Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Andrzej Fryderyk 11 wrz 2018, o 18:02

Szanowna Prefekturo,

niniejszym składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez JKM Roberta Fryderyka (A0062), wynikające z nadużycia uprawnień do systemu, poprzez usunięcie unikalnych wypowiedzi Sarmatów z oficjalnej platformy komunikacyjnej „Ćwirek”. Wobec tego mógł on się dopuścić przestępstwa ściganego z art. 40 ust. 1 p. 12 „dokonanie bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji”, a także art. 43 ust. 1 p. 1 „bezprawne uniemożliwianie albo utrudnianie innej osobie wypowiadania się w miejscu publicznym albo korzystania z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji”, z tym że wobec drugiego proszę o zastosowanie art. 43 ust. 2, ze względu na to, iż sprawcą czynu jest Książę Sarmacji oraz dotknął przynajmniej kilku Sarmatów.

JKM Robert Fryderyk w dniu 11.09.2018 r. za pośrednictwem platformy Ćwirek poinformował, iż dokonał ukrycia kilku wypowiedzi „naruszające pewne uniwersalne standardy” [1]. Mógłby to uczynić wyłącznie w przypadku zastępstwa urzędnika po tak krótkim czasie wyłącznie na mocy art. 7 ust. 4 ustawy o prefektach. Może to zrobić wyłącznie w przypadku nie cierpiącym zwłoki, przy uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Dodatkowo jest zobligowany o swoim działaniu poinformować Prefekta Generalnego, by ten mógł podjąć dalsze działania.

O ile raczej nie mam wątpliwości, że zaistniało podejrzenie popełnienia przestępstwa i informacji Prefektury, tak mam wątpliwości wobec tego, czy sprawa faktycznie była niecierpiąca zwłoki. Według mojej wiedzy, ukryte komentarze zawierały wyłącznie wulgaryzmy, których ukrycie w żaden sposób nie wymagała niezwłocznego działania. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę iż podejrzany sam w przyszłości takowych używał, co sam przyznał [2], choć dowód na to został ukryty przez Prefekturę. Zatem wobec wątpliwości odnośnie konieczności niezwłocznej reakcji, z całą stanowczością wyrażam obawę o karalne nadużycie uprawnień przez Księcia Sarmacji Roberta Fryderyka.

Proszę Prefekturę o przeanalizowanie sprawy i w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o wzniesienie aktu oskarżenia, ze względu, na stanowisko podejrzanego, jak i na to, że był on już dwukrotnie upominany przez prefekturę za podobne działania [3] [4].

Z wyrazami szacunku
Andrzej Fryderyk

[1] http://www.sarmacja.org/cwirek/pokaz/23834
[2] http://www.sarmacja.org/cwirek/pokaz/23868
[3] viewtopic.php?f=386&t=18329
[4] viewtopic.php?f=386&t=18607
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Cudzoziemiec 1 11 wrz 2018, o 18:27

Szanowny Panie Prefekcie,

oczywiście, że były to działania w stanie wyższej konieczności, nie cierpiące zwłoki. Niektórym osobom zawsze będzie się wydawało, że wandalizowanie wspólnej przestrzeni jest rodzajem sztuki i ekspresją, której dusić ni w ząb — posłużę się taką analogią. Ale nazywajmy rzeczy po imieniu. Kiedy walczymy o każdego jednego mieszkańca, kiedy mamy w naszej przestrzeni osoby niepełnoletnie z niekiedy być może z monitorującymi ich działania w sieci rodzicami, nie jest dopuszczalne, pod żadnym pozorem, umieszczanie dość soczystych wulgaryzmów w przestrzeni publicznej strony głównej Księstwa Sarmacji.

W momencie kiedy podjąłem czynności, które opisał JKW Andrzej Fryderyk, nie miałem świadomości, iż wybór PG został zakończony (zakodowałem sobie bowiem inny moment zakończenia głosowania), i dopiero post factum zauważyłem, iż głosowanie w Sejmie zostało skrócone i podsumowane. Wówczas niezwłocznie nadałem Panu Prefektowi stosowne uprawnienia, i poinformowałem o podjętych przez siebie działaniach, zapewniając również, co zapewne Pan Prefekt potwierdzi, iż kiedy PG już jest, żadnych działań w zastępstwie podejmować nie będę.

Ufam w mądrość Pana Prefekta.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Michał F. Lubomirski 11 wrz 2018, o 23:04

Zgadzam się, że takie rzeczy nie mogą się znajdować nigdzie, a co dopiero na stronie głównej. Uważam działanie JKM za uzasadnione. Mógł on oczywiście poczekać, aż ja to zrobię, ale tego nie uczynił. Ale czy możemy winić JKM, że zainterweniował w ważnej sprawie? Czyż nie jest nas wszystkich zadaniem dbanie o bezpieczeństwo i moralność Księstwa? Rzeczywiście, mógł mi JKM odstąpić tę sprawę, ale nie można go za to karać. Podejrzenie popełnienia przestępstwa było, poinformowany zostałem, także o tym, że JKM bez mojej prośby nie będzie wchodził w moje obowiązki.
Pozostaje kwestia, czy była to sprawa niecierpiąca zwłoki. Ale, czyż wulgaryzmy nie są sprawą dostatecznie usprawiedliwiającą pośpiech? Zaś już szczególnie, gdy tymi, którzy na to patrzą są dzieci, niepełnoletni.

Rozumiem, że w przeszłości JKM niejednokrotnie usuwał wypowiedzi czy ich części. Jednakże sytuację teraz uważam za usprawiedliwioną.

Zatem, ogłaszam zamiar odsunięcia wniosku.

Jakieś pytania, wnioski, uwagi, wskazówki czy aargumenty przeciwko mojemu rozumowaniu?
(-) płk. Michael Franciscus Lubomirski-Lisewicz, baronet

Ambasador Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Minister Księstwa Urbino
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Andrzej Fryderyk 12 wrz 2018, o 18:01

Szanowna Prefekturo,

w związku z udzieloną odpowiedzią, chciałbym sklaryfikować kilka rzeczy. Część z nich można kolokwialnie uznać za „czepianie się”, jednakże mają one znaczenie natury prawnej.

Przede wszystkim, nie może szanowny Pan Prefekt „odsunąć wniosku”, gdyż takowego nie złożyłem. Pismo, jakie złożyłem w Kancelarii Prefekta jest zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie jestem u prefektury „petentem”, lecz informuję Prefekturę o zajściu zdarzenia, które uważam, iż jest popełnieniem przestępstwa. Nie jestem ani stroną w sprawie, ani nie ubiegam się o nic, a wszelkie prośby jakie złożyłem, nie mają charakteru formalnego.

Nie oznacza to jednak, że takie zawiadomienie nie obliguje Prefekta do działania. W obliczu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, prefekt, jako oskarżyciel publiczny, powinien sprawę przeanalizować i oddalić z konkretnym powodem. Dla prefekta nie może być uzasadnieniem „moralność”, lecz wyłącznie prawo. Prawo przewiduje sytuacje w której czyn zabroniony nie jest traktowany jako przestępstwo i są te wyjątki zapisane w Kodeksie Sprawiedliwości i właśnie tego rodzaju przepisów powinna się prefektura trzymać.

Tutaj chcę zaznaczyć – to co opiszę teraz jest wyłącznie oczekiwaniem moim, jako obywatela Księstwa Sarmacji, nie jest zaś formalnym wymaganiem, które są prawnie niedookreślone. Jako obywatel oczekuję, że Prefekt na takie doniesienie:
a) potwierdzi przyjęcie zawiadomienia
b) poinformuje o decyzji w jego sprawie (np. rozpoczęcie ślledztwa, skierowanie sprawy do Trybunału, zaniechanie działań, wymierzenie kary/skierowanie wniosku do TK, odstąpienie od wymierzenie kary/skierowania wniosku do TK)
W przypadku zaniechania działań, bądź odstąpienia od wymierzenia kary oczekiwałbym uzasadnienia decyzji, na podstawie prawa państwowego.

W tym momencie, w odpowiedzi na sformułowane zawiadomienie, nie wiem, czy Prefekt uznał winę, lecz odstąpił od podjęcia działań, czy może uznał moje zawiadomienie za zupełnie niedorzeczne. Nie wiem, zarówno ja, jak i organy władzy publicznej, jakimi przepisami Prefekt kierował się, nie podejmując działań w przedmiotowej sprawie.

Wobec czego uprzejmie proszę o uzupełnienie informacji, jakie prawne powody kierowały Prefekturą wobec których zrezygnowano z podjęcia działań w sprawie.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez KJAF 12 wrz 2018, o 21:05

Czyż nie jest nas wszystkich zadaniem dbanie o bezpieczeństwo i moralność Księstwa?


Otóż nie. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Michał F. Lubomirski 14 wrz 2018, o 06:35

Informuję, że Prefektura Generalna przyjęła zawiadomienie i rozpoczęła dochodzenie.
Według mojej oceny, JKM Robert Fryderyk miał prawo do usunięcia tamtych „ćwirków”, jednakże wkrótce zastanowię się nad tą sytuacją w świetle prawa Księstwa Sarmacji. Należy także rozważyć znaczenie wyrażenia „w sprawie nagłej, nie cierpiącej zwłoki”.Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji,
(-) Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Dziękuję WKW za pomoc, cenne wskazówki i dzielenie się doświadczeniem, wszak jestem nowy na tym stanowisku.
Konstruktywna krytyka jest potrzebna.
(-) płk. Michael Franciscus Lubomirski-Lisewicz, baronet

Ambasador Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Minister Księstwa Urbino
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Michał F. Lubomirski 17 wrz 2018, o 18:48

Szanowni Państwo,
Art. 7 ust. 4 Ustawy o prefektach stanowi:
W przypadkach niecierpiących zwłoki, w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, usunięcia istotnych elementów unikalnej wypowiedzi może dokonać każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego. W przypadku uznania podjętych czynności za bezzasadne, Prefekt Generalny przywraca stan poprzedni.


Uważam, że:
    -Był to przypadek niecierpiący zwłoki - nie można tolerować wulgaryzmów
    -Było uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa
    -Uważam to za zasadne


Zatem, postanawiam o niewydawaniu aktu oskarżenia.

Sprawę zamykam.
(-) płk. Michael Franciscus Lubomirski-Lisewicz, baronet

Ambasador Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Minister Księstwa Urbino
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości