Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Odwołanie od wydalenia cudzoziemca

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Odwołanie od wydalenia cudzoziemca

Postprzez Hugo 15 lis 2016, o 09:22

Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.


W związku z tym, że osadzeni mogą wypowiadać się tylko w więzieniu, a dostęp do tego miejsca jest ograniczony, przedstawiam poniżej Wysokiej Izbie odwołanie od postanowienia od wydalenia cudzoziemca.


Z wyrazami szacunku
Obrazek


Torkan napisał(a):
O D W O Ł A N I E

Ja, Torkan Ingawar, zamieszkały w Złotym Grodzie na terenie Królestwa Teutonii i legitymujący się paszportem AF655, na podstawie art. 9 ust. 4 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 roku składam na ręce Wysokiej Izby odwołanie od decyzji Jego Książęcej Mości z dnia 12 listopada 2016 roku w sprawie wydalenia z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji.


U Z A S A D N I E N I E

Wysoka Izbo!

W ostatnią sobotę Jego Książęca Mość Tomasz Ivo Hugo wydał — na wniosek Prefekta Generalnego — postanowienie o ponownym wydaleniu mojej osoby z terytorium Księstwa. Książę częściowo uzasadniał swoją decyzję w ostatnim artykule pisząc: Akt jego wydalenia (tak, był wydalony) został cofnięty w związku z oficjalnymi stosunkami międzymikronacyjnymi. Jednak jego hucpiarskie zachowanie związane z wspieraniem wspominanego króla-uzurpatora i kpieniem z Sarmacji, spowodowały, że trzeba powiedzieć takim zachowaniom STOP. Czy wydalenie było zgodnie z prawem? Z pewnością. Czy słuszne? Uważam, że nie. Nie czuję się jednak kompetentny do wydawania takich osądów, dlatego też postanowiłem - w ramach przysługującego mi prawa — prosić Wysoką Izbę o sprawiedliwą ocenę.

Wysoka Izbo!

Ze smutkiem muszę stwierdzić, że do książęcego artykułu wkradło się kilka nieprawdziwych tez. Przede wszystkim — trudno mówić w moim przypadku o drugiej szansie. Tutaj cofnę się kawałek w przeszłość. W 2014 roku zostałem wydalony poniekąd na własny wniosek. W związku z ogólną frustracją i grożącym mi procesem poprosiłem o zablokowanie konta w DSG. Ponieważ w tamtym okresie sarmackie prawo karne nie regulowało sytuacji, kiedy proces toczy się przeciwko osobie niemającej możliwości obrony z racji blokady na forum, ówczesny Prefekt Generalny, Siergiusz Asketil, wnioskował o moje wydalenie. Uprzedzając ewentualne pytania: we wspomnianym procesie mogłem być skazany, o ile dobrze pamiętam, na maksymalnie trzy miesiące więzienia — prośba o blokadę konta nie była więc przyjęciem "na własnych warunkach" i tak grożącej mi banicji (jak część osób później twierdziła).

Wracając jednak do teraźniejszości — nie mogę się również zgodzić ze słowami Jego Książęcej Mości dotyczącymi moich obecnych działań. Hucpiarskie zachowanie? Notorycznie atakowanie Sarmacji? Po lekturze materiału dowodowego dostępnego w gmachu Trybunału Koronnego raczej trudno jest się zgodzić z takimi określeniami. Wspomniane wypowiedzi z IRC miały charakter happeningu, dość nieudolnej inscenizacji. Dodatkowo wszystko odbywało się między kilkoma ufającymi sobie osobami — byłem wśród nich i ja. Niestety, obecny na kanale donosiciel dostarczył materiały Księciu i Prefekturze Generalnej. Po kilku godzinach pojawił się akt oskarżenia. Po kilku dniach — wydalenie. Wypowiedzi na baridajskim kanale IRC z całą pewnością były niepoważne. Były zwyczajnie głupie. Jednak czy stanowiły one czynny udział w próbie detronizacji legalnych władz Księstwa? Czy wypełniały znamiona działalności obcego wywiadu przeciwko Księstwu Sarmacji? Czy stanowiły wreszcie — jak to zostało podane w krótkim uzasadnieniu decyzji o wydaleniu w Dzienniku Praw — istotne zagrożenie dla interesu publicznego? Myślę, że raczej nie. Wierzę, że część Szanownych Posłów podziela moje zdanie w tej kwestii.

Wysoka Izbo!

W żadnym wypadku nie próbuję się wybielać. Byłbym skończonym kretynem twierdząc, że jestem bez winy. Być może wypowiedzi wskazane w akcie oskarżenia nosiły cechy przestępstwa, ale późniejsze wchodzenie — mimo tymczasowego aresztowania — na sarmacki kanał IRC z pewnością już przestępstwem było. Chciałbym jednak — i to jest głównym motywem tego odwołanie - żeby moje czyny sprawiedliwie osądził i ukarał Trybunał Koronny — organ powołany w takim właśnie celu. Być może zostałbym skazany na długie miesiące więzienia. Być może nawet na banicję. Tutaj chodzi jednak o poszanowanie pewnych zasad. Zasad, które są niejako podstawą — a przynajmniej powinny nią być — każdego demokratycznego państwa prawa. Tak, mam na myśli prawo do uczciwego procesu. Wyrok Trybunału przyjąłbym z szacunkiem i pokorą — niezależnie do jego dotkliwości.

Czy jednak taka osoba jak ja w ogóle zasługuje na proces? Czy warto angażować sarmacki wymiar sprawiedliwości dla takiego hucpiarza? Czy może zdecydowanie prościej usunąć ją w trybie administracyjnym kierując się dobrem interesu publicznego? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Wysokiej Izbie.

Z poważaniem,

(-) Torkan Ingawaar

Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Odwołanie od wydalenia cudzoziemca

Postprzez Grimknur 15 lis 2016, o 18:13

Ponieważ każdy zasługuje na drugą szansę, a pod drugiej szansie także na trzecią (a jak wiadomo po trzech to się zeruje i wszystko zaczyna się od nowa), a dodatkowo byłem przeciwny wprowadzeniu nowego prawa o wydalaniu bez możliwości odwołania, to ze swojej strony i w swoim skromnym imieniu przychylam się do tego, by jednak cudzoziemca nie wydalać (co za określenie!).

Jeszcze jedna rzecz, nie wiem jak u innych, ale u mnie we wniosku o wydalenie (!), dowód numer dwa jest tak nieczytelny, że w ogóle nie powinien być dowodem (a powiększyć go nie mogę).
Jan Grimknur
Czarnoleski Wiedun i Szeptun
ObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Odwołanie od wydalenia cudzoziemca

Postprzez AJ Piastowski 17 lis 2016, o 22:33

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo


Zarządzam debatę w sprawie odwołania od Postanowienia Księcia Sarmacji o wydalenia cudzoziemca Torkana Ingawaara (AF655), która zakończy się w dniu 21.11.2016 roku, o godzinie 10:00.

(—)Adam Jerzy v-hr. Piastowski,
Marszałek Sejmu
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Odwołanie od wydalenia cudzoziemca

Postprzez Grimknur 18 lis 2016, o 18:19

Ja ze swojej strony zapoznałem się z wieloma informacjami na temat wydalonego (zmieńmy to słowo na inne, proszę) i teraz już raczej nie mam więcej pytań, z mojej strony wszystko już wyjaśnione.
Jan Grimknur
Czarnoleski Wiedun i Szeptun
ObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Odwołanie od wydalenia cudzoziemca

Postprzez Cudzoziemiec 1 18 lis 2016, o 19:44

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

również nie mam żadnych wątpliwości, że Książę postąpił słusznie. Całym sercem popieram odrzucenie odwołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Odwołanie od wydalenia cudzoziemca

Postprzez Sereus von Ahabejż 18 lis 2016, o 21:38

Podtrzymuję swoje zdanie, że wydalenie osoby oskarżonej o przestępstwo 2 dni przed terminem który został wyznaczony w TK dla złożenia przez nią wyjaśnień jest nieetyczne. Samo to powinno być powodem odwołania wydalenia.

Po drugie - wydalenie osoby wobec której toczy się postępowanie brzmi jak samosąd i lincz.

Nawet nie bardzo wiem czy jest sens rozpatrywać tę sytuację z punktu widzenia winy cudzoziemca. Pozbawiając go prawa obrony - pozbawiono go winy.
||Wicehrabia Sereus, Ordynat Ahabejż,
w wędrówkach różnych zaprawion
piórem, stopą i liczydłem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Odwołanie od wydalenia cudzoziemca

Postprzez Cudzoziemiec 1 20 lis 2016, o 10:53

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

w związku z faktem, iż pod tym wnioskiem nie toczy się już żadna debata, wnoszę o skrócenie dyskusji i przejście do głosowania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Odwołanie od wydalenia cudzoziemca

Postprzez Wespucci 20 lis 2016, o 13:24

Wysoka Izbo!

Powinniśmy dawać drugą szansę, ale ile można dawać tą drugą szansę? Ile? Co prawda miałem pewne wątpliwości co do zasadności działań Jego Książęcej Mości w sprawie wydalenia, bo w końcu... to nie uczciwe wydalać osobę przeciwko której toczy się postępowanie sądowe. Jednak po głębszym zapoznaniu się ze sprawą rozumiem wszystko.

Popieram wniosek Kanclerza Roberta Janusza v-hr. von Thorn o skróceniu debaty i natychmiastowym przejściu do głosowania.
/-/ bosman Henryk Wespucci
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Odwołanie od wydalenia cudzoziemca

Postprzez AJ Piastowski 21 lis 2016, o 10:22

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo

Po zapoznaniu się z całym, obszernym materiałem dowodowym do jakiego udało mi się dotrzeć. A także po indywidualnych rozmowach dotyczących zaistniałej sytuacji z ludźmi, których doświadczenie Sarmackie jest znacznie bogatsze niż moje. Cała sprawa dotycząca wydalenia cudzoziemca jest traktowana przeze mnie indywidualnie.

Nie poparłem projektu ustawy o zmianie przepisów dotyczących cudzoziemców. Ponieważ uznałem, że wzmocnienie władzy Księcia w tym zakresie jest niepotrzebne. Tak samo Sejm, w mojej opinii nie jest instytucją do wykonywania tego typu postanowień. Powtórzę raz jeszcze, że tego typu przypadki powinny być rozpatrywane z punktu widzenia sądowego.

Rozumiem jednak argumenty jakimi kierował się Książę w tym konkretnym przypadku. Jego autorytet pozostaje dla mnie ważniejszą częścią, którą powinniśmy brać pod uwagę podejmując decyzję mogące godzić w jego dobre imię. Uważam, że decyzja Księcia o odebraniu obywatelstwa Torkanowi Ingawaarowi jest słuszna. W tym konkretnym przypadku popieram wydalenie cudzoziemca.

(—)Adam Jerzy v-hr. Piastowski
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Odwołanie od wydalenia cudzoziemca

Postprzez AJ Piastowski 21 lis 2016, o 10:47

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo


Termin debaty dobiegł końca, w związku z tym przechodzimy do głosowania: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/481

(—)Adam Jerzy v-hr. Piastowski,
Marszałek Sejmu
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości