Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zmiana ustawy o Trybunale Koronnym

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Zmiana ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Daniel Chojnacki 14 maja 2016, o 17:04

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

mam zaszczyt przedłożyć projekt będący realizacją założeń programowych KW Husaria Miłości polegający na zmianie zasad, według których Trybunał Koronny zasądza na rzecz strony wygrywającej postępowanie zwrot kosztów tego postępowania.

Postulowaliśmy i postulujemy ustalenie kwoty 25.000 lt jako właściwej w zakresie zwrotu kosztów zastępstwa przez pełnomocnika (w postępowaniu cywilnym, karnym, nadzorczym). Kwota ta stanowi dobry balanas pomiędzy ochroną praw i interesów strony wygrywającej, jak i ochroną przed zbyt wygórowanymi stawkami pełnomocników lub próbą uzyskania nieuzasadnionej korzyści tytułem rozpoczęcia postępowania.

Będę wdzięczny za każdą merytoryczną uwagę ze strony Wysokiej Izby i innych uczestników dyskusji, w szczególności asesorów TK, którzy ustawę będą stosowali w praktyce. Projekt jest lakoniczny z uwagi na specyfikę naszych przepisów, stąd będę zobowiązany za zabranie głosów przez asesorów, aby usunąć ewentualne niedopatrzenia lub doprecyzować sformułowania, które mogą powodować wątpliwości interpretacyjne.

Z wyrazami szacunku,
książę Daniel Chojnacki,
Kanclerz Rządu Jego Książęcej Mości


Ustawa Sejmu nr …
o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym


Art. 1.

Art. 8a Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

 1. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi, na jego żądanie, uzasadnione koszty niezbędne do skutecznej obrony swoich praw, w tym koszty zastępstwa przez pełnomocnika.
 2. W razie częściowego uwzględnienia żądań strony wszczynającej postępowanie, Trybunał Koronny może wzajemnie znieść pomiędzy stronami koszty postępowania.
 3. Trybunał orzeka o zwrocie kosztów zastępstwa przez pełnomocnika biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. zawiłość sprawy,
  2. czy strona wszczynająca postępowanie dała powody do wytoczenia sprawy,
  3. w wyjątkowych przypadkach również zasady słuszności.
 4. Tytułem zwrotu kosztów zastępstwa przez pełnomocnika strona może żądać kwoty nie większej niż 25.000 libertów.
 5. Trybunał Koronny orzeka o kosztach w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Od postanowienia o kosztach służy zażalenie do Księcia, a jeżeli Książę uczestniczył w wydaniu orzeczenia – do Marszałka Trybunału, a jeżeli w wydaniu orzeczenia uczestniczyli zarówno Książę, jak i Marszałek Trybunału, do rozpoznania zażalenia Książę wyznacza asesora.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Daniel Chojnacki książę-senior, hrabia Przepadu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [Do 17.05, g. 16.00] Zmiana ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Helwetyk 14 maja 2016, o 17:11

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się 17 maja 2016 roku o godzinie 16.00.

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Do 17.05, g. 16.00] Zmiana ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Cudzoziemiec 1 14 maja 2016, o 17:23

Wasze Książęce Wysokości,
Wysoka Izbo,


uwag specjalnych nie mam, lecz, przyznaję, nie potrafię zrozumieć co mówi to zdanie: "czy strona wszczynająca postępowanie dała powody do wytoczenia sprawy," — jeśli to moja niemoc to najserdeczniej przepraszam, ale jeśli to błąd w zapisie to może jest okazja to poprawić, lub wyjaśnić co dokładnie kryje się w tych słowach.

Co się zaś tyczy reszty przepisów, to czy zapis: "Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi, na jego żądanie, uzasadnione koszty niezbędne do skutecznej obrony swoich praw, w tym koszty zastępstwa przez pełnomocnika." nie powinien, w nawiązaniu do ust. 3 tego artykułu ("Trybunał orzeka o zwrocie kosztów zastępstwa..."), brzmieć jednak tak by nie pozostawiać pola do nadinterpretacji, która mogłaby sugerować, iż zwrot taki należy się każdorazowo (skoro obowiązana jest zwrócić na żądanie przeciwnika...)? Może należałoby ten punkt lekko przeredagować by już na tym poziomie zaakcentować rolę TK w ostatecznej decyzji? To oczywiście luźna sugestia.

Kłaniam się.

(—) Robert Janusz von Thorn, ATK.
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: [Do 17.05, g. 16.00] Zmiana ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Daniel Chojnacki 14 maja 2016, o 17:38

Wysoka Izbo,
Sławetny Asesorze,

uwagi w trybie autopoprawki postaram się uwzględnić już po ich zgłoszeniu przez wszystkich asesorów, aby nie komplikować zbyt prac nad ujednolicaniem projektu.

RCA napisał(a):uwag specjalnych nie mam, lecz, przyznaję, nie potrafię zrozumieć co mówi to zdanie: "czy strona wszczynająca postępowanie dała powody do wytoczenia sprawy," — jeśli to moja niemoc to najserdeczniej przepraszam, ale jeśli to błąd w zapisie to może jest okazja to poprawić, lub wyjaśnić co dokładnie kryje się w tych słowach.


Chodzi w szczególności o sytuację, gdy strona przy pierwszej czynności uznaje żądanie pozwu lub przyznaje się do winy, a więc zaniechano polubownego rozstrzygnięcia sporu i bez prób negocjacji lub mediacji udano się prosto do Trybunału. W tym wypadku, celem ochrony przed tzw. "pieniactwem sądowym", nie należy zwracać kosztów postępowanie nawet w razie przyznania w sporze racji.

Rzeczywiście, dla uniknięcia wątpliwości zostanie to doprecyzowane.

Co się zaś tyczy reszty przepisów, to czy zapis: "Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi, na jego żądanie, uzasadnione koszty niezbędne do skutecznej obrony swoich praw, w tym koszty zastępstwa przez pełnomocnika." nie powinien, w nawiązaniu do ust. 3 tego artykułu ("Trybunał orzeka o zwrocie kosztów zastępstwa..."), brzmieć jednak tak by nie pozostawiać pola do nadinterpretacji, która mogłaby sugerować, iż zwrot taki należy się każdorazowo (skoro obowiązana jest zwrócić na żądanie przeciwnika...)? Może należałoby ten punkt lekko przeredagować by już na tym poziomie zaakcentować rolę TK w ostatecznej decyzji? To oczywiście luźna sugestia.


Ostatni punkt określa kiedy orzeka się o zwrocie kosztów. Dla mnie jest to dość jasne, zastanawia mnie jednak opinia pozostałych asesorów...

książę Daniel Chojnacki,
Kanclerz Rządu J. K. M.
Daniel Chojnacki książę-senior, hrabia Przepadu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [Do 17.05, g. 16.00] Zmiana ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Helwetyk 19 maja 2016, o 19:56

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Przedłużam pierwsze czytanie projektu do 22 maja 2016 roku, godziny 16.00, aby dać czas na wprowadzenie autopoprawek do projektu.

Obrazek
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Do 22.05, g. 16.00] Zmiana ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Daniel Chojnacki 19 maja 2016, o 20:25

Wysoka Izbo,

zgłaszam autopoprawkę. Proszę o procedowanie nad projektem w następującym brzmieniu:

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym


Art. 1.

Art. 8a Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

 1. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi, na jego żądanie, uzasadnione koszty niezbędne do skutecznej obrony swoich praw, w tym koszty zastępstwa przez pełnomocnika.
 2. W razie częściowego uwzględnienia żądań strony wszczynającej postępowanie, Trybunał Koronny może wzajemnie znieść pomiędzy stronami koszty postępowania.
 3. Trybunał orzeka o zwrocie kosztów zastępstwa przez pełnomocnika biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. zawiłość sprawy,
  2. czy strona wszczynająca postępowanie dała powody do wytoczenia sprawy, w szczególności czy przed wniesieniem sprawy do Trybunału wzywała drugą stronę do zachowania zgodnego z prawem lub umową lub podjęła inne polubowne środki rozwiązania sporu,

  3. w wyjątkowych przypadkach również zasady słuszności.
 4. Tytułem zwrotu kosztów zastępstwa przez pełnomocnika strona może żądać kwoty nie większej niż 25.000 libertów.
 5. Trybunał Koronny orzeka o kosztach w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Od postanowienia o kosztach służy zażalenie do Księcia, a jeżeli Książę uczestniczył w wydaniu orzeczenia – do Marszałka Trybunału, a jeżeli w wydaniu orzeczenia uczestniczyli zarówno Książę, jak i Marszałek Trybunału, do rozpoznania zażalenia Książę wyznacza asesora.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Jednocześnie, wobec braku zainteresowania debatą, wnoszę o skrócenie pierwszego czytania i przejście do głosowania.

(—) książę Daniel Chojnacki,
Kanclerz
Daniel Chojnacki książę-senior, hrabia Przepadu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zmiana ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Helwetyk 19 maja 2016, o 20:29

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Przychylam się do wniosku, przystępujemy do drugiego czytania: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/404.

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Zmiana ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Helwetyk 22 maja 2016, o 08:09

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Wobec oddania głosu przez wymaganą liczbę posłów skracam głosowanie oraz stwierdzam, że Sejm przyjął, a Jego Książęca Mość podpisał Ustawę o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym.

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości