Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [20.06]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [20.06]

Postprzez Marceli 4 cze 2018, o 16:44

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,


Mając na uwadze głosy obywateli, które pojawiły się po ogłoszeniu wyników wyborów kanclerskich, wynikające ze zbyt rozbudowanej procedury wyboru Kanclerza w przypadku zarejestrowania dwóch kandydatur, z których żadna w wyborach nie uzyskała bezwzględnej większości głosów, przedkładam Wysokiej Izbie projekt nowelizacji Ordynacji wyborczej. Projekt zakłada utrzymanie wymogu bezwzględnej większości głosów i głosowania w dwóch turach w przypadku zarejestrowania minimum trzech kandydatur na Kancelrza, natomiast znosi ten wymóg w przypadku zarejestrowania jednego lub dwóch kandydatów.

Dodatkowo poddaję pod rozwagę Wysokiej Izby zmiany mające na celu skrócenie czasu trwania wyborów, przy jednocześnie obligatoryjnym rozesłaniu informacji do obywateli o wyborach oraz przypomnienia niegłosującym o możliwości wzięcia udziału na 12 godzin przed zakończeniem głosowania. Powyższa zmiana być może przyczyni się do szybszego przeprowadzenia procedury wyborów, lepszego dostępu do informacji o trwających wyborach i prawie do głosowania oraz umożliwi szerszą społeczną reakcję na wyniki wyborów w dzień wolny.


Ustawa Sejmu nr...
o zmianie ustawy - Ordynacja wyborczaArt. 1
W ustawie Sejmu nr 154 z dnia 12 kwietnia 2012 r. Ordynacja wyborcza wprowadza się następujące zmiany:
  1) art. 5 ust. 4 o treści:
   Termin głosowania jest trzydniowy, obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a upływa ostatniego dnia głosowania o godzinie 21.00.
   przyjmuje brzmienie:
   Termin głosowania jest dwudniowy, obejmuje jeden dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i upływa w tym dniu o godzinie 21.00.

  2) art 9a o treści:
   Książęca Komisja Wyborcza może uchwalić rozesłanie wiadomości e-mail informujących obywateli — ogół lub ogół niegłosujących — o nadchodzącym lub trwającym głosowaniu oraz możliwości oddania głosu, jak również zamieszczenie takiej informacji na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji; w takim przypadku przepisu art. 40 ust. 1 pkt 14 Kodeksu Sprawiedliwości nie stosuje się.
   przyjmuje brzmienie:
   Książęca Komisja Wyborcza rozsyła wiadomości e-mail informujące obywateli — ogół o rozpoczęciu głosowania oraz ogół niegłosujących na 12 godzin przez zakończeniem głosowania o możliwości oddania głosu, jak również zamieszcza taką informację na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji; w takim przypadku przepisu art. 40 ust. 1 pkt 14 Kodeksu Sprawiedliwości nie stosuje się.

  3) art. 10b ust. 2 o treści:
   Za wybranego uważa się kandydata, który zdobył bezwzględną większość głosów.
   przyjmuje brzmienie:
   Za wybranego uważa się kandydata, który:
    1. w przypadku zarejestrowania nie więcej niż dwóch kandydatur - zdobył zwykłą większość głosów,
    2. w przypadku zarejestrowania trzech i więcej kandydatur - zdobył bezwzględną większość głosów.


Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [10.06]

Postprzez Helwetyk 4 cze 2018, o 21:16

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie, które zakończy się 10 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie pierwszego czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej dwóch posłów. W przypadku chęci dłuższego namysłu nad projektem, proszę o stosowną informację.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [10.06]

Postprzez piwniczak 4 cze 2018, o 23:32

Wysoka Izbo,
Pośle Wnioskodawco,

naprawdę sądzicie, że w sobotę albo w niedzielę o 9 rano ja będę rozsyłał informację o wyborach? To by było już chyba CRONa zaangażować.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [10.06]

Postprzez Cudzoziemiec 1 5 cze 2018, o 07:42

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,
Pośle Wnioskodawco.

Bez wątpienia nowelizacja Ordynacji jest potrzebna. Jako, że nie pojawiają się projekty dotyczące zapowiadanej likwidacji bezpośrednich wyborów Kanclerza to niezbędną jest modyfikacja trybu rozstrzygania tych wyborów, tak by faktycznie przyspieszyć i wyeliminować niepotrzebne czynności. Zatem, co do meritum, się zgadzam.

Jednakże.

1) sugerowałbym, jeśli mowa o skróceniu czasu głosowania o cały jeden dzień, przesunięcie godziny zakończenia głosowania z obecnej 21:00 na koniec dnia, po prostu pełne dwa dni na głosowanie — faktem jest, że zdecydowana, niemalże decydująca o wyniku, większość głosów zostaje oddana w przeciągu ok. 30 godzin. Danie 18 godzin więcej - czyli w sumie 48 godzin, na możliwość oddania głosu przez pozostałe osoby, jest wystarczającą do zapewnienia maksymalizacji frekwencji wyborczej; proszę zatem o rozważenie takiej sugestii.

2) jestem przeciwny obowiązkowemu wysyłaniu wiadomości przypominających o głosowaniu do obywateli. Niemniej jeśli jednak Sejm zechce taki obowiązek na KKW nałożyć, to zgodnie z sugestią Diuka Czuguł-Chana, na pewno nie będzie to ustawiane ręcznie - nie sądzę by tak było - i rozważyć należałoby "usystemowienie" tej czynności, a co za tym idzie projekt wiązałby się ze zmianami w systemie i wymagałby opinii NIA zgodnie ze stosownymi przepisami.

3) nie widzę powodu, dla którego ustawa ta ma mieć vacatio legis. Wszystko wskazuje, że jej wprowadzenie nie będzie się zbiegało z jakimikolwiek wyborami, i tym samym vacatio legis nie jest potrzebne celem zapewnienia dostosowania się do tej zmiany, a sama zmiana jest zmianą raczej techniczną (proceduralną) niż mającą charakter systemowy.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [10.06]

Postprzez Helwetyk 5 cze 2018, o 10:28

Wysoka Izbo!

Abstrahując od tego, że z umiarkowanym entuzjazmem odnoszę się do powszechnego wyboru Kanclerza, poprawkę bar. de Bordeaux-Ossolińskiego dotyczącą braku drugiej tury w przypadku dwóch kandydatów uważam za oczywistą; nawet w świetle tego, że awaria komputera uniemożliwiła urzędującemu Kanclerzowi prowadzenie kampanii wyborczej, co w przypadku tych konkretnie wyborów zapewne pozwoli obywatelom na dokonanie lepiej poinformowanego rozstrzygnięcia. Jak sądzę, warto byłoby w ustawie uregulować także przypadek tylko jednej kandydatury, który do ostatnich godzin zgłaszania kandydatur wydawał się prawdopodobny.

W przypadku większej liczby kandydatów, niejako obok głównego wątku pod rozwagę poddaję wykorzystanie tego samego mechanizmu wyborczego, co w przypadku wyboru Księcia — głosowania preferencyjnego. Pozwala ono zaoszczędzić bardzo cenny zasób — czas. Kanclerza wybieramy od 16 maja 2018 roku, wyniki II tury zostaną ogłoszone 10 czerwca 2018 roku. Proces wyborczy trwający niemal miesiąc w warunkach czteromiesięcznej kadencji nie jest, delikatnie rzecz ujmując, najszczęśliwszym rozwiązaniem.

Jestem natomiast sceptyczny w przedmiocie skrócenia czasu głosowania z trzech do dwóch dni. Historycznie rzecz ujmując, zaczęliśmy od pięciu dni, które w roku (najprawdopodobniej) 2006 skróciliśmy do obecnych trzech dni. Założeniem było to, aby okres głosowania obejmował zarówno dzień roboczy, jak i dni wolne od pracy — tak, by umożliwić udział w wyborach jak najszerszemu gronu obywateli. Od tego czasu, oczywiście, powszechny internet mobilny stał się rzeczywistością, ale mimo tego sądzę, że warto pozostawić dotychczasowe regulacje bez zmian — chyba że dysponujemy danymi pozwalającymi jednoznacznie uznać, że przytłaczająca większość zainteresowanych będzie posiadała techniczną możliwość oddania głosu w sobotę lub niedzielę.

Jeżeli chodzi o obowiązek informowania o trwającym głosowaniu, uważam, że jest on, co do zasady, godny rozważenia, choć — naturalnie — podzielam stanowisko co do konieczności rozwiązania o charakterze automatycznym. W tym momencie w Naczelnej Izbie Architektury na wykonanie czekają dwie ustawy, więc w tej materii byłbym zobowiązany za stanowisko NIA co do wymaganego nakładu pracy. (Rozważyłbym także poważnie obowiązek informowania o innych punktach kalendarza wyborczego, takich jak samo zarządzenie wyborów).
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [10.06]

Postprzez Cudzoziemiec 1 5 cze 2018, o 10:31

Helwetyk napisał(a):Jak sądzę, warto byłoby w ustawie uregulować także przypadek tylko jednej kandydatury, który do ostatnich godzin zgłaszania kandydatur wydawał się prawdopodobny.

To akurat jest uregulowane. Art. 17 ust. 2 (w poł. z ust. 4).

Helwetyk napisał(a):Jestem natomiast sceptyczny w przedmiocie skrócenia czasu głosowania z trzech do dwóch dni. Historycznie rzecz ujmując, zaczęliśmy od pięciu dni, które w roku (najprawdopodobniej) 2006 skróciliśmy do obecnych trzech dni. Założeniem było to, aby okres głosowania obejmował zarówno dzień roboczy, jak i dni wolne od pracy — tak, by umożliwić udział w wyborach jak najszerszemu gronu obywateli. Od tego czasu, oczywiście, powszechny internet mobilny stał się rzeczywistością, ale mimo tego sądzę, że warto pozostawić dotychczasowe regulacje bez zmian — chyba że dysponujemy danymi pozwalającymi jednoznacznie uznać, że przytłaczająca większość zainteresowanych będzie posiadała techniczną możliwość oddania głosu w sobotę lub niedzielę.

Zasiadałem w wielu komisjach w ostatnich latach, i głosowania w zasadzie każdorazowo były rozstrzygane w drugiej dobie głosowania - czy wypadała ona w sobotę, czy w niedzielę.
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [10.06]

Postprzez Helwetyk 5 cze 2018, o 10:39

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

RCA napisał(a):
Helwetyk napisał(a):Jak sądzę, warto byłoby w ustawie uregulować także przypadek tylko jednej kandydatury, który do ostatnich godzin zgłaszania kandydatur wydawał się prawdopodobny.

To akurat jest uregulowane. Art. 17 ust. 2 (w poł. z ust. 4).

Faktycznie — dziękuję za zwrócenie uwagi.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [10.06]

Postprzez KJAF 5 cze 2018, o 11:17

Wysoki Sejmie,

popieram skrócenie czasu głosowania do dwóch dni, ale nie popieram propozycji dwóch pełnych dób — koniec o 21 i czekanie na podanie nieoficjalnych wyników przez KKW na IRCu, to zbyt mocna tradycja. Te trzy godziny nie zrobią i tak większej różnicy;

nie popieram obligatoryjnego wysłania wiadomości przez NIA — jeżeli nie ma takiej potrzeby, wolałbym nie dostawać nadmiarowych wiadomości na skrzynkę pocztową. Jeżeli jest specjalna okazja (elekcja książęca, ważne referendum) można wysłać powiadomienie do osób, które nie głosowały, ale wiadomości dla każdego co powiedzmy 2 miesiące to już trochę męcząca sprawa;

oczywiście popieram usunięcie dwuturowości dla dwóch kandydatów.
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [10.06]

Postprzez Cudzoziemiec 1 5 cze 2018, o 11:24

Konrad Friedman napisał(a):popieram skrócenie czasu głosowania do dwóch dni, ale nie popieram propozycji dwóch pełnych dób — koniec o 21 i czekanie na podanie nieoficjalnych wyników przez KKW na IRCu, to zbyt mocna tradycja. Te trzy godziny nie zrobią i tak większej różnicy;

Nie upieram się. Ale też bądźmy fair - ostatnie wybory - i Kanclerza, i Sejmu, pokazały, że owa silna tradycja chyba wygasła. Bo grupa 5-6 czekających osób, w której nawet nie są wszyscy kandydaci, to trochę mało by mówić o tradycji. W sumie głównie z tego powodu proponuję pełne dwa dni. Ale jak mówię - te trzy godziny nie są deal breakerem, więc jak zostanie 21.00 to OK.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej [10.06]

Postprzez Helwetyk 5 cze 2018, o 11:31

Wysoka Izbo!

Wracając do głównego punktu projektu, proponowałbym użyć ogólnego sformułowania „Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał liczbę głosów większą od łącznej liczby głosów oddanych na pozostałych kandydatów” (lub podobnym); tak, by w przypadku trzech lub więcej kandydatów nie uwzględniać głosów pustych, co — mam wrażenie — pozostaje w pierwotnym brzmieniu projektu. (Oraz odpowiednio zmienić inne przepisy ustawy).
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości