Strona 1 z 2

Informacja o zatrzymaniu

PostNapisane: 9 kwi 2019, o 08:30
przez Helwetyk
Jaśnie Oświecony Panie Prefekcie!

Działając w trybie art. 6 ust. 6 Ustawy o prefektach („W przypadkach niecierpiących zwłoki zatrzymania może dokonać każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego”), mając na uwadze uporczywe naruszanie obowiązującego porządku prawnego przez p. Jarosława Wawrzyniaka (AG644) — po raz ostatni poprzez ponowną publikację ukrytego przez prefekturę artykułu zawierającego zniewagi pod adresem obywateli sarmackich oraz używanie wyrazów wulgarnych w miejscu publicznym(*) — w przeświadczeniu, że zachodzi przesłanka określona w art. 6 ust. 2 powołanej ustawy („Prefekt może zatrzymać osobę, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo lub wykroczenie i jednocześnie zachodzi obawa, że jej dalsze pozostawanie na wolności będzie godziło w dobra chronione prawem”), uprzejmie informuję o zatrzymaniu p. Jarosława Wawrzyniaka (AG644) na okres 72 godzin.

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek

Re: Informacja o zatrzymaniu

PostNapisane: 12 kwi 2019, o 11:51
przez Cudzoziemiec
Witam

Już mnie niestety wypuścili, choć było jak zawsze super, więc odniosę się do tego Show Pana Helwetyka. Otóż przynajmniej Pan ma jaja a nie jak tych 4 pedałów, więc mój szacun.
No i zaczniemy III część zabawy pt " Krowie łajno" odzwierciedlające prawdę i prawo Sarmacji. Sama para olimpiada też nie zniknie w myśl przysłowia--co się odwlecze to nie uciecze. Artykulik niebawem.

Pozdrawiam gorąco Jarek.

Re: Informacja o zatrzymaniu

PostNapisane: 15 kwi 2019, o 10:51
przez Helwetyk
Jaśnie Oświecony Panie Prefekcie!

Działając w trybie art. 6 ust. 6 Ustawy o prefektach („W przypadkach niecierpiących zwłoki zatrzymania może dokonać każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego”), mając na uwadze niezmienne uporczywe naruszanie obowiązującego porządku prawnego przez p. Jarosława Wawrzyniaka (AG644) — po raz ostatni poprzez kolejną publikację ukrytego przez prefekturę artykułu zawierającego zniewagi pod adresem obywateli sarmackich — w przeświadczeniu, że zachodzi przesłanka określona w art. 6 ust. 2 powołanej ustawy („Prefekt może zatrzymać osobę, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo lub wykroczenie i jednocześnie zachodzi obawa, że jej dalsze pozostawanie na wolności będzie godziło w dobra chronione prawem”), uprzejmie informuję o ponownym zatrzymaniu p. Jarosława Wawrzyniaka (AG644) na okres 72 godzin.

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek

Re: Informacja o zatrzymaniu

PostNapisane: 18 kwi 2019, o 19:46
przez KJAF
Działając w trybie bla bla, wszystko to co powyższe wobec tej samej osoby, na 72 godziny.

Uzasadnienie: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=27733

Pozdrawiam

Re: Informacja o zatrzymaniu

PostNapisane: 23 kwi 2019, o 16:57
przez Cudzoziemiec
Czy Konrad Jakub to ciota czy takowa przyzwoita Helwetyka?

P. S. Takie tam bla bla bla z trzema słowami do Konrada Jakuba- chuj ci w dupe i weź do buzi kupe

Re: Informacja o zatrzymaniu

PostNapisane: 23 kwi 2019, o 17:01
przez Helwetyk
Jaśnie Oświecony Panie Prefekcie!

Działając w trybie art. 6 ust. 6 Ustawy o prefektach („W przypadkach niecierpiących zwłoki zatrzymania może dokonać każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego”), w związku z powyższym, w przeświadczeniu, że niezmiennie zachodzi przesłanka określona w art. 6 ust. 2 powołanej ustawy („Prefekt może zatrzymać osobę, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo lub wykroczenie i jednocześnie zachodzi obawa, że jej dalsze pozostawanie na wolności będzie godziło w dobra chronione prawem”), niezmiennie uprzejmie i nie mniej ponownie informuję o zatrzymaniu p. Jarosława Wawrzyniaka (AG644) na okres 72 godzin.

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek

Re: Informacja o zatrzymaniu

PostNapisane: 26 kwi 2019, o 13:13
przez Albert
Wasza Książęca Wysokość,

Niniejszą decyzję potraktujemy jako odpowiedź także do zawiadomienia dokonanego przez ob. Grańskiego w tym miejscu.

Prefektura Generalna, po przeanalizowaniu zawiadomienia jak i całej sprawy, postanowiła nie wnosić aktu oskarżenia przeciwko Jarosławowi Wawrzyniakowi i tym samym, zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy o prefektach, zwolnić go z aresztu.

Prefektura zdaje sobie sprawę z działalności ob. Wawrzyniaka oraz w pełni akceptuje i docenia nieustępliwą obywatelską postawę WKW w niniejszej sprawie. Chcemy jednak zauważyć, iż czyny takie jak pomawianie, czy znieważanie innej osoby, które stanowią jak zdaje się główną część zarzutów stawianych przez społeczeństwo panu Wawrzyniakowi ścigane są zgodnie z art. 43 ust. 1 Kodeksu sprawiedliwości z oskarżenia prywatnego.

Prawodawca pozostawił jednak pewną furtkę zawartą w art. 43 ust. 2 w/w kodeksu, umożliwiając ściganie czynów wymienionych w art. 43 z oskarżenia publicznego, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Czy w tej sprawie zachodzi niniejsza przesłanka? Zdaniem Prefektury — nie.

Interes społeczny stanowi pojęcie pozwalające na dosyć szeroką interpretację. W tym przypadku jednak Prefektura pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż wniesienie aktu oskarżenia w niniejszej sprawie przez oskarżyciela publicznego stworzyłoby pewien precedens — jak daleko bowiem posuniemy się w interpretacji „interesu społecznego”? Czy personalne wycieczki wobec konkretnej jednostki także mają być ścigane z oskarżenia publicznego? Prefektura rozumie intencje WKW, jednak chcemy pozostawić sprawy na linii czysto personalnej osobom prywatnym, nie angażując w to sądowniczych uprawnień Prefektury. Znamienny pozostaje fakt, iż osoby będące głównymi „tematami” wystąpień ob. Wawrzyniaka milczą, zdając się nie przejmować tymi personalnymi wycieczkami.

(—) Albert diuk Felimi-Liderski
Prefekt Generalny

Re: Informacja o zatrzymaniu

PostNapisane: 26 kwi 2019, o 14:50
przez Cudzoziemiec
Szanowny ob. Prefekcie Albercie

Żałuję że do 4 pedałów Sarmacji czyli Asketila, Dżeka, Hergemon i Wander dołączył Helwetyk. Pomijając takich pederastów na szczególny fakt zasługuje także ułomność logicznego myślenia czy płytkość wiedzy z zakresu podstawowych znaczeń pojęć. Nadmiar uaktywnienie tego zjeba wraz z jego ekscelencją na tronie, którzy olali Sarmację na długie miesiące jest zadziwiające i godne pozazdroszczenia jednocześnie, tylko brak orderu książęcego za tupet tych osób mnie zadziwia.
Ja mam w dupie wszelkie tego typu wypociny, ale nie da się zauważyć że kilkuletnie dzieci są bardziej rozgarnięte niż ten 5-kąt pedalskiego towarzystwa.

Re: Informacja o zatrzymaniu

PostNapisane: 26 kwi 2019, o 14:51
przez Cudzoziemiec
Jarosław Wawrzyniak napisał(a):Szanowny ob. Prefekcie Albercie

Żałuję że do 4 pedałów Sarmacji czyli Asketila, Dżeka, Hergemon i Wander dołączył Helwetyk. Pomijając takich pederastów na szczególny fakt zasługuje także ułomność logicznego myślenia czy płytkość wiedzy z zakresu podstawowych znaczeń pojęć. Nadmiar uaktywnienie tego zjeba tj. Helwetyka wraz z jego ekscelencją na tronie, którzy olali Sarmację na długie miesiące jest zadziwiające i godne pozazdroszczenia jednocześnie, tylko brak orderu książęcego za tupet tych osób mnie zadziwia.
Ja mam w dupie wszelkie tego typu wypociny, ale nie da się zauważyć że kilkuletnie dzieci są bardziej rozgarnięte niż ten 5-kąt pedalskiego towarzystwa.

Re: Informacja o zatrzymaniu

PostNapisane: 26 kwi 2019, o 14:55
przez Helwetyk
Jaśnie Oświecony Panie Prefekcie,

Uprzejmie informuję jak wyżej, zwyczajowo. Proszę o pozostawienie powyższych wiadomości. Zamierzam skierować do Trybunału Koronnego akt oskarżenia. Ufam, że w tym przypadku prefektura oszczędzi nam wszystkim radości obcowania z p. Wawrzyniakiem do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.