Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [20.06]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [18.06]

Postprzez Helwetyk 17 cze 2018, o 10:57

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Przedłużam pierwsze czytanie projektu do 18 czerwca 2018 roku, godziny 12.00.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [18.06]

Postprzez Helwetyk 17 cze 2018, o 12:30

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Stosownie do opinii Naczelnej Izby Architektury, zmieniam treść poprawki numer 3, dla porządku powtarzając treść wszystkich zgłoszonych poprawek. Tym samym, w związku z trwającym głosowaniem nad Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza przez Sejm, w następstwie którego — stosownie do deklaracji Jego Książęcej Mości oraz Głosu Pustego — można spodziewać się przyjęcia ustawy przez Sejm oraz referendum zatwierdzającego, mam zaszczyt zaproponować Sejmowi przyjęcie następujących poprawek do przedłożonego projektu ustawy:

Poprawka 1
Skreślenie art. 1 pkt 3 projektu (dotyczącego wyboru Kanclerza — może okazać się bezprzedmiotowy).

Poprawka 2
Skreślenie art. 1 pkt 1 projektu (pozostawienie dotychczasowego, trzydniowego terminu głosowania).

Poprawka 3a
Skreślenie art. 1 pkt 2 projektu (obowiązek informowania o głosowaniu — uważam, że warto go przyjąć, ale w nie mniejszym stopniu uważam, że warto, abyśmy głosowali odrębnie nad tą propozycją).

Poprawka 3b
Nadanie meritum art. 1 pkt 2 projektu brzmienia „System informatyczny Księstwa Sarmacji rozsyła wiadomości e-mail informujące o możliwości oddania głosu: ogół obywateli w chwili rozpoczęcia głosowania oraz ogół niegłosujących o godzinie 9.00 ostatniego dnia głosowania; taką informację zamieszcza się również na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji”.

Poprawka 4
Dodanie do art. 1 projektu pkt 4 w brzmieniu „art. 15 ust. 2 («Jeżeli zgodnie z ust. 1 składu Sejmu nie można uzupełnić, a wakujących mandatów, wyłonionych z listy wyborczej ogólnej, są co najmniej trzy, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio») otrzymuje brzmienie «Jeżeli zgodnie z ust. 1 składu Sejmu nie można uzupełnić, a do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie, Książę zarządza wybory uzupełniające. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio»” — obowiązkowe wybory uzupełniające.

Poprawka 5
Nadanie art. 2 („Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia”) brzmienia:

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3.
 2. Art. 1 pkt 1 nie stosuje się do głosowań zarządzonych w chwili wejścia ustawy w życie.
 3. Art. 1 pkt 2 wchodzi z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

— z zastrzeżeniem ostatecznego uzależnienia treści poprawki od wyniku głosowań nad poprawkami 2 oraz 3.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [19.06]

Postprzez Helwetyk 18 cze 2018, o 11:37

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Przedłużam pierwsze czytanie projektu do 19 czerwca 2018 roku, godziny 12.00.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [19.06]

Postprzez Marceli 19 cze 2018, o 20:20

Wasza Książęca Mość,
Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,


Proszę o przyjęcie poprawek zgłoszonych przez WKW Marszałka jako autopoprawek przedłożonego projektu.Z wyrazami szacunku,

prof. net. Marceli z Ossolińskich hr. Bordoński

Kanton Koronny, Opiekun repliki insygniów książęcych w Bordonii
Sekretarz Koronny na Dworze JKM Piotra III Łukasza
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii

Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [20.06]

Postprzez Helwetyk 19 cze 2018, o 21:34

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Uprzejmie proszę o potwierdzenie przez pos. de Bordeaux-Ossolińskiego, czy przez projekt po autopoprawkach należy rozumieć projekt w poniższej postaci. Ze swojej strony podtrzymuję, jako poseł, chęć odrębnego poddania pod głosowanie przepisu art. 1 pkt 1 (po autopoprawce).

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. art. 9a („Książęca Komisja Wyborcza może uchwalić rozesłanie wiadomości e-mail informujących obywateli — ogół lub ogół niegłosujących — o nadchodzącym lub trwającym głosowaniu oraz możliwości oddania głosu, jak również zamieszczenie takiej informacji na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji; w takim przypadku przepisu art. 40 ust. 1 pkt 14 Kodeksu Sprawiedliwości nie stosuje się”) otrzymuje brzmienie: „System informatyczny Księstwa Sarmacji rozsyła wiadomości e-mail informujące o możliwości oddania głosu: ogół obywateli w chwili rozpoczęcia głosowania oraz ogół niegłosujących o godzinie 9.00 ostatniego dnia głosowania; taką informację zamieszcza się również na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji”;
 2. art. 15 ust. 2 („Jeżeli zgodnie z ust. 1 składu Sejmu nie można uzupełnić, a wakujących mandatów, wyłonionych z listy wyborczej ogólnej, są co najmniej trzy, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio”) otrzymuje brzmienie: „Jeżeli zgodnie z ust. 1 składu Sejmu nie można uzupełnić, a do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie, Książę zarządza wybory uzupełniające. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio”.

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
 2. Art. 1 pkt 1 wchodzi z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Przedłużam pierwsze czytanie projektu do 20 czerwca 2018 roku, godziny 21.00.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [20.06]

Postprzez Marceli 20 cze 2018, o 18:36

Wasza Książęca Mość,
Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,


Wasza Książęca Wysokość Marszałku potwierdzam wersję projektu, przy czym proszę o poddanie pod głosowanie jako poprawki zmiany art. 5 ust. 4 z pierwotnej wersji projektu (skrócenie czasu głosowania).Z wyrazami szacunku,

prof. net. Marceli z Ossolińskich hr. Bordoński

Kanton Koronny, Opiekun repliki insygniów książęcych w Bordonii
Sekretarz Koronny na Dworze JKM Piotra III Łukasza
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii

Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [20.06]

Postprzez Helwetyk 20 cze 2018, o 22:06

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam głosowanie nad dwiema poprawkami do ustawy. Dla czytelności w obu przypadkach będziemy głosowali za uwzględnieniem określonych propozycji w ustawie:

Poprawka 1 — skracająca termin głosowania z trzech do dwóch dni
art. 5 ust. 4 („Termin głosowania jest trzydniowy, obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a upływa ostatniego dnia głosowania o godzinie 21.00”) otrzymuje brzmienie: „Termin głosowania jest dwudniowy, obejmuje jeden dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i upływa w tym dniu o godzinie 21.00”.

Poprawka 2 — wprowadzająca obowiązek informowania o głosowaniu przez system informatyczny
art. 9a („Książęca Komisja Wyborcza może uchwalić rozesłanie wiadomości e-mail informujących obywateli — ogół lub ogół niegłosujących — o nadchodzącym lub trwającym głosowaniu oraz możliwości oddania głosu, jak również zamieszczenie takiej informacji na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji; w takim przypadku przepisu art. 40 ust. 1 pkt 14 Kodeksu Sprawiedliwości nie stosuje się”) otrzymuje brzmienie: „System informatyczny Księstwa Sarmacji rozsyła wiadomości e-mail informujące o możliwości oddania głosu: ogół obywateli w chwili rozpoczęcia głosowania oraz ogół niegłosujących o godzinie 9.00 ostatniego dnia głosowania; taką informację zamieszcza się również na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji”.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [20.06]

Postprzez Helwetyk 23 cze 2018, o 08:27

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W związku z oddaniem głosu przez wszystkich posłów skracam głosowania nad poprawkami oraz stwierdzam, że Sejm przyjął obie z nich. Przystępujemy do głosowania nad całością ustawy — przy czym treść przepisu końcowego została, w następstwie przyjęcia poprawki dotyczącej terminu głosowania, sformułowana zgodnie z poprawką 5, przyjętą w drodze autopoprawki przez wnioskodawcę.

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. art. 5 ust. 4 („Termin głosowania jest trzydniowy, obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a upływa ostatniego dnia głosowania o godzinie 21.00”) otrzymuje brzmienie: „Termin głosowania jest dwudniowy, obejmuje jeden dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i upływa w tym dniu o godzinie 21.00”;
 2. art. 9a („Książęca Komisja Wyborcza może uchwalić rozesłanie wiadomości e-mail informujących obywateli — ogół lub ogół niegłosujących — o nadchodzącym lub trwającym głosowaniu oraz możliwości oddania głosu, jak również zamieszczenie takiej informacji na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji; w takim przypadku przepisu art. 40 ust. 1 pkt 14 Kodeksu Sprawiedliwości nie stosuje się”) otrzymuje brzmienie: „System informatyczny Księstwa Sarmacji rozsyła wiadomości e-mail informujące o możliwości oddania głosu: ogół obywateli w chwili rozpoczęcia głosowania oraz ogół niegłosujących o godzinie 9.00 ostatniego dnia głosowania; taką informację zamieszcza się również na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji”;
 3. art. 15 ust. 2 („Jeżeli zgodnie z ust. 1 składu Sejmu nie można uzupełnić, a wakujących mandatów, wyłonionych z listy wyborczej ogólnej, są co najmniej trzy, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio”) otrzymuje brzmienie: „Jeżeli zgodnie z ust. 1 składu Sejmu nie można uzupełnić, a do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie, Książę zarządza wybory uzupełniające. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio”.

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3.
 2. Art. 1 pkt 1 nie stosuje się do głosowań zarządzonych w chwili wejścia ustawy w życie.
 3. Art. 1 pkt 2 wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.


Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [20.06]

Postprzez Helwetyk 26 cze 2018, o 08:59

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Stwierdzam, że Sejm przyjął Ustawę o zmianie Ordynacji wyborczej. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, przekazuję ustawę do podpisu Jego Książęcej Mości.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [20.06]

Postprzez RCA 27 cze 2018, o 10:45

Wasza Książęca Wysokość Panie Marszałku,
Szanowne Prezydium,
Wysoka Izbo.


w odpowiedzi na otrzymaną w dniu 26.06.2018, o godzinie 10:00, uchwaloną przez Sejm Ustawę o zmianie Ordynacji wyborczej, działając na podstawie art. 20. ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji informuję, iż ustawę tę zdecydowałem się zatwierdzić, co też niniejszym zaświadczam własnoręcznym podpisem i pieczęcią.

Obrazek


Obrazek
Avatar użytkownika
 

Poprzednia strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości