Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu

Postprzez KJAF 29 mar 2018, o 22:21

Wielmożny Marszałku,
Wysoki Sejmie,


Rada Ministrów ma zaszczyt przedłożyć Wysokiej Izbie rządowy projekt Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu. Ustawa wymaga implementacji przez Naczelną Izbę Architektury, według wspomnianych niżej założeń.


(projekt)

Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
o zmianie sposobu liczenia siły głosu


Art. 1.


W Ustawie Sejmu nr 154 z dnia 12 kwietnia 2012 roku — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 5255), art. 8. w brzmieniu:

1. Obywatelowi przysługuje głos o sile 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile:
 1. 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
 2. 4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
 3. 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
 4. 6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
 5. 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
 6. 8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.
3. Obywatele honorowi posiadają siłę głosów powiększoną o 1 w stosunku do wartości wynikającej z przepisu poprzedzającego.
4. (skreślony)

przyjmuje brzmienie:

"1. Obywatelowi przysługuje głos o sile 1, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o wartości powiększonej w stosunku do siły podstawowej określonej w ust. 1. za każdy spełniony warunek określony kolejno w ust. 3-6.

3. Siła głosu obywatela jest zwiększona o 1 punkt, jeżeli obywatel posiada obywatelstwo honorowe lub jest księciem-seniorem.

4. Siła głosu obywatela jest zwiększona o 1 punkt, jeżeli w ciągu 6 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał przynajmniej 3 wsie lenne.

5. Siła głosu obywatela jest powiększona:
 1. o 1 punkt, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres mniejszy niż 14 dni do dnia zarządzenia wyborów;
 2. o 2 punkty, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres od 14 dni do 1 miesiąca do dnia zarządzenia wyborów;
 3. o 3 punkty, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres powyżej miesiąca do dnia zarządzenia wyborów.

6. Siła głosu obywatela jest powiększona:
 1. o 1 punkt, jeżeli suma jego punktów aktywności na dzień zarządzenia wyborów wynosi nie mniej niż 20 i nie więcej niż 60;
 2. o 2 punkty, jeżeli suma jego punktów aktywności na dzień zarządzenia wyborów wynosi więcej niż 60."

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie … *.


* zgodnie z art. 4. ust. 7. Regulaminu Sejmu, termin wejścia w życie ustali się po opinii NIA na temat czasu potrzebnego na realizację zmian w systemie informatycznym.


UZASADNIENIE


Zmiana ustawy w zakresie przedłożonego wyżej wniosku, ma na celu uniezależnienie siły głosu oraz procesu wyborczego od autonomicznej i niepodlegającej niczyjej kontroli woli innych organów państwowych. Obecne procedury uzależniają końcowy wynik wyborów i referendów od urzędu, który prowadzi działalność polityczną w równym stopniu co pozostałe organy państwowe, a co najważniejsze — działania tego organu również są uzależnione od wyników głosowań.

Mając na uwadze fakt, że zarówno Rada Ministrów jak i posłowie, planują w niedalekiej przyszłości rozszerzyć katalog decyzji i rozstrzygnięć zapadających w toku głosowania powszechnego, a które to mogą swoimi efektami objąć Dwór,
proponowana zmiana jest konieczna i słuszna.

Ponadto, każdy obywatel będzie mógł w pełni świadomie kształtować swoją siłę głosu, według jasnych i powszechnych warunków, które są równe dla każdego i każdemu znane.

Postulowane rozwiązania premiują obywateli z długim i nieprzerwanym jednocześnie stażem obywatelskim oraz tych bardziej aktywnych. Są to dwa główne kryteria, do tego w miarę obiektywne i neutralne — nikt chyba nie ma wątpliwości co do tego, że obywatele aktywni i z długim stażem, to punkt odniesienia, do którego powinniśmy dążyć w polityce demograficznej.

Oprócz tego, znalazły się przepisy które premiują też, choć w zdecydowanie mniejszym stopniu, osoby z obywatelstwem honorowym, książąt-seniorów oraz obywateli, którzy otrzymali w ostatnim okresie wymaganą liczbę wsi lennych.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie ma idealnego systemu przeliczania głosów, jeżeli za punkt wyjścia wybierzemy utrzymanie systemu głosów ważonych. Dlatego proponowany projekt ma w założeniu być rozwiązaniem stosowanym do czasu wypracowania — przy współudziale obywateli — nowej ordynacji wyborczej. Na ten moment, wobec prawdopodobnie przewagi zwolenników siły głosu nad głosowaniem równym i bardziej demokratycznym, Rada Ministrów zdecydowała się na utrzymanie tego systemu. Jeżeli taka będzie wola większości — tak też pozostanie. Tak samo jak i w późniejszym czasie zapewne wyniknie, czy proponowana na ten moment powyższa ustawa będzie już finalnym projektem, czy jedynie rozwiązaniem tymczasowym.

Jeżeli powyższy projekt spotka się jednak z obiekcjami znacznej liczby obywateli, możemy zdecydować się na de facto czasowe zawieszenie siły głosu, do czasu wypracowania w toku konsultacji społecznych rozwiązania, które przywróci już poprawione i powszechnie aprobowane mechanizmy głosowania. De facto, gdyż de iure będzie to jedynie mocniejsze spłaszczenie siły głosu i ograniczenie maksymalnej siły głosu do powiedzmy 3 punktów — w praktyce nie będzie ciężko uzyskać maksymalną siłę, co też będzie przekładało się na wspomniany efekt realnego zawieszenia siły głosu.


ZMIANY W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM


Wejście w życie ustawy wymaga wdrożenia w systemie informatycznym zmian polegających na nowym przeliczaniu siły głosu w momencie zarządzania wyborów oraz oczywiście podczas samego głosowania i ustalania wyników.

Kryteria ustalania siły głosu zawierają się w ust. 1-6 nowego brzmienia Ustawy.KANCLERZ SARMACJI

/—/ Konrad J. v-hr. Arped-Friedman
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 29 mar 2018, o 23:28

Wielmożny Kanclerzu!

Konrad Friedman napisał(a):
Zmiana ustawy w zakresie przedłożonego wyżej wniosku, ma na celu uniezależnienie siły głosu oraz procesu wyborczego od autonomicznej i niepodlegającej niczyjej kontroli woli innych organów państwowych. Obecne procedury uzależniają końcowy wynik wyborów i referendów od urzędu, który prowadzi działalność polityczną w równym stopniu co pozostałe organy państwowe, a co najważniejsze — działania tego organu również są uzależnione od wyników głosowań.


Gdyby faktycznie tak było, jak opisał to Wielmożny to prawdopodobnie mielibyśmy od dawna inną ordynacje wyborczą. Decyzje o tym, kto i ile dostanie "konfitur" to teoretycznie decyzja organu, o którym Wielmożny mówi. Teoretycznie, bo wedle tradycji Książę sugeruję się opinią namiestników w przypadku konfitur z okazji świąt samorządowych i odpowiednich organów w przypadku okoliczność ogólnosarmackich. Jeśli Wielmożny jest w stanie udowodnić, że organ, o którym Wielmożny mówi nie stosuje się do tradycji, wtedy warto zmienić ordynacje wyborczą. Pragnę również zauważyć, że wydaje się to być ruchem czysto personalnym, nie wiem czy takie działanie przystoi Kanclerzowi Księstwa Sarmacji. Nie chodzi o to, aby rzucać się sobie do gardeł, a rozmawiać i prowadzić dialog.Konrad Friedman napisał(a):
Mając na uwadze fakt, że zarówno Rada Ministrów jak i posłowie, planują w niedalekiej przyszłości rozszerzyć katalog decyzji i rozstrzygnięć zapadających w toku głosowania powszechnego, a które to mogą swoimi efektami objąć Dwór,
proponowana zmiana jest konieczna i słuszna.
Brzmi to jak zapowiedź meblowania Pałacu w Grodzisku przez Rząd. Jako były pracownik tej instytucji wnoszę o większe łóżka w niektórych gabinetach.

Konrad Friedman napisał(a):
Ponadto, każdy obywatel będzie mógł w pełni świadomie kształtować swoją siłę głosu, według jasnych i powszechnych warunków, które są równe dla każdego i każdemu znane.
Obecne takie nie są? Pracujesz na rzecz Sarmacji, w ramach nagrody dostajesz wsie, które przekładają się na przywileje. Czy coś jest w tym niejasnego? Być może powinniśmy demokratycznie głosować o tym kto ile wsi powinien dostać i na zasadzie kółek adoracji je sobie rozdawać?


Konrad Friedman napisał(a):
Postulowane rozwiązania premiują obywateli z długim i nieprzerwanym jednocześnie stażem obywatelskim oraz tych bardziej aktywnych. Są to dwa główne kryteria, do tego w miarę obiektywne i neutralne — nikt chyba nie ma wątpliwości co do tego, że obywatele aktywni i z długim stażem, to punkt odniesienia, do którego powinniśmy dążyć w polityce demograficznej.
Wielmożny słyszał o czymś takim jak realioza? Ja wiem, że idealny obywatel to informatyk siedzący na Sarmacji 24h na dobę i tworzący X *100 postów na minutę. Niemniej nie powinniśmy premiować takiej postawy, bo prawdopodobnie wytworzylibyśmy ludzi, którzy nie mogli by funkcjonować poza "siecią", prawdopodobnie krótkowidzów i do tego "hejterów/shitsztormowców". Oczywiście nikt nikomu nie każe tego robić, ale niektórzy chcą mieć wpływ na ten spory projekt i na kierunku jego rozwoju, z pewnością nie powinniśmy karać ludzi za to, że nie mają wolnego czasu.


Konrad Friedman napisał(a):
Oprócz tego, znalazły się przepisy które premiują też, choć w zdecydowanie mniejszym stopniu, osoby z obywatelstwem honorowym, książąt-seniorów oraz obywateli, którzy otrzymali w ostatnim okresie wymaganą liczbę wsi lennych.
Element obecnego systemu, zmarginalizowany, zawarty w ustawie tylko po, aby być. Jakaś forma kompromisu, wobec konserwatystów/tradycjonalistów?

Konrad Friedman napisał(a):
Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie ma idealnego systemu przeliczania głosów, jeżeli za punkt wyjścia wybierzemy utrzymanie systemu głosów ważonych.
Wielmożny Kanclerzu, proszę puścić wodze fantazji i opowiedzieć o tym idealnym dla Wielmożnego Kanclerza. Postaram się ułatwić sprawę i zacząć ew. odpowiedź...

"Gdybym mógł od podstaw stworzyć system przeliczania głosów to wyglądałby on następująco: ..."

Być może wizja Kanclerza, jest lepsza od proponowanego projektu i warta zastanowienia.


Konrad Friedman napisał(a):
Dlatego proponowany projekt ma w założeniu być rozwiązaniem stosowanym do czasu wypracowania — przy współudziale obywateli — nowej ordynacji wyborczej. Na ten moment, wobec prawdopodobnie przewagi zwolenników siły głosu nad głosowaniem równym i bardziej demokratycznym, Rada Ministrów zdecydowała się na utrzymanie tego systemu.
Może jakiś link do badania w którym Sarmaci twierdzą, że kwestia nad którą deliberujemy to faktyczny problem? Jeśli Wielmożny Kanclerz nie posiada takich badań to chciałbym zapytać, czy nie lepiej zaangażować swoje zasoby np. w promocje, która może rozwiązać kilka istotnych problemów?


Konrad Friedman napisał(a):
Jeżeli taka będzie wola większości — tak też pozostanie. Tak samo jak i w późniejszym czasie zapewne wyniknie, czy proponowana na ten moment powyższa ustawa będzie już finalnym projektem, czy jedynie rozwiązaniem tymczasowym.

Oby wola większości była przeciw temu projektowi, a już na pewno w tej formie. :twisted:
Obrazek
Członek Grodziskowej Fundacji Praw Człowieka,
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Daniel J. Tauer-Krak
 

Re: Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu

Postprzez Kristian Arped 29 mar 2018, o 23:37

Wasza Książęca Mość,
Wasza Książęca Wysokość,
Wysoka Izbo,

zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się 4 kwietnia br. o godzinie 19.00.

(—) Kristian Arped
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu

Postprzez Zombiakov 30 mar 2018, o 00:10

Wysoka Izbo,

Pierwszy komentarz ode mnie - na szybko.

Wielmożny słyszał o czymś takim jak realioza? Ja wiem, że idealny obywatel to informatyk siedzący na Sarmacji 24h na dobę i tworzący X *100 postów na minutę.


Nie popadajmy w przesadę. Najwyższy poziom to status "Dobrego Obywatela" - czyli 60 punktów w ciągu 30 dni.
Dwa posty na dzień. To całkiem ... niewiele.

Może jakiś link do badania w którym Sarmaci twierdzą, że kwestia nad którą deliberujemy to faktyczny problem? Jeśli Wielmożny Kanclerz nie posiada takich badań to chciałbym zapytać, czy nie lepiej zaangażować swoje zasoby np. w promocje, która może rozwiązać kilka istotnych problemów?


To może wreszcie uda się zrobić sondaż SOBOSu. Temat "oceny rządowego projektu" powinno dać się ugryźć jednym ... prostym pytaniem.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu

Postprzez Zombiakov 30 mar 2018, o 20:12

Wysoka Izbo,

Proponuję następującą poprawkę do projektu:

"W projekcie Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu wykreśla się ustęp 3. Pozostałe ustępy zostają odpowiednio przenumerowane."

1. Uważam, że punkt ten nie jest konsystentny z resztą projektu i jako jedyny nadaje niezbywalne przywileje - raz na zawsze.
2. Zwłaszcza gdy wspomnimy mocno kontrowersyjne sceny z panowania niektórych Książąt (zwłaszcza przy kończeniu panowania) lub tych władców którzy relatywnie mało panowali, przepełnia mnie sprzeciw wobec honorowania dodatkowym głosem.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu

Postprzez Zombiakov 30 mar 2018, o 20:18

Konrad Friedman napisał(a):Rada Ministrów ma zaszczyt przedłożyć Wysokiej Izbie rządowy projekt Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu.


Chciałbym jeszcze odnieść się do tego stwierdzenia. Jako Minister w Radzie Ministrów jestem zaskoczony bo wcześniej nie widziałem tego projektu na oczy. Nie ma co nad tym specjalnie deliberować ale niech będzie to odnotowane w protokole.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu

Postprzez KJAF 2 kwi 2018, o 15:18

Z uwagi na nieopatrzne pominięcie skierowania projektu do NIA celem wydania opinii, przedłużam pierwsze czytanie do końca dnia 9 kwietnia. Jednocześnie poinformuję NIA o możliwości ustosunkowania się do projektu w regulaminowym terminie 7 dni.
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu

Postprzez KJAF 2 kwi 2018, o 15:19

Natomiast jako Kanclerz — z uwagi na czas świąteczny, do wniesionych uwag spróbuję się ustosunkować do końca jutrzejszego dnia.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu

Postprzez PornoBotka 4 kwi 2018, o 21:27

Wysoka Izbo

Naczelna Izba Architektury wyraża pozytywną opinię w sprawie wykonalności tego projektu i czas implementacji zmian ustala na 3 tyg.
Aktualnie system nie przechowuje informacji o dacie nadania obywatelstwa, w związku z czym wszyscy aktualni obywatele uzyskają wartość równa dniowi wejścia w życie ustawy.

Ze swojej strony już nie jako radca NIA, ale wolny obywatel wnoszę o wzięcie pod uwagę zmian związanych z powiększaniem głosu ze względu na nieprzerwane posiadanie obywatelstwo. Obecne widełki są śmiechu warte i nie bardzo rozumiem co mają wnosić. Prosił bym o wzięcie pod rozważenie widełek w stylu:
a) do miesiąca +1
b) do 6 miesięcy +2
c) powyżej 6 miesięcy +3
lub nawet wyższe. W takim wypadku rzeczywiście premiowało by się nieprzerwane utrzymywanie obywatelstwa.

Pozdrawiam.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu

Postprzez KJAF 5 kwi 2018, o 12:46

Z uwagi na pozytywną opinię NIA i ustalenie czasu potrzebnego na wdrożenie zmian na 3 tygodnie, informuję, że na podstawie art. 4. ust. 7. Regulaminu Sejmu, zmieniam treść art. 2. projektu ustawy na następującą:

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 tygodni od ogłoszenia.

Ze względu na zbyt drobną zmianę z punktu widzenia całości projektu, odstępuję od publikacji nowego tekstu jednolitego, a nowe brzmienie artykułu zostanie uwzględnione dopiero podczas drugiego czytania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron