Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Nowelizacja ustawy Sejmu nr 146 o prefektach

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Nowelizacja ustawy Sejmu nr 146 o prefektach

Postprzez Hugo 22 sty 2017, o 10:52

Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.


W związku z niedawnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał orzekł o niekonstytucyjności przepisów ustawy o prefektach, dotyczących wydalania cudzoziemców, przedstawiam Wysokiej Izbie propozycję nowelizacji zgodnie z uwagami, zawartymi w uzasadnieniu.


Z wyrazami szacunku
Obrazek

Art. 1.

W ustawie Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. W art. 9 ust. 2 ["Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca lub - za zgodą Sejmu - byłego obywatela niebędącego cudzoziemcem z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt tej osoby jest niepożądany z uwagi na interes publiczny."] otrzymuje brzmienie:
  2. Książę może, na umotywowany wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca lub - za zgodą Sejmu - byłego obywatela niebędącego cudzoziemcem z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt tej osoby jest niepożądany z uwagi na interes publiczny w związku z nieprzestrzeganiem przez tę osobę prawa. Decyzja o wydaleniu musi zawierać wskazanie naruszanych przepisów oraz wskazać okoliczności, kiedy to nastąpiło.
 2. W art. 9 ust. 3 ["Kanclerz może wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w terminie trzech dni od dnia jego zamieszkania, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest oczywiście niepożądany z uwagi na interes publiczny"] otrzymuje brzmienie:
  3. Kanclerz może wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w terminie trzech dni od dnia jego zamieszkania, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest oczywiście niepożądany z uwagi na interes publiczny w związku z nieprzestrzeganiem przez tę osobę prawa. Decyzja o wydaleniu musi zawierać wskazanie naruszanych przepisów oraz wskazać okoliczności, kiedy to nastąpiło.
 3. W art. 9 ust. 4 ["Od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Sejmu w terminie siedmiu dni od dnia przesłania powiadomienia o decyzji do wydalanego na jego adres poczty elektronicznej podany w profilu."] otrzymuje brzmienie:
  4. Od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Trybunału Koronnego w terminie siedmiu dni od dnia przesłania powiadomienia o decyzji do wydalanego na jego adres poczty elektronicznej podany w profilu. Do postępowania w sprawie wydalenia cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o wymierzeniu kary przy czynie zagrożonym karą banicji z zastrzeżeniem, że od wyroku w sprawie wydalenia nie przysługują środki odwoławcze.
 4. W art. 9 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w następującym brzmieniu:
  4a. Do czasu uprawomocnienia się decyzji o wydaleniu, wobec wydalanego stosuje się odpowiednio przepisy o zatrzymaniu.
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Nowelizacja ustawy Sejmu nr 146 o prefektach

Postprzez kaxiu 22 sty 2017, o 10:58

Wasza Książęca Mość,

4. Od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Trybunału Konstytucyjnego w terminie siedmiu dni od dnia przesłania powiadomienia o decyzji do wydalanego na jego adres poczty elektronicznej podany w profilu. Od wyroku w sprawie wydalenia nie przysługują środki odwoławcze.

Proponuję jednak Trybunał Koronny, zwłaszcza że wyroków Konstytucyjnego i tak nikt nie publikuje ;).
Wojciech Hergemon
Miejsce pobytu: Bieszczady.

Dobrym gospodarzem jest nie ten, kto w rok garścią zboża zapełni spichlerz, lecz ten, kto w rok garścią monet zapełni skarbiec ~John Keynes

Dajcie biednemu worek złota, a nabawi się przepukliny, dajcie bogatemu, a gospodarka rozkwitnie ~John Keynes
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Nowelizacja ustawy Sejmu nr 146 o prefektach

Postprzez Hugo 22 sty 2017, o 11:03

Racja ;)
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Nowelizacja ustawy Sejmu nr 146 o prefektach

Postprzez Cudzoziemiec 1 22 sty 2017, o 11:09

Wasza Książęca Mość,
Wysoki Sejmie,

zarządzam I czytanie projektu, które potrwa kolejne 3 dni i zakończy się 25 stycznia o godz. 11:15.

Jednocześnie kolejny raz uczulam i apeluję by nie toczyć debat na temat projektów nim nie zostanie zarządzona formalna debata. Nie chcę sięgać do środków dyscyplinujących, ale będę nalegał na przestrzeganie pewnych reguł, które świadczyć mają o powadze tej Izby.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Nowelizacja ustawy Sejmu nr 146 o prefektach

Postprzez Roland 22 sty 2017, o 11:44

kaxiu napisał(a):Proponuję jednak Trybunał Koronny, zwłaszcza że wyroków Konstytucyjnego i tak nikt nie publikuje ;).


Koronnego też nie, ale cicho ;)
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Nowelizacja ustawy Sejmu nr 146 o prefektach

Postprzez kaxiu 22 sty 2017, o 12:01

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Skoro jest już zarządzona debata - to pytanie merytoryczne. Czy są gdzieś jakieś przepisy, z których wynika w jakim składzie i w jakim trybie TK ma to odwołanie rozpoznać?
Wojciech Hergemon
Miejsce pobytu: Bieszczady.

Dobrym gospodarzem jest nie ten, kto w rok garścią zboża zapełni spichlerz, lecz ten, kto w rok garścią monet zapełni skarbiec ~John Keynes

Dajcie biednemu worek złota, a nabawi się przepukliny, dajcie bogatemu, a gospodarka rozkwitnie ~John Keynes
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Nowelizacja ustawy Sejmu nr 146 o prefektach

Postprzez Michal_Feliks 24 sty 2017, o 04:44

kaxiu napisał(a):Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Skoro jest już zarządzona debata - to pytanie merytoryczne. Czy są gdzieś jakieś przepisy, z których wynika w jakim składzie i w jakim trybie TK ma to odwołanie rozpoznać?


I to jest dobre pytanie.

Druga sprawa: czy brak możliwości złożenia odwołania od wyroku w sprawie wydalenia nie idzie jednak aby wbrew duchowi wyroku TK?
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Nowelizacja ustawy Sejmu nr 146 o prefektach

Postprzez Hugo 24 sty 2017, o 09:17

Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.
Panowie Asesorzy.


kaxiu napisał(a):Skoro jest już zarządzona debata - to pytanie merytoryczne. Czy są gdzieś jakieś przepisy, z których wynika w jakim składzie i w jakim trybie TK ma to odwołanie rozpoznać?

Słuszna uwaga, niedługo spróbuję poprawić Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym.


Michal_Feliks napisał(a):Druga sprawa: czy brak możliwości złożenia odwołania od wyroku w sprawie wydalenia nie idzie jednak aby wbrew duchowi wyroku TK?

Nie, Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym nie wymaga zawsze apelacji - art. 37. § 1 ("Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strona może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia złożyć apelację; przepisy art. 13 stosuje się odpowiednio."). Mimo braku apelacji, to postępowanie jest także dwuinstancyjne - decyzja-odwołanie.


Z wyrazami szacunku
Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Nowelizacja ustawy Sejmu nr 146 o prefektach

Postprzez kaxiu 24 sty 2017, o 11:21

WKM,

Moim zdaniem rozsądniej by było dać zdanie w rodzaju "do postępowania w sprawie wydalenia cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o wymierzeniu kary przy czynie zagrożonym karą banicji".

I wtedy niezależnie od tego jakie będzie kps, będzie procedura, a po co też te procedury mnożyć?

I uwaga na marginesie - w Konstytucji KS nigdzie nie ma (ja nie kojarzę w każdym razie) przepisu o dwuinstancyjności postępowań. A np w Konstytucji RP jest. Wniosek jest więc chyba oczywisty.

Art. 176.
1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.
Wojciech Hergemon
Miejsce pobytu: Bieszczady.

Dobrym gospodarzem jest nie ten, kto w rok garścią zboża zapełni spichlerz, lecz ten, kto w rok garścią monet zapełni skarbiec ~John Keynes

Dajcie biednemu worek złota, a nabawi się przepukliny, dajcie bogatemu, a gospodarka rozkwitnie ~John Keynes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Nowelizacja ustawy Sejmu nr 146 o prefektach

Postprzez Hugo 24 sty 2017, o 11:45

Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.
Panowie Asesorzy.


kaxiu napisał(a):
Moim zdaniem rozsądniej by było dać zdanie w rodzaju "do postępowania w sprawie wydalenia cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o wymierzeniu kary przy czynie zagrożonym karą banicji".

I wtedy niezależnie od tego jakie będzie kps, będzie procedura, a po co też te procedury mnożyć?

Zgadzam się z tym zdaniem, chciałem uregulować tam inne sprawy, ale... tak będzie rzeczywiście prościej. W związku z tym przyjmuję autopoprawkę polegającą na zmianie treści art. 1 pkt 3 projektu


W art. 9 ust. 4 ["Od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Sejmu w terminie siedmiu dni od dnia przesłania powiadomienia o decyzji do wydalanego na jego adres poczty elektronicznej podany w profilu."] otrzymuje brzmienie:
4. Od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Trybunału Koronnego w terminie siedmiu dni od dnia przesłania powiadomienia o decyzji do wydalanego na jego adres poczty elektronicznej podany w profilu. Do postępowania w sprawie wydalenia cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o wymierzeniu kary przy czynie zagrożonym karą banicji z zastrzeżeniem, że od wyroku w sprawie wydalenia nie przysługują środki odwoławcze.


kaxiu napisał(a):
I uwaga na marginesie - w Konstytucji KS nigdzie nie ma (ja nie kojarzę w każdym razie) przepisu o dwuinstancyjności postępowań. A np w Konstytucji RP jest. Wniosek jest więc chyba oczywisty.

Nie bardzo wiem, jak mam się do tego odnieść, zwłaszcza, że po pierwsze, odnosiłem się do wypowiedzi JKW Defloriusza Dymana Wandera, a po drugie to nie jest postępowanie sądowe.


Z wyrazami szacunku
Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości