Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu

Postprzez Cudzoziemiec 1 13 kwi 2018, o 13:39

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

zwracam się do Wysokiej Izby z wnioskiem o wyrażenie przez Sejm zgody na zawarcie traktatu między Księstwem Sarmacji a Republiką Suderlandu. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Koronnego do zawarcia traktatu wymagana jest zgoda Sejmu. Po uzyskaniu zgody zwrócę się do strony Suderlandzkiej o ponowne podpisanie traktatu by uczynić zadość wymogom ustrojowym.

Wolą naszą jest szerzej otworzyć Księstwo na kontakty międzynarodowe, co m.in. postanowiliśmy realizować w drodze zawarcia oficjalnych stosunków z nowymi krajami. Suderland jest krajem, który od miesięcy znajduje się w topie aktywności wirtualnego świata, i z całą pewnością będzie wartościowym partnerem dla naszego kraju.

Wobec czego proszę Wysoką Izbę o wyrażenie stosownej zgody.

Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy
pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Suderlandu

Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca i Królewska Mość Robert Fryderyk, Książę Sarmacji i Król Baridasu
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu

oraz

Jego Ekscelencja Ryszard Maj, Prezydent Republiki Suderlandu
w imieniu Republiki Suderlandu

zawierają niniejszy traktat:

Art. 1.
Wysokie Układające się Strony uznając wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.
 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne, otwierając placówki dyplomatyczne.
 2. Interesy Stron na terenach znajdujących się pod zwierzchnią władzą Strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z prawem wewnętrznym Strony.
 3. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).
Art. 3.
 1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
  1. nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
  2. nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej
  3. zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
  4. korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
  5. nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
 2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2.
Art. 4.
 1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
 4. Misja ambasadora kończy się, między innymi, gdy:
  1. państwo wysyłające notyfikuje drugiej Stronie o odwołaniu ambasadora ze stanowiska,
  2. państwo przyjmujące notyfikuje państwu wysyłającemu odmowę udzielenia agrémentu,
  3. państwo przyjmujące uzna ambasadora za persona non grata.
Art. 5.
 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
 2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.
Art. 6.
 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.
Art. 7.
Niniejszy traktat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu

Postprzez Kristian Arped 14 kwi 2018, o 07:07

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

rozpoczynam pierwsze czytanie, które potrwa do 20 kwietnia br., do godz. 11.00.

(—) Kristian Arped
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu

Postprzez Cudzoziemiec 1 16 kwi 2018, o 08:26

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

chętnie odpowiem na wszelkie pytania dotyczące zarówno proponowanej umowy, jak i Republiki. Jednocześnie chciałbym zwrócić się do Prezydium Sejmu o rozważenie skrócenia pierwszego czytania i rychłe przejście do czytania drugiego, zważywszy na dwa aspekty. Pierwszy - jest to umowa, nazwijmy ją, standardowa, która nie powoduje dla Księstwa żadnych skutków systemowych, czy zobowiązań innych niż powołanie ambasadora. Drugi - debata rozpoczęła się przeszło 48 godzin temu i zdaje się nie być nią żadnego zainteresowania.

Byłbym zobowiązany gdybyśmy mogli posunąć bieg wydarzeń nieco do przodu. Decyzja, jakakolwiek by ona nie była, Pana Marszałka, spotka się z moim pełnym zrozumieniem.
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu

Postprzez KJAF 19 kwi 2018, o 12:24

Na podstawie art. 5 ust. 3 Regulaminu Sejmu, skracam pierwsze czytanie.

Zarządzam głosowanie nad zgodą na zawarcie traktatu. Potrwa ono 5 dni. Link do panelu: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/618
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu

Postprzez KJAF 24 kwi 2018, o 10:02

Na podstawie art. 6 ust. 4 Regulaminu Sejmu, skracam głosowanie.

Wzięło w nim udział posłów siedmiu, wszyscy zagłosowali za zatwierdzeniem wniosku.

Stwierdzam, że Sejm wyraził zgodę na zawarcie przez Jego Książęcą Mość Traktatu o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Suderlandu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu

Postprzez Cudzoziemiec 1 24 kwi 2018, o 11:13

Panie Marszałku,

pytanie porządkowe - czy podjęta uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Praw? Nie chcę podejmować działań nim to nie nastąpi, a nie znalazłem jej póki co w Dzienniku. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu

Postprzez KJAF 24 kwi 2018, o 11:17

Art. 8 Regulaminu Sejmu:

1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na zawarcie lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej,
 2. wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności,
 3. wyrażenia ministrowi wotum nieufności.
2. W akcie urzędowym wydanym w następstwie przyjęcia przez Sejm uchwały określonej w ust. 1 zawiera się informację o uchwale Sejmu i jej dacie.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu

Postprzez Cudzoziemiec 1 24 kwi 2018, o 11:22

Dziękuję, o to mi chodziło.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu

Postprzez KJAF 1 maja 2018, o 21:09

Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość