Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja

Postprzez rybczak 24 lis 2017, o 19:43

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


w imieniu Koła Poselskiego CZEKAN mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie projekt nowelizacji ustawy o ordynacji wyborczej. Projekt jest odpowiedzią na głosy społeczeństwa pojawiające się po ostatnich wyborach, w których to jedynie jeden startujący kandydat nie otrzymał mandatu. Celem niniejszej nowelizacji jest dostosowanie przepisów do aktualnego stanu kadrowego Księstwa oraz zwiększenie możliwości wyboru w trakcie samych wyborów parlamentarnych.

Pozwolę sobie omówić zmiany jakie wprowadza niniejsza nowelizacja:
  1. Aby uzyskać bierne prawo wyborcze (i móc startować w wyborach) będzie trzeba być aktywnym obywatelem w momencie rejestracji listy wyborczej. Z sytuacją, w której zgłaszający się kandydaci nie byli aktywni w dniu ogłoszenia wyborów mieliśmy do czynienia np. w wyborach do LIV kadencji Sejmu. Poprawka pozwala na start osobom, które choć nie są aktywne w myśl przepisów, aktywnie śledzą życie Księstwa i w ciągu tych kilku dodatkowych dni będą w stanie spełnić ustawowe wymogi.
  2. Książęcą Komisję Wyborczą stanowić będą: Książę, Radca NIA oraz MTK/ATK. Propozycje takiej zmiany pojawiały się już od jakiegoś czasu. Obecność Radcy NIA (czyli osoby z dostępem do bazy danych) pozwoli na wykrycie anomalii, które można pominąć przy ręcznym sprawdzaniu stanu wyborów.
  3. Wprowadza się parlament 5-osobowy a liczbę mandatów uzależnia się od liczby aktywnych obywateli na dzień ogłoszenia wyborów. Pozwolę sobie przedstawić analizę czterech ostatnich wyborów parlamentarnych: ZAŁĄCZNIK A
    Dane zawierają realny stosunek 7-osobowego parlamentu do aktywnego społeczeństwa jak również szacowane wartości dla 9 i 11 mandatów (do oszacowania przyjęto stosunek aktywnych obywateli do obywateli wymnożony przez progi liczbowe dla konkretnych mandatów, w ten sposób mniej więcej otrzymujemy konwersję progów ze wszystkich obywateli do obywateli aktywnych). Pozwolę sobie również przedstawić krótką analizę dla liczb przedstawionych w projekcie: ZAŁĄCZNIK B
  4. Rekomendujemy usunięcie kadencyjności tak dla parlamentu jak i dla Sejmu. Naszym zdaniem Księstwo z powodu braków kadrowych nie może sobie pozwolić na tak restrykcyjne przepisy w imię walki z rzekomymi patologiami, które przez 15 lat istnienia tego państwa nie wystąpiły. Jeżeli Wysoka Izba, jak i obywatele, uważają, że usunięcie wymogu kadencyjności to zbyt drastyczny krok rekomendujemy wtedy zwiększenie liczb kadencji zawartych w oryginalnej ustawie. Jeżeli nie będziemy w stanie wypracować kompromisu deklarujemy, że niniejsza poprawka zniknie z projektu i ewentualnie pojawi się w późniejszym terminie.
Z miłą chęcią odpowiem na wszystkie pytania związane z niniejszą nowelizacją.

Załącznik A:
Obrazek

Załącznik B:
Obrazek

Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja wyborcza


Art. 1. [Przepisy nowelizujące]
  1. Art. 2 ust. 2 pkt. 4 (“w chwili zarządzenia wyborów był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim”) otrzymuje brzmienie: w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.
  2. Skreśla się art. 2a (“Jednorazowo urząd Kanclerza lub mandat poselski można pełnić maksymalnie dwie, także niepełne, kadencje z rzędu. Kolejne objęcie urzędu Kanclerza lub mandatu poselskiego może nastąpić po przerwie trwającej minimum jedną, również niepełną, kadencję.”).
  3. Art. 3 ust. 2 (“Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, listy kandydatów w wyborach do Sejmu, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na urząd Kanclerza lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum; przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym stosuje się odpowiednio. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.”) otrzymuje brzmienie: Książęcą Komisję wyborczą stanowią Książę, przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury powoływany przez Księcia, Marszałek Trybunału Koronnego, a w przypadku wakatu na stanowisku Asesor Trybunału Koronnego powoływany przez Księcia. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.
  4. Art. 5 ust. 6 (“W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się: a) 7 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi do 89; b) 9 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi od 90 do 119; c) 11 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi co najmniej 120.”) otrzymuje brzmienie: W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się: a) 5 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi do 39; b) 7 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi od 40 do 59; c) 9 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi od 60 do 79; d) 11 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi co najmniej 80

Art. 2. [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
(—) diuk Paviel Gustolúpulo
Słoneczko Tropicany, Kuriozalny Bezczelny Cham


Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja

Postprzez piwniczak 24 lis 2017, o 20:44

Chyba się PT Posłowi pomyliły działy.

No ale... rozpoczynam pierwsze czytanie, które potrwa 3 dni tj. do 27 listopada, do godziny 20:45.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja

Postprzez Vladimir 25 lis 2017, o 07:36

Przyznam, że nie rozumiem, dlaczego należy zmienić skład Książęcej Komisji Wyborczej. Co w obecnym modelu jest złego?

Postulowałbym, by do obecnego składu ewentualnie dołączyć radcę NIA.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja

Postprzez Hugo 25 lis 2017, o 09:19

JO Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.
JO Panie Pośle


Kwestia KKW była podnoszona już wielokrotnie i postulowano jej zmianę.

Czasem są problemy z uzyskaniem nazwisk do KKW. A to przewodniczący zapominają, a to nie chcą podać, a powołani potrafią stroić fochy. To ostatnie już przemilczę, ale w ubiegłym roku jeden z komitetów wprost odmówił podania kandydata do KKW, a ustawa wyraźnie stanowi, że skład musi odzwierciedlać np. listy wyborcze. Powołałem mimo to (pytając kandydata do KKW) i zrobiła się afera, że nie miałem prawa tego zrobić. Owszem mógłbym nie powołać, ale wówczas mogłyby się pojawić wątpliwości czy wybory były odpowiednio nadzorowane.

Inna sprawa to praktyczny aspekt. Po pierwsze KKW może zostać w pełnym składzie zostać powołana po zamknięciu zgłoszeń, ponieważ komitety mogą na ostatnią chwilę zgłosić się do kandydowania. Z drugiej strony w ostatnich wyborach mieliśmy jaskrawy przypadek, gdy lista, jak się okazało nie mogła zostać zarejestrowana, ponieważ nie miała 3 aktywnych kandydatów. Podobnie było z kandydatem na Kanclerza.


Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja

Postprzez Vladimir 25 lis 2017, o 10:25

Przyznaję, że moje pierwsza i jedyna styczność z KKW miała miejsce podczas niedawnych wyborów. Nie zdawałem sobie sprawy z problemów związanych z funkcjonowaniem Komisji, które wydają mi się nieco śmieszne (fakt, że ktoś nie chce zgłosić członka do KKW). Jeśli zaproponowana nowelizacja rzeczywiście w opinii większości rozwiązuje problem, to jak najbardziej popieram zarówno ją, jak i całość projektu.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja

Postprzez Hugo 25 lis 2017, o 11:20

No cóż, mi do śmiechu nie jest przy wyborach
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja

Postprzez rybczak 25 lis 2017, o 12:55

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


problemy związane z Książęcą Komisją Wyborczą zostały zasygnalizowane przez Jego Książęcą Mość i postaraliśmy się jak najlepiej rozwiązać. Jak zmieniać to za jednym zamachem, tak żeby Szanowny Pan Konsul nie szlochał po nocach po sclavińskich drzewach.
(—) diuk Paviel Gustolúpulo
Słoneczko Tropicany, Kuriozalny Bezczelny Cham


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja

Postprzez AFvTD 26 lis 2017, o 19:20

JO Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.

Mam wątpliwość co do skreslonego artykułu. Czy naprawdę musimy calkiem rezygnować z kadencyjności? Czy nie możemy trochę przedłużyć okresu jaki możemy pełnić dana funkcje o kilka kadencji (do 4-5). Po pewnym czasie, zostanie wybrany taki skład Sejmu, lub Kanclerz, który będzie perfekcyjnie sprawować swój urząd i po prostu dojdzie do takiej sytuacji, ze społeczeństwo nie będzie chciało zmiany, chociaż będą nowe osoby, chętne na urząd. Wiem, to brzmi jak szuka oe dziury w całym, ale może to faktycznie jest dziura, która po prostu bardzo łatwo przeoczyć.

Rozwiązanie sprawy KKW wydaje mi się jednym ze słuszniejszych sposobów.

Pozostałe poprawki również nie wymagają komentarza.
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja

Postprzez KJAF 26 lis 2017, o 19:56

Jihymed napisał(a):Po pewnym czasie, zostanie wybrany taki skład Sejmu, lub Kanclerz, który będzie perfekcyjnie sprawować swój urząd i po prostu dojdzie do takiej sytuacji, ze społeczeństwo nie będzie chciało zmiany, chociaż będą nowe osoby, chętne na urząd.


Prędzej von Witt przyleci na miotle do Sarmacji, z prośbą o dołączenie Dreamlandu do KS jako jednej z prowincji. No i poseł chyba nie do końca zrozumiał o czym jest mowa w projekcie.

Przy okazji:

Rekomendujemy usunięcie kadencyjności tak dla parlamentu jak i dla Sejmu.


Chyba coś tu nie gra.
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja

Postprzez AFvTD 26 lis 2017, o 20:08

Wielmozny

Nigdy nie należy wykluczać żadnej opcji, nawet tak absurdalnej jak ta, że von Witt przyleci na miotle i będzie prosił o włączenie Dreamlandu jako prowincji Księstwa.
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości