Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Exposé — Robert Janusz von Thorn

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Exposé — Robert Janusz von Thorn

Postprzez Cudzoziemiec 1 27 wrz 2016, o 14:00

.
Exposé kandydata na Kanclerza — Roberta Janusza v-hr. von Thorn
Link do exposé w formie PDF


Grodzisk, 27 września 2016 r.

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,
Panie i Panowie,


Kiedy pierwszy raz zostawałem Kanclerzem Księstwa Sarmacji, co ciekawe pierwszym Kanclerzem, był 25 maja 2003 roku, a nasze Księstwo obchodziło właśnie swoją pierwszą rocznicę istnienia. Również byłem wtedy wicehrabią. Dziś staję przed Wami, Księciem, Arystokracją, Szlachtą, Obywatelami i Mieszkańcami Księstwa ponownie w roli, którą dotąd pełniłem już... ilokrotnie? Sześcio? Siedmio? Szczerze mówiąc — nie pamiętam. Kiedy w 2003 roku wygłaszałem swoje exposé mówiłem m.in. tak: „Minął właśnie rok istnienia naszego Księstwa. Rok burzliwy, ale zarazem, rok budowania. Zbudowaliśmy stabilną formę rządów. Powstało wiele instytucji i wiele firm. Pojawiały się także wstrząsy — polityczne, personalne. Nie da się ich uniknąć w tak małej społeczności jak Księstwo Sarmacji. Naturalne jest, że wielu z nas ma swoje zdanie, że broni go jak lew. Jednakże, każdy z nas pracuje dla dobra Księstwa. Dla jego rozwoju. Wszyscy chcemy, aby Sarmacja była najpotężniejszym krajem w polskim v-świecie. Nasze zaangażowanie widać, na co dzień, że wymienię tylko kilka z Waszych inicjatyw: (...) wspaniała walka wszystkich Sarmatów o to abyśmy pozostali Wyspą, stworzenie sprawnie funkcjonującego Systemu Gospodarczego Syriusz i banku, biblioteka, park narodowy, instytut kartograficzny, szkoły itd. Także nasze codzienne zmagania z prawami gospodarki — powstające ciągle nowe firmy, nowe produkty. Konkurencyjność i jakość. To wszystko nas wyróżnia. To wszystko sprawia, że jesteśmy aktualnie jednym z najlepiej rozwiniętych państw polskiego (i nie tylko) v-świata. Jednym z, ale nie najlepszym. Zawsze będziemy mieli wiele do zrobienia. Najlepsze państwo to państwo, które ciągle działa — nam się to udaje. To państwo, które się rozwija, to w końcu państwo, gdzie szanuje się własnych obywateli. Wszystkie te kryteria spełniamy. Rozwijać winniśmy społeczeństwo, rozwijać gospodarkę, rozwijać formę rządów. Stańmy się wzorem do naśladowania dla wielu innych państw — tak jak dla wielu nadal jest najstarszy Dreamland.

Wiele wody w Narwi upłynęło od tego dnia. Księstwo Sarmacji się zmieniło, okrzepło, stwardniało. Podobnie jak budujące je społeczeństwo — to znacznie się rozbudowało, skomplikowały się jego wewnętrzne relacje. Doskonale dzisiejszy stan oddaje określenie: „Wiele Narodów — Jeden Kraj”. Jeden kraj — Księstwo Sarmacji i jego bogactwo i mnogość kultur, historii, postaw i osobowości. Wszyscy jednak, niezależnie od tego, jesteśmy Sarmatami — mieszkańcami Księstwa Sarmacji. Już raz wykorzystałem słowa jednego realnego monarchy, dziś uczynię to znów, zmieniając je oczywiście pod nasz kraj, i przypomnę: „Sarmacja to przede wszystkim ludzie. Sarmaci to mieszkańcy Starosarmacji, Sclavinii, Baridasu i Teutonii. Sarmaci imigrowali tu również z Dreamlandu, Trizondalu i Scholandii, Bialenii, Wandystanu i Valhalli. Nie zawsze jest łatwo określić, skąd przybyliśmy i do jakiego narodu przynależymy. To, co nazywamy domem, jest tam, gdzie nasze serca — a te nie zawsze mieszczą się w granicach państw. Sarmaci są młodzi i starzy, wysocy i niscy, pełnosprawni i jeżdżący na wózkach inwalidzkich. Sarmaci są bogaci, biedni i średnio zamożni. Lubią piłkę nożną i ręczną, wspinają się po górach albo żeglują, podczas gdy inni najbardziej lubią odpoczywać na sofie. Sarmaci to zaangażowana młodzież i doświadczeni seniorzy. Sarmaci są singlami, ludźmi rozwiedzionymi, członkami rodzin z dziećmi i starymi, dobrymi małżonkami. Sarmaci to dziewczyny, które kochają dziewczyny, chłopcy kochający chłopców oraz chłopcy i dziewczyny zakochani w sobie nawzajem. Innymi słowy: Sarmacja to wy. Sarmacja to my.

Te wspaniałe słowa, przystające do naszej obecnej sytuacji jak mało które, wygłosił w niezwykłym i emocjonalnym przemówieniu Król Norwegii do swoich poddanych. Wywołał nimi bardzo wiele ciepłych reakcji, bardzo wiele przyjaznych gestów, słów. Słowa te wpisują się w ten cały wielki proces, który dotyka nas nie tylko realnie, ale i wirtualnie. Proces, który dotyka społeczeństwa i społeczności, niezależnie od tego w jakim obszarze one funkcjonują. Otwartość, większa dostępność technologiczna, nieskrępowany dostęp do środków komunikacji, tolerancja wobec odmienności... idą w parze z próbami nadmiernych regulacji niemal każdego aspektu życia, obostrzeń prawnych w imię ochrony społeczeństwa, wykorzystywaniem wolności do wolności tej ograniczania, odradzania się postaw, które społeczeństwa rozbijają. To dzieje się tam, ale i tu. I dlatego słowa te przypominam jako uniwersalne, jako fundament, na którym chcę oprzeć pełnienie przez najbliższe trzy miesiące funkcji Kanclerza w sarmackiej Radzie Ministrów. Moją największą nadzieją dla Sarmacji jest to, że będziemy potrafili zadbać o siebie nawzajem. Że nadal będziemy budować ten kraj w oparciu o zaufanie, współpracę i szczodrość. Że będziemy mieli świadomość, iż wszyscy — bez względu na różnice — jesteśmy jednym Narodem. Że Sarmacja jest jednością.

I właśnie mając powyższe w sercu i w pamięci zwracam się do Was, Wysokiej Izby, a za Waszym pośrednictwem do całego sarmackiego społeczeństwa, o wyrażenie mi wotum zaufania w misji tworzenia i prowadzenia Rady Ministrów Księstwa Sarmacji. Faktem jest, że Klub Polityczny Oświeconego Monarchofaszyzmu zdobył w Sejmie aż pięć mandatów. Ta przewaga nie oznacza jednak, że mamy absolutną większość w społeczeństwie, i chcę by każda osoba, którą za chwilę przedstawię, o tym pamiętała. Ja pamiętać będę na pewno.

Wasza Książęca Mość, Wysoka Izbo, szanowni Państwo! Wraz z wyborem mnie na urząd Kanclerza, wraz z wyrażeniem mi wotum zaufania, zwrócę się do Jego Książęcej Mości z prośbą o powołanie następujących osób w skład Rady Ministrów:
  • na urząd ministra ds. wewnętrznych Jaśnie Oświeconego Miszę diuka Korab-Kaku;
  • na urząd ministra ds. edukacji Jaśnie Oświeconego Henryka diuka Leszczyńskiego;
  • na urząd ministra ds. legislacji Czcigodnego Rolanda barona Heach-Romańskiego;
  • na urząd ministra ds. społecznych Poważanego Orjona kawalera von Thorn-Surmę.
Wraz ze mną Rada Ministrów liczyć zatem będzie pięć osób, zaś pracownicy podległych poszczególnym ministrom instytucji utworzą Korpus Administracji Rządowej. Dokonania i zasługi wszystkich wymienionych razem, i każdego z osobna, są niepodważalne. Budując w trudnej sytuacji społeczno-politycznej rząd zwróciłem się do osób, które mają doświadczenie i chęci działać, które mają pomysły, siłę przebicia, autorytet. Tak zbudowana Rada Ministrów to kolegialny organ, którego konstrukcja została przemyślana, i dopasowana do zadań, jakie przed sobą postawiliśmy.

W kampanii wyborczej zapowiedzieliśmy wiele zmian, wiele reform. Wydawać się one mogą rewolucyjne, ale jednak takimi nie są. To zmiany, które w naturalny sposób wypływają z obecnego stanu rzeczy, z oczekiwań społecznych, z możliwości prawnych i systemowych jakimi dysponujemy. To zmiany ewolucyjne, którym przyświecają następujące cele: aktywizacja społeczeństwa, uatrakcyjnienie sarmackiej polityki, odbudowa jedności społecznej, skuteczne wsparcie nowych mieszkańców w procesie poznawania Sarmacji.

Zapowiedzieliśmy reformy ustrojowe — wprowadzenie Sejmu Wielkiego (walnego) i wybieranego w wyborach bezpośrednich Kanclerza — przygotowaniem, omówieniem, dyskusją i wprowadzeniem tych zmian zajmę się osobiście. Ponadto do zadań Kanclerza należeć będzie dbałość o finanse Korony, i zadania z zakresu polityki informacyjnej, wydawania Dziennika Praw, zarządzania Parkiem Stołecznym, administracji Forum Centralnym.

Minister ds. wewnętrznych, Misza diuk Korab-Kaku, zajmie się utrzymaniem kontaktów i dbałością o dobre relacje między Radą Ministrów a samorządami. Jednym z głównych zadań ministra będzie również przygotowanie i przeprowadzenie reorganizacji SUSPENS.

Minister ds. edukacji, Henryk diuk Leszczyński, podejmie wyzwanie reformy IES i całego modelu wdrożenia nowych mieszkańców do życia w Sarmacji, wdrożeniem egzaminu dojrzałości i planami wsparcia dla szkolnictwa wyższego.

Minister ds. legislacji, Roland baron Heach-Romański, podejmie działania w zakresie reformy Kodeksu Postępowania Sądowego, który bez wątpienia wymaga uproszczenia. Ponadto będzie koordynował działania w zakresie czyszczenia naszego prawa ze zbędnych aktów prawnych. Będzie również reprezentował Radę Ministrów w sprawach toczących się z udziałem RM w Trybunale Koronnym.

Minister ds. społecznych, Orjon kawaler von Thorn-Surma, będzie zajmował się szeroko pojętą kulturą Księstwa Sarmacji, administrował PKOJ i plebiscytem Inicjatywy Miesiąca. Podejmie również działania, których celem będzie zbliżenie sarmackiego społeczeństwa, a także przygotuje i wdroży program finansowego wsparcia sportowców (w tym managerów Sarmackiej Ligi Piłkarskiej).

Rada Ministrów pracować będzie w oparciu o model pracy zespołowej i współdzielenia funkcjonujący w aplikacji Slack. Praca ta wsparta zostanie mechanizmami komunikacji takimi jak Poczta Konna, email, czy Facebook Messenger. Stałym uczestnikiem/obserwatorem prac Rady Ministrów będzie Jego Książęca Mość — nie mamy nic do ukrycia, nie planujemy żadnego puczu, obalania Księcia, secesji jakiejkolwiek części budującej naszą rzeczpospolitą. Chcemy by JKM miał nasze wsparcie, chcemy mieć wsparcie od JKM. Działania Rady Ministrów będą podlegały stałemu procesowi informowania Was o tym co w RM się dzieje, jak się dzieje. Szeroko otwieramy również drzwi dla wszystkich, którzy mają do nas pytania, odpowiedni dział zapytań od społeczeństwa funkcjonuje w dziale RM na Forum Centralnym.

Na sam koniec chcę jeszcze nawiązać do polityki zagranicznej. W połowie lipca tego roku, raptem nieco ponad dwa miesiące temu, Sejm Księstwa Sarmacji, jednogłośnie, przyjął Ustawę Konstytucyjną o przeniesieniu prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej. Prerogatywy te w całości zostały przeniesione na Księcia i wspierający Go Dwór Książęcy. Przypominam o tym z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że chcę wyraźnie powiedzieć, że zmianę tę popieram całym sercem i nie przewiduję w tym zakresie jakichkolwiek modyfikacji. Jasno określone przywództwo w zakresie polityki zagranicznej jest, i dalej będzie, podstawą realizacji polityki silnej i spójnej. Drugi powód jest taki, że chcę podkreślić, iż mimo, że realizacja celów i strategii polityki zagranicznej znajduje się poza Radą Ministrów, będę, wykorzystując fakt łączenia funkcji Kanclerza i Marszałka Dworu Jego Książęcej Mości, sugerować i proponować Jego Książęcej Mości kierunki w jakich taka polityka może być, i z punktu widzenia Rady Ministrów, winna być, realizowana.

Polityka międzynarodowa w minionych latach uległa znacznym zmianom funkcjonalnym. Przestała odgrywać rolę, jaką jeszcze kilka lat realizowano chociażby na kanwie Organizacji Polskich Mikronacji. O tym, że jednak, mimo zmian jakie zaszły, polityka zagraniczna jest wciąż ważnym elementem, że jakaś forma współpracy i organizacji jest potrzebna, świadczą takie organizacje jak np. Kongres Orientyki. Wirtualna społeczność stoi przed wyzwaniami związanymi z kloningiem, multiobywatelstwami czy promocją. Tematy te będziemy chcieli poruszać z naszymi partnerami.

Niewątpliwie należy uznać, że mając na uwadze otoczenie międzynarodowe, w jakim funkcjonuje Księstwo Sarmacji, naturalnymi partnerami, z którymi stosunki międzynarodowe winniśmy rozwijać są kraje, które są obecnie najbardziej rozwiniętymi i złożonymi organizmami. Kraje, które swą siłą grawitacyjną oddziałują na inne organizmy państwowe. Kraje, które są najbardziej wpływowe. Dlatego poproszę Jego Książęcą Mość o umożliwienie nawiązania i rozwijania bilateralnych rozmów z przedstawicielami Republiki Bialeńskiej i Królestwa Dreamlandu. Ponadto zechcemy zbadać możliwości podjęcia bliższej współpracy z ustabilizowanymi i istniejącymi od lat Trizondalem i Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Plany mamy ambitne, nie jest wykluczone, że nie wszystko uda nam się zorganizować i wdrożyć w ciągu krótkich trzech miesięcy. Niemniej zamierzamy położyć fundament pod dalsze działanie w przyszłości. Bez Waszego wsparcia i poparcia, a nade wszystko zaufania, nam się nie uda. Dlatego proszę Was wszystkich o okazanie nam owego wsparcia i zaufania. Nikt z nas nie zamierza niszczyć Księstwa Sarmacji, naszą rolą dziś jest odbudowanie wartości, które doprowadziły Sarmację do jej wielkości. I zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by tak się stało.

Panie i Panowie Posłowie, w imieniu własnym i całej przyszłej Rady Ministrów, proszę o Wasz głos poparcia!

Z wyrazami szacunku,
Robert Janusz wicehrabia von Thorn
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Exposé — Robert Janusz von Thorn

Postprzez KJAF 28 wrz 2016, o 14:11

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Pozwolę sobie zadać kilka pytań Wielmożnemu kandydatowi na urząd Kanclerza.

1) Prawo przewiduje istnienie w ramach Rady Ministrów co najmniej jednego Podkanclerzego. Czy wobec tego, można poznać proponowanego przez Pana kandydata na ten urząd? W powyższym przemówieniu programowym nie znalazłem wzmianki na ten temat.

2) Jaki jest cel wprowadzenia egzaminu dojrzałości? Jaka wiedza ma być na nim sprawdzana?

3) Czy jest planowana zmiana w ordynacji podatkowej? Nie chodzi mi tutaj o deklarację współpracy w przypadku złożenia takiego projektu przez obywateli, czy też gotowość do rozmów na ten temat. Chciałbym się dowiedzieć, czy Rada Ministrów ma jakiś autorski pomysł i własną koncepcję zmian, o ile planuje jakiekolwiek zmiany w tej dziedzinie. Pytam w kontekście obecnej sytuacji GPW w Srebrnym Rogu i ogólnego stanu "wspierania" inicjatyw pozarządowych.

Byłbym niezwykle rad z udzielonych odpowiedzi, za co z góry dziękuję.Kłaniam się
Avatar użytkownika
 

Re: Exposé — Robert Janusz von Thorn

Postprzez Cudzoziemiec 1 28 wrz 2016, o 15:07

Na wstępie bardzo dziękuję za postawione pytania.

Konrad Friedman napisał(a):1) Prawo przewiduje istnienie w ramach Rady Ministrów co najmniej jednego Podkanclerzego. Czy wobec tego, można poznać proponowanego przez Pana kandydata na ten urząd? W powyższym przemówieniu programowym nie znalazłem wzmianki na ten temat.

Wzmianki o podkanclerzych nie ma w expose z uwagi na fakt, iż nie jest informacja kluczowa z punktu widzenia działań przyszłej Rady Ministrów. Drugi powód jest też taki, że wciąż jeszcze się zastanawiam komu tekę podkanclerzego powierzyć, i czy w ogóle powierzać. Nie planuję bowiem większych nieobecności.

Konrad Friedman napisał(a):2) Jaki jest cel wprowadzenia egzaminu dojrzałości? Jaka wiedza ma być na nim sprawdzana?

Cel egzaminu jest jeden - wprowadzić dodatkowy element aktywizujący i angażujący dla nowych mieszkańców. Egzamin ten będzie sprawdzał nabytą w procesie poznawania Księstwa wiedzę i docelowo ma stać się wymagalnym elementem uzyskania obywatelstwa.

Konrad Friedman napisał(a):3) Czy jest planowana zmiana w ordynacji podatkowej? Nie chodzi mi tutaj o deklarację współpracy w przypadku złożenia takiego projektu przez obywateli, czy też gotowość do rozmów na ten temat. Chciałbym się dowiedzieć, czy Rada Ministrów ma jakiś autorski pomysł i własną koncepcję zmian, o ile planuje jakiekolwiek zmiany w tej dziedzinie. Pytam w kontekście obecnej sytuacji GPW w Srebrnym Rogu i ogólnego stanu "wspierania" inicjatyw pozarządowych.

Przyszła Rada Ministrów nie ma planów dotyczących zmiany systemu podatkowego. Jednakże jesteśmy otwarci na rozmowy dotyczące tego tematu. Na pewno istnieje przestrzeń do rozmów na temat wspierania różnych inicjatyw, także takich jak GPW. Czy to wspieranie winno odbywać się poprzez zmiany w dobrze działającym systemie podatkowym? Tego dziś nie wiem. Liczę na to, że zainicjowana zostanie rozmowa o tym i w jej toku wypracowane zostaną opcje takiego ewentualnego wsparcia takich inicjatyw.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości