Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Konstytucyjna o przywróceniu aktywności TK (2)

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa Konstytucyjna o przywróceniu aktywności TK (2)

Postprzez Cudzoziemiec 1 28 gru 2016, o 14:52

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

działając w imieniu posła Rolanda Heach-Romańskiego, i swoim własnym, składam niniejszy projekt poselski dotyczący naprawy sytuacji w Trybunale Koronnym.

O potrzebie naprawy mechanizmów wyłaniania asesorów nie trzeba przekonywać. Właśnie ich dotyczy ten projekt. W toku rozmowy z posłem Heach-Romańskim, jaka odbyła się w sejmowych kuluarach po wycofaniu przeze mnie pierwszej ustawy dokonującej tu zmian, doszliśmy do wniosków, że nie można iść tak daleko jak chciałem pierwotnie to uczynić. Dlatego też proponujemy zmianę mechanizmu, a konkretnie większości, wyłaniania asesorów. Dotychczasowa zasada 2/3 uprawnionych do głosowania (bardzo wysoki próg) proponujemy zastąpić większością 4/7 ale już nie wszystkich uprawnionych do głosowania, ale obecnych na głosowaniu, przy czym przynajmniej obecnych musi być 50% uprawnionych. To złagodzenie warunków pozwoli na sprawniejsze i pewniejsze wyłanianie asesorów, a mając na uwadze liczebność Wysokiej Izby powinno pozwolić na uzyskanie przez kandydatów niezbędnego mandatu do sprawowania swych funkcji.

Jednocześnie wydłużony zostaje czas, jaki Sejm ma na wyłonienie Asesorów. Z 14 dni przed upływem kadencji, do 21 dni. W tym czasie, jeśli Sejmowi nie uda się dokonać powołania, prawo wyznaczenia asesora zyskuje JKM. Podobnie działa to w przypadku Prefektury Generalnej i mechanizm ten okazał się być doskonałym zabezpieczeniem interesów kraju.

Wprowadzenie możliwości odwołania przez Sejm asesora to niejako uzupełnienie luki prawnej, która w naszym przekonaniu w tym zakresie istniała.

Ustawa Konstytucyjna
o przywróceniu aktywności Trybunału Koronnego


Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. w art. 32i (*) skreśla się punkt 2, punkt 4 i punkt 5.
 2. art. 32j ust.1 (**) otrzymuje brzmienie: Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością 4/7 głosów w obecności przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania, a w przypadku gdy Sejm nie dokona wyboru w okresie, o którym mowa w art. 32j ust. 2 pkt 1 wyboru asesora dokonuje Książę.
 3. art. 32j ust. 2 pkt 1 (**) otrzymuje brzmienie: na 21 dni przed upływem kadencji asesora;
 4. w art. 32l. ust. 1 (***) pkt 2 zmienia się kropkę na średnik i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: w przypadku wyrażenia mu przez Sejm wotum nieufności większością 60% głosów uprawnionych do głosowania.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
________________________________

(*)Art. 32i.
Asesorem może być, kto:
 1. jest obywatelem sarmackim;
 2. ma możność sprawowania funkcji publicznych;
 3. nie jest posłem;
 4. nie kandyduje do Sejmu;
 5. nie jest obywatelem innej mikronacji ani nie
 6. sprawuje jej funkcji publicznych;
 7. nie został skazany za przestępstwo;
 8. dysponuje wiedzą prawniczą na wysokim poziomie.

(**)Art. 32j.
 1. Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością ⅔ głosów uprawnionych do głosowania.
 2. Marszałek Sejmu wszczyna postępowanie uchwałodawcze z urzędu:
  1. na 14 dni przed upływem kadencji asesora;
  2. jeżeli asesor utraci funkcję;
  3. w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w art. 32g ust. 2, w razie potrzeby.
 3. Marszałek Sejmu może zażądać od kandydata, by:
  1. wykazał, że spełnia warunki, o których mowa w art. 32i pkt 1–2;
  2. oświadczył, że spełnia warunki, o których mowa w art. 32i pkt 3–7;
  a jeżeli kandydat zaniecha tego, odrzucić jego kandydaturę.

(***) Art. 32l.
 1. Asesor traci funkcję z mocy prawa:
  1. jeżeli złoży rezygnację;
  2. jeżeli przestanie spełniać warunki, o których mowa w art. 32i.


(—) Roland Heach-Romański
(—) Robert Janusz von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o przywróceniu aktywności TK (2)

Postprzez Roland 28 gru 2016, o 14:54

Potwierdzam swój podpis.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o przywróceniu aktywności TK (2)

Postprzez Cudzoziemiec 1 28 gru 2016, o 14:56

Zarządzam I czytanie projektu. Potrwa ono do 2 stycznia do godz. 15:00.

(—) Robert Janusz von Thorn
Wicemarszałek Sejmu Wielkiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o przywróceniu aktywności TK (2)

Postprzez anglov 28 gru 2016, o 15:31

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

krótkie pytanie z prośbą o wyjaśnienie – czemu 60% a nie 2/3?
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o przywróceniu aktywności TK (2)

Postprzez Sereus von Ahabejż 28 gru 2016, o 15:36

Wasza Książęca Mość!
Szanowni Posłowie!
Zgromadzeni!

W zasadzie pierwszy punkt tej ustawy powinien wysłać ją do kosza.
w art. 32i (*) skreśla się punkt 2, punkt 4 i punkt 5.

W szczególności niepokoi punkt 2
ma możność sprawowania funkcji publicznych


Zostawię to z komentarzem - czy wyście na głowy poupadali?! Bo właśnie po to jest zakaz sprawowania funkcji publicznych by separować od władzy ludzi, którzy nie potrafią się z nią obchodzić, są stronniczy, lub po prostu szkodzą.

Mam wątpliwości co do wyboru Asesora przez samego Księcia, który jest już z automatu w TK, wydaje mi się, że można powołać jakiś ad-hoc organ w postaci byłych asesorów, wraz z Księciem, lub też w inny sposób rozszerzyć możliwość powoływania asesorów. Uzależnianie wyboru od jednej osoby to suabo...

Ostatni punkt jest ciekawy i warty zastanowienia, ale mam nadzieję że dałoby się stworzyć jakąś konkretną ustawę o odpowiedzialności urzędniczej, lub o kontroli społecznej...
||Wicehrabia Sereus, Ordynat Ahabejż,
w wędrówkach różnych zaprawion
piórem, stopą i liczydłem
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o przywróceniu aktywności TK (2)

Postprzez Roland 28 gru 2016, o 16:04

Wysoka Izbo,

obniżenie większości kwalifikowanej do 4/7 jest pokłosiem ostatnich trzech głosowań. Co prawda osobiście nie czuję się w 100% przekonany co do niegodziwych intencji niektórych posłów, ale tworząc prawo trzeba taką ewentualność brać pod uwagę. Próg 4/7 jest kompromisowym pogodzeniem dwóch kwestii. Z jednej strony uniemożliwia wybieranie do Trybunału Koronnego osób politycznie namaszczonych (bo zwykła większość jest niewystarczająca) z drugiej uniemożliwia wąskiej grupie posłów blokowanie kandydatur z powodów cokolwiek wątpliwych moralnie.

Również redukcji uległo kworum. Bo można sobie wyobrazić sytuację, gdy aktywność posłów się wykruszy, co będzie skutkowało niemożnością podjęcia uchwały w sprawie powołania asesora, choćby był najbardziej kryształowym kandydatem.

Posła Serieusa natomiast nie rozumiem. Każdy kto nie został pozbawiony orzeczeniem TK prawa do piastowania funkcji publicznych takie prawo posiada. Jest to prawo domyślne, wynikające z obywatelstwa. Wykreślenie go jako kryterium nie skutkuje w żadnym razie tym, że osoby prawa tego pozbawione będą sobie mogły mimo jego braku wchodzić w skład TK. Wykreślenie to po prostu porządkuje niepotrzebne mnożenie kwestii oczywistych. Pozostałe dwa skreślenia zaś poszerzają zakres potencjalnych kandydatów, czyniąc stanowisko ATK bardziej dostępnym.

Uprzedzając, jesteśmy społecznością wąską. Nie sposób uniknąć powiązań tak personalnych jak i politycznych asesorów z resztą społeczeństwa. To jest fakt. A pan poseł jeszcze wczoraj stał na stanowisku, że z faktami walczyć się nie powinno, bo to walka z wiatrakami.

Będąc niedłużnym uszczypliwości o upadku na głowę, wypadałoby zripostować. Ale stary już jestem i nie mam na to ochoty.

Projekt powyższy upraszcza ścieżkę sejmową wyboru asesora, jednocześnie zachowując intencję ustawodawcy, jaka za taką ścieżką przemawiała. Jednocześnie na wypadek gdyby Sejmowi z jakichkolwiek powodów nie udało się asesorów powoływać, w ostateczności kompetencja ta przypadać będzie JKM. Ryzyko? Żadne, bo jest wentyl bezpieczeństwa w postaci odwołania asesora przez Sejm.

IMO powoływanie kolejnego organu, chociażby w postaci byłych asesorów jest zbędne. Rodzi trudności ubrania tego w regulację prawną. Ustawa godzi intencje wszystkich stron, biorących udział w debacie nad poprzednim projektem.

Na marginesie, skreślanie bez alternatywnego rozwiązania (tu: projektu) jest słabe.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o przywróceniu aktywności TK (2)

Postprzez Sereus von Ahabejż 28 gru 2016, o 16:17

Wysoka Izbo
Wykreślenie go jako kryterium nie skutkuje w żadnym razie tym, że osoby prawa tego pozbawione będą sobie mogły mimo jego braku wchodzić w skład TK. Wykreślenie to po prostu porządkuje niepotrzebne mnożenie kwestii oczywistych.


Nie mogę się z tym zgodzić, to że ja, lub Pan, lub inny obecny poseł będzie o tym pamiętał nie znaczy że kolejne pokolenia będą o tym pamiętały. Niech przykładem będzie toczące się postępowanie o Miejscach Publicznych. W końcu przecież tam też jest to "kwestia oczywista"...

I nie zgodzę się, że uproszczenie w postaci tego, że na dowolnym etapie ogranicza się ciało wybierające do jednej osoby jest dobre. Czy będzie to etap pierwszy. ostatni czy środkowy i czy będzie to JKM, Król Teutonii, pracownik zakładów mięsnych w Grodzisku czy najstarszy Asketil. Nie, po prostu nie, zdejmowanie zabezpieczeń jest głupsze nawet od losowania...
||Wicehrabia Sereus, Ordynat Ahabejż,
w wędrówkach różnych zaprawion
piórem, stopą i liczydłem
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o przywróceniu aktywności TK (2)

Postprzez Roland 28 gru 2016, o 16:22

O tym co piszę nie trzeba pamiętać. Wystarczy zajrzeć do kodeksu sprawiedliwości. I z całą mocą podkreślam, intencją projektu absolutnie nie jest umożliwienie zasiadania w TK osobom, które nie mają prawa do sprawowania funkcji publicznych. Jeżeli jest problemem dla Posłów, że chcemy przy okazji wymazać zbędne powtórzenie, to nie wymażemy w drodze autopoprawki.

Zaś co do kwestii wyboru przez Księcia, jako opcji ostatecznej. Zachęcam do złożenia poprawki :) Przy czym liczę na poprawkę kreującą alternatywne zabezpieczenie wobec niemożności Sejmu. Poprawka pt.: "skreśla się" wielce mnie zasmuci.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o przywróceniu aktywności TK (2)

Postprzez Hugo 28 gru 2016, o 21:45

Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.
Panowie Posłowie Wnioskodawcy.

Co do obniżenia większości i kworum - nie wnoszę zastrzeżeń, ponieważ przy poprzedniej debacie sam o tym napisałem. Wręcz twierdziłem, że to jedyna potrzebna zmiana. Nie będę więc kontestował ani większości, ani kworum. Kiedyś była to zwykła większość. Chociaż może sposób zapisu tych 50% proponowałbym na "w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania" :)

Powoływanie Asesorów przez Księcia - w ostateczności, podobnie jak Prefekta Generalnego. Choć tu można by, podobnie jak ma to miejsce przy powoływaniu Prefekta Generalnego - na krótszą kadencję, może nawet dużo krótszą. Proponuję też dodanie wprost przepisu, że kadencja asesora ulega przedłużeniu tylko w odniesieniu do sprawy, do której jest wyznaczony.

Co do "możności sprawowania funkcji publicznych" przez asesora, to z jednej strony jest pkt 7 nie pozwalający być asesorem osobie, która została skazana za przestępstwo, a zakaz sprawowania funkcji publicznych jest karą dodatkową. Z drugiej strony - przy żadnym funkcjonariuszu, o którym stanowi Konstytucja, nie ma nic o warunku możności sprawowania funkcji publicznych. Inna sprawa - czy jeśli nie usuniemy, to będzie taki bałagan? mnożenie bytów? Nie będę może tak motywował, jak poseł Ahabejż, ale nie widzę nagłej potrzeby wykreślania. Na pewno nie ma to nic wspólnego z tytułem ustawy ;)

Co do sprawowania funkcji asesora przez posła, [...] pomieszałem EDIT ;).



Z wyrazami szacunku
Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o przywróceniu aktywności TK (2)

Postprzez Cudzoziemiec 1 29 gru 2016, o 09:25

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Hugo napisał(a):Co do obniżenia większości i kworum - nie wnoszę zastrzeżeń, ponieważ przy poprzedniej debacie sam o tym napisałem. Wręcz twierdziłem, że to jedyna potrzebna zmiana. Nie będę więc kontestował ani większości, ani kworum. Kiedyś była to zwykła większość. Chociaż może sposób zapisu tych 50% proponowałbym na "w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania" :)

Tak, to brzmi znacznie lepiej. Dlatego wnoszę autopoprawkę do projektu, i tym samym wzmiankowany przepis otrzymuje brzmienie: Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością 4/7 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w przypadku gdy Sejm nie dokona wyboru w okresie, o którym mowa w art. 32j ust. 2 pkt 1 wyboru asesora dokonuje Książę.

Hugo napisał(a):Co do "możności sprawowania funkcji publicznych" przez asesora, to z jednej strony jest pkt 7 nie pozwalający być asesorem osobie, która została skazana za przestępstwo, a zakaz sprawowania funkcji publicznych jest karą dodatkową. Z drugiej strony - przy żadnym funkcjonariuszu, o którym stanowi Konstytucja, nie ma nic o warunku możności sprawowania funkcji publicznych. Inna sprawa - czy jeśli nie usuniemy, to będzie taki bałagan? mnożenie bytów? Nie będę może tak motywował, jak poseł Ahabejż, ale nie widzę nagłej potrzeby wykreślania. Na pewno nie ma to nic wspólnego z tytułem ustawy ;)

Tu faktycznie, jeśli to wykreślenie ma budzić kontrowersje to można je usunąć. Czy z tym przepisem, czy bez niego, działanie ustawy się nie zmieni, to jest fakt bezsprzeczny. Niemniej, wychodząc na przeciw obawom, wnoszę niniejszym drugą autopoprawkę, polegającą na skreśleniu z projektu słów "punkt 2".

Aktualny projekt po poprawkach wygląda więc następująco:

Ustawa Konstytucyjna
o przywróceniu aktywności Trybunału Koronnego


Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. w art. 32i (*) skreśla się punkt 4 i punkt 5.
 2. art. 32j ust.1 (**) otrzymuje brzmienie: Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością 4/7 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w przypadku gdy Sejm nie dokona wyboru w okresie, o którym mowa w art. 32j ust. 2 pkt 1 wyboru asesora dokonuje Książę.
 3. art. 32j ust. 2 pkt 1 (**) otrzymuje brzmienie: na 21 dni przed upływem kadencji asesora;
 4. w art. 32l. ust. 1 (***) pkt 2 zmienia się kropkę na średnik i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: w przypadku wyrażenia mu przez Sejm wotum nieufności większością 60% głosów uprawnionych do głosowania.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
________________________________

(*)Art. 32i.
Asesorem może być, kto:
 1. jest obywatelem sarmackim;
 2. ma możność sprawowania funkcji publicznych;
 3. nie jest posłem;
 4. nie kandyduje do Sejmu;
 5. nie jest obywatelem innej mikronacji ani nie
 6. sprawuje jej funkcji publicznych;
 7. nie został skazany za przestępstwo;
 8. dysponuje wiedzą prawniczą na wysokim poziomie.

(**)Art. 32j.
 1. Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością ⅔ głosów uprawnionych do głosowania.
 2. Marszałek Sejmu wszczyna postępowanie uchwałodawcze z urzędu:
  1. na 14 dni przed upływem kadencji asesora;
  2. jeżeli asesor utraci funkcję;
  3. w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w art. 32g ust. 2, w razie potrzeby.
 3. Marszałek Sejmu może zażądać od kandydata, by:
  1. wykazał, że spełnia warunki, o których mowa w art. 32i pkt 1–2;
  2. oświadczył, że spełnia warunki, o których mowa w art. 32i pkt 3–7;
  a jeżeli kandydat zaniecha tego, odrzucić jego kandydaturę.

(***) Art. 32l.
 1. Asesor traci funkcję z mocy prawa:
  1. jeżeli złoży rezygnację;
  2. jeżeli przestanie spełniać warunki, o których mowa w art. 32i.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości