Strona 34 z 38

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 2 wrz 2018, o 10:43
przez KJAF
Za jej złamanie Rada może odebrać obywatelstwo (co już się działo w historii). Każdy we własnym sumieniu i rozumie pomiarkuje, czy jest to dla niego zwykła copypasta czy poważna deklaracja. Jest to swego rodzaju złożenie podpisu pod warunkami umowy — czy ktoś ją czytał czy nie, nie może uchylać się od odpowiedzialności i sugerować, że nie był świadomy złożonej deklaracji.

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 2 wrz 2018, o 10:47
przez Hohenzollern
Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Baridajki, Baridajczycy!

W związku z zawirowaniami realnymi, spóźniłem się z złożeniem wcześniejszej przysięgi. Dlatego też jeszcze raz wyrażam chęć odzyskania obywatelstwa baridajskiego. Moje motywy wydają się jasne, Baridas to moja ojczyzna i niezależnie od tego kto akurat sprawuje tu władzę chce tu mieszkać, a być może z biegiem czasu również aktywnie działać i dołożyć cegiełkę do odbudowy Królestwa.

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 2 wrz 2018, o 11:00
przez KJAF
Jaśnie Oświecony Diuku!

Bardzo cieszy mnie powrót do Królestwa oraz deklaracje ewentualnej pomocy w budowaniu Baridasu. Dlatego tak, jak oczywisty był wybór przez JO regionu do którego chcecie wracać w Sarmacji, tak równie oczywista może być decyzja władz prowincji.

Z ogromną przyjemnością zatwierdzam wniosek o przyznanie obywatelstwa. Zostanie ono nadane niezwłocznie po złożeniu przysięgi według następującej roty:

“Ja, NN, przysięgam wierność Jego Królewskiej Mości oraz że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całego Księstwa Sarmacji; Że będę wspierał Króla, Baridas i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał Rzeczpospolitą Sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 2 wrz 2018, o 11:36
przez Hohenzollern
Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Baridajki, Baridajczycy!


"Ja, Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern , przysięgam wierność Jego Królewskiej Mości oraz że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całego Księstwa Sarmacji; Że będę wspierał Króla, Baridas i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał Rzeczpospolitą Sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać."

Wpisu dokonano (2 września 2018 r.).
(—) KJ

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 8 wrz 2018, o 19:19
przez KJAF
Na podstawie art. 3 ust. 2 Dekretu królewskiego o obywatelstwie baridajskim z dnia 22 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10333), w związku z utratą obywatelstwa sarmackiego, wykreślam z rejestru obywateli następujące osoby:

Tomasz Mancini (AG082)
Akt stwierdzający utratę obywatelstwa Sarmacji


(—) KJ

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 23 wrz 2018, o 11:02
przez AFvTD
Wasza Królewska Mość,

Pomimo zwątpienia, wróciłem do ojczyzny. Nie da się na emigracji długo żyć i chociaż pogłębiłem swoje umiejętności chociażby o pełnienie funkcji burmistrza Grodziska to jednak stęskniłem się. Almera zawsze będzie moją małą ojczyzną, do której zawsze wrócę, coby się nie działo. Dlatego też chciałbym prosić o przywrócenia mej skromnej osobie obywatelstwa baridajskiego.

Z wyrazami szacunku
Alfred Fabian von Tehen-Dzek

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 25 wrz 2018, o 21:26
przez Arsacjusz
Wielmożny Panie,

zatwierdzam wniosek o nadanie obywatelstwa. Wydam odpowiednie postanowienie po złożeniu przysięgi według następującej roty:

„Ja, NN, przysięgam wierność Jego Królewskiej Mości oraz że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całego Księstwa Sarmacji; Że będę wspierał Króla, Baridas i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał Rzeczpospolitą Sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

P R E M I E R
Arsacjusz Arped

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 26 wrz 2018, o 08:07
przez Sorcha
Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Baridajki, Baridajczycy!

W związku z różnymi sprawami w nieistniejącym realu nie byłam w stanie uczestniczyć w życiu Królestwa, zatem proszę o nadanie obywatelstwa.

Z poważaniem
S. Raven

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 26 wrz 2018, o 09:40
przez AFvTD
Ja, Alfred Fabian von Tehen-Dżek, przysięgam wierność Jego Królewskiej Mości oraz że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całego Księstwa Sarmacji; Że będę wspierał Króla, Baridas i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał Rzeczpospolitą Sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać


Tak mi dopomóż wytrwałości moja.

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 26 wrz 2018, o 10:08
przez Arsacjusz
Królewskie Miasto Almera, 26 września 2018 roku

P R E M I E R
RZĄDU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 2 ust. 5 i 8 dekretu królewskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o obywatelstwie baridajskim (Dz. P. poz. 10333) nadaję obywatelstwo baridajskie Alfredowi Fabianowi von Tehen-Dżekowi (AG541).

U Z A S A D N I E N I E

Odstąpiono od uzasadniania decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

P O U C Z E N I E

1. Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.
2. Na podstawie art. 2 ust. 6 dekretu królewskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o obywatelstwie baridajskim (Dz. P. poz. 10333) od postanowienia Premiera w sprawie o nadanie obywatelstwa przysługuje wnioskodawcy oraz Pretorowi odwołanie do Króla.

Arsacjusz Arped

Obrazek