Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Do JKM Roberta Fryderyka

Śmiecie i rupiecie

Do JKM Roberta Fryderyka

Postprzez KJAF 27 maja 2018, o 12:47

(Forum informuje, że pisma do JKMości należy składać na Dworze "Królewskim i Książęcym" w Grodzisku. Jak większość obecnych Baridajczyków nie uznaję tego stanu rzeczy — siedzibą Króla Baridasu jest Almera, nie Grodzisk, w związku z czym pismo składam tutaj)

Wasza Królewska Mość,

Rada Królestwa przyjęła w dniu dzisiejszym Uchwałę w sprawie Promissum Króla, jednocześnie powierzając mi reprezentację Wysokiej Rady przed Waszą Królewską Mością w sprawach realizacji postanowień dokumentu.

Czym jest ten dokument?

Wbrew komentarzom zamieszczanym przez różne osoby, w różnych miejscach, nie jest imperatywnym nakazem Rady nałożonym na kogokolwiek. Stanowi jasne i klarowne zebranie punktów, co do których Baridajczycy wyrazili zgodność. Nie jest dokumentem, który wzywa do abdykacji, jak często się pisze. Wielka szkoda, że umyka to wielu obserwatorom, w tym — poza naszym Królestwem.

Promesa nie traktuje przecież tylko o tym, że koronę należy przekazać — przede wszystkim, mówi o stosunkach między organami baridajskimi zanim to nastąpi.

Na dzień obecny, nie wiemy właściwie kto jest członkiem Rady, co może regulować Rada, które z praw najwyższego rzędu ma pierwszeństwo, kto decyduje o wyborze Wicekróla oraz w jakim kierunku ma podążać Baridas. Nie można się w żaden sposób zgodzić z narracją, że przecież z deklaracji przekazania korony nie można się już wycofać, a wszyscy wiedzą że to jest teraz priorytet wobec czego promesa jest zbędna. O ile można rzeczywiście uznać, że sprawy zaszły już na tyle daleko, że nie ma miejsca na odwrót, to nie możemy być już tacy pewni tego, jak będzie wyglądał okres przejściowy.

I tym zajmuje się uchwała Rady. Możemy mieć coś w rodzaju niepisanej, zwyczajowej i opartej na zwykłych zasadach honorowych konstytucji przejściowej. Dzięki jej przyjęciu będziemy wiedzieli nawet nie to, że zbliżą się czas zmian na tronie. Co mówi treść tej quasikonstytucji?

1) stwierdza iż zasady wyboru nowego Króla będą przedmiotem uregulowań Baridajczyków;
2) daje gwarancję pozostania Baridasu w strukturach Księstwa Sarmacji, na uprawnieniach pozostałych prowincji;
3) gwarantuje pozostanie obecnych umów dwustronnych na praktycznie takich samych zasadach;
4) reguluje kwestie wyboru Wicekróla w trakcie okresu przejściowego;
5) jest punktem wyjścia do nakreślenia zmian ustrojowych — przyznając Radzie wstępnie możliwość uchwalania lokalnego prawa.

Jak do tej pory, działania władz Baridasu były chaotyczne i niekonsekwentne — nie można przyjąć uniwersału w sprawie procedur wyboru Króla, jeżeli Rada nie ma żadnych uprawnień. Nie można ponadto regulować tej materii, dopóki Prawa Kardynalne wprost tego zabraniają. Stąd o ile kierunek wszyscy znamy, to sposób w jaki do niego podążamy jest niejasny. Z obecnych propozycji Dworu nie wiemy, czy Rada ma mieć jakiekolwiek uprawnienia czy nie; czy kwestia wyboru Wicekróla nadal jest przedmiotem woli Baridajczyków czy wróciliśmy do narzuconego namiestnika; czy Baridas ma zwiększyć, zmniejszyć czy pozostawić bez zmian obecne stosunku z Sarmacją.

Przyjęcie propozycji Rady jest niczym innym, niż zebraniem porozrzucanych przez te kilka miesięcy różnych pomysłów, spisaniem ich w jednym dokumencie i ostatecznie czymś, w rodzaju dżentelmeńskiej umowy między Baridajczykami, a Królem, gdzie całość opiera się na dobrej woli, nie nakazie.

Nic nie stoi przecież na przeszkodzie ostatecznie uregulować pewne kwestie w sposób odmienny, na przykład rzeczoną tytulaturę Książąt Sarmacji.

Możemy więc nadal błądzić jak dzieci i zgadzać się z tym, że Król ma być Baridajczykiem — i potem składać niekonstytucyjne propozycje ustaw w Radzie czy prowadzić inne podobne niezgrabne działania, a możemy postawić spójny drogowskaz i nim podążać.

Przyjęcie obustronne postanowień uchwały będzie dużym krokiem naprzód — jeżeli zgodzimy się, że obowiązek przeprowadzenia zmian ustrojowych moralnie przechodzi na Radę, będziemy mogli jako Rada rozpocząć niezwłocznie przekładać projekty uniwersałów które regulują okres przejściowych.

Nie możemy od razu skupiać się na wyborze Króla przez Radę, jeżeli nie wiemy kto jest Radą i co może Rada. Zanim weźmiemy się za zmiany na tronie i w umowach z Sarmacją, najpierw musimy uporządkować własne podwórko. Okres ten potrwać może nawet kilka tygodni — do tego czasu potrzebujemy opartej na prawie honorowym "konstytucji", która określi stosunki między Dworem, a Baridasem.

Wobec powyższego, Rada postanowiła zebrać idee swoich członków w jedno i przedstawić do zatwierdzenia. Jeżeli nie dogadamy się co do tego, jak będziemy działać na te kilka miesięcy w przód, nadal będziemy wzajemnie podkładać sobie nogi i się o nie potykać, działając po omacku. Obecne zasady ustrojowe w żaden sposób nie umożliwiają komukolwiek uczestniczenia w procesie decyzyjnym w Baridasie, poza rzecz jasna Dworem.

Dlatego w imieniu Rady Królestwa pytam — czy zamierza Wasza Królewska Mość przychylić się do propozycji współpracy i przyjąć wyciągniętą dłoń, dzięki której będziemy mogli wreszcie na jasnych zasadach współpracować? Baridajczycy czekają na odpowiedź.
Avatar użytkownika
 

Re: Do JKM Roberta Fryderyka

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 27 maja 2018, o 17:28

Wielmożny Przewodniczący,
Szanowna Rado!


Jego Królewska Mość Robert Fryderyk zapozna się z przedłożoną sprawą i osobiście udzieli odpowiedzi w ciągu kilku następnych dni. Jest to sprawa dość delikatna i posiada dość specyficzny charakter. Dodatkowo wymaga konsultacji i zasięgnięcia szerszej opinii jak i czasu do przemyśleń. Jest to sprawa szczególna i tak zostanie potraktowana. Pragnę również zapewnić, iż odpowiedź będzie nazwijmy to satysfakcjonująca pod względem merytorycznym.

/-/Daniel J. von Tauer-Krak
Marszałek Koronny, Komes Rafadarvike
Obrazek
Członek Grodziskowej Fundacji Praw Człowieka,
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Daniel J. Tauer-Krak
 

Re: Do JKM Roberta Fryderyka

Postprzez Cudzoziemiec 1 30 maja 2018, o 17:16

Drodzy Baridajczycy
Oświecona Rado
Wielmożny Wicehrabio


Bardzo dziękujemy Wam, Wicehrabio i Oświecona Rado, za przedłożenie naszej uwadze nurtujących Was kwestii. Chcemy Was zapewnić, iż pochylamy się nad nimi z uwagą, rozmyślamy nad nimi i doszliśmy już do właściwych wniosków. Szanuję podjętą przez Radę uchwałę.

Nie ulega dla nas jakimkolwiek wątpliwościom, że sytuacja w Królestwie naszym dojrzała do znaczących zmian, i radzi jesteśmy podkreślić, iż zmian tych jesteśmy orędownikiem. Należy przy tym jednak zauważyć, iż każdy proces zmiany winien być przemyślany, spójny i nade wszystko prawnie umocowany.

Powiedzieliście nam Wielmożny Wicehrabio czym jest wzmiankowana uchwała i co się w niej znajduje. Pozwólcie zatem, że i my dokonamy pewnego zrekapitulowania zawartych w uchwale wniosków. Oczekujecie, iż złożę koronę Królestwa (1); wyszukaliście już tytuł dla Księcia Sarmacji (2); zdecydowaliście, że Tron Królestwa będzie obsadzany na podstawie reguł przez Baridajczyków wykutych (3); zdecydowaliście, że Baridas zachowa w Sarmacji uprawnienia i zadania prowincji (4); zdecydowaliście, że unia personalna między Sarmacją a Baridasem zostanie zakończona, a w jej miejsce powstanie nowa unia, unia państw, jak ją nazywacie (5); oczekujecie, że do czasu wyłonienia nowego Króla będę powoływał i odwoływał Wicekróla według wskazań Rady (6); oczekujecie, iż do czasu wyłonienia nowego Króla Rada zostanie zwolniona z obowiązku uzyskania królewskiej sankcji dla podejmowanych przez siebie decyzji (7).

Pozwolimy sobie również odnieść się do tych postulatów.

(1) wielokrotnie deklarowaliśmy, publicznie i niepublicznie, że gdy tylko prawne przeszkody zostaną usunięte, koronę Królestwa złożymy — nic się w tym zakresie nie zmieniło i nasze stanowisko pozostaje w mocy, chcę to podkreślić wyraźnie;
(2) tytuł Protektora, choć ładny, nie jest tytułem, który nadamy sobie sami; decyzja o tym jaka będzie relacja między Księciem Sarmacji, a Królestwem Baridasu, zależeć będzie od dwustronnych uzgodnień, w tym decyzji Sejmu Księstwa Sarmacji; to pierwszy postulat, którego realizacja nie zależy od nas;
(3) doskonale to rozumiemy, i popieramy, to Baridajczycy zdecydują o sposobie obsadzania Króla, jak rozumiemy podczas obrad Oświeconej Rady; to drugi postulat, którego realizacja nie zależy od nas;
(4) według prawa Księstwa Sarmacji Kraj Korony, jak i sarmackie prowincje, mają te same prawa i uprawnienia; zmiany prawa w Księstwie Sarmacji zależne są od woli Sejmu Księstwa Sarmacji i w najmniejszym stopniu nie zależą od woli Króla; to trzeci postulat, którego realizacja nie zależy od nas;
(5) kolejny postulat, którego wola zależy w dużej mierze od Sejmu Księstwa Sarmacji (zgoda na ratyfikację traktatu), od władz Królestwa (negocjacje traktatowe) i w niewielkim stopniu od nas (jako strony odpowiedzialnej za politykę zagraniczną Korony); to czwarty postulat, którego realizacja nie zależy od nas;
(6) możemy zgodzić się na to, że Wicekróla będziemy powoływać i odwoływać według wskazań Rady, jednak sami sobie Wicehrabio odpowiedzcie na pytanie, na ile taki mechanizm będzie mechanizmem skutecznym, nieprzeciągającym się, czy po prostu efektywnym; sami napisaliście, że nie wiadomo kto w Radzie zasiada; sami byliście świadkiem, jak Rada pracuje nieefektywnie (przedłużające się dyskusje, głosowania, braki kworum, etc.); zgodzić się możemy, jako rzekliśmy, jednak udana realizacja tego postulatu nie zależy od nas; to piąty taki postulat;
(7) możemy zgodzić się na to, by Rada nie potrzebowała sankcji; to relatywnie prosta zmiana, która wymaga jednak zmiany praw fundamentalnych; te zaś zmienić może Rada; półtora miesiąca temu zwróciliśmy się do Was, Wicehrabio, z prośbą o pomoc w przygotowaniu noweli przepisów dotyczących Rady, w tym właśnie zniesienia sankcji, odpowiedzi wówczas żadnej nie otrzymałem, cieszę się zatem, że teraz jako Przewodniczący Rady gotowi do takiej zmiany jesteście; jednak to szósty postulat, którego realizacja nie zależy od nas.

Jesteśmy osobą poważną i odpowiedzialną. Odpowiedzialną za swe słowa, składane obietnice, ale i odpowiedzialną na tyle, by słów i obietnic, które nie zależą od nas nie składać. Dlatego nie możemy podpisać się pod uchwałą w sprawie Promissum, jako, że w zdecydowanej swej większości dokument ten mówi o sprawach, które leżą poza gestią Króla. Zaś w zakresie spraw, w których zależy to tylko i wyłącznie od woli Króla właśnie, obietnice stosownych i oczekiwanych działań składaliśmy wielokrotnie.

Rozumiemy potrzebę zmian w Królestwie. Jesteśmy na tę zmianę gotowi i wesprzemy stosowne działania by zmiany te wprowadzić w życie. Dobro Królestwa jest dla nas ważną wartością i dobro Narodu Baridajskiego nam w tym przekonaniu przyświeca. Dlatego deklarujemy, iż pomożemy, wesprzemy i zatwierdzimy zmiany, które podejmie Rada Królestwa, a w ich następstwie działania i negocjacje toczone przez urzędników Królestwa ze stosownymi władzami po stronie Księstwa Sarmacji. Jeśli istnieje potrzeba zmian prawnych, które wprowadzić musimy my, opracujcie stosowne i przedłóżcie nam. Macie w nas pomoc, macie wsparcie, i macie determinację. Reszta zależy, od dłuższego już czasu, tylko od was.

Honor nie wymaga podpisywania dokumentów. Honor to dżentelmeńskie słowo. Królewskie słowo jest słowem honorowym, a składane królewskie deklaracje są deklaracjami honorowymi. Wszelkie złożone obietnice są w mocy, i nasze stanowisko się nie zmieni. Jako się zatem rzekło, Rada Królestwa i Wy Wicehrabio, macie uregulowane stosunki z Dworem. Król, Wicekrólowa i Dwór nie staną przeciwko zachodzącym zmianom. Mamy jasno określone zasady współpracy, mamy jasno złożone deklaracje. Przyjmujemy wyciągnięta do nas dłoń. Współpracujmy, i niech dzieło odnowy Królestwa się rozpocznie.

(—) Robert Fryderyk, rex.
Avatar użytkownika
 


Powrót do Archiwum Kurii

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości