Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt nowelizacji Ustawy o Obywatelstwie

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Projekt nowelizacji Ustawy o Obywatelstwie

Postprzez Zombiakov 19 sty 2019, o 23:06

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

UZASADNIENIE


Nawiązując do niedawnej debaty przyznaję szczerze, że projekt ten nie jest lekarstwem na zasadnicze bolączki Księstwa ale odświeża kilka kwestii w ramach obowiązujących obecnie ram.

Punktem wyjścia było ujęcie zdobywającego dużą popularność czatu Discord w liczeniu wag aktywności. W przypadku IRC było to obsługiwane ręcznie "aktywnością poza systemową" jednak teraz możliwości techniczne są większe i można oddać sprawiedliwość automatycznie. Ze względu na charakter tego kanału komunikacji proponuję przyznawać 1 punkt za każdy dzień jakiejkolwiek aktywności na kanale #sarmacja.

Przy okazji chcę zaproponować wyższe wagi dla wypowiedzi które spotkały się zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem innych użytkowników systemów informatycznych.

Dalej w ust. dotyczącym aktywności pozasystemowej usuwam wzmiankę o IRC oraz zastępuję "namiestników" wylistowaniem głów samorządów i protektoratów. Być może lepiej przyjąć tutaj bardziej ogólne określenie - jestem otwarty na sugestie.

Wreszcie proponuję usunąć możliwość odebrania obywatelstwa za brak udziału w wyborach. Nie widzę uzasadnienia dla takiej praktyki.

Art. 1


Art. 5 ust. 1 punkty 1-3 o treści

1. Wagę równą 3 za wypowiedzi w formie artykułów, nieukrytych przez Prefekturę.
2. Wagę równą 1 za wypowiedzi w formie komentarzy i postów w jawnych działach Forum Centralnego.
3. Wagę równą 1/4 za wypowiedzi w formie ćwirków.

zostają zastąpione punktami 1-6 o następującej treści

1. Wagę równą 3 za każdą wypowiedź w formie artykułu, nieukrytego przez Prefekturę oraz nie wyróżnionego tytułem "Artykułu na Medal".
2. Wagę równą 6 za każdą wypowiedź w formie artykułu, nieukrytego przez Prefekturę oraz wyróżnionego tytułem "Artykułu na Medal".
3. Wagę równą 1 za każdą wypowiedź w formie komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego który otrzymał mniej niż 3 serca.
4. Wagę równą 2 za każdą wypowiedź w formie komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego który otrzymał conajmniej 3 serca.
5. Wagę równą 1 za dowolną niezerową ilość wypowiedzi na kanale #sarmacja czatu Discord w danym dniu
6. Wagę równą 1/4 za każdą wypowiedź w formie ćwirka.

Art. 2


Art. 5a ust. 2 o treści "Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, mogą przyznawać Książę, Kanclerz, namiestnicy prowincji i przedstawiciel sarmackiego kanału IRC." przyjmuje brzmienie "Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, mogą przyznawać Książę, Kanclerz, Namiestnik Starosarmacji, Królowie Teutonii i Baridasu, Konsul Sclavinii, Lord Szambelan Hasselandu oraz Prezydent Republiki Bialeńskiej"

Art. 3


Art. 7 ust.1, p.2 o treści "nie oddał głosu w dwóch kolejno po sobie następujących albo pierwszych po nadaniu obywatelstwa wyborach i referendach ogólnokrajowych" zostaje wykreślony

Art. 4.


Ustawa wchodzi w życie w momencie zaimplementowania przez Naczelną Izbę Architektury, jednak nie później niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o Obywatelstwie

Postprzez anglov 24 sty 2019, o 00:08

Przepraszam za takie opóźnienie i rozpoczynam I czytanie projektu. Potrwa ono 3 dni, czyli do 27 stycznia do godziny 00:10. W przypadku, gdy Naczelna Izba Architektury będzie potrzebować więcej czasu na odniesienie się do projektu, czas debaty będzie odpowiednio wydłużony. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w debacie.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę z braku przepisu końcowego. Nie zwracam na to uwagę, ze względu na fakt, że będzie on musiał zostać dodany przeze mnie po zaopiniowaniu przez NIA.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o Obywatelstwie

Postprzez AJ Piastowski 24 sty 2019, o 09:24

Zombiakov napisał(a):5. Wagę równą 1 za dowolną niezerową ilość wypowiedzi na kanale #sarmacja czatu Discord w danym dniu


Czy w kontekście tak sformułowanej treści rozumie się tylko kanał #sarmacja na Discordzie? Czyli na kanałach prowincji: #baridas, #bialenia, #hasseland, #sclavinia, #starosarmacja i #teutonia aktywność nie będzie wliczana, dobrze rozumiem?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o Obywatelstwie

Postprzez Andrzej Swarzewski 24 sty 2019, o 11:31

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!
Uważam projekt za warty rozważenia i wprowadzenia w życie, jednak dopuszczam możliwość wprowadzenia poprawek.
Popieram sugestię Przedmówcy, uważam, że aktywność na regionalnych kanałach również powinna być wliczana (ale zbiorczo, nie za każdy kanał osobno).
Proszę również Wnioskodawcę o uzasadnienie dla podwójnej liczby punktów do wypowiedzi zasercowanych przez co najmniej 3 osoby. Z moim obserwacji wynika, że sercowane są nie tylko wypowiedzi o wysokiej wartości merytorycznej, ale też "serce" jest wyrazem utożsamiania się z daną wypowiedzią, nawet jeśli jest krótka i niewiele wnosi.
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o Obywatelstwie

Postprzez Zombiakov 24 sty 2019, o 17:32

AJ Piastowski napisał(a):Czy w kontekście tak sformułowanej treści rozumie się tylko kanał #sarmacja na Discordzie? Czyli na kanałach prowincji: #baridas, #bialenia, #hasseland, #sclavinia, #starosarmacja i #teutonia aktywność nie będzie wliczana, dobrze rozumiem?


Z tego zapisu tak właśnie by wynikało. Nie mam jednak nic przeciwko by zastąpić wskazanie kanału .... wskazaniem serwera.

ilość wypowiedzi na kanałach publicznych serwera "Księstwo Sarmacji" czatu Discord, identyfikowanego unikalnym numerem ID 446211402005217291


Poczekajmy na dalsze uwagi.

Proszę również Wnioskodawcę o uzasadnienie dla podwójnej liczby punktów do wypowiedzi zasercowanych przez co najmniej 3 osoby. Z moim obserwacji wynika, że sercowane są nie tylko wypowiedzi o wysokiej wartości merytorycznej, ale też "serce" jest wyrazem utożsamiania się z daną wypowiedzią, nawet jeśli jest krótka i niewiele wnosi.


Przyznam szczerze, że trudno to uzasadnić opierając się o dane i fakty. Uważam jednak, że jeżeli wypowiedź była na tyle ciekawa by ją sercować to można ją wyróżnić. Niezależnie od tego czy otrzymała serca ze względu na swoją merytoryczność czy też za bycie celną puentą. Postaram się przedstawić dane co do tego jaki procent wiadomości na forum uzyskuje 3 serca i wtedy będzie można na przykład zastanowić się nad podniesieniem progu.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o Obywatelstwie

Postprzez anglov 24 sty 2019, o 17:52

Wobec opinii Radcy NIA o niewystarczającym opisie zmian w systemie informatycznym, na podstawie art. 4 ust. 2 Regulaminu Sejmu, wzywam Projektodawcę o wyszczególnienie i opis zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, pod rygorem uznania projektu za niekompletny i zamknięcia procedowania projektu ze względu na uchybienie.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o Obywatelstwie

Postprzez Zombiakov 24 sty 2019, o 23:18

Zombiakov napisał(a): Postaram się przedstawić dane co do tego jaki procent wiadomości na forum uzyskuje 3 serca i wtedy będzie można na przykład zastanowić się nad podniesieniem progu.


W okresie od 1 grudnia 2018 na FC zostało opublikowanych ok. 6500 postów z czego 277 otrzymało 3 lub więcej serc.
116 otrzymało 4 lub więcej serc.

Wydaje mi się, że próg 3 jest wystarczająco selektywny - dając 4% "premium" wypowiedzi.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o Obywatelstwie

Postprzez Antoni 25 sty 2019, o 01:56

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


cieszę się, iż powyższy projekt ustawy został stworzony i przedstawiony Wysokiej Izbie; daje on kolejne możliwości zdobywania punktów aktywności i projekt uważam za potrzebny i zasadny, jednakże mam zastrzeżenia do poszczególnych przepisów w nim zawartych.

Przede wszystkim chciałbym zauważyć pewne niedopatrzenie. Art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim:
Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 20. [...]


Wobec powyższego, zmianie powinien ulec cały ustęp: Discord powinien się znaleźć w wyliczeniu, aby mógł się znaleźć w punktach poniżej lub wyliczenie powinno zostać zastąpione ogólnym stwierdzeniem, które nie będzie wchodzić w sprzeczność z punktami poniżej. Być może Discord możemy doliczyć do serwisu internetowego Księstwa Sarmacji, ale uważam, iż będzie to naciągana interpretacja.

Zombiakov napisał(a):2. Wagę równą 6 za każdą wypowiedź w formie artykułu, nieukrytego przez Prefekturę oraz wyróżnionego tytułem "Artykułu na Medal".


Czy waga równa 6 za "Artykuł na Medal" nie jest wagą zbyt wysoką? Jest to 30% wymaganej aktywności przez cały miesiąc. Być może w takim przypadku powinniśmy rozważyć zmniejszenie wagi zwykłego artykułu do 2, a wyróżnione artykuły nagradzać wagą równą 4?
Ewentualnie możemy podnieść ilość wag do 25 lub 30 z racji tego, iż będzie więcej możliwości, aby zdobyć więcej punktów.

Zombiakov napisał(a):Art. 3

Art. 7 ust.1, p.2 o treści "nie oddał głosu w dwóch kolejno po sobie następujących albo pierwszych po nadaniu obywatelstwa wyborach i referendach ogólnokrajowych" zostaje wykreślony


Do artykułu 3 mam poważne zastrzeżenia, bowiem nie widzę konkretnego uzasadnienia dla wykreślenia wspomnianego artykułu. Wybory oraz referenda ogólnokrajowe są jednym z największych przywilejów każdego z Obywateli, ale jednocześnie jednym z najpoważniejszych obowiązków. Odbywają się one na tyle rzadko, że pominięcie dwóch z kolei powinno być już jasnym znakiem i możliwością pozbawienia obywatelstwa. W związku z powyższym, składam poprawkę polegającą na wykreśleniu art. 3 projektu ustawy.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o Obywatelstwie

Postprzez Marceli 25 sty 2019, o 20:57

Wasza Królewska Wysokość Jaśnie Oświecony Marszałku,
Wysoka Izbo,


Przyjmuję projekt Jaśnie Oświeconego Diuka z nieukrywanym entuzjazmem - potrzebujemy zmian w kwestiach aktywności i cieszę się, że Discord zostanie włączony do statystyk SISSu. Zastanawiam się jednak czy w związku z propozycją nagradzania codziennej aktywności na czacie 1 punktem w rankingu nie wylejemy dziecka z kąpielą, bo w zasadzie wystarczającą będzie aktywność na Discordzie zamiast stricte w KS.

Obawiam się również, że podwyższenie progu stanie się kłopotem dla obywateli, którzy na czacie nie bywają, a którym wymagania de facto wzrosną. Wydaje mi się, że przyjęcie połowy punktu za dzień aktywności byłoby najlepsze - wówczas w miesiącu aktywność na czacie daje punktów 14, 15 lub 15,5, a pozostałe punkty należałoby zdobyć chociaż minimalną aktywnością w KS - jednym Artykułem na medal, ewentualnie artykułem i jednym komentarzem na Forum Centralnym. To w dobie szalejącej realiozy wydaje się osiągalne i niewygórowane oczekiwanie względem aktywności obywatelskiej.

Zgadzam się ze Sławetnym Posłem Antonim Kacprem Burbon-Contim, aby nie wykreślać z ustawy konsekwencji niegłosowania w wyborach i referendach, szczególnie, że rozsyłana jest informacja o trwających głosowaniach i jedyne czego Sarmacja wówczas potrzebuje to zalogowanie i oddanie głosu.
Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Sekretarz Koronny na Dworze JKM Piotra III Łukasza
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o Obywatelstwie

Postprzez AFvTD 25 sty 2019, o 22:40

JO Marszałku
Wysoka Izbo


Cieszę się, gdy debatujemy nad kolejnymi ustawami, tak samo jest również z tą.

Prawdą jest, że Discord Księstwa Sarmacji cieszy się sporą popularnością, jednakże aktywność na nim w sumie nie wnosi nic szczególnego dla Sarmacji. Rozmowy prowadzone tam są całkowicie luźne, nierzadko oderwane od tematyki mikronacyjnej. Dlatego też nie uważam, aby wliczanie aktywności z komunikatora internetowego do aktywności obywatelskiej w Księstwie było dobrym rozwiązaniem. Jedna wiadomość na Discordzie, może być jednym ćwirkiem, jednym, mało wymagającym postem na forum. Co prawda, artykułu zamiast wiadomości na Discordzie nie napiszemy, ale zawsze można przeznaczyć na to trochę więcej czasu. Osobiście, dochodzę do wniosku, że nadawanie punktów aktywności za napisanie jednej wiadomości na Discordzie to tak, jak nadawanie punktów aktywności za pisanie w działach ukrytych oraz w dziale Off-Topic

Co do zmian w wagach artykułów, komentarzy oraz postów jestem jak najbardziej entuzjastycznie nastawiony. Od dawna chodziły głosy, że artykułów dla marnych 3 punktów aktywności nie opłaca się pisać artykułów i lepiej napisać jakieś 3 posty na forum (chociażby "pracuję" w Zyriuszu [bez przytyku dla twórcy systemu]).

Co do odbierania obywatelstwa przy nie oddaniu głosu przy 2 referendach/wyborach z rzędu, to trudno mi się ustosunkować. Z jednej strony przepis jest logiczny - obywatel powinien oddawać głos, z racji samego posiadania takowego prawa - z drugiej, to jest jedynie prawo, a nie warunek. Dodatkowo, szczególnie w wyborach preferencyjnych (obecnie jedynie elekcja książęca) - jest to zdecydowanie utrudnione przy możliwości li tylko z urządzenia mobilnego - kilka razy próbowałem, ale niestety niemożliwe jest uporządkowanie kandydatów - w związku z tym trzeba skorzystać z komputera... Dlatego też ostatecznie również optuje za usunięciem tego przepisu.

Odnosząc się również do podnoszenia progu aktywności - to droga do niczego. Obecnie i tak mamy deficyt obywateli - ba! nawet mieszkańców, więc zwiększanie wymagań, dla grona osób, które będą chciały przynajmniej spróbować się z nami pobawić - jest strzałem w kolano, zarówno dla nas, z problemami demograficznymi, jak i dla nowych, którzy muszą bardziej się postarać, aby coś osiągnąć - szczególnie, że obecnie wszyscy chcielibyśmy, aby wszystko działo się szybko.

Na koniec chciałbym przypomnieć, że obecny wszędobylski marazm kiedyś się skończy...
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 6 gości