Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wybory do Sejmu LIX kadencji — INFORMACJE

Archiwum wyborów do Sejmu

Wybory do Sejmu LIX kadencji — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 17 gru 2018, o 07:58

O B W I E S Z C Z E N I E K S I Ę C I A

W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO SEJMU LIX KADENCJI

Obywatelki i obywatele,

W dniu 17 grudnia zarządziłem wybory do Sejmu LIX kadencji. Głosowanie rozpocznie się z dniem 4 stycznia, a zakończy się 5 stycznia o godzinie 21:00. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zawiera spis obywateli z ich siłą głosu, więcej informacji na ten temat podano w dalszej części.

Powołałem Książęcą Komisję Wyborczą właściwą do przeprowadzenia niniejszych wyborów. W jej skład wchodzą:
 • Książę Sarmacji,
 • JO Diuk Krzysztof Czuguł-Chan — Radca NIA,
 • WP Vanderlei v-hr. Bouboulina-a-la-Triste — Marszałek Trybunału.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Wyborczej:

Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.

(…)

Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili wydania decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem art. 16.


Termin zgłaszania list wyborczych i kandydatur upłynie z dniem 27 grudnia 2018 r. Ten wątek służy do zgłaszania listy wyborczych i przedstawiania zgód przez kandydatów z tych list. Proszę pamiętać, że listę kandydatów w wyborach do Sejmu zgłasza przewodniczący stronnictwa politycznego. Po zgłoszeniu komitetu, osoby startujące z jego listy muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
 • nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz
 • w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.


Po zgłoszeniu komitetu, należy utworzyć wątek w dziale KKW o nazwie "[SEJM-LIX] (nazwa komitetu)" w którym obywatele będą mogli udzielać poparcia — wymagane jest 5 podpisów.

Siła głosu przedstawia się następująco — obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w pozostałych wyborach i referendach głos o sile 3. Reszta posiadać będzie głos równy 1.

Liczba wybieranych posłów wynosi siedmiu.

Szczegółowe regulacje dotyczące przebiegu i przeprowadzenia wyborów znajdują się w Ordynacji Wyborczej.

Niniejszy wątek służy do obwieszczeń Księcia i KKW, wobec czego obowiązuje surowa cenzura wypowiedzi, o ile nie dotyczą one istotnych spraw do załatwienia z Komisją(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: Wybory do Sejmu LIX kadencji — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 28 gru 2018, o 09:58

O B W I E S Z C Z E N I E K K W

W SPRAWIE ZAREJESTROWANYCH LIST WYBORCZYCH

Zgłoszono pięć list wyborczych. Wszystkie one uzyskały wymaganą liczbę podpisów poparcia.

Kolejność list na karcie wyborczej została ustalona w drodze losowania. Komitetom przydzielono liczby rosnące, od numeru 1, w kolejności zgłoszeń. Następnie dokonano losowania porządku tych liczb przy użyciu strony losowe.pl. Kolejność zgłoszeń przedstawiała się następująco: 1. Partia Rozwoju, 2. KW Sarmacka Patria Ludowa - Peter West, 3. Zielony Świt, 4. KW Wspólna Przyszłość, 5. KW Ponadnarodowy Blok Monarchistyczny.

Po dokonaniu losowania, KKW ustaliła następującą listę wyborczą:

1. KW Ponadnarodowy Blok Monarchistyczny

 1. Konrad Jakub (AF891),
 2. Andrzej Fryderyk (AF462),
 3. Marceli de Bordeaux-Ossoliński (AG668),
 4. Prokrust Zombiakov (A1217),
 5. Kristian Arped (AF683).

2. KW Sarmacka Patria Ludowa - Peter West

 1. Peter West (AF958)

3. KW Wspólna Przyszłość

 1. Michelangelo Piccolomini (AG856),
 2. Franz Langer (AG874),
 3. Andrzej Swarzewski (AD717),
 4. Antoni Kacper Burbon-Conti (AG654).

4. Zielony Świt

 1. Thomas von Lisendorff (AG106)
 2. Bajtuś Bajtuś (AG576).

5. Partia Rozwoju

 1. Józef Sowiński (AG870),
 2. Januszek Pałasz (AG866),
 3. Erik Otton von Hohenburg (AG643),
 4. Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541),
 5. Tadeusz Brus ( AG864),
 6. Alex Joe (AG880).


Nie zarejestrowano:
- Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser z listy nr 1,
- Jakub Norbert Führlitz z listy nr 5
ponieważ osoby te nie wyraziły zgody na kandydowanie.

ZAŁĄCZNIK — protokół z losowania kolejności na liście wyborczej.

KSIĄŻĘCA KOMISJA WYBORCZA
(—) Piotr III Łukasz
(—) Krzysztof Czuguł-Chan
(—) Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: Wybory do Sejmu LIX kadencji — INFORMACJE

Postprzez piwniczak 3 sty 2019, o 23:54

Informuję, że kandydat KW Zielony Świt - Bajtuś Bajtuś (AG576) został omylnie zarejestrowany. W chwili rejestracji list wyborczych nie spełniał wymogu z art. 2 ust. 1 pkt. 4 Ordynacji Wyborczej tj. nie posiadał statusu aktywnego obywatela (aktywność na dzień 28 grudnia wynosiła 5pkt., w chwili rejestracji listy także, w zasadzie to nigdy nie był aktywny w rozumieniu ustawy o obywatelstwie sarmackim).

W związku z czym zostaje on skreślony z listy wyborczej KW Zielony Świt.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wybory do Sejmu LIX kadencji — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 6 sty 2019, o 14:05

KOMUNIKAT

KSIĄŻĘCEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w sprawie obwieszczenia wyników wyborów do Sejmu LIX kadencji


Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Sejmu LIX kadencji: link do obwieszczenia.

Mandaty uzyskali:
 1. KW Ponadnarodowy Blok Monarchistyczny: 3 (Andrzej Fryderyk, Prokrust Zombiakov, Marceli de Bordeaux-Ossoliński)
 2. Partia Rozwoju: 2 (Erik Otton von Hohenburg, Alfred Fabian von Tehen-Dżek)
 3. KW Wspólna Przyszłość: 2 (Antoni Kacper Burbon-Conti, Andrzej Swarzewski)

KSIĄŻĘCA KOMISJA WYBORCZA

(—) Piotr III Łukasz
(—) Krzysztof Czuguł-Chan
(—) Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: Wybory do Sejmu LIX kadencji — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 6 sty 2019, o 14:06

INFORMACJA

Informuję, że przed chwilą wydałem postanowienie w sprawie zwołania obrad Sejmu oraz powołałem Marszałka Seniora - postanowienie
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 


Powrót do Archiwum wyborów do Sejmu

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości