Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wybory do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Archiwum wyborów do Sejmu

Wybory do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 30 maja 2019, o 14:11

O B W I E S Z C Z E N I E
K S I Ę C I Aw sprawie

POWOŁANIA KSIĄŻĘCEJ KOMISJI WYBORCZEJ

oraz

ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO SEJMU LXI KADENCJIObywatelki i obywatele,

w dniu 30 maja zarządziłem wybory do Sejmu LXI kadencji. Głosowanie rozpocznie się z dniem 15 czerwca, a zakończy się 16 czerwca o godzinie 21:00. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zawiera spis obywateli z ich siłą głosu, więcej informacji na ten temat podano w dalszej części. W tym samy dniu powołałem Książęcą Komisję Wyborczą, właściwą do przeprowadzenia niniejszych wyborów. W jej skład wchodzą:


 • JKM Piotr III Łukasz (A0004) — Książę Sarmacji,
 • Czcigodny Baron Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) — Marszałek Trybunału Koronnego, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 powołanej ustawy,
 • Jaśnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan (A7782) — jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Wyborczej:

Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.

(…)

Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili wydania decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem art. 16.


Termin zgłaszania list wyborczych i kandydatur upłynie z dniem 7 czerwca. Ten wątek służy do zgłaszania listy wyborczych i przedstawiania zgód przez kandydatów z tych list. Proszę pamiętać, że listę kandydatów w wyborach do Sejmu zgłasza przewodniczący stronnictwa politycznego. Po zgłoszeniu komitetu, osoby startujące z jego listy muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
 • nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz
 • w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.


Po zgłoszeniu komitetu, należy utworzyć wątek w dziale Książęcej Komisji Wyborczej o nazwie "[SEJM-LXI] (nazwa komitetu)" w którym aktywni obywatele niestartujacy z danej listy będą mogli udzielać poparcia — wymagane jest 5 podpisów takich obywateli.

Siła głosu przedstawia się bardzo prosto — obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w pozostałych wyborach i referendach głos o sile 3. Reszta posiadać będzie głos równy 1.

Liczba wybieranych posłów wynosi pięciu.


Szczegółowe regulacje dotyczące przebiegu i przeprowadzenia wyborów znajdują się w Ordynacji Wyborczej.

Niniejszy wątek służy do obwieszczeń Księcia i Książęcej Komisji Wyborczej, wobec czego obowiązuje surowa cenzura wypowiedzi, o ile nie dotyczą one istotnych spraw do załatwienia z Komisją.(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
Królestwo Baridasu
Królestwo Hasselandu
Konsulat Sclavinii
 

Re: Wybory do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 8 cze 2019, o 13:13

I N F O R M A C J A
O PRZYJĘCIU ZGŁOSZEŃ


W WYBORACH DO SEJMU LXI KADENCJI


Książęca Komisja Wyborcza, informuje o przyjęciu następujących zgłoszeń (w kolejności pojawiania się):

 • KW Powietrzny:
  1. Filip Powietrzny (AG939).
 • KW Sarmacka Unia Demokratyczna:
  1. Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916),
  2. Albert Jan Maat von Hippogriff (AG681),
  3. Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804),
  4. Tadeusz von Hippogriff-Brus (AG864),
  5. Januš Allan von Hippogriff (AG887).
 • KW Unia Wolności i Odpowiedzialności:
  1. Defloriusz Dyman Wander (A0441),
  2. Joahim von Ribertrop (AG960).
 • KW Stronnictwo Konserwatywne:
  1. Helwetyk Romański (A0001),
  2. Marceli z Ossolińskich Bordoński (AG668),
  3. Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766),
  4. Ludwik Tomović (AF433),
  5. Teodozjusz Azoramath-Arped (A7970),
  6. Roland Heach-Romański (AF181)
 • Zielony Świt:
  1. Thomas von Lisendorff (AG106).(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
Królestwo Baridasu
Królestwo Hasselandu
Konsulat Sclavinii
 

Re: Wybory do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 8 cze 2019, o 13:20

I N F O R M A C J A
O KOLEJNOŚCI LIST


W WYBORACH DO SEJMU LXI KADENCJI


Na podstawie art. 7 ust. 7 zd. 2 Ordynacji wyborczej („Książę ustala kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania”) ustalam kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania:

 1. KW Stronnictwo Konserwatywne
 2. KW Sarmacka Unia Demokratyczna
 3. KW Unia Wolności i Odpowiedzialności
 4. KW Powietrzny
 5. Zielony Świt(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
Królestwo Baridasu
Królestwo Hasselandu
Konsulat Sclavinii
 

Re: Wybory do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 8 cze 2019, o 13:39

I N F O R M A C J A
O UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA


W WYBORACH DO SEJMU LXI KADENCJI


Książęca Komisja Wyborcza, ogłasza listę obywateli uprawnionych do głosowania, wraz z siłą głosu:

 • Helwetyk Romański (A0001) - siła głosu: 3
 • Piotr III Łukasz (A0004) - siła głosu: 3
 • Incisive (A0306) - siła głosu: 1
 • Defloriusz Dyman Wander (A0441) - siła głosu: 3
 • Zbyszko Gustolúpulo (A1070) - siła głosu: 1
 • Prokrust Zombiakov (A1217) - siła głosu: 1
 • Piotr Paweł I (A1225) - siła głosu: 3
 • Magnum von Graudenz (A1685) - siła głosu: 3
 • Piotr II Grzegorz (A1952) - siła głosu: 1
 • Mateusz von Thorn-Chojnacki (A2715) - siła głosu: 1
 • Timan Demollari (A4412) - siła głosu: 1
 • Mikołaj Torped (A5781) - siła głosu: 1
 • Avril von Levengothon (A7169) - siła głosu: 1
 • Henryk Leszczyński (A7599) - siła głosu: 3
 • Krzysztof Czuguł-Chan (A7782) - siła głosu: 3
 • Teodozjusz Azoramath-Arped (A7970) - siła głosu: 3
 • Guedes de Lima (A9121) - siła głosu: 1
 • Mustafa Owski (A9160) - siła głosu: 3
 • Tomasz Ivo Hugo (AD468) - siła głosu: 3
 • Vladimir ik Lihtenštán (AD867) - siła głosu: 3
 • Markus Arped (AE336) - siła głosu: 1
 • Fryderyk von Hohenzollern (AE372) - siła głosu: 1
 • Młynek Kawowy (AE461) - siła głosu: 1
 • Albert Felimi-Liderski (AE494) - siła głosu: 1
 • Jack von Horn (AE544) - siła głosu: 1
 • John Rasmusen (AE569) - siła głosu: 1
 • Akrypa Rabotowicz von Primisz (AE653) - siła głosu: 1
 • Adrian Maksymilian Józef Alatriste (AE726) - siła głosu: 1
 • Rihanna Aureliuš-Sedrovski (AE792) - siła głosu: 1
 • Tomasz Liberi (AF039) - siła głosu: 1
 • Szymon de Canterville (AF099) - siła głosu: 1
 • Hewret von Thorn (AF166) - siła głosu: 1
 • Roland Heach-Romański (AF181) - siła głosu: 3
 • Tytus Aureliusz-Chojnacki (AF205) - siła głosu: 1
 • Ludwik Tomović (AF433) - siła głosu: 3
 • Andrzej Fryderyk (AF462) - siła głosu: 3
 • Kristian Arped (AF683) - siła głosu: 1
 • Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766) - siła głosu: 3
 • Adam Jerzy Piastowski (AF793) - siła głosu: 3
 • Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser (AF820) - siła głosu: 3
 • Julian Fer at Atera (AF827) - siła głosu: 3
 • Eddard Noqtern (AF890) - siła głosu: 1
 • Arsacjusz Arped (AF905) - siła głosu: 3
 • Peter West (AF958) - siła głosu: 1
 • Daniel January von Tauer-Krak (AG003) - siła głosu: 1
 • Heweliusz Popow-Chojnacki (AG006) - siła głosu: 1
 • Tomasz Mancini (AG082) - siła głosu: 1
 • Thomas von Lisendorff (AG106) - siła głosu: 3
 • Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza (AG232) - siła głosu: 1
 • Otto von Spee-Asketil (AG243) - siła głosu: 3
 • Henryk Wespucci (AG281) - siła głosu: 1
 • Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste (AG287) - siła głosu: 3
 • Baszar Svensson at Atera (AG308) - siła głosu: 1
 • Joanna Izabela (AG472) - siła głosu: 3
 • Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) - siła głosu: 3
 • Bajtuś Bajtuś (AG576) - siła głosu: 1
 • Radzimir Krasnodębski (AG617) - siła głosu: 1
 • Niegosław Sarewicz (AG622) - siła głosu: 1
 • Erik Otton von Hohenburg (AG643) - siła głosu: 3
 • Jarosław Wawrzyniak (AG644) - siła głosu: 1
 • Antoni Kacper Burbon-Conti (AG654) - siła głosu: 3
 • Marceli z Ossolińskich Bordoński (AG668) - siła głosu: 1
 • Albert Jan Maat von Hippogriff (AG681) - siła głosu: 3
 • Daniel Szekeres (AG693) - siła głosu: 1
 • Leszek Roskohard (AG718) - siła głosu: 1
 • Seweryn Santecki (AG763) - siła głosu: 3
 • Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) - siła głosu: 3
 • Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) - siła głosu: 1
 • James McCaskey (AG832) - siła głosu: 1
 • Michelangelo Piccolomini (AG856) - siła głosu: 3
 • Tadeusz von Hippogriff-Brus (AG864) - siła głosu: 3
 • Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) - siła głosu: 3
 • Józef Sowiński (AG870) - siła głosu: 1
 • Franz Langer (AG874) - siła głosu: 1
 • Alex Joe (AG880) - siła głosu: 1
 • Januš Allan von Hippogriff (AG887) - siła głosu: 3
 • Szymon Grański (AG889) - siła głosu: 3
 • Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) - siła głosu: 3
 • Filip Powietrzny (AG939) - siła głosu: 3
 • Piotr vel Bocian (AG958) - siła głosu: 1
 • Joahim von Ribertrop (AG960) - siła głosu: 1
 • Natan Korczyński (AG969) - siła głosu: 1
 • Wojciech Hergemon (T0003) - siła głosu: 1
 • Król Patryk I Labacki (T0009) - siła głosu: 1
 • Leszek de Ruth (T1102) - siła głosu: 3
 • Gotfryd Slavik de Ruth (T1141) - siła głosu: 3
 • Ignacy Urban de Ruth (T1167) - siła głosu: 1
 • (—) Piotr III Łukasz
  Książę Sarmacji
  Avatar użytkownika
  Książę Sarmacji
  Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
  Naczelna Izba Architektury
  Trybunał Koronny
  Królestwo Baridasu
  Królestwo Hasselandu
  Konsulat Sclavinii
   


  Powrót do Archiwum wyborów do Sejmu

  Kto przegląda forum

  Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

  cron