Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Konrad Jakub 18 lut 2018, o 12:21

Srebrny Róg, 18 lutego 2018 roku


Wielmożny Otto von Spee-Asketil
Prefekt Generalny
Składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z obecnych bądź byłych członków Rady Ministrów, a to o działanie z art. 41. ust. 1. pkt. 5. Kodeksu Sprawiedliwości — Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy jest: ujawnienie osobie niepowołanej treści niejawnych miejsc obrad władz publicznych, treści utajnionego postępowania sądowego lub niejawnych treści znajdujących się w bazach danych Księstwa Sarmacji.


WYJAŚNIENIE


Dnia 17 lutego 2018 roku otworzyłem wątek w niejawnym dziale Rady Ministrów — "Kancelaria Rady Ministrów". Dostęp do działu posiadają jedynie członkowie grupy na FC o nazwie "Rada Ministrów". Według założeń, jest to dział niejawny i dostępny tylko dla członków Rządu; służy on do obrad RM, o czym informuje stosowny komunikat po wejściu we wspomniany dział:

Kancelaria Rady Ministrów jest wewnętrznym działem Rządu — dostęp do niego posiadają jedynie członkowie Rady Ministrów.

Wszystkie zawarte w nim wątki i informacje są poufne.


O godzinie 16:33 17 lutego 2018 roku Minister Finansów i Gospodarki w jednym z tajnych wątków, podzielił się swoimi przemyśleniami co do możliwości czasowego i krótkoterminowego zapewnienia płynności budżetu Rady Ministrów. Jest to informacja której treści można się domyślić, jednak nie chciałbym publikować tego w niniejszym zawiadomieniu. Zrzut ekranu wyślę Prefekturze na PK, będzie on oznaczony jako "dowód nr 1".

O godzinie 17:22 tego samego dnia, JKMośc Robert Fryderyk w swojej wypowiedzi pod jednym z artykułów opublikował informację, jaka mogła być pozyskana jedynie ze wspomnianego, niejawnego działu rządowego (dowód nr 2).

Według informacji uzyskanej od Ministra FiG, informację o której mowa, umieścił w tajnym dziale RM, jednocześnie w żaden sposób nie poruszał tego tematu w innych, jakichkolwiek miejscach, czy to jawnych, czy niejawnych, z uwzględnieniem rozmów prywatnych prowadzonych przykładowo przez PK bądź IRCa. Z tego należy wnioskować, że JKMość uzyskał tę informację bezpośrednio bądź pośrednio z niejawnego działu Rady Ministrów, co stanowi naruszenie przytoczonego na początku przepisu.

Podczas obrad Rady Ministrów postawiłem czasowe ultimatum, podług którego winny przecieku powinien się przyznać przed upływem oznaczonego czasu. Mimo odczytania tej wiadomości przez wszystkich członków Rady Ministrów — również tych, którzy do tej pory utracili swoje stanowisko — nikt nie przyznał się do winy.

Wobec tego proszę o zbadanie i wszczęcie śledztwa w celu ustalenia:

 1. który — były bądź obecny — członek Rady Ministrów ujawnił osobie niepowołanej treści niejawnych miejsc obrad władz publicznych;
 2. kto uzyskał dostęp do niejawnych informacji;
 3. ewentualnie, czy dostęp do tej informacji uzyskał samodzielnie JKMość Robert Fryderyk;
 4. czy JKMość Robert Fryderyk samemu nie naruszył przytoczonego przepisu Kodeksu Sprawiedliwości, który mając świadomość że posiada informacje niejawne, mimo to postanowił podzielić się z nią publicznie.


MATERIAŁ DOWODOWY I POMOCNICZY


 • dowód nr 1 — zrzut ekranu wiadomości Ministra FiG z niejawnego działu RM, w którym porusza wspomniany temat — wysłano przez Pocztę Konną do Prefektury;
 • dowód nr 2 — wypowiedź JKMości która porusza powyższy temat — bezpośredni link do komentarza oraz zrzut ekranu;
 • lista osób, która miała dostęp do niejawnego działu w Kancelarii Rady Ministrów na chwilę publikacji informacji przez Ministra FiG — jest to lista zamknięta (jednocześnie, ilekroć we wniosku do PG wspomina się o danym członku Rządu bez podawania danych personalnych, należy przez to rozumieć niżej wymienione osoby):

  Kanclerz — Konrad Jakub Arped-Friedman
  Podkanclerzy — Kristian Arped
  Minister Spraw Wewnętrznych — Laurencjusz Ma Hi at Atera
  Minister Finansów i Gospodarki — Wojciech Hergemon
  Wiceminister Finansów i Gospodarki — Yupeng Beijin-Zhao
  Minister Edukacji Narodowej — Jihymed Niezyd
  Rzecznik Rządu — Peter West
  była Minister Kultury — Yennefer von Witcher

Żeby nie zwiększać objętości wniosku, pozwoliłem sobie nie podpierać tego typu informacji stosownymi wyciągami z panelu administratora, z uwagi na fakt, że dostęp do tego typu narzędzi posiada z urzędu Prefekt Generalny. W związku z tym, może uzyskać te informacje w każdej chwili.


UZASADNIENIE


Wielmożny Prefekcie,

chociaż sama informacja która przeszła do opinii publicznej nie jest szczególnie wrażliwa, to jednak nie możemy sobie pozwolić na wynoszenie informacji z utajnionych obrad tak ważnego dla Sarmacji organu, jakim jest Rada Ministrów. Jeżeli inne, czołowe organy Księstwa, a potem całe społeczeństwo, dowiaduje się o przedmiocie obrad Rządu w czasie krótszym niż godzina (!), to jest to sytuacja dla nas niedopuszczalna.

Klauzulę niejawności we wspomnianym dziale nałożyłem ja, nad bezpieczeństwem i tajnością obrad ponoszę osobistą, konstytucyjną odpowiedzialność. Wobec tego, każda informacja która może dostać się do opinii publicznej, winna przejść przez moją, bądź Podkanclerzego akceptację. Jeszcze tego samego dnia w którym popełniono przestępstwo, doszło do innego wycieku z obrad Rady Ministrów. Wcześniej zdecydowałem o zniesieniu klauzuli i opublikowaniu części korespondencji między ministrami. Niestety chwilę później, ktoś poczuł się na tyle swobodnie, że umieścił pod jednym z artykułów kilka zrzutów ekranu bez mojej wiedzy i zgody. O ile wtedy przymknąłem na to z różnych powodów oko, to kiedy kilka godzin później dochodzi do tak bezczelnego wynoszenia informacji z obrad organu władzy publicznej, gdzie temat jest zupełnie odmienny niż pierwsza część wyniesionej informacji, nie mogę nie zareagować.

Dlatego proszę o zbadanie tej sprawy i ustalenie kto i z jakich powodów dopuścił się popełnienia przestępstwa.


KANCLERZ KSIĘSTWA SARMACJI

/—/ Konrad J. Arped-Friedman
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Helwetyk 18 lut 2018, o 12:30

Konrad Friedman napisał(a):Z tego należy wnioskować, że JKMość uzyskał tę informację bezpośrednio bądź pośrednio z niejawnego działu Rady Ministrów, co stanowi naruszenie przytoczonego na początku przepisu.

Czy Kanclerz sugeruje, że Jego Książęca Mość nie posiada konstytucyjnego prawa do otrzymywania informacji o pracach Rady Ministrów…?
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Konrad Jakub 18 lut 2018, o 12:35

Do otrzymywania informacji - owszem. Od tego, zgodnie właśnie z Konstytucją, jestem ja, jako reprezentant Rady Ministrów.

Inny członek Rady Ministrów nie jest uprawniony do przekazywania informacji bez mojej wiedzy i zgody, tym bardziej, jeżeli są to informacje poufne.

Dwa, raczej nie jest dozwolone pozyskiwanie takiej informacji przez Księcia na własną rękę, przykładowo nadając sobie uprawnienia do wglądu niejawnych treści. To, o czym dyskutowane jest na Radzie Ministrów, a końcowy rezultat rozmów i ustalenia podjęte przez Rząd, to nie jest to samo.

Trzy, czy WKW sugeruje, że cała populacja Sarmatów i Mikroświat piastuje godność książęcą, a przez to jest uprawniona do takiej samej informacji z posiedzeń Rady Ministrów? Bo taki jest efekt publikacji tych wiadomości publicznie przez JKMość.

Cztery, główna część wniosku dotyczy przekazywania informacji z działów RM bez wiedzy Kanclerza. Skoro informację pozyskał Książę, to może też ktoś inny? I to należy zbadać.

Pięć, ewentualne nieprzekazywanie informacji nie uzasadnia pozyskiwania jej na własną rękę, na przykład nadając sobie nielegalnie uprawnienia. Za niewywiązywanie się z moich obowiązków mogę być pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie stosownych przepisów.
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Helwetyk 18 lut 2018, o 12:45

Wielmożny Panie Kanclerzu!

Konrad Friedman napisał(a):Trzy, czy WKW sugeruje, że cała populacja Sarmatów i Mikroświat piastuje godność książęcą, a przez to jest uprawniona do takiej samej informacji z posiedzeń Rady Ministrów? Bo taki jest efekt publikacji tych wiadomości publicznie przez JKMość.

Nie.
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Konrad Jakub 10 kwi 2018, o 11:26

Nieśmiało się przypominam
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Konrad Jakub 24 kwi 2018, o 13:29

Szanowna Prefekturo,

uprzejmie, acz stanowczo ponawiam swój wniosek. Czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności do trzech miesięcy, wobec czego okres przedawnienia mija również po upływie tego samego czasu. Zawiadomienie zostało złożone dnia 18 lutego i dotyczy czynów które zostały popełnione najwcześniej 17 lutego, wobec czego okres przedawnienia minie dnia 17 maja 2018 roku.

Bieg ten zostanie wstrzymany na czas postępowania sądowego co oznacza tyle, że do dnia 17 lutego Trybunał Koronny powinien najpóźniej wszcząć postępowanie. Wobec tego, zakładając bardzo optymistycznie, że od chwili złożenia w Trybunale aktu oskarżenia do rozpoczęcia sprawy upłynie mniej niż jeden dzień, na zebranie dowodów czy jakąkolwiek odpowiedź w sprawie, Prefektura ma jeszcze 23 dni. Jest to okres niezwykle krótki bacząc na specyfikę i zawiłość sprawy. Przyjmując, że od zadania pytania do odpowiedzi przez wezwanego mija kilka dni, nie wydaje mi się żeby w ciągu tych 23 dni udało się skutecznie przeprowadzić śledztwo i wskazać oskarżonego, a to tym bardziej że jak wspominałem, potrzebny jest jeszcze czas na wszczęcie postępowania przez TK.

Wobec powyższego chciałbym wyrazić słowa dezaprobaty wobec braku jakichkolwiek działań podjętych przez Prefekturę w okresie ponad dwóch miesięcy od chwili zawiadomienia. Zrozumiałe jest opóźnienie ze względu na kwestie realne i zmiany kadrowe na stanowiskach, jednak w mojej ocenie, nawet taka granica zrozumienia została już stanowczo naruszona. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że Prefektura nie była przez ten czas organem jednoosobowym.

Proszę więc o natychmiastowe podjęcie ustawowych działań i informację dotyczącą powodów aż tak rażących opóźnień w rozpatrywaniu pisma.

Kłaniam się
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Albert 2 maja 2018, o 18:38

Wicehrabio,

Nie warto chyba roztrząsać się nad powodami tak skrajnego opóźnienia i zaniedbania niniejszej sprawy — mogę jedynie przeprosić za ten stan rzeczy w imieniu swoim i każdego innego Prefekta, który w tym czasie sprawował urząd.

Informuję, że śledztwo jest w toku i zrobię co w mojej mocy, aby zbadać ją tak sprawnie jak to tylko możliwe.

(—) Albert markiz Felimi-Liderski,
Prefekt Generalny
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Prefektura Sarmacji
 

Re: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Albert 18 cze 2018, o 10:22

Wicehrabio,

Prefektura Generalna niniejsze zawiadomienie oddala. Nietrudno przewidzieć argumentację takiego stanu rzeczy — jest nim oczywiście przedawnienie czynu, którego zawiadomienie dotyczy. Błyskawicznie po objęciu urzędu Prefekta Generalnego rozpoczęliśmy śledztwo prowadzące do wyjaśnienia okoliczności domniemanego wycieku informacji z tajnego forum Rady Ministrów — jednak naglący czas nie pozwolił na zdobycie pełnego oglądu sprawy, chociaż wydawało się, że jesteśmy na dobrej drodze do jej ostatecznego rozwikłania. Prefektura nie uważa za pożądane, aby wnosić akt oskarżenia w oparciu o szczątkowe informacje, a na dokładne zbadanie omawianego tematu zwyczajnie zabrakło czasu.

Na tym etapie, podsumowując niejako całą sprawę, mogę ze sporą dozą pewności stwierdzić, że wyciek w istocie miał miejsce, informacja dotarła przez osoby trzecie i została ujawniona przez JKM Roberta Fryderyka drogą wzajemnych nieporozumień i niedopowiedzeń.

W imieniu poprzedników jak i swoim, pozostaje mi raz jeszcze przeprosić za niezrozumiałą powściągliwość organów ścigania w niniejszej sprawie.

(—) Albert diuk Felimi-Liderski,
Prefekt Generalny
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Prefektura Sarmacji
 


Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości