Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Komentarz odnośnie do legislacji w Baridasie

Archiwalne debaty, głosowania i pozostałe

Re: Komentarz odnośnie do legislacji w Baridasie

Postprzez Cudzoziemiec 1 23 lip 2018, o 12:13

Laurencjusz napisał(a):W związku z tym, że dopuścił się Kawaler uzurpatorstwa wobec tronu Baridasu na terenie Dreamlandu to wypadało by przynajmniej przeprosić, by bez dawnych naleciałości przystąpić do normalnych oficjalnych rozmów na tej ziemi.

Zmieńcie w końcu płytę. Arsacjusz odpokutował. Stracił wszystko. Działa od nowa. I tyle. Ja nie oczekuję od niego nic ponadto. Włączacie tę płytę i wszystkim więdną uszy. Skończcie. Wasz Król tego oczekuje.

Arsacjusz jest mile widziany w Baridasie i mile widziana jest jego pomoc we wszelkich pracach jakie są wokół prawa do zrobienia.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Komentarz odnośnie do legislacji w Baridasie

Postprzez Helwetyk 23 lip 2018, o 13:07

Co do zasady, proponuję jak niżej. Część zagadnień częściowo pozostawiam bez regulacji, nie spodziewając się podczas nadchodzącego wyboru jakichś szczególnych atrakcji. Projekt zakłada głosowanie w systemie głosu przechodniego (zakładając, że będzie więcej kandydatur — względy czasowe…) oraz wykorzystanie systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, z czym nie powinno być, ufam, żadnych problemów.

Uniwersał Rady Królestwa Baridasu
o wyborze Króla

Art. 1. [Czynne i bierne prawo wyborcze]

 1. Prawo wyboru Króla przysługuje wszystkim obywatelom sarmackim posiadającym obywatelstwo baridajskie, zwanym dalej „obywatelami”.
 2. Wybrany na Króla może być obywatel, który nie został skazany za przestępstwo na karę banicji lub karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji publicznych oraz w chwili ogłaszania listy kandydatur był aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów prawa Księstwa Sarmacji.

Art. 2. [Zarządzenie wyboru Króla]

 1. Wybór Króla zarządza Wicekról w drodze postanowienia określającego termin i miejsce zgłaszania kandydatur, termin głosowania oraz wykaz uprawnionych do głosowania.
 2. Uzyskanie czynnego prawa wyborczego po zarządzeniu wyboru skutkuje dodaniem obywatela do wykazu uprawnionych do głosowania.
 3. Utrata czynnego prawa wyborczego po zarządzeniu wyboru skutkuje usunięciem obywatela z wykazu uprawnionych do głosowania, chyba że oddał już głos.

Art. 3. [Terminy wyborcze]

 1. Termin zgłaszania kandydatur jest siedmiodniowy.
 2. Termin głosowania jest trzydniowy, obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i upływa ostatniego dnia o godzinie 21.00.
 3. Termin głosowania rozpoczyna się po upływie co najmniej trzech dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatur.

Art. 4. [Zgłaszanie kandydatur]

 1. Kandydaturę zgłasza się osobiście w wątku na Forum Centralnym określonym w postanowieniu Wicekróla.
 2. Wicekról odrzuca kandydaturę w przypadku jej wycofania lub nieposiadania przez kandydata prawa wybieralności.
 3. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy kandydatur.
 4. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur Wicekról ogłasza listę kandydatur — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury.

Art. 5. [Głosowanie]

 1. Głosowanie przeprowadza się w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 2. Głosowanie jest tajne.
 3. W przypadku poddania pod głosowanie jednej kandydatury obywatel udziela odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej na pytanie „Czy jesteś za wyborem NN na tron królewski?”.
 4. W przypadku poddania pod głosowanie więcej niż jednej kandydatury obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Art. 6. [Ustalenie wyniku wyboru]

 1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Wicekról podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę wyborców,
  3. liczbę głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów,
  4. wynik głosowania.
 2. W przypadku określonym w art. 5 ust. 3 wynik wyboru Króla ustala się większością głosów. W przypadku równości głosów o wyborze rozstrzyga Wicekról.
 3. W przypadku określonym w art. 5 ust. 4 wynik wyboru Króla ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego:
  1. za wybranego uważa się kandydata który uzyskał większą liczbę głosów pierwszej preferencji,
  2. a jeżeli te liczby są równe, o wyborze rozstrzyga Wicekról.
 4. Jeżeli nie wybrano Króla zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających, Wicekról ponownie zarządza wybór Króla.

Art. 7. [Przypadki nieuregulowane]

 1. W przypadkach nieuregulowanych w uniwersale rozstrzyga Wicekról.
 2. W przypadku opróżnienia urzędu Wicekróla kompetencje, obowiązki i zadania Wicekróla określone w uniwersale wykonuje Przewodniczący Rady.

Art. 8. [Przepisy końcowe]

 1. Uniwersał wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Wicekról zarządza pierwszy wybór Króla niezwłocznie po wejściu uniwersału w życie.
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Komentarz odnośnie do legislacji w Baridasie

Postprzez Verwaltung 23 lip 2018, o 13:23

[...] komisja kodyfikacyjna to bardzo dobry pomysł, ale w obecnej chwili bardziej potrzebna jest ordynacja wyborcza, a nie podział prawa.


Widzę w tej chwili 2 możliwości:

1. skorzystać z projektu powyższego uniwersału,
2. stworzyć Komisję Kodyfikacyjną zanim powstanie jakikolwiek inny akt prawny - aby uniknąć kolejnych nieprawidłowości.

Co do powyższego projektu, to jakoś głupio mi to pisać, ale wypadałoby uzgodnić z JKiKM termin abdykacji.
(—) Severin von Verwaltung
Baron Księstwa Sarmacji
Baron Królestwa Hasselandu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Komentarz odnośnie do legislacji w Baridasie

Postprzez Cudzoziemiec 1 23 lip 2018, o 13:27

SSR napisał(a):Co do powyższego projektu, to jakoś głupio mi to pisać, ale wypadałoby uzgodnić z JKiKM termin abdykacji.

Termin jest znany.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Komentarz odnośnie do legislacji w Baridasie

Postprzez Verwaltung 23 lip 2018, o 13:33

W takim razie mam nadzieję, że nie będzie problemów w tej kwestii.
(—) Severin von Verwaltung
Baron Księstwa Sarmacji
Baron Królestwa Hasselandu
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Komentarz odnośnie do legislacji w Baridasie

Postprzez Cudzoziemiec 1 23 lip 2018, o 14:02

SSR napisał(a):W takim razie mam nadzieję, że nie będzie problemów w tej kwestii.

W której kwestii?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum Domeny Królewskiej

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość