Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wybór Kanclerza

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Wybór Kanclerza

Postprzez Sorcha 27 cze 2016, o 22:08

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam wybór Kanclerza oraz wyznaczam termin na zgłaszanie kandydatur trwający do czwartku, 30 czerwca 2016 r., godziny 16.00. W przypadku zgłoszenia kandydatur lub złożenia deklaracji o ich braku przez wszystkie kluby poselskie, termin ulegnie odpowiedniemu skróceniu. Debata nad kandydaturami będzie przebiegała równolegle do zgłoszeń.Zachęcam posłów, którzy jeszcze nie złożyli ślubowania poselskiego, do tego, aby uczynili to w najszybszym możliwym terminie.
Obrazek
Wiedźmia Hrabina, hrabstwo Ravenspell
Sarmacka zielarka
Arcywiedźma Kowenu
Primera Bruja
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wybór Kanclerza

Postprzez Kristian Arped 28 cze 2016, o 11:35

Wysoka Izbo,

w imieniu Baridasar Partiax zgłaszam kandydaturę Siergiusza Asketila na urząd kanclerza Księstwa Sarmacji.

(—) Kristian bnt Arped,
Poseł na Sejm.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Wybór Kanclerza

Postprzez Sierg 28 cze 2016, o 11:50

Wasza Książęca i Królewska Mość,
Wielmożna Pani Marszałek,
Wysoka Izbo,

Potwierdzam moją kandydaturę.
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wybór Kanclerza

Postprzez Rihanna 30 cze 2016, o 06:55

Wysoka Izbo,

w imieniu Kobiet Sarmacji zgłaszam kandydaturę Yennefer Heach na urząd kanclerza Księstwa Sarmacji.

(—) Rihanna Aureliuš-Sedrovski,
Posłanka na Sejm.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Wybór Kanclerza

Postprzez Yennefer 30 cze 2016, o 07:29

Wasza Książęca Mość,
Pani Marszałek,
Wysoka Izbo,


Potwierdzam swoją kandydaturę na stanowisko Kanclerza Księstwa Sarmacji.

(—)Yennefer Heach,
Posłanka na Sejm.
Obrazek(-)Yennefer v-hr. Heach
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Exposé

Postprzez Sierg 30 cze 2016, o 14:00

Wasza Książęca i Królewska Mość,
Wielmożna Pani Marszałek,
Wysoka Izbo,

28 kwietnia 2015 roku, będąc obecnym na tej sali, przy swoim pierwszym exposé miałem powiedzieć, że pół kadencji nie daje mi możliwości zrobienia wszystkiego. Dopuszczałem więc odrzucenie pewnych punktów programu lub niektórych oczekiwań społeczeństwa, jeżeli zagrożona będzie realizacja priorytetów. Wspominam o tym dzisiaj, ponieważ tego typu zachowanie — ciągłe odrzucenia dobrych pomysłów (z powodu braku czasu, chęci, niekorzystnego koalicjanta) — doprowadziło Sarmację do stanu obecnego. System gospodarczy prawdopodobnie nigdy nie powstanie, a my nie przygotowaliśmy alternatywy, która mogłaby równie sprawnie zachęcać kolejne osoby do włączenia się w działalność państw wirtualnych. Wszystkie opóźnienia da się jednak naprawić. Wystarczy odkurzyć pewne plany, które czekają w szufladach każdego z nas, a następnie wykrzyknąć: do roboty! Przed nami długa kadencja, równie długich obietnic — a wszystkie chcemy zrealizować!

    Moim osobistym postanowieniem na najbliższą kadencję jest ograniczenie roli populizmu — pozwólcie zatem, że wystąpienie to będzie pozbawione ozdobników, które przy naszej zabawie zawsze stanowiły wyłącznie pewien dodatek. Chciałbym, aby podobnie postąpili moi konkurenci polityczni, ale też zwykli mieszkańcy naszego państwa. Reset władz to doskonała okazja do reformy kultury politycznej — pokażmy, że stać nas na merytoryczne wypowiedzi, kreatywne pomysły, zaangażowanie w rzeczy, które są wartościowe z punktu widzenia ogółu. Wierzę, że jest to możliwe.

Rada Ministrów, którą będę miał zaszczyt pokierować, wybrała cele podstawowe, do których będziemy dążyli w pierwszej kolejności. Pierwszym z nich jest, bardzo długo pomijana, aktywność na arenie międzynarodowej. Z każdym miesiącem ubywa państw wirtualnych, a te, które powstają, nie szczycą się wysokim poziomem twórczości. Dlatego też chcemy wreszcie wdrożyć idee, przyświecające różnym gabinetom przy podpisywaniu traktatów o przyjaźni. Zawierzam odwiedzić każde państwo, które — przynajmniej na papierze — współpracuje z Księstwem Sarmacji. Ustalimy dzięki temu wspólną strategię działań w zaatakowanym przez kryzys mikroświecie, a także korzystne dla obu stron wymiany doświadczeń, pomysłów, może również elementów technologicznych. Pierwszym państwem, w kierunku którym chcielibyśmy się zwrócić, jest Królestwo Dreamlandu.

Planowane są również inne zmiany z tym związane. Jako wyzwanie stawiamy sobie powołanie ambasadorów we wszystkich państwach z nawiązanymi stosunkami dyplomatycznymi. W dużej części plan ten został zrealizowany już w tej kadencji, ale należy uważać, aby sprawna siatka dyplomatów nagle się nie rozsypała. Ważną reformą będzie również ostateczna likwidacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Urząd ten, uzależniony od Jego Książęcej Mości, tylko pozornie ma jakikolwiek związek z Kanclerzem i Radą Ministrów. Chcemy jasno powiedzieć, że taka sytuacja nam się nie podoba — niech Dwór przejmie obowiązki związane z prowadzeniem polityki dyplomatycznej, bez zbędnych złudzeń.

Bardzo ważną rolę w naszych planach odgrywa reforma organów związanych z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości. Postępowanie przed Trybunałem Koronnym jest uregulowane zaledwie rudymentarnie. Konstytucyjne prawo do prawidłowego postępowania przed sądem okazuje się fikcją, gdy nikt nie wie, jak ma ono wyglądać. Możliwość odwoływania asesorów przez Sejm podrywa społeczne zaufanie w niezależność Trybunału. Ustawę o prefektach zaśmiecają martwe przepisy i nawiązania do zlikwidowanych już organów, a jej systematyka została zrujnowana przez liczne niedbałe nowelizacje. Skorygujemy te wypaczenia, uściślimy kompetencje Trybunału Koronnego jako sądu konstytucyjnego i organu kontroli oraz przesuniemy jego uregulowanie do Konstytucji największą reformą ostatnich lat. Osobą odpowiedzialną z ramienia Rady Ministrów będzie Minister Sprawiedliwości Martin Schlesinger-Asketil, jednak z uwagi na rozmiar zmian i konieczność zmiany ustawy zasadniczej liczymy na aktywny udział całego Sejmu — w szczególności kierujemy prośbę o współpracę do posłanek z ramienia KW Kobiety Sarmacji.

Będziemy dążyli do jak najszybszego wprowadzeniu sprawdzianu obywatelskiego, którego wynik będzie liczył się przy procesie nadawania obywatelstwa. Zachęcimy w ten sposób potencjalnych kandydatów do poznania mechanizmów mikronacji, historii Księstwa, a także tutejszych obyczajów. Zwiększy to prawdopodobieństwo zrozumienia v-świata przez osoby zdezorientowane, a ponadto odpadnięcia postaci, które na pewno nie powinny stać się częścią naszej społeczności. Test będzie życiowy, a pytania zostaną uzgodnione z najbardziej doświadczonymi Sarmatami.

Zależy nam na podtrzymywaniu tradycji. Jedną z nich jest pielęgnacja monarchistycznych zwyczajów, przede wszystkim związaną z miłością do Księcia i Ojczyzny. Przywrócimy obowiązkowe ślubowanie przy uzyskaniu nowego tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego, dzięki czemu każdy z wyróżnionych będzie mógł sobie przypomnieć, że korzyść wiąże się z obowiązkami — stałym działaniem na rzecz dobra innych. Zarówno tym, jak i sprawdzianem obywatelskim, zajmie się Minister Propagandy i Oświecenia Publicznego Ignacy Chojnacki-Ferski.

Potrzebujemy większej ilości wydarzeń kulturalnych, organizowanych z należytą starannością. W tym celu zamierzamy współpracować z różnymi instytucjami (przede wszystkim uniwersytetami, ligami piłkarskimi, również podmiotami zagranicznymi), aby w miłej atmosferze integrować naszą społeczność. Wiązało się to będzie z jednoczesną reklamą wartościowych inicjatyw i przekazywaniem wiedzy przy wykorzystaniu mechanizmów zabawy. Włączają się w to również różnego rodzaju plebiscyty — te zapomniane, jak i nowe. Koordynatorem będzie Minister Aktywności Społecznej Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza.

Chcemy wrócić do idei prezydencji samorządów. Choć pomysł ten nie sprawdził się w przeszłości, wierzymy, że była to wyłącznie wina złej organizacji lub chwilowej niechęci ludności do wszystkiego. Uważamy, że pokazanie dobrego przykładu wystarczy, aby kolejne samorządy lub instytucję podłapały temat i konkurowały ze co będzie korzyścią dla wszystkich. Podejmie się tego Minister Spraw Wewnętrznych Arsacjusz Arped. Innymi zadaniami tego resortu będzie dbanie o finanse państwowe, aktualność danych w miejscach publicznych, inne działania bieżące, zależne od potrzeby chwili.

Powrócimy także do zwyczaju informowania społeczeństwa o bieżących działaniach Rady Ministrów. Planujemy cotygodniowe spotkania na kanale IRC, gdzie przedstawimy najważniejsze zmiany, plany oraz raporty w formie pisanej. Obowiązek ten przypadnie Ministrowi Informacji Ivanowi von Lichtenstein.

Jak już się pewnie zorientowaliście, nie są to wszystkie cele wymienione w naszym programie wyborczym. Skupiłem się wyłącznie na powyższym, ponieważ nie jest to również plan na całą kadencję — chcemy to zrealizować w przeciągu miesiąca (co i tak, moim zdaniem, jest zbyt długim okresem). Wymagając aktywności od innych musimy bowiem sami być wzorami do naśladowania.

Na co więc czekamy? Do roboty! :)
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
Avatar użytkownika
 

Re: Wybór Kanclerza

Postprzez Roland 30 cze 2016, o 14:34

W istocie, Pan Kandydat skupił się na konkretach, pomijając otoczkę. Więc i ja, idąc za prośbą, skupię się na konkretach. Po pierwsze chciałbym się dowiedzieć skąd przekonanie, że powinniśmy w tak rozbudowany sposób angażować ludzi w aktywność zagraniczną w sytuacji gdy na naszym własnym podwórku mamy poważne problemy aktywnościowo-kadrowe? Czy nie sądzi Kandydat, że w pierwszej kolejności powinniśmy zapewnić względnie stabilną aktywność wewnętrzną, a dopiero wówczas oddelegowywać część jej zasobów na sprawy międzynarodowe? Tym bardziej, że nie sposób doświadczyć woli podobnej i naszych potencjalnych partnerów.

Po drugie, wspomina Kandydat o reorganizacji wymiaru sprawiedliwości. Nie stanowi tajemnicy fakt, że taki zabieg jest konieczny, niemniej jakie konkretnie założenia przyjęto do przeprowadzenia tej reformy? Czy będzie ona jedynie instrukcją prowadzenia przewodów sądowych, a może zakłada wzmocnienie (osłabienie) środków represji?

Po trzecie, sprawdzian obywatelski w mojej ocenie nie jest pomysłem najszczęśliwszym. Uzyskanie obywatelstwa nie za faktyczne zaangażowanie, a za posiadanie wiedzy (którą tak czy inaczej osoby pozostające z nami na dłużej zdobywają i przyswajają) może być czynnikiem odpychającym. Niemniej mając świadomość, że posiadacie większość, chcę zapytać o formę materiałów przygotowujących do tegoż sprawdzianu. Jaki przybierze ona kształt? Zebranego poradnika w formacie pdf, strony www, a może po prostu będzie trzeba wiedzy niezbędnej szukać na własną rękę?

Po czwarte, konkursy rocznicowe pokazały dosadnie, że społeczeństwo jest znudzone konkursami. Przejadły się mu. W sytuacji, gdy Kandydat stawia sobie za cel organizację podobnych wydarzeń należy więc zapytać jaką koncepcją zachęcenia do udziału w nich Kandydat dysponuje, gdyż sądzę że taka koncepcja jest już opracowana?

Po piąte, prezydencja samorządów - swoista forma ruletki. Z jednej strony można przyjąć, że wdrożenie tego pomysłu pomoże samorządom się zaktywizować, z drugiej, skoro bieżące starania władz poszczególnych domen księstwa nie przynoszą podobnego efektu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pomysł okaże się niewypałem. Stąd moje pytanie, czy Kandydat planuje poprzedzić realizację tego postulatu działaniami mającymi na celu zachęcenie samorządów od uczestnictwa, a jeżeli tak, to jakie to będą działania?

Ogólnie jestem nastawiony sceptycznie do powyższego. Brak jest konkretnej informacji o tym w jaki sposób chcecie dążyć do realizacji składanych zapowiedzi. Liczę, że odpowiedzi na moje pytania pozwolą mi się dookreślić i wyrobić bardziej stanowczy stosunek do przyjętych planów.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Wybór Kanclerza

Postprzez MSchlesinger 30 cze 2016, o 14:48

Szanowny Panie Kanclerzu,

reforma, jak wskazano w exposé, będzie dotyczyć organów wymiaru sprawiedliwości (ich ustroju oraz postępowań przed nimi), nie zaś prawa karnego materialnego.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Wybór Kanclerza

Postprzez Sierg 30 cze 2016, o 14:58

Czy nie sądzi Kandydat, że w pierwszej kolejności powinniśmy zapewnić względnie stabilną aktywność wewnętrzną, a dopiero wówczas oddelegowywać część jej zasobów na sprawy międzynarodowe?

Stabilną aktywność wewnętrzną zapewni Rada Ministrów, dlatego też nie widzę powodu, aby uniemożliwiać zainteresowanym osobom spełnianie się w dyplomacji. Szczególnie, że otwarcie na inne mikronacje — wypełnianie podpisanych dawno temu traktatów — przyniesie Księstwu wymierne korzyści. Począwszy od aktywności ambasadorów, poprzez zaznajomienie Sarmatów z sytuacją międzynarodową, kończąc na wspólnych inicjatywach, które — przy kryzysie aktywności — organizowane w parę państw będą na zdecydowanie wyższym poziomie. Współpraca nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziła.

Tym bardziej, że nie sposób doświadczyć woli podobnej i naszych potencjalnych partnerów.

Wynika to wyłącznie z ograniczeń personalnych poszczególnych mikronacji, których my — na szczęście — nie posiadamy. Dajmy zatem dobry przykład. Możliwe, że kiedy wyślemy swoich ambasadorów, z czasem i u nas pojawiają się przedstawiciele poszczególnych państw.

Po trzecie, sprawdzian obywatelski w mojej ocenie nie jest pomysłem najszczęśliwszym. Uzyskanie obywatelstwa nie za faktyczne zaangażowanie, a za posiadanie wiedzy (którą tak czy inaczej osoby pozostające z nami na dłużej zdobywają i przyswajają) może być czynnikiem odpychającym.

Wszystko zależy od punktu widzenia. W chwili obecnej można powiedzieć, że równie intensywnie odpycha konieczność uzyskania odpowiedniej ilości wypowiedzi. Dlaczego? Ponieważ nowa osoba nie zawsze ma wiedzę, gdzie powinna się wypowiadać, a także w jakiej formie. Postaramy skonsolidować większość najważniejszych informacji, aby wypełnienie sprawdzianu nie stanowiło szczególnego problemu, a zdobywanie wiedzy elementarnej wiązało się z zabawą i ogólnie pojętą przyjemnością. Część będzie jednak należało wyszukać na wspomnianą własną rękę, zdobywając przy tym umiejętność korzystania z wyszukiwarki lub kanału IRC oraz nawiązując kontakt z doświadczonymi obywatelami.

Stąd moje pytanie, czy Kandydat planuje poprzedzić realizację tego postulatu działaniami mającymi na celu zachęcenie samorządów od uczestnictwa, a jeżeli tak, to jakie to będą działania?

Pozwólcie, że powiem wprost — jeżeli samorządy nie wyrażą zainteresowania inicjatywą, pierwsza edycja po reaktywacji odbędzie się w Królestwie Baridasu, który pokaże, że jest to doskonała okazja do zareklamowania kultury i wewnętrznych inicjatyw. Przypuszczam, że udana prezydencja zmotywuje pozostałe krainy do konkurowania o omawiane uprawnienie.
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wybór Kanclerza

Postprzez Vladimir 30 cze 2016, o 15:10

Wysoka Izbo!
Szacowny Kandydacie!

Mam jedynie dwa pytania do Szanowanego Kandydata. Po pierwsze, czy obowiązkowe ślubowanie po otrzymaniu tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego będzie mieć jedynie wymiar symboliczny, czy może w wyniku jego złamania, grozić będzie utrata tytułu?

Po drugie, czy Szanowny Kandydat zamierza wystosować oficjalne przeprosiny w kierunku wyborców, którzy zostali wprowadzeni błąd, oddając głos w wyborach na KW Bezpieczna Zmiana?
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości