Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Sierg 6 lip 2016, o 21:35

Wasza Książęca i Królewska Mość,
Sławetny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Mam zaszczyt zgłosić projekt ustawy konstytucyjnej dotyczący przeniesienia prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej.

Rada Ministrów uznała, że stanie w rozkroku — bez względu na okoliczności — nigdy nie przyniesie pożądanych skutków. Niestety, tak można opisać aktualną sytuację Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zostało swego czasu uzależnione zarówno od Kanclerza, jak i Jego Książęcej Mości. Prowadziło to niejednokrotnie do różnego rodzaju nieporozumień, albo uciążliwości. Nasza propozycja — przeniesienie prerogatyw wyłącznie na Księcia i wspierający Go Dwór Książęcy — wprowadzi nieco normalności do tego niezdrowego układu, a na pewno umożliwi sarmackiej polityce zagranicznej szybszy rozwój i realizację celów korzystnych z punktu widzenia wszystkich Sarmatów.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie ustawy.


USTAWA KONSTYTUCYJNA
o przeniesieniu prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej


Art. 1. W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 uchyla się pkt 1 i 2 („[Książę, na wniosek Rady Ministrów:] 1. zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, 2. powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji”);
2) w art. 9 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Książę prowadzi politykę zewnętrzną Księstwa Sarmacji, w szczególności: 1) zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe; 2) powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji”;
3) w art. 24 ust. 1 („Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej.”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej”;
4) w art. 26 uchyla się ust. 3 („Książę powołuje i odwołuje ministra właściwego do spraw zagranicznych, działając w porozumieniu z Kanclerzem”).

Art. 2. W rozporządzeniu Księcia z dnia 2 maja 2015 roku o orderach i odznaczeniach państwowych w art. 26 w ust. 3 wyraz „ministra" zastępuje się wyrazami „sekretarza stanu".

Art. 3. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2016 roku w sprawie służby dyplomatycznej.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Obrazek

(—) Siergiusz hrabia Asketil
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Kristian Arped 6 lip 2016, o 21:42

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się 9 lipca 2016 roku o godzinie 18.00.

(—) Kristian bnt Arped,
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Vladimir 6 lip 2016, o 21:48

Dlaczego Książę, a nie Rada Ministrów?
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Sierg 6 lip 2016, o 21:51

Uważamy, że Jego Książęca i Królewska Mość ma najlepsze predyspozycje do kierowania polityką zagraniczną Księstwa. Jest to postać doświadczona, zaznajomiona z sytuacją w większości państw wirtualnych, a także — co równie ważne — stabilna. Tej stabilności, przejawiającej się m.in. stałą realizacją wyznaczonych celów, ostatnio bardzo nam brakuje.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Vladimir 6 lip 2016, o 21:56

Słabe wytłumaczenie. Możemy również zrezygnować z powoływania Rady Ministrów i Kanclerza przez Sejm, a w to miejsce wstawić urząd książęcy — uzasadnienie mogłoby wyglądać tak samo.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Sierg 7 lip 2016, o 09:28

Jaśnie Oświecony,

Niekoniecznie. O ile polityka wewnętrzna powinna być zmienna, ponieważ w sposób znaczący napędza to aktywność, tak w przypadku zagranicznej chwilowe wybuchy pomysłów sprzecznych z dotychczasową linią mogą być (i zazwyczaj są) szkodliwe. Zależy nam natomiast na sukcesie sarmackiej dyplomacji — nieprawdaż?
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Kristian Arped 9 lip 2016, o 19:20

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

przystępujemy do głosowania nad całością projektu Ustawy konstytucyjnej o przeniesieniu prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/421.

Przypominam, że w przypadku przyjęcia ww. projektu ustawy konstytucyjnej większością głosów mniejszą niż cztery piąte (art. 23 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r.) — Jego Książęca Mość zobligowany będzie na podstawie powołanego przepisu do przeprowadzenia referendum ws. zmiany Konstytucji

(—) Kristian bnt Arped,
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Kristian Arped 14 lip 2016, o 18:41

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

wobec oddania głosu przez wszystkich obecnych posłów skracam termin przewidziany na głosowanie oraz stwierdzam, że Sejm jednogłośnie przyjął Ustawę konstytucyjną o przeniesieniu prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej. Ustawa niezwłocznie zostanie przekazana Jego Książęcej Mości do podpisania

(—) Kristian bar. Arped,
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Kristian Arped 14 lip 2016, o 20:52

Wysoka Izbo,

informuję, że ustawa została podpisana przez Jego Książęcą Mość oraz opublikowana: http://prawo.sarmacja.org/akt,8650.html.

(—) Kristian bar. Arped,
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości