Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zawiadomienie o mozliwosci popelnienia przestepstwa

Zawiadomienie o mozliwosci popelnienia przestepstwa

Postprzez Michal_Feliks 27 lut 2019, o 05:43

Eldorat, 27 lutego 2019 roku


Panie Prefekcie Generalny,

Zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 42 ust. 1 pkt. 7 Kodeksu Sprawiedliwości przez Andrzeja Fryderyka (AF462), pełniącego urząd Marszałka Sejmu i wnoszę, mając na uwadze wagę sytuacji, o priorytetowe przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.

W dniu 12 lutego br. podejrzany wydał jako Marszałek Sejmu postanowienie o wygaśnięciu mandatów posłów - obywateli bialeńskich.
W dniu 13 lutego br. Trybunał Koronny rozpoczął z urzędu sprawę ustrojową o sygnaturze U 1/19, mającą zbadać konstytucyjność przepisów, na mocy których podjęto w/w postanowienie. W toku obrad, Trybunał Koronny podjął w dniu 19 lutego br. na mocy art. 1 ust. 1 Konstytucji postanowienie zabezpieczające, zawieszające moc obowiązującą w/w postanowienia Marszałka Sejmu do dnia wydania prawomocnego wyroku w sprawie. O wydaniu postanowienia i konieczności jego wykonania Marszałek Sejmu został poinformowany za pośrednictwem Poczty Konnej. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 21 lutego br.
Mimo tego, do dnia 27 lutego postanowienie Trybunału nie zostało przez Marszałka Sejmu wykonane, a to mimo . Co więcej, Marszałek Sejmu kieruje do Trybunału w trybie pozaprocesowym pisma, w których podważa prawomocność postanowienia Trybunału.
W ocenie Trybunału, postępowanie to wypełnia znamiona przestępstwa z art. 42 ust. 1 pkt. 7 Kodeksu Sprawiedliwości, stanowiąc odmowę podporządkowania się orzeczeniu sądu.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o mozliwosci popelnienia przestepstwa

Postprzez Michal_Feliks 26 mar 2019, o 10:20

Przypominam się uprzejmie wysokiej Prefekturze, wnosząc o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Od złożenia zawiadomienia minął miesiąc, a stopień skomplikowania sprawy nie uzasadnia tak długiego procedowania.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o mozliwosci popelnienia przestepstwa

Postprzez anglov 31 mar 2019, o 15:59

Wobec tego, że nawet jeśli Prefektura dopatrzyłaby się w tej sprawie przestępstwa, to zgodnie z art. 39 Kodeksu Sprawiedliwości, przedawniłoby się, uprzejmie proszę o zamknięcie tego zgłoszenia.

Jednakże, jako że zgłoszenie to zamknięte z powodu przedawnienia, zostawiłoby wobec mnie zupełnie niesłuszne podejrzenia, proszę Prefekturę o pozostawieniu w tym wątku mojej notatki, która byłaby linią mojej obrony, w przypadku konieczności obrony w Trybunale Koronnym.

Przede wszystkim - moje działania były podyktowane troską o przestrzegania prawa Księstwa Sarmacji. Trybunał, lub sam Marszałek Trybunału (nie wynika to wprost ze wspomnianego postanowienia!) rozszerzył Konstytucyjne uprawnienia Trybunału określone w rozdziale Va Konstytucji, wydając Postanowienie niezgodne z jego uprawnieniami, całkowicie pomijając zasady określone w Kodeksie Postępowania przed Trybunałem Koronnym. Nie można więc wymagać od innego organu publicznego wykonania aktu prawnego, który w oczywisty sposób jest wadliwy.

Jeżeli nawet Prefektura nie uznałaby to za wystarczający powód, by wniosek odrzucić, pragnę zwrócić uwagę, iż przepis na który powołał się Marszałek Trybunału mówi o „niepodporządkowanie się orzeczeniu sądu”.

Kodeks Postępowania przed Trybunałem Koronnym jasno definiuje „orzeczenie sądu”, a to w art. 30. Pozwolę sobie zacytować:
Art. 30. § 1. Po rozpoznaniu sprawy, Trybunał rozstrzyga sprawę, wydając orzeczenie.
§ 2. Trybunał rozstrzyga sprawę kontrolną postanowieniem, a pozostałe wyrokami.


W prawie Księstwa nie występuje inna definicja orzeczenia, niż właśnie rozstrzygnięcie sprawy. To, iż w tzw. Postanowieniu Marszałek Trybunału napisał, iż Trybunał orzeka, nie ma najmniejszego znaczenia – zgodnie z Kodeksem nie jest to w żadnym przypadku orzeczenie. Do jedynego orzeczenia Trybunału we wspomnianej sprawie, niezwłocznie się podporządkowałem.

Na koniec dodam, że żałuję, iż sprawa nie będzie mogła się skończyć w Sądzie. Patrząc na obecny skład Trybunału, z dużą dozą prawdopodobieństwa, rozpatrywania wniosku przez Marszałka Trybunału, byłbym pierwszym od dawna skazanym z powodów politycznych.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: Zawiadomienie o mozliwosci popelnienia przestepstwa

Postprzez Michal_Feliks 18 kwi 2019, o 17:29

Wysoka Prefekturo,

Z wielką przykrością, powodowaną rodzinnym moim związkiem z Prefektem Generalnym, a to związkiem najbliższym, muszę stwierdzić, że postępowanie Prefektury w tej sprawie jest skandaliczne.

Zawiadomienie w tej sprawie zostało złożone 27 lutego, a więc niemal dwa miesiące temu. Poziom skomplikowania tej sprawy, powiedzmy sobie szczerze, jest żaden. Jedyne czynności dowodowe, jakie Prefektura winna w tej sprawie wykonać, to przesłuchanie Marszałka Sejmu i reprezentanta Trybunału, a i tu wystarczyłoby na dobrą sprawę forma swobodnej wypowiedzi, bez pytań uszczegółowiających.

Po pewnym czasie bezczynności zwróciłem się do Prefekta Generalnego z zapytaniem o losy sprawy. Uzyskałem odpowiedź, ze Prefektura nad tą, jak i nad innymi związanymi z "kwestią bialeńską", sprawami pracuje. Tymczasem dziś, czytając opublikowane tu stanowisko byłego Marszałka Sejmu, stwierdzam, że żadnych prac najwyraźniej nie było, skoro nie doszło nawet do przesłuchania podejrzanego - a i ze mną nikt się kontaktował. W międzyczasie do Trybunału trafiły z Prefektury dwie sprawy zgłoszone później - a zatem nie można złożyć winy na karb braku czasu, czy spraw o wyższym priorytecie.

Skoro zatem były Marszałek postanowił zabrać głos, ułatwiając w ten sposób Prefekturze zadanie, także i ja, bez wezwania, przesłucham sam siebie.

Po pierwsze: potrzymuję wszystko, co napisałem w doniesieniu.
Po drugie: w opinii Marszałka Trybunału przestępstwo nie uległo przedawnieniu. Zgodnie z art. 39 ust 5 Kodeksu Sprawiedliwości bieg przedawnienia ulega zawieszeniu na okres trwania postępowania sądowego. Nie ulega wątpliwości, że w realiach sarmackich za postępowanie sądowe w sprawie karnej należy przyjąć całość postępowania zmierzającego do wydania prawomocnego wyroku, łącznie z postępowaniem przygotowawczym, a więc - od złożenia doniesienia o popełnieniu przestepstwa. Przyjęcie literalnej intepretacji ograniczającej się do postępowania przed sądem (od momentu złożenia sprawy w biurze podawczym, czy otwarcia rozprawy? Tego też nie wiadomo) prowadziłoby do uznania możliwości uniknięcia przez podejrzanych odpowiedzialności w drodze bezczynnośći Prefektury, albo i celowych działań jej pracowników - słowem, ręcznej manipulacji sprawiedliwością. Z całą pewnością nie taka była intencja ustawodawcy, i nie na takich wartościach zbudowano Sarmację. Ewentualny zarzut przedawnienia można podnieść przez obliczem Sądu, i to do niezawisłego Sądu należy interpretacja art. 39 ust. 5 KS.
Po trzecie: nie ulega wątpliwości, że pojęcie "orzeczenie sądu" ma językowo szersze znaczenie niż definicja z art. 30. Nie jest orzeczeniem li tylko formalny akt zamknięcia sprawy wydaniem postanowienia i wyroku. Jest nim także - w zgodzie ze słownikiem i zdrowym rozsądkiem - każdy innny akt wydawany przez sąd w toku postępowania, z którego wynika obowiązek podjęcia określonej czynności lub zaniechania określonych działań. Na przykład - wywiedzionego z Konstytucji postanowienia zabezpieczającego. Pozytywizm prawniczy przeminął z hitleryzmem. To, że czegoś nie ma w ustawie, dla Trybunału nie ma żadnego znaczenia - wtedy orzekać można na podstawie Konstytucji. Powinien to wiedzieć w szczególności obywatel realnej Polski, w której Trybunał Konstytucyjny wywodził prawo do kontroli przepisów ustawy wbrew przepisom tejże ustawy, a na podstawie ogólnego artykułu Konstytucji. Za mojego przewodnictwa priorytetem Trybunału jest obrona wolności i zasad konstytucyjnych - na formalizm, będący jednym z najpoważniejszych źródeł realnego kryzysu zaufania do sądownictwa, miejsca nie będzie.
I po czwarte: Zwracam uwagę Wysokiej Prefektury, że podejrzany nie skorzystał z możliwości złożenia odwołania od wspomnianego orzeczenia. Miast polemiki w ramach systemu prawnego wybrał ostentacyjne (i podkreślane publicznymi występami) zignorowanie orzeczenia. Jako osoba kierująca pracami Trybunału mam obowiązek dążenia do zrealizowania każdego orzeczenia, bez względu na to, kto w wyniku tych działań poniesie odpowiedzialność.

Obraźliwe uwagi pod adresem sędziów Trybunału zawarte w piśmie byłego Marszałka nie zasługują nawet na słowo komentarza.

(-) Defloriusz Dyman Wander
Marszałek Trybunału Koronnego
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o mozliwosci popelnienia przestepstwa

Postprzez anglov 19 kwi 2019, o 16:23

Szanowna Prefekturo,

bardzo proszę o zamknięcie tego wątku w związku z oczywistym przedawnieniem i brakiem przesłanek do dalszego jego rozpatrywania, a tym samym niedopuszczanie do dalszych szkalujących mnie wypowiedzi ze strony JKW Wandera.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 


Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość