Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

SK/C/2/2008 - nabycie spadków po mieszkańcach MT

SK/C/2/2008 - nabycie spadków po mieszkańcach MT

Postprzez Helwetyk 20 paź 2008, o 22:56

Sąd rozpoczyna rozprawę w sprawie wniosku złożonego przez Jaśnie Oświeconego Krzysztofa diuka Koniasa, Namiestnika Marchii Teutońskiej, reprezentującego wnioskodawców: Marchię Teutońską, Miasto Auterra, Miasto Eltdorf, Miasto Zielnybor, Miasto Margon, Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=36&t=12#p75.

W zw. z art. 53 ust. 1-3 Kodeksu Cywilnego:
1. W pierwszej kolejności powoływani do spadku są małżonek (partner), wstępni, zstępni i rodzeństwo spadkodawcy.
2. Jeżeli brak jest spadkobierców powołanych do spadku w myśl ust. 1, powołani do spadku są wspólnicy spadkodawcy z chwili otwarcia spadku.
3. Jeżeli brak jest spadkobierców powołanych do spadku w myśl ust. 1 i 2, powołane do spadku są osoby szczególnie związane ze spadkodawcą, jeżeli wymagają tego dobre obyczaje.

oraz art. 56 ust. 1 Kodeksu Cywilnego:
Sąd, na wniosek zainteresowanego, otwiera testament oraz stwierdza nabycie spadku i dokonuje działu spadku kierując się wolą spadkodawcy wyrażoną w testamencie.

przewodniczący składu orzekającego poleca Ministrowi Informacji i Spraw Obywatelskich, właściwemu w sprawach prowadzenia stron internetowych Księstwa Sarmacji, opublikowanie na stronie głównej Księstwa Sarmacji, do dnia 27 października 2008 r. włącznie, odsyłacza do obwieszczenia następującej treści:

OBWIESZCZENIE SĄDU KRAJOWEGO

Zgodnie z art. 53 ust. 1-3 oraz art. 56 ust. 1 Kodeksu Cywilnego Sąd Krajowy Księstwa Sarmacji wzywa spadkobierców (ustanowionych w testamentach), małżonków, partnerów, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, wspólników i osoby szczególnie związane z niżej wymienionymi spadkodawcami do ujawnienia się przed Sądem Krajowym pod adresem: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=37&t=60 w zawitym terminie do dnia 27 października 2008 r. włącznie.

A7810 Adrian Snickers / Snickers_007@wp
A8595 Ilmarinen Jaevaskylan / d3bounce@vp
A7235 Piotr Duraj / piorek01@poczta.onet
A7666 Piotr Dziedzicz / dziedzicz@neostrada
A7874 Bartek Bartas / bw89@tlen
A8235 Paweł Żyra / pablo398@gmail
A8093 Jakub Kaczmarek / kuba.1992@wp
A7810 Adrian Snickers / Snickers_007@wp
A8648 Grześ Raven / gszeli@wp
A8754 Łukasz xxx / lokaz@onet
A9616 Paweł Ładna / skorban@gmail
A9301 Bartosz bartek1991pl / bartoszkaminski@o2
A9665 Jacek Kałuża / kaluzaj@gmail
A8900 Filip Bartłomiejczyk / kek@tlen
A7385 Michał Mockiewicz / michalmockiewicz@wp
A8890 Miłosz Piechocki / miloszpp@gmail


Przewodniczący składu orzekającego odracza rozprawę do dnia 28 października 2008 r.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: SK/C/2/2008 - nabycie spadków po mieszkańcach MT

Postprzez Helwetyk 22 paź 2008, o 19:00

W związku z niewykonaniem przez Ministra Informacji i Spraw Obywatelskich polecenia sądu, przekazanego niezwłocznie przedstawicielowi Rządu Jego Książęcej Mości — Kanclerzowi — w dniu 20 października o godz. 23:57:40, przewodniczący składu orzekającego ponawia polecenie, ponadto korygując obwieszczenie w ten sposób, że datę „27 października 2008 r.” w obwieszczeniu zastępuje się datą „30 października 2008 r.”.

Wedle wiedzy przewodniczącego składu orzekającego, Jego Ekscelencja Minister Informacji i Spraw Obywatelskich wypowiadał się w dniu dzisiejszym na liście dyskusyjnej Księstwa Sarmacji — nie występują zatem okoliczności uniemożliwiające mu wykonanie polecenia sądu. W przypadku dalszej bezczynności, do Sądu Najwyższego skierowana zostanie skarga na przewlekłość czynności administracyjnych. Ponadto rozważone zostanie skierowanie na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 93 ust. 1 k.k.

Rozprawa zostaje odroczona do dnia 30 października 2008 r.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: SK/C/2/2008 - nabycie spadków po mieszkańcach MT

Postprzez Helwetyk 24 paź 2008, o 15:02

Przewodniczący składu orzekającego informuje o złożeniu w Sądzie Najwyższym skargi na bezczynność organu administracji państwowej: viewtopic.php?f=62&t=68. Rozprawa zostaje odroczona do odwołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: SK/C/2/2008 - nabycie spadków po mieszkańcach MT

Postprzez Helwetyk 24 paź 2008, o 21:43

W związku z wykonaniem polecenia sądu, rozprawa zostanie wznowiona w dniu 31 października 2008 r.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: SK/C/2/2008 - nabycie spadków po mieszkańcach MT

Postprzez Helwetyk 2 lis 2008, o 19:28

Obrazek

W Y R O K
W IMIENIU KSIĘCIA SARMACJI

w sprawie o nabycie spadków po nieaktywnych mieszkańcach Marchii Teutońskiej (SK/C/2/2008)

Dnia 2 listopada 2008 r.

Sąd Krajowy w składzie:
1) JKW Piotr Mikołaj — przewodniczący składu orzekającego
2) Piotr diuk Kościński
3) Ariston z Chios

na podstawie art. 54, w zw. z art. 53 ust. 4 k.c., STWIERDZA NABYCIE SPADKU PRZEZ WNIOSKODAWCÓW: miasto Eltdorf, miasto Margon, Cesarskie Miasto Srebrny Róg i miasto Zielnybor zgodnie z treścią wniosku z dnia 5 października 2008 r., tj.:

Miasto Eltdorf — parcele wraz z ew. budynkami (nieaktywny właściciel)
ELT0020 (A7810 Adrian Snickers)
ELT0029 (A8595 Ilmarinen Jaevaskylan)

Miasto Margon — parcele wraz z ew. budynkami (nieaktywny właściciel)
MGN0020 (A7235 Piotr Duraj)
MGN0041 (A7666 Piotr Dziedzicz)
MGN0047 (A7874 Bartek Bartas)
MGN0069 (A8235 Paweł Żyra)
MGN0072 (A8093 Jakub Kaczmarek)

Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg — parcele wraz z ew. budynkami (nieaktywny właściciel)
SRE0012 (A7810 Adrian Snickers)
SRE0088 (A8648 Grześ Raven)
SRE0096 (A8754 Łukasz xxx)
SRE0113 (A9616 Paweł Ładna)
SRE0143 (A9301 Bartosz bartek1991pl)
SRE1030 (A9665 Jacek Kałuża)

Miasto Zielnybor — parcele wraz z ew. budynkami (nieaktywny właściciel)
ZIE0037 (A8900 Filip Bartłomiejczyk)
ZIE0040 (A7385 Michał Mockiewicz)
ZIE0053 (A8890 Miłosz Piechocki)

* * *

Ponadto, Sąd Krajowy postanawia o zabezpieczeniu niżej wymienionych parceli w Książęcym Mieście Grodzisku do czasu zgłoszenia się upełnomocnionego przedstawiciela Książęcego Miasta Grodziska, na którego własność, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 k.c., przechodzą:

GRO0142 (A7385 Michał Mockiewicz) — parcela wraz z domem piętrowym
GRO0043 (A7874 Bartek Bartas) — parcela
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Archiwum Sali Rozpraw

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron