Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa konstytucyjna o Polityce Zagranicznej

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa konstytucyjna o Polityce Zagranicznej

Postprzez Cudzoziemiec 1 25 lis 2018, o 19:39

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,
Szanowni Państwo,

zgodnie z obietnicą, jak również w odpowiedzi na postulaty Jego Książęcej Mości, działając w porozumieniu z Jego Książęcą Mością Piotrem III Łukaszem, i po uzgodnieniu z nim przedkładanej Wysokiej Izbie zmiany, mam przyjemność zaprezentować ustawę konstytucyjną, na mocy której polityka zagraniczna ponownie wraca w zakres odpowiedzialności Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Zmiana ustanawia mechanizm kontroli polityki zagranicznej po stronie Księcia, w taki sposób, że ostatecznie to właśnie od Księcia zależeć będzie czy dana umowa międzynarodowa wejdzie w życie (bowiem to Książę jako ostatni wyraża na to zgodę wydając stosowny akt ratyfikacji); jednocześnie zaś zakłada wspieranie Rady Ministrów przez Księcia, szczególnie w zakresie powoływania na wniosek właściwego ministra przedstawicieli Księstwa Sarmacji przedstawicieli Księstwa (tu także mamy mechanizm kontroli bowiem Książę "może" powołać lub odwołać na wniosek, nie zaś "musi"), a także działając w porozumieniu ze stosownym ministrem Książę przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli Państw Trzecich w Księstwie Sarmacji.

Poza tymi elementami to właśnie na Radzie Ministrów spoczywać będzie w pełni koordynacja polityki zagranicznej, wyznaczanie jej kierunków i ich realizacja - to minister właściwy do spraw zagranicznych będzie negocjował i podpisywał umowy międzynarodowe, które następnie trafiać będą do Księcia, a On decydować będzie o skierowaniu wniosku o ratyfikację i ostatecznej ratyfikacji. Tak zorganizowana służba dyplomatyczna zdejmuje z Księcia czasochłonne i niechętnie brane na barki działania w zakresie inicjowania rozmów, odpowiadania na zaproszenia do negocjacji itd.

Ustawa dodatkowo nakłada na ministra właściwego do spraw zagranicznych przejęcie niejako od Księcia prowadzenia wykazu państw uznawanych za mikronacje, oraz wydanie w związku z tym zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie kryteriów - formalnie po to by nasi zagraniczni partnerzy jasno mieli zarysowane po czyjej stronie znajduje się decyzyjność - obecne rozporządzenie mogłoby bowiem być mylące dla krajów/osób, które nie śledzą na bieżąco naszych zmian ustrojowych.

Przedkładając Wysokiej Izbie niniejszy projekt proszę o jego poparcie.

Ustawa konstytucyjna o Polityce Zagranicznej Księstwa Sarmacji
Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji, z dnia 24 stycznia 2011 r., dokonuje się następujących zmian:
  1. art. 9 ust. 8 ["Książę prowadzi politykę zewnętrzną Księstwa Sarmacji, w szczególności: 1. zawiera umowy międzynarodowe i upoważnia inne organy państwowe do zawierania tychże umów; 2. powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji; 3. za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze uchwały, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe."] otrzymuje brzmienie: Książę wspiera Radę Ministrów w zakresie polityki zewnętrznej Księstwa Sarmacji, a w szczególności: 1. na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych może powołać i odwołać przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji, którzy tworzą podlegającą Księciu Służbę Dyplomatyczną Jego Książęcej Mości,
    2. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji,
    3. za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze uchwały, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe.
  2. art. 24 ust. 1 ["Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej."] otrzymuje brzmienie: Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej.

Art. 2
1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
2. W terminie 14 dni od wejścia ustawy w życie minister właściwy do spraw polityki zagranicznej, a w przypadku jego braku Kanclerz, wydaje zaktualizowane rozporządzenie w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji i na jego podstawie urządza, w ogólnodostępnym dziale Forum Centralnego dedykowanym Radzie Ministrów, wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji.
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o Polityce Zagranicznej

Postprzez Cudzoziemiec 1 25 lis 2018, o 19:40

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

zarządzam I czytanie projektu. Potrwa ono do 29 listopada do godziny 20:00. Zapraszam i zachęcam do udziału w debacie.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o Polityce Zagranicznej

Postprzez zbbrow 26 lis 2018, o 06:35

Jak byłeś Księciem to byłeś jak najbardziej przeciwny odbieraniu jednej jedynej władzy JKM, a teraz ten projekt? :)
Zbyszko Gustolúpulo
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
zbbrow
 

Re: Ustawa konstytucyjna o Polityce Zagranicznej

Postprzez Cudzoziemiec 1 26 lis 2018, o 06:46

zbbrow napisał(a):Jak byłeś Księciem to byłeś jak najbardziej przeciwny odbieraniu jednej jedynej władzy JKM, a teraz ten projekt? :)

Tak. Wynika on między innymi z tego, że nie chce PZ prowadzić sam JKM. Co zresztą wyraźnie stoi w uzasadnieniu.
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o Polityce Zagranicznej

Postprzez Cudzoziemiec 1 28 lis 2018, o 10:54

Wysoka Izbo,

na podstawie stosownych przepisów Regulaminu Sejmu skracam I czytanie i zarządzam II czytanie projektu. Przechodzimy do głosowania. Potrwa ono 3 dni.

Maszynka do głosowania została już uruchomiona. Proszę o sprawne oddawanie głosów.

Z wyrazami szacunku,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o Polityce Zagranicznej

Postprzez Cudzoziemiec 1 29 lis 2018, o 18:52

Wysoka Izbo,

podjąłem bardzo trudną, ale jak się wydaje jedyną w tej sytuacji, decyzję. Mam tylko nadzieję, że nie ucierpimy od tego. W związku z faktem, iż wszystkie posłanki i wszyscy posłowie oddali swój głos zdecydowałem o skróceniu trwającego głosowania. Oddano 5 głosów, wszystkie zaś były głosami ZA. Stwierdzam, że Sejm przyjął ustawę.

Wyniki głosowania dostępne są w tym miejscu, ja zaś kieruję ustawę do podpisu Jego Książęcej Mości.

Z wyrazami szacunku.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o Polityce Zagranicznej

Postprzez Piotr III Łukasz 29 lis 2018, o 19:54

Wasza Książęca Wysokość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

dziękuję, ustawa została podpisana i zamieszczona w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji. Konstytucja została ujednolicona.

Chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów. Polityka zagraniczna to bardzo ważny element Księstwa Sarmacji, jednakże, już w trakcie elekcji zapowiadałem, że będę chciał oddać ją w większości na ręce Rady Ministrów. Cieszę się, że udało się tę deklarację zrealizować.

Przeciwników zapewniam, że przed złożeniem projektu ustawy, Pan Marszałek odbył ze mną rozmowę na ten temat i wspólnie ustaliliśmy satysfakcjonujący kompromis. Uważam, że polityka zagraniczna to świetne pole do popisu dla aktywności naszych obywateli, natomiast sam chciałbym skupić się na wewnętrznych sprawach Księstwa, które są w tej chwili najpilniejsze.

Raz jeszcze dziękuję Wysokiej Izbie za jednomyślne przyjęcie ustawy.
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość