Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zmiana Kodeksu postępowania przed TK

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Zmiana Kodeksu postępowania przed TK

Postprzez Hugo 9 cze 2017, o 10:28

Panie Marszałku.
Panie Kanclerzu.
Wysoka Izbo.


Po niecałych 3 miesiącach od wejścia w życie ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania przed TK, ponownie przedkładam Wysokiej Izbie projekt zmian. Oczywiście, że Kodeks wymaga nie tyle zmian, co napisania na nowo, nawet jeśli na podstawie tego, który obowiązuje, to jednak każdy zapewne radykalnie... chociażby go "odchudził"; w końcu sam go nazwałem kiedyś "zamiennikiem" Kps. Nie miałem niestety czasu, żeby rzetelnie pochylić się nad tą sprawą. Nie mogę też obiecać konkretnego terminu, kiedy to zrobię; wspominam o tym, mając nadzieję, że uda nam się uniknąć dyskusji nad całokształtem tego aktu. Dlatego chciałbym prosić Wysoką Izbę o wprowadzenie do Kodeksu zmiany dotyczącej sposobu rozpatrywania zażaleń. Dziękuję Panu Marszałkowi Trybunału, że zwrócił mi na ten problem uwagę i wstępnie zrecenzował przepisy, które poniżej przedstawiam.

Przechodząc do meritum, przedstawiam Wysokiej Izbie projekt nowelizacji Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym polegający na zmianie sposobu rozpatrywania zażalenia. Mimo, iż ta nowela jest wyrazem moich zamysłów od początku w tym przedmiocie, to jednak rację ma Pan Marszałek Trybunału, że z obecnej treści Kodeksu nie da się wywiweść tego, że zażalenie może (powinno) być rozpatrywane bez przeprowadzania rozprawy. Jednoosobowe rozpatrywanie może i tak - dałoby się wyinterpretować, ale na tym tle z pewnością mogą pojawiać się spory; zwłaszcza osób zainteresowanych w konkretnym przypadku. Dlatego też chciałbym w tej nowelizacji naprawić obie te wady Kodeksu.


Z wyrazami szacunku
Obrazek


Art. 1

W ustawie Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r. wprowadza się następującą zmianę:
 1. W art. 42 §§ 3 i 4 (§ 3.W przedmiocie zażalenia rozstrzygnięcie następuje w drodze postanowienia.
  § 4. Rozstrzygający w przedmiocie zażalenia, jeżeli je uzna, unieważnia zaskarżone postanowienie i w razie potrzeby sam rozstrzyga sprawę, która była przedmiotem zaskarżonego postanowienia.
  ) otrzymują brzmienie:
  § 3. W przedmiocie zażalenia rozstrzygnięcie następuje w drodze postanowienia wydanego po posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzania rozprawy.
  § 4. Rozstrzygającym w przedmiocie zażalenia jest organ, o którym mowa w § 1. Jeżeli rozstrzygający uzna zażalenie, unieważnia zaskarżone postanowienie i w razie potrzeby sam rozstrzyga sprawę, która była przedmiotem zaskarżonego postanowienia.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Zmiana Kodeksu postępowania przed TK

Postprzez Cudzoziemiec 1 17 cze 2017, o 21:43

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

zarządzam I czytanie przedłożonego projektu ustawy, tj. debatę.

Przypominam, że zgodnie z art. 5 Regulaminu Sejmu pierwsze czytanie projektu obejmuje:
 • przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
 • zajęcie przez Radę Ministrów stanowiska w sprawie projektu,
 • debatę nad projektem,
 • zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów, posłów i prowincje,
 • wprowadzanie autopoprawek przez wnioskodawcę.

Za przedstawienie projektu uznaję złożony wniosek. Zapraszam Posłanki i Posłów, oraz Radę Ministrów do zajmowania stanowisk w sprawie przedłożonego projektu.

Debata potrwa do dnia 22 czerwca 2017 roku, z zastrzeżeniem, że jeśli w pierwszych 48 godzinach nie zostanie ona podjęta zarządzę skrócenie jej czasu i przejście do II czytania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zmiana Kodeksu postępowania przed TK

Postprzez Cudzoziemiec 1 19 cze 2017, o 20:17

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

w związku z zakończeniem prac przez Sejm Wielki, w oparciu o art. 4 ust. 9-10 Regulaminu Sejmu, zmuszony jestem przerwać trwającą w tej sprawie debatę. Ustawa zostanie podjęta, począwszy od I czytania, przez nowy Sejm, który zostanie wyłoniony w nadchodzącym głosowaniu.

Bardzo mi z tego powodu przykro. Moje ręce są związane.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zmiana Kodeksu postępowania przed TK

Postprzez Cudzoziemiec 1 4 lip 2017, o 16:44

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

w związku z wznowieniem prac Sejmu Wielkiego przywracam do porządku obrad niniejszy projekt. Wyznaczam dwudniowy okres na dokończenie przerwanej debaty, tj. do dnia 6 lipca 2017 roku, po którym to okresie przejdziemy do II czytania projektu.

Z poważaniem,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zmiana Kodeksu postępowania przed TK

Postprzez Cudzoziemiec 1 7 lip 2017, o 12:33

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

informuję, iż I czytanie przedstawionego projektu zakończyło się. Przechodzimy do II czytania. II czytanie obejmuje głosowanie nad przyjęciem projektu w przedstawionej formie, potrwa ono 3 dni.

Link do głosowania znajduje się w tym miejscu. Serdecznie zapraszam do udziału w pracach Sejmu.

Z poważaniem,
hrabia Robert von Thorn
Marszałek Sejmu Wielkiego
[/quote]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zmiana Kodeksu postępowania przed TK

Postprzez Cudzoziemiec 1 10 lip 2017, o 13:17

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

uprzejmie informuję, że II czytanie projektu ustawy zakończyło się. W głosowaniu wzięło udział 15 posłów, nie wziął udziału jeden poseł (Jan Grimknur). 9 posłów opowiedziało się ZA przyjęciem ustawy, żaden poseł nie opowiedział się PRZECIW przyjęciu ustawy, 6 posłów WSTRZYMAŁO się od głosu.

Szczegółowe wyniki głosowania.

Stwierdzam, że Sejm Wielki przyjął książęcy projekt nowelizacji KppTK. Uchwalony tekst ustawy zostaje przekazany do Księcia w celu podjęcia decyzji w sprawie podpisania tejże.

Dziękuję za udział w głosowaniu.

hrabia Robert von Thorn
Marszałek Sejmu Wielkiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zmiana Kodeksu postępowania przed TK

Postprzez Cudzoziemiec 1 10 lip 2017, o 13:35

Jego Książęca Mość ustawę już podpisał.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości