś najbardziej gwarantowany jest właśnie przez Sejm. Wniosek o wyłączenie jawności złożyłem z uwagi na to, że rozmowa o doktrynie polityki zagranicznej, i Racji Stanu Rzeczpospolitej, to rozmowa o tematach delikatnych, w której nie każdy argument winien publicznie wybrzmiewać. Są sprawy z zakresu władztwa państwowego, które można omawiać tylko w gronie zamkniętym i wówczas swobodnie poruszać sprawy, które są natury delikatnej właśnie, choćby z uwagi na obecne czy przyszłe stosunki między państwami. Występując z niniejszym wnioskiem mamy nadzieję, że uda nam się wypracować kierunki, cele i narzędzia prowadzenia polityki zagranicznej Księstwa, dzięki czemu nasze działania będą skutecznijsze i efektywniejsze. Prosimy Prześwietnego Marszałka o przychelenie się do naszych wniosków. Pozostajemy przy tym do dyspozycji Wysokiej Izby w razie jakichkolwiek pytań.

Re: Wniosek o debatę pozalegislacyjną [polityka zagraniczna]

PostNapisane: 18 lut 2018, o 20:11
przez Gauleiter Kakulski
WKM,
Wysoka Izbo,

Wniosek został zrealizowany, wątek zamykam.