Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia o kryt. uznawania

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia o kryt. uznawania

Postprzez Cudzoziemiec 1 14 lut 2018, o 13:49

Prześwietny Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.


Mamy przyjemność przedłożyć Wysokiej Izbie projekt nowego Rozporządzenia Księcia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji, które pragniemy wydać na podstawie art. 9 ust. 8 Konstytucji Księstwa Sarmacji ("Książę prowadzi politykę zewnętrzną Księstwa Sarmacji [...]"). Przedkładając poniższy projekt zwracamy się do Wysokiej Izby o jego zatwierdzenie.

U Z A S A D N I E N I E:
Zgodnie z zapowiedziami zamierzamy prowadzić aktywną i pozbawioną kompleksów politykę zagraniczną Rzeczpospolitej Sarmackiej. Jednym z narzędzi jej prowadzenia uznajemy określenie zasad uznawania innych podmiotów mikronacyjnych, jak również cofania innym podmiotom naszego uznania. Aktywna polityka mikronacyjna to całokształt działań realizowanych stopniowo wobec partnerów, z którymi Księstwo nasze spotyka się na międzynarodowej arenie. Pierwszy stopień to właśnie uznanie, kolejny zawarcie traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, kolejny pogłębianie współpracy i traktaty tematyczne, kolejny to zawiązywanie sojuszy. Dziś ograniczamy swe formalne uznanie do krajów, z którymi wiązało nas lub wiąże nas traktat. Uważamy, że tak dłużej pozostawać nie powinno. Prosząc Wysoką Izbę o zatwierdzenie tego prostego rozporządzenia, w którym określone zostały tradycyjne, i nieco złagodzone wobec historycznych, przesłanki uznania państwowości innych podmiotów, prosimy o umożliwienie Nam realizowania naszej prerogatywy w pełnym jej wymiarze. Już dziś nasza polityka zagraniczna uległa ożywieniu. Mamy sześciu ambasadorów, siódmy oczekuje na agrement, mamy trzyosobową Radę Stanu, która w ramach Dworu Książęcego doradza w sprawach z PZ związanych, korzystamy również z rad innych osób. Wydając niniejsze rozporządzenie chcemy dać wyraźny sygnał naszym potencjalnym partnerom, które aspekty wirtualnej egzystencji są dla nas ważne, na co zwracamy uwagę. Są to przesłanki obiektywne, nie mające nic wspólnego z naszym widzimisię. Prosimy Wysoką Izbę o zatwierdzenie rozporządzenia. Pozostajemy przy tym do dyspozycji Wysokiej Izby w razie jakichkolwiek pytań.

P R O J E K T:
Rozporządzenie Księcia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji

Na podstawie art. 9 ust. 8 Konstytucji Księstwa Sarmacji wydajemy niniejsze rozporządzenie celem ujednolicenia i usystematyzowania zasad i kryteriów uznwania innych mikronacji.

Art. 1. [Uznanie mikronacji]
Księstwo Sarmacji, w drodze proklamacji Księcia Sarmacji, uznaje państwowość mikronacji, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. istnieje i pozostaje aktywną, przez co najmniej 3 kolejne miesiące poprzedzające uznanie,
  2. posiada liczbę aktywnych mieszkańców w sposób ciągły nie mniejszą niż 3,
  3. posiada przynajmniej jedno miejsce publiczne,
  4. posiada suwerenną władzę sprawującą zdolną do wchodzenia w relacje międzynarodowe,
  5. posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji,
  6. nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji.

Art. 2. [Cofnięcie uznania]
  1. Księstwo Sarmacji może, w drodze proklamacji Księcia Sarmacji, wycofać uznanie państwowości mikronacji, która zaprzestała spełniania warunków określonych w art. 1.
  2. Z chwilą wycofania uznania państwowości mikronacji, umowę lub umowy międzynarodowe z nią zawarte uznaje się za niebyłe.

Art. 3. [Proklamacja Księcia]
Proklamacja, o której mowa w art. 1–2 zawiera, w załączniku, wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji w chwili wydania proklamacji.

Art. 4. [Przepisy końcowe]
  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia Książę Sarmacji ogłasza wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia o kryt. uznawania

Postprzez Gauleiter Kakulski 17 lut 2018, o 15:00

WKM,
Wysoka Izbo,

Zarządzam pierwsze czytanie, które potrwa trzy dni, to jest do godziny 15-tej 20.02.

(-) Gauleiter Kakulski
Marszałek Sejmu
Płk. Gauleiter Komendant Koniunktura-Kakulski von Salvepol
Poseł
Ostatni Prefekt Elfidias
Wielki Armin Republiki Scholandzkiej
Suchar-San

Lepiej być zerem, niż Gauleiterem
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia o kryt. uznawania

Postprzez Zombiakov 17 lut 2018, o 15:16

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

RCA napisał(a):posiada stałą liczbę aktywnych mieszkańców, nie mniejszą niż 3,


Czy nie oznacza to, że taka mikronacja nie może rosnąć ? 8-)

RCA napisał(a):posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji,


Jak obecnie przebiega określanie terytorium na mapach geograficznych mikronacji ? Chodzi o jednostronne umiejscowienie się czy też uzależniamy nasze uznanie państwa od decyzji jakiegoś organu kartograficznego ?
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia o kryt. uznawania

Postprzez anglov 17 lut 2018, o 15:37

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

RCA napisał(a):nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji.


Czy to kryterium oznacza, iż przestaniemy uznawać państwowość Królestwa Dreamlandu?
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia o kryt. uznawania

Postprzez Gauleiter Kakulski 17 lut 2018, o 15:51

To nie Dreamland wysuwa roszczenia, tylko niektórzy Dreamlandczycy ;)

Zgodnie z uwagą Posła Zombiakova sugerowałbym w trybie autopoprawki:

2. posiada liczbę aktywnych mieszkańców w sposób ciągły nie mniejszą niż 3,


Albo jakiś zgrabniejszy ekwiwalent.
Płk. Gauleiter Komendant Koniunktura-Kakulski von Salvepol
Poseł
Ostatni Prefekt Elfidias
Wielki Armin Republiki Scholandzkiej
Suchar-San

Lepiej być zerem, niż Gauleiterem
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia o kryt. uznawania

Postprzez Cudzoziemiec 1 17 lut 2018, o 16:04

Prześwietny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

bardzo dziękuję za przekazanie mojego wniosku pod obrady Wysokiej Izby. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania, w tym już na te pierwsze, które się pojawiły. Proszę mi wybaczyć, że czynię to zbiorczo, ale dla czytelności dyskusji uznałem, że tak będzie lepiej.

Jaśnie Oświecony Panie Pośle diuku Zombiakov,
Zombiakov napisał(a):
RCA napisał(a):posiada stałą liczbę aktywnych mieszkańców, nie mniejszą niż 3,

Czy nie oznacza to, że taka mikronacja nie może rosnąć ? 8-)

Skąd inąd słuszna uwaga! I treść poprawki Prześwietnego Pana Marszałka tu jest jak najbardziej poprawną. Przyjmuję ją, za pozwoleniem Pana Marszałka, jako autopoprawkę. Pozwalam ją sobie nanieść w oryginalnym poście inicjującym postępowanie.

Zombiakov napisał(a):
RCA napisał(a):posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji,

Jak obecnie przebiega określanie terytorium na mapach geograficznych mikronacji ? Chodzi o jednostronne umiejscowienie się czy też uzależniamy nasze uznanie państwa od decyzji jakiegoś organu kartograficznego ?

Generalnie powszechnie uznawaną w mikronacjach mapa jest dziś mapa KiK, który prowadzi i tworzy Daniel von Witt z Dreamlandu. Nie spotkałem się z głosami, które prace nad ową mapą ktokolwiek krytykował. Oczywiście w Sarmacji istnieje PIK, niemniej dziś wciąż nie funkcjonuje. Docelowo chciałbym opierać się o mapy PIKu, dziś jednak mogę na KIKu.

Wasza Królewska Mość.
anglov napisał(a):
RCA napisał(a):nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji.

Czy to kryterium oznacza, iż przestaniemy uznawać państwowość Królestwa Dreamlandu?

Nie. Art. 2 rozporządzenia wyraźnie mówi, iż to może, lecz nie musi, być przesłanka do zaprzestania uznawania. To dosłownie jedno zadanie niżej, w brzmieniu: "Księstwo Sarmacji może, w drodze proklamacji Księcia Sarmacji, wycofać uznanie państwowości mikronacji, która zaprzestała spełniania warunków określonych w art. 1." Jednocześnie, jak bardzo słusznie zauważył Prześwietny Pan Marszałek, Dreamland nie wysuwa wobec Sarmacji ani wobec Baridasu jakichkolwiek roszczeń terytorialnych. Czynią to jednostki, niektórzy mieszkańcy tego kraju. Do mnie, a nie mam też wiedzy by do poprzednika, nie wpłynęła żadna oficjalna nota w tej sprawie od władz Królestwa Dreamlandu. Dreamland to kraj rozsądny, wierzę, że szanujący zawarte i wiążące nas traktaty.
Avatar użytkownika
 

Re: Zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia o kryt. uznawania

Postprzez Zombiakov 17 lut 2018, o 17:05

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

RCA napisał(a):Oczywiście w Sarmacji istnieje PIK, niemniej dziś wciąż nie funkcjonuje. Docelowo chciałbym opierać się o mapy PIKu, dziś jednak mogę na KIKu.


Zastanawia mnie czy indywidualna decyzja (i wykonanie zmian na mapie) urzędnika pracującego w KIP albo PIK powinna być twardym kryterium dla Księstwa Sarmacji - zwłaszcza, że nie ma jasnej procedury / drogi w jakiej państwo trafia na mapy.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia o kryt. uznawania

Postprzez Cudzoziemiec 1 17 lut 2018, o 17:09

Prześwietny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Jaśnie Oświecony pani pośle.

Zombiakov napisał(a):Zastanawia mnie czy indywidualna decyzja (i wykonanie zmian na mapie) urzędnika pracującego w KIP albo PIK powinna być twardym kryterium dla Księstwa Sarmacji - zwłaszcza, że nie ma jasnej procedury / drogi w jakiej państwo trafia na mapy.

Ależ są. Konwencja Kartograficzna, której KS jest nota bene sygnatariuszem.
Tę konwencję zainicjował Dreamland, i KIK na niej bazuje.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia o kryt. uznawania

Postprzez Zombiakov 17 lut 2018, o 18:41

RCA napisał(a):Ależ są. Konwencja Kartograficzna, której KS jest nota bene sygnatariuszem.[/d] Tę konwencję zainicjował Dreamland, i KIK na niej bazuje.[/justify]


Jeżeli dobrze rozumiem chodzi o ten fragment.

Na częstotliwość wydawania i aktualizowania mapy politycznej wpływają w szczególności następujące zdarzenia:

ujawnienie zmian przebiegu granic państwowych;
ustanie aktywności lub likwidacja państwa ukazywanego na mapie;
objęcie lub skolonizowanie ziem niczyich;
połączenie co najmniej dwóch państw w nowy organizm państwowy;
podział lub wyodrębnienie z terytorium państwa nowego organizmu państwowego;
wszelkie zmiany przynależności politycznej określonych terytoriów lub ich statusu bez zmiany przebiegu granic państwowych, połączenia lub podziału z skutkiem w formie powstania nowych organizmów państwowych;
powstanie lub lokacja nowego państwa.


Opisuje on przesłanki dla naniesienia zmian ale w żaden sposób nie mówi na jakiej podstawie Instytut stwierdza "kolonizację" , "ustanie aktywności" czy "wyodrębnienie". Instytut właściwie powinien mieć konkretne kryteria - podobne do tych nad jakimi dyskutujemy.

Konwencja Kartograficzna czy Instytut nie powinny być nadrzędne wobec suwerennej polityki zagranicznej.

Rzecz jasna zmiana tego rozporządzenia w przypadku konfliktowej sytuacji nie będzie problemem - co sprawia, że moje uwagi nie muszą być blokujące dla poparcia zatwierdzenia.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia o kryt. uznawania

Postprzez Cudzoziemiec 1 17 lut 2018, o 19:07

Prześwietny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Jaśnie Oświecony panie pośle.

Uwagi pana posła są nader słuszne, niemniej dziś po prostu nie ma innego, równie uznanego medium, jakim jest KIK, w tych sprawach. Można do Daniela von Witta mieć wiele zastrzeżeń, ale w tym wypadku jest nader rzeczowy. Fakt, że nie zawsze nasze cele znajdują odzwierciedlenie na mapach KIK, ale też akurat w kontekście pojawiania się nowych krajów mamy przynajmniej jakikolwiek materiał porównawczy. Większość mikroświata który znam odwołuje się do tych map, zarówno w zakresie lokowania nowych, jak i oceny tegoż kroku.

Z poważaniem,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości