Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wybory uzupełniające do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Archiwum wyborów do Sejmu

Wybory uzupełniające do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 4 lip 2019, o 15:11

O B W I E S Z C Z E N I E
K S I Ę C I Aw sprawie

POWOŁANIA KSIĄŻĘCEJ KOMISJI WYBORCZEJ

oraz

ZARZĄDZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCHD
DO SEJMU LXI KADENCJIObywatelki i obywatele,

w dniu l lipca 2019 roku zarządziłem wybory uzupełniające do Sejmu LXI kadencji. Głosowanie rozpocznie się z dniem 20 lipca, a zakończy się 21 lipca o godzinie 21:00. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zawiera spis obywateli, wraz z ich siłą głosu, więcej informacji na ten temat podano w dalszej części. W tym samy dniu powołałem Książęcą Komisję Wyborczą, właściwą do przeprowadzenia niniejszych wyborów. W jej skład wchodzą:


 • JKM Piotr III Łukasz (A0004) — Książę Sarmacji,
 • Czcigodny Baron Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) — Marszałek Trybunału Koronnego, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 powołanej ustawy,
 • Jaśnie Oświecony Diuk Avril von Levengothon (A7169) — jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Wyborczej:

Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.

(…)

Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili wydania decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem art. 16.


Termin zgłaszania list wyborczych i kandydatur upłynie z dniem 12 lipca. Ten wątek służy do zgłaszania listy wyborczych i przedstawiania zgód przez kandydatów z tych list. Proszę pamiętać, że listę kandydatów w wyborach do Sejmu zgłasza przewodniczący stronnictwa politycznego. Po zgłoszeniu komitetu, osoby startujące z jego listy muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
 • nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz
 • w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.


Po zgłoszeniu komitetu, należy utworzyć wątek w dziale Książęcej Komisji Wyborczej o nazwie "[SEJM-U-LXI] (nazwa komitetu)" w którym aktywni obywatele niestartujacy z danej listy będą mogli udzielać poparcia — wymagane jest 5 podpisów takich obywateli.

Siła głosu przedstawia się bardzo prosto — obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w pozostałych wyborach i referendach głos o sile 3. Reszta posiadać będzie głos równy 1.

Wybieramy jednego posła.


Szczegółowe regulacje dotyczące przebiegu i przeprowadzenia wyborów znajdują się w Ordynacji Wyborczej.

Niniejszy wątek służy do obwieszczeń Księcia i Książęcej Komisji Wyborczej, wobec czego obowiązuje surowa cenzura wypowiedzi, o ile nie dotyczą one istotnych spraw do załatwienia z Komisją.(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: Wybory uzupełniające do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Filip I Gryf 21 lip 2019, o 16:32

INFORMACJA O PRZYJĘCIU ZGŁOSZEŃ

W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SEJMU LXI KADENCJI


Książęca Komisja Wyborcza, informuje o przyjęciu następujących zgłoszeń (w kolejności pojawiania się):

 • KW Narodowe Odrodzenie Teutonii - Teutonia sercem Sarmacji:
  1. Wojciech Hergemon (T0003)
 • KW Obywateli Sarmackich:
  1. Joahim von Ribertop von Sarm (AG960)
 • KW Stronnictwo Konserwatywne:
  1. Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766)
  2. Teodozjusz Azoramath-Arped (A7970)

(-) Januszek baron von Hippogriff-Pałasz
Komisarz Wyborczy KKW
Filip I Gryf

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
Królestwo Hasselandu
 

Re: Wybory uzupełniające do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Andrzej Fryderyk 26 lip 2019, o 20:48

Na podstawie art. 7 ust. 7 zd. 2 Ordynacji wyborczej („Książę ustala kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania”) ustalam kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania:

 1. KW Stronnictwo Konserwatywne
 2. KW Obywateli Sarmackich
 3. KW Narodowe Odrodzenie Teutonii - Teutonia sercem Sarmacji

Andrzej Fryderyk
Regent
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
 

Re: Wybory uzupełniające do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez kaxiu 26 lip 2019, o 20:57

AF napisał(a):3. KW Narodowe Odrodzenie Teutonii - Teutonia sercem Sarmacji

Co jak co, ale po Teutończyku się takiej teutonofobii nie spodziewałem. Jednak stolec w Grodzisku zobowiązuje.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Avatar użytkownika
 

Re: Wybory uzupełniające do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Albus.Merlinski 27 lip 2019, o 18:39

Przez ciężką pracę spełniajcie swoje marzenia.
Zbigniew Bartman
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Albus.Merlinski
 


Powrót do Archiwum wyborów do Sejmu

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość