Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Sierg 6 lip 2016, o 21:35

Wasza Książęca i Królewska Mość,
Sławetny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Mam zaszczyt zgłosić projekt ustawy konstytucyjnej dotyczący przeniesienia prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej.

Rada Ministrów uznała, że stanie w rozkroku — bez względu na okoliczności — nigdy nie przyniesie pożądanych skutków. Niestety, tak można opisać aktualną sytuację Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zostało swego czasu uzależnione zarówno od Kanclerza, jak i Jego Książęcej Mości. Prowadziło to niejednokrotnie do różnego rodzaju nieporozumień, albo uciążliwości. Nasza propozycja — przeniesienie prerogatyw wyłącznie na Księcia i wspierający Go Dwór Książęcy — wprowadzi nieco normalności do tego niezdrowego układu, a na pewno umożliwi sarmackiej polityce zagranicznej szybszy rozwój i realizację celów korzystnych z punktu widzenia wszystkich Sarmatów.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie ustawy.


USTAWA KONSTYTUCYJNA
o przeniesieniu prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej


Art. 1. W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 uchyla się pkt 1 i 2 („[Książę, na wniosek Rady Ministrów:] 1. zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, 2. powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji”);
2) w art. 9 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Książę prowadzi politykę zewnętrzną Księstwa Sarmacji, w szczególności: 1) zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe; 2) powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji”;
3) w art. 24 ust. 1 („Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej.”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej”;
4) w art. 26 uchyla się ust. 3 („Książę powołuje i odwołuje ministra właściwego do spraw zagranicznych, działając w porozumieniu z Kanclerzem”).

Art. 2. W rozporządzeniu Księcia z dnia 2 maja 2015 roku o orderach i odznaczeniach państwowych w art. 26 w ust. 3 wyraz „ministra" zastępuje się wyrazami „sekretarza stanu".

Art. 3. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2016 roku w sprawie służby dyplomatycznej.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Obrazek

(—) Siergiusz hrabia Asketil
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Kristian Arped 6 lip 2016, o 21:42

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się 9 lipca 2016 roku o godzinie 18.00.

(—) Kristian bnt Arped,
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Vladimir 6 lip 2016, o 21:48

Dlaczego Książę, a nie Rada Ministrów?
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Sierg 6 lip 2016, o 21:51

Uważamy, że Jego Książęca i Królewska Mość ma najlepsze predyspozycje do kierowania polityką zagraniczną Księstwa. Jest to postać doświadczona, zaznajomiona z sytuacją w większości państw wirtualnych, a także — co równie ważne — stabilna. Tej stabilności, przejawiającej się m.in. stałą realizacją wyznaczonych celów, ostatnio bardzo nam brakuje.
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Vladimir 6 lip 2016, o 21:56

Słabe wytłumaczenie. Możemy również zrezygnować z powoływania Rady Ministrów i Kanclerza przez Sejm, a w to miejsce wstawić urząd książęcy — uzasadnienie mogłoby wyglądać tak samo.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Sierg 7 lip 2016, o 09:28

Jaśnie Oświecony,

Niekoniecznie. O ile polityka wewnętrzna powinna być zmienna, ponieważ w sposób znaczący napędza to aktywność, tak w przypadku zagranicznej chwilowe wybuchy pomysłów sprzecznych z dotychczasową linią mogą być (i zazwyczaj są) szkodliwe. Zależy nam natomiast na sukcesie sarmackiej dyplomacji — nieprawdaż?
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Kristian Arped 9 lip 2016, o 19:20

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

przystępujemy do głosowania nad całością projektu Ustawy konstytucyjnej o przeniesieniu prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/421.

Przypominam, że w przypadku przyjęcia ww. projektu ustawy konstytucyjnej większością głosów mniejszą niż cztery piąte (art. 23 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r.) — Jego Książęca Mość zobligowany będzie na podstawie powołanego przepisu do przeprowadzenia referendum ws. zmiany Konstytucji

(—) Kristian bnt Arped,
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Kristian Arped 14 lip 2016, o 18:41

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

wobec oddania głosu przez wszystkich obecnych posłów skracam termin przewidziany na głosowanie oraz stwierdzam, że Sejm jednogłośnie przyjął Ustawę konstytucyjną o przeniesieniu prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej. Ustawa niezwłocznie zostanie przekazana Jego Książęcej Mości do podpisania

(—) Kristian bar. Arped,
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw

Postprzez Kristian Arped 14 lip 2016, o 20:52

Wysoka Izbo,

informuję, że ustawa została podpisana przez Jego Książęcą Mość oraz opublikowana: http://prawo.sarmacja.org/akt,8650.html.

(—) Kristian bar. Arped,
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość