Strona 1 z 1

Antoni Kacper Burbon-Conti – zawiadomienie

PostNapisane: 12 lut 2019, o 19:30
przez anglov
Szanowna Prefekturo,

na podstawie art. 7a ust. 3 Regulaminu Sejmu, niniejszym zawiadamiam, iż Antoni Kacper Burbon-Conti (AG654) złożył nieprawdziwe oświadczenie o spełnianiu ustawowych przesłanek do pełnienia funkcji Asesora, co stanowi przestępstwo ścigane z art. 41 ust. 1 p. 2. Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym, asesorem może być obywatel sarmacki, który nie jest obywatelem lub funkcjonariuszem publicznym innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Rzeczony posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, a co więcej jest jej Prezydentem.

Republika Bialeńska jest bez wątpienia oddzielną mikronacją, uznawaną przez Księstwo Sarmacji, o czym świadczy między innymi ten spis. Podpisana umowa międzynarodowa z tym krajem w żaden sposób nie zmienia warunków, w których pełnienie funkcji Asesora byłoby przez obywateli i funkcjonariuszy tego kraju dozwolone. Wobec powyższego byłem zobowiązany złożyć powyższy wniosek.

Re: Antoni Kacper Burbon-Conti – zawiadomienie

PostNapisane: 14 lut 2019, o 12:56
przez Albert
JO Diuku,

Zawiadomienie przyjęto, decyzja w ciągu kilku dni.

(—) Albert diuk Felimi-Liderski
Prefekt Generalny

Re: Antoni Kacper Burbon-Conti – zawiadomienie

PostNapisane: 5 mar 2019, o 21:20
przez Albert
JO Diuku,

Prefektura Generalna postanowiła pozostawić zawiadomienie bez rozpatrzenia, do momentu wydania wyroku przez Trybunał Koronny w sprawie o sygnaturze U1/19.

Nie znajdujemy na ten moment konieczności wystosowania aktu oskarżenia w niniejszej sprawie, zważając na brak skutków złożonego przez ob. Burbona-Contiego oświadczenia (nie objął funkcji), a co za tym idzie potencjalnie niskiej szkodliwości czynu. Po wydaniu wyroku przez Trybunał, Prefektura wróci do sprawy.

(—) Albert diuk Felimi-Liderski
Prefekt Generalny

Re: Antoni Kacper Burbon-Conti – zawiadomienie

PostNapisane: 30 mar 2019, o 14:57
przez Albert
JO Diuku,

Prefektura Generalna, po przeanalizowaniu zawiadomienia, postanowiła o jego oddaleniu.

Prefektura niniejszą decyzję opiera na rozstrzygnięciu przez Trybunał Koronny sprawy ustrojowej o sygnaturze U 1/19c, w szczególności na pkt 3 niniejszego wyroku oraz jego uzasadnienia.

(—) Albert diuk Felimi-Liderski
Prefekt Generalny