Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Sejmu o obywatelstwie honorowym

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa Sejmu o obywatelstwie honorowym

Postprzez Roland 1 gru 2016, o 16:12

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


W imieniu Sarmackiej mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej Izbie projekt wprowadzający instytucję obywatelstwa honorowego.


PROJEKT


Ustawa Sejmu o obywatelstwie honorowym


Art. 1 [Przepisy zmieniające]

 1. W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 roku:
  1. art. 1 („Ustawa normuje nadawanie i utratę obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej ‹obywatelstwem›”) otrzymuje brzmienie:
   1. Ustawa normuje nadawanie i utratę obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.
   2. Ustawa normuje nadawanie i utratę honorowego obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej „obywatelstwem honorowym”.
  2. art. 2 („Obywatelstwo nadaje Książę na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji”) otrzymuje brzmienie:
   1. Obywatelstwo nadaje Książę na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji.
   2. Obywatelstwo honorowe nadaje Książę z własnej inicjatywy.
  3. po art. 3. dodaje się art. 3a [Procedura obywatelstwa honorowego] w brzmieniu:
   1. Książę nadaje obywatelstwo honorowe mieszkańcowi lub obywatelowi, który nieprzerwanie przez co najmniej 3 miesiące posiadał obywatelstwo oraz w sposób szczególny zasłużył się Księstwu Sarmacji. Książętom-seniorom obywatelstwo honorowe przysługuje z mocy prawa.
   2. Książę nadaje obywatelstwo honorowe w drodze postanowienia. Nadanie obywatelstwa honorowego jest skuteczne z dniem następującym po dniu wejścia w życie postanowienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
  4. po art. 7 dodaje się art. 7a [Pozbawienie obywatelstwa honorowego] w brzmieniu:
   1. Książę może pozbawić obywatelstwa honorowego obywatela honorowego, który:
    1. został skazany prawomocnym orzeczeniem Trybunału Koronnego za przestępstwo określone w art. 40-43 Ustawy Sejmu nr 115 – Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku.
    2. został wydalony w trybie wydalenia cudzoziemca na mocy odrębnych przepisów.
   2. Książę pozbawia obywatelstwa honorowego w drodze postanowienia. Pozbawienie obywatelstwa honorowego jest skuteczne z dniem następującym po dniu wejścia w życie postanowienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku:
  1. art. 1 ust. 1 („Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2) otrzymuje brzmienie: Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i obywateli honorowych — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
  2. po art. 3 dodaje się art. 3a [Ulgi] w brzmieniu: Opłaty, o których mowa w art. 3 obywatel honorowy obowiązany do ich uiszczenia wnosi w kwocie stanowiącej 3/5 ich wysokości.

Art. 2 [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie po upływie od 7 do 21 dni od dnia ogłoszenia.UZASADNIENIE


Projekt jest realizacją programu wyborczego kandydatki na urząd Kanclerza Księstwa Sarmacji - Yennefer wicehrabiny Heach. Skutkiem wejścia w życie ustawy będzie utworzenie kolejnego mechanizmu umożliwiającego nagradzanie zasłużonych mieszkańców i obywateli Księstwa Sarmacji przez Jego Książęcą Mość. Mamy na uwadze, że każda aktywność w ramach naszej społeczności jest równocenna. Niemniej należy zauważyć, że niektórzy spośród nas, na przestrzeni dziejów, wyróżnili się szczególnymi zasługami dla Sarmacji.

Stoimy na stanowisku, że kolejny mechanizm nagradzania będzie skutecznie motywował do podejmowania aktywności w ramach Księstwa. Naszym zdaniem każdy krok stymulujący działania ogółu jest krokiem słusznym, a w obecnej sytuacji demograficznej można by pokusić się o stwierdzenie, że również koniecznym.

W skutek projektu Książę otrzymuje kolejną prerogatywę obok orderów, odznaczeń i nadań wsi lennych, która posłuży mu do nagradzania naszych trudów (a konfiturek nigdy dość!) i będzie miała faktyczne, pozytywne skutki dla nagrodzonego.

W ocenie wnioskodawców projekt wymaga zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.


Podpisano:
(-) R. Heach-Romański
(-) Y. Heach
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa Sejmu o obywatelstwie honorowym

Postprzez Yennefer 1 gru 2016, o 16:16

Potwierdzam złożenie podpisu.

(-)Yennefer Heach
Obrazek(-)Yennefer v-hr. Heach
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o obywatelstwie honorowym

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 1 gru 2016, o 18:12

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Jego Książęcą Wysokość nadaję, już najbardziej zasłużonym obywatelom tytuły honorowe jak [url]przykład[/url]. Może lepiej pójść w tę stronę, niż wymyślać coś nowego. Zresztą to są sprawy kompetencyjnie zależne od Księcia i jego opinia w tej sprawie jest kluczowa.
Obrazek
Członek Grodziskowej Fundacji Praw Człowieka,
Książę Słowacji,
Daniel J. Tauer-Krak
 

Re: Ustawa Sejmu o obywatelstwie honorowym

Postprzez Yennefer 1 gru 2016, o 18:48

Wasza Książęca Mosc,
Panie Marszalku,
Wysoka Izbo.

Drogi Danielu, pozwól że rozwieje twe wątpliwości, ustawę, cały projekt od początku jak i już gotową, konsultowalam z JKM. Książę zaakceptował przedłożony tu projekt.

Z wyrazami szacunku,
(-)Yennefer Heach
Obrazek(-)Yennefer v-hr. Heach
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o obywatelstwie honorowym

Postprzez Roland 1 gru 2016, o 18:49

Daniel Krak napisał(a):(...) Zresztą to są sprawy kompetencyjnie zależne od Księcia i jego opinia w tej sprawie jest kluczowa.


Dlatego projekt przed złożeniem był z Jego Książęcą Mością konsultowany. Wedle mojej najlepszej wiedzy, bo konsultowała wicehrabina Heach, Książę wyraził poparcie dla projektu oraz przedstawił zastrzeżenia i sugestie, które w powyższym już zostały uwzględnione. Tam gdzie sprawy dotyczą kompetencji Księcia Sarmacji, zawsze będziemy w pierwszych czynnościach prosić o opinię naszego monarchę. Czy to rozwiewa wątpliwości?
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa Sejmu o obywatelstwie honorowym

Postprzez kaxiu 1 gru 2016, o 19:05

Czy dobrze rozumiem, że projekt zakłada, iż Książę wg widzimisię będzie decydować kto ma płacić normalne podatki, a kto jakieś śmiesznie niskie?
Wojciech Hergemon
Książę Zielnyboru
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Sejmu o obywatelstwie honorowym

Postprzez Hohenzollern 1 gru 2016, o 19:14

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Na wstępie, pragnę złożyć Sarmackiej Wielmożnego Wicehrabiego szczere gratulacje, odnośnie powyższego pomysłu, a zwłaszcza projektu ustawy o obywatelstwie honorowym. Zaprawdę jest to bardzo wartościowy projekt. Myślę jednak że Sarmacka, nie co się zapędziła w tymże akcie. Pozostawiając praktycznie wolną rękę JKM w kwestii nadań obywatelstwa honorowego. Rzecz jasna nie ma w tym nic złego.

W uzasadnieniu czy tamy o mechanizmach nagradzania, o jej potrzebie i ich wymiernych skutkach. Prawda jest taka, że obecnie w Księstwie Sarmacji istniej mnogość tych mechanizmów, zaczynając od uzyskania obywatelstwa sarmackiego, po te regionalne, następnie medale i ordery, tak te centralne jak i te na szczeblach prowincji i krajów korony, kończąc na nobilitacjach szlacheckich. Więc jest w czym wybierać, i myślę że tu kolejna kolejny brylant do kolekcji nie jest potrzebny.

Wracając do meritum. Odpowiedzmy sobie sami, kto powinien otrzymywać obywatelstwo honorowe? Odpowiedź wydaje się prosta, przynajmniej jak dla mnie. Książęta Seniorowie, powinni otrzymywać takie obywatelstwo. Z racji faktu że to głównie na ich barkach spoczywało przywództwo, a co więcej stabilność sarmackiego państwa. Co prawda jest to bardzo wąska grupa, jednak dzięki takiemu postawieniu sprawy, obywatelstwo honorowe będzie faktycznie zaszczytem za zasługi na rzecz sarmackiej monarchii, a nie kolejnym mechanizmem nagradzającym obywateli. W chwili obecnej to tyle z mojej strony. Uważnie będę obserwował kolejne etapy legislacji owego projektu. W chwili obecnej, nie mogę jednak poprzeć zaprezentowanej ustawy w powyższym kształcie.(-)Fryderyk von Hohenzollern
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o obywatelstwie honorowym

Postprzez Yennefer 1 gru 2016, o 19:18

kaxiu napisał(a):Czy dobrze rozumiem, że projekt zakłada, iż Książę wg widzimisię będzie decydować kto ma płacić normalne podatki, a kto jakieś śmiesznie niskie?


Źle, ta ustawa ma za zadanie dawać pewne profity. Tymi profitami jest zwolnienie z podatku i ulga w opłatach jakie ma ponosić obywatel czy mieszkaniec. Jest to ustawa mająca na celu wyroznianie obywateli czy też dawnych obywateli księstwa, którzy są najbardziej zasłużeni dla kraju, co oznacza, że mają prawo do pewnych rzeczy, a przynajmniej powinni mieć do nich prawo. Obywatelstwo honorowe samo w sobie jest NAGRODĄ za osiągnięcia obywateli i mieszkańców, jest nagrodą za ich trud i poświęcenie się dla Księstwa, jest nagrodą, z której powinni być dumni!
Obrazek(-)Yennefer v-hr. Heach
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o obywatelstwie honorowym

Postprzez Roland 1 gru 2016, o 19:39

Szanowny Fryderyku von Hohenzollernie,

dla porządku będę odpowiadał akapitami. Skoro na każdym kroku podnoszone są głosy, że Księcia trzeba kontrolować i poniekąd tworzy się założenie, że Księciu do końca ufać nie można, to ja się zapytuję głośno i donośnie, dlaczego u diabła nie jesteśmy republiką parlamentarną z głową państwa w postaci prezydenta o ściśle określonych i ograniczonych kompetencjach? Równie dobrze pod podnoszoną przez was wątpliwość można podciągnąć kolejne pytania: czy można dopuścić by Książę samodzielnie decydował kto ma dostać jakie odznaczenie (przekładające się na PZ i faktyczne profity systemowe)? Czy Książę bez kontroli może nadawać tytuły honorowe? Co prawda ostatecznie mówicie, że nie ma w tym nic złego, więc skoro tak skąd teza o zapędzaniu się?

Te wszystkie wymienione formy nagradzania mają jeden wspólny mianownik - powszechność. Z reguły nagradzani są wszyscy obywatele przy okazji jakiejś uroczystości (pomijam skalę nadań, bo to już wynika z wartościowania wkładu pracy jednostek indywidualnie). Obywatelstwo honorowe ma być wyróżnieniem prestiżowym, takim które faktycznie podkreśla wybitne osiągnięcia. Gdybym był księciem to bez wątpienia wyróżniłbym nim np.: radców NIA i członków PASI, za rozwijanie systemów informatycznych (tytaniczna i często niedoceniana praca), autorów GvT (za systematyczną i porażającą swym rozmiarem i dokładnością archiwizację dorobku kulturowego) czy diuczessę von Lichtenstain (która często mimo własnych ograniczeń podejmowała ciężar zarządzania państwem, gdy inni nie czuli się w obowiązku). To nie ma być nagroda dla mas, a dla wybitnych i najbardziej zaangażowanych. Serio, rozróżniajmy nagrody za codzienny wkład jaki wszyscy czynimy od tych za, możnaby rzec, wkład ponad siły.

W sumie odniesienie do ostatniego akapitu zawarłem powyżej. Mam nadzieję, że powyższy wywód rozwiewa wątpliwości markiza.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa Sejmu o obywatelstwie honorowym

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 1 gru 2016, o 20:33

Roland napisał(a):
Dlatego projekt przed złożeniem był z Jego Książęcą Mością konsultowany. Wedle mojej najlepszej wiedzy, bo konsultowała wicehrabina Heach, Książę wyraził poparcie dla projektu oraz przedstawił zastrzeżenia i sugestie, które w powyższym już zostały uwzględnione. Tam gdzie sprawy dotyczą kompetencji Księcia Sarmacji, zawsze będziemy w pierwszych czynnościach prosić o opinię naszego monarchę. Czy to rozwiewa wątpliwości?

Rozwiewa.

Aczkolwiek chciałbym jeszcze odnieść do przywileju powiązanego z obywatelstwem honorowym. Czy nie może być to zwiększenie produkcji siły roboczej, gdyż obniżka podatków jako przywilej jak widzimy budzi niepokoje i co gorsza zastrzeżenia co do neutralności Księcia, co nie powinno mieć miejsca.
Obrazek
Członek Grodziskowej Fundacji Praw Człowieka,
Książę Słowacji,
Daniel J. Tauer-Krak
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość