Strona 27 z 38

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 12 gru 2017, o 20:28
przez Julian FER
Wasza Królewska Mość!

Na podstawie art. 8 ust. 1,2 i 4 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony wykreślam z rejestru:

Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło (AG581).

PS: (Dz. P. poz. 9760)

(—) Julian hrabia Fer at Atera
Marszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 1 sty 2018, o 19:23
przez Daniel Szekeres
Wasza Królewska Wysokość,

uprzejmie proszę o wpisanie mojej osoby w poczet obywateli Królestwa Baridasu.

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 2 sty 2018, o 17:05
przez Julian FER
Wasza Królewska Wysokość Regencie!
Szanowny Panie!


Oznajmiam, że spełnia Pan wymagania do nadania obywatelstwa.

Działając na podstawie art. 6 i 7 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony, a także w związku z zamieszkaniem w Almerze oraz posiadaną aktywnością zamierzam nadać obywatelstwo Królestwa Baridasu.

Proszę kandydata o złożenie przysięgi, która będzie dla mnie niezbędnym aktem dobrej woli świadczącej o szczerej chęci kandydata we wspieraniu Baridasu i jego mieszkańców w budowie kraju.

„Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Marszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 2 sty 2018, o 19:12
przez Daniel Szekeres
Ja, Daniel Szekeres, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

Wpisu dokonano (03 stycznia 2018 r.).
(—) Julian hrabia Fer at Atera, Marszałek Baridasu.

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 10 sty 2018, o 16:35
przez Julian FER
Wasza Królewska Mość!

Na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 4 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony wykreślam z rejestru:

Siergiusz Asketil (AF170).

PS: (Dz. P. poz. 9797)

(—) Julian hrabia Fer at Atera
Marszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 12 sty 2018, o 23:06
przez зхао
Wasza Królewska Wysokość,
Prześwietny Panie Marszałku,

Na podstawie art. 7 ust. 3 wspomnianego wyżej ordonansu, zwracam się z prośbą o przywrócenie mi obywatelstwa baridajskiego.

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 13 sty 2018, o 10:05
przez Julian FER
Wasza Królewska Mość!
Wielmożny Wicehrabio!


Oznajmiam, że Wicehrabia spełnia wymagania do nadania obywatelstwa.

Działając na podstawie art. 6 i 7 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony, a także w związku z art. 7 ust. 3 zamieszkaniem w Eldoracie oraz posiadaną aktywnością zamierzam nadać obywatelstwo Królestwa Baridasu.

Proszę kandydata o złożenie przysięgi, która będzie dla mnie niezbędnym aktem dobrej woli świadczącej o szczerej chęci kandydata we wspieraniu Baridasu i jego mieszkańców w budowie kraju.

„Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Marszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 13 sty 2018, o 15:20
przez зхао
Ja, Yupeng v-hr Beijin-Zhao, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

Wpisu dokonano (14 stycznia 2017 r.).
(—) Julian hrabia Fer at Atera,
Marszałek Baridasu.

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 16 sty 2018, o 17:21
przez Julian FER
Wasza Królewska Mość!

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony wykreślam z rejestru:

1. AG308, Baszar Svensson at Atera - ostatnia wypowiedź na forum w Baridasie - 11.XII.2016 r.
2. AG003, Daniel January von Tauer-Krak - ostatnia wypowiedź w Baridasie - 20.VIII.2017 r..

P O U C Z E N I E


Odwołanie od postanowienia w przedmiocie obywatelstwa składa się w terminie trzech dni od jego opublikowania.

PS: szersze uzasadnienie.


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Marszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

PostNapisane: 31 sty 2018, o 22:38
przez Tomasz Mancini
Wasza Królewska Wysokość,
Proszę o przywrócenie mojej skromnej osoby do Rejestru Obywateli Królestwa Baridasu.