Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Traktat z Unią Trzech Narodów [11.06]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Traktat z Unią Trzech Narodów [11.06]

Postprzez RCA 8 cze 2018, o 14:54

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo.


Zwracam się dziś do Wysokiej Izby z wnioskiem o udzielenie zgody na ratyfikację traktatu o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji a Unią Trzech Narodów. Z inicjatywą zawarcia traktatu wyszedł Prezydent UTN — Jego Ekscelencja Kaspar Waksman. Po zastanowieniu się, zbadaniu sytuacji w Unii oraz rozważeniu wszystkich za i przeciw, podjąłem decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie stosownego traktatu. Podpisanie traktatu nastąpiło w dniu dzisiejszym.

Unia Trzech Narodów to kraj, który w dużej mierze stworzony został przez obywateli i mieszkańców Księstwa Sarmacji. Stworzyli Oni kraje takie jak Muratyka czy Learven, zaangażowali się także w inne projekty. Wstępnie działając w luźnej współpracy ostatecznie kraje te, już ponad 4 miesiące temu, utworzyły Unię Trzech Narodów. Kraje, które ostatecznie utworzyły UTN powstały w II połowie 2017 roku. W sumie w 2017 roku wytworzyły 1625 postów. W styczniu 2018 natomiast 270, w lutym 2018 475, w marcu 1357, w kwietniu 1581, w maju zaś 1699 wskakując tym samym na pudło w rankingu aktywności na forach. Tendencja jest więc zwyżkowa.

Forum UTN znajduje się tu: http://unia-trzech-narodow.ml/forum/index.php
Konstytucja: http://unia-trzech-narodow.ml/forum/showthread.php?tid=329

Kraj ten stara się być aktywny i zauważalny na arenie międzynarodowej. Prezydent Waksman, mimo, iż w niektórych krajach jest odbierany jako osoba kontrowersyjna, stara się też tworzyć jakąś wartość dodaną do całego wirtualnego - jak choćby mapy mikroświata (różnie oceniane, ale jednak). UTN leży na Nordacie, na południe od Kugarii i Tuyuhun, z którymi graniczy.

UTN posiada aktualnie 12-stu obywateli, z czego 7-dmiu jest aktywnych. Kraj jest republiką, posiada w pełni zorganizowany parlament, teraz zaś jest na etapie organizacji sądownictwa. Dobrze zorganizowana i sprawna jest Rada Ministrów. Administratorem ich forum jest Henryk Wespucci. Poza tym znajdziemy w nim naszego Podprefekta Generalnego, Arcadio Norbert Deliart von Witchera, Aleksanda van der Egvala, a do niedawna także Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka (naszego nowego ATK).

Wysoka Izbo. Kiedy obejmowałem Tron jedną z pierwszych decyzji jakie podjąłem było zapytanie naszego społeczeństwa w jakim kierunku powinniśmy rozwijać się na arenie międzynarodowej i jakie podejmować na niej działania. Jednym ze wskazanych przez naszych obywateli kierunków było wspomaganie w rozwoju nowych i perspektywicznych krajów. Unia Trzech Narodów jest takim krajem. Jestem przekonany, że zbliżenie się UTN i Sarmacji przyniesie dobre skutki nie tylko naszemu krajowi, ale i całej Nordacie, i w konsekwencji całemu v-światowi. Współpraca jest wartością samą w sobie. Uważam, że nie możemy się tylko i wyłącznie zamykać i współpracować z krajami istniejącymi długo, ale powinniśmy, aktywnie, działać i współpracować z tymi krajami, które mogą się od nas uczyć, a od których my możemy czerpać radość tworzenia. Takim krajem, w moim przekonaniu, jest Unia Trzech Narodów.

Wobec tego wnoszę by Wysoka Izba wyraziła zgodę na ratyfikację przedłożonego niżej traktatu.

Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy
między Księstwem Sarmacji a Unią Trzech Narodów


sporządzony w Książęcym Mieście Grodzisku w dniu 8 czerwca 2018 roku

Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca i Królewska Robert Fryderyk, Książę Sarmacji i Król Baridasu,
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

oraz

Jego Ekscelencja Kaspar Waksman, Prezydent Unii Trzech Narodów,
w imieniu Unii Trzech Narodów

uzgodniły, co następuje:

Art. 1.

Wysokie Układające się Strony uznają wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach oraz postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.
 1. Wysokie Układające się Strony ustanawiają między sobą stosunki dyplomatyczne.
 2. Stronę wysyłającą na terytorium Strony przyjmującej reprezentuje ambasador.
 3. Strona wysyłająca upewni się, że osoba, którą zamierza akredytować jako ambasadora w Stronie przyjmującej, otrzymała agrément tego państwa.

Art. 3.
 1. Ambasador korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej Strony przyjmującej. Korzysta on również z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej Strony przyjmującej, z wyjątkiem:
  1. powództw dotyczących prywatnego majątku na terytorium Strony przyjmującej, chyba że posiada on go w imieniu Strony wysyłającej dla celów misji;
  2. powództw dotyczących wszelkiego rodzaju działalności wykonywanej przez ambasadora na terytorium Strony przyjmującej poza jego funkcjami urzędowymi.
 2. Ambasador nie jest obowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
 3. Ambasador może zrzec się immunitetu jurysdykcyjnego.
 4. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów.

Art. 4.
 1. Strona przyjmująca może w każdym czasie, uzasadniając swą decyzję, zawiadomić Stronę wysyłającą, że ambasador jest persona non grata. Strona wysyłająca odpowiednio do okoliczności bądź odwoła daną osobę bądź położy kres jej funkcjom w misji. Dana osoba może być uznana za non grata przed przybyciem na terytorium Strony przyjmującej.
 2. Jeżeli Strona wysyłająca odmawia wykonania lub nie wykonuje w rozsądnym terminie swych obowiązków wynikających z ust. 1, Strona przyjmująca może odmówić uznawania danej osoby za ambasadora.

Art. 5.
 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
 2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 6.
 1. Traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Zwierzogrodzie.
 2. Traktat zostaje zawarty na czas nieokreślony.
 3. Traktat utraci moc obowiązującą z upływem trzeciego dnia następującego po wypowiedzeniu go w drodze notyfikacji przez Wysoką Układającą się Stronę.


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na ratyfikację traktatu

Postprzez Helwetyk 8 cze 2018, o 14:59

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie, które zakończy się 11 czerwca 2018 roku o godzinie 16.00. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie pierwszego czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej dwóch posłów. W przypadku chęci dłuższego namysłu nad projektem, proszę o stosowną informację.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Traktat z Unią Trzech Narodów [11.06]

Postprzez Helwetyk 10 cze 2018, o 17:51

Wysoka Izbo!

Na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 Regulaminu Sejmu („Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze […], gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin”) skracam pierwsze czytanie oraz zarządzam głosowanie nad wyrażeniem przez Sejm zgody na ratyfikację Traktatu o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji a Unią Trzech Narodów.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Traktat z Unią Trzech Narodów [11.06]

Postprzez Helwetyk 14 cze 2018, o 08:15

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Stwierdzam, że Sejm wyraził zgodę na ratyfikację Traktatu o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji a Unią Trzech Narodów.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości