Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych

Postprzez Cudzoziemiec 1 26 sty 2016, o 20:56

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Panie i Panowie Posłowie,
Wysoka Izbo,


Przedkładam Wysokiej Izbie niniejszy rządowy projekt zmian w ustawie o finansach publicznych Księstwa Sarmacji działając z pełnym przekonaniem, że proponowane zmiany przysłużą się ogółowi sarmackiej społeczności i przyniosą pożądane efekty finansowe.

WPROWADZENIE
Proponowany termin wejścia w życie nowelizacji - 7 dni od dnia publikacji ustawy ma na celu zabezpieczenie czasu dla NIA, która by wprowadzić musiała niezbędne zmiany informatyczne w mechanizmie zasilania kont nowych mieszkańców. Pozostałe zmieniane przepisy nie wymagają ingerencji NIA w system informatyczny.

UZASADNIENIE
Uzasadnienie zmian zacznę zatem od wspomnianej już kwestii zasilania kont nowych mieszkańców. Art. 18 ustawy - jak Szanowni Państwo wiecie jestem ogromnym przeciwnikiem dodruku liberta, szczególnie gdy dodruk ten jest niekontrolowany. Dziś mamy sytuację, że poza decyzją i kontrolą RM pozostaje dodruk realizowany dwoma drogami - z jednej strony jest to minimalny, mikroskopijny wręcz, dodruk wynikający z "odrywania znaczków", z drugiej zaś dodruk związany z zasilaniem kont nowych mieszkańców Księstwa. Pierwszy przypadek pozostawiam bez zmian - w związku z nikłą skalą tego problemu, drugi jednak chciałbym zmodyfikować. Proponowana zmiana jest de facto zmianą techniczną. Nie zmienia się bowiem ani kwota zasilenia, ani adresat zasilenia. Zmienia się jedynie źródło - w proponowanej nowelizacji chcę by zlikwidowana została opcja dodruku liberta tą drogą, a środki zasilające nowego mieszkańca trafiały do niego po prostu od Rady Ministrów. Wydawać by się mogło, że 5000 lt to nie jest kwota duża. Ale wyobraźcie sobie, że w ciągu miesiąca przybywa do KS 20 nowych osób. W sumie więc nagle pojawia się 100 000 lt w obiegu. To już kwota znacząca.

Kolejne zmiany - skreślenie art. 3. ust 1. - poprawka techniczna - RM nie dokonuje, po ostatniej reformie, sprzedaży gospodarstw prywatnych, przepisu tego zatem w ustawie być już nie powinno.

Zmiana w art. 7 ustawy - w drodze ustaleń z Jego Książęcą Mością i Hetmanem Wielkim proponuję wydzielenie osobnego budżetu dla KSZ, co wiąże się m.in ze zdjęciem z JKM ustawowego obowiązku wynagradzania KSZ - od teraz zajmować się tym będzie samo KSZ. Jesteśmy przekonani, że zmiana ta może wzbogadzić narracyjny i organizacyjny charakter KSZ. Z tą zmianą wiąże się także zmiana kolejna.

Zmiana art. 8. ustawy - kwoty zasilenia budżetu książęcego i zasilenie nowego budżetu KSZ - obecne rozwiązanie to widełki 30-100 tysięcy libertów dla Dworu. Nawet kwota maksymalna jest kwotą, która nie wystarcza na pokrycie zobowiązań jakie wobec innych osób i podmiotów w Księstwie ma Dwór Książęcy. Dlatego proponuję zwiększenie kwoty zasilenia i widełki od 80 000 libertów do 160 000 libertów. Takie działanie w skali czasu powinno pozwolić na wyprostowanie zaległości i dość spokojną bieżącą obsługę przyszłych zobowiązań. Dodatkowo dodanie nowego ustępu dotyczącego dofinansowania kwotą od 30 000 do 70 000 lt miesięcznie budżetu KSZ. To oczywiście konsekwencja zmian w art. 7.

Największą zmianą niniejszej nowelizacji jest zmiana zasad i kwoty wypłacanych prowincjom subwencji budżetowych opisana w art. 8a. ustawy. Proponowane Wysokiej Izbie rozwiązanie było przedstawione Radzie Samorządowej (nieformalne ciało przy RM złożone z JKM, przedstawicieli i zarządców prowincji, NIA i ministrów) w dniu 8 stycznia i jako takie nie spotkało się z większym sprzeciwem, nie zaproponowano również innych rozwiązań. Najwięcej kontrowersji wzbudził nowy mechanizm warunkujący wypłatę, i jako taki został wobec tego w mojej ostatecznej propozycji zmodyfikowany. Pierwotnie proponowałem by warunkiem było, że na kontach samorządów jest nie więcej niż 3-krotność subwencji, w wersji Wam przedstawianej jest to 4-krotność najniższej możliwej subwencji (czyli 400 000 lt). Pozwólcie jednak, że po kolei:

 • SYTUACJA BIEŻĄCA
  Na dzień 8 stycznia finanse poszczególnych samorządów wyglądały tak:
  Baridas - 1 844 500,68 lt - 21-krotność miesięcznej subwencji
  KKS - 2 124 416,96 lt - 26-krotność miesięcznej subwencji
  Sclavinia - 2 691 439,26 lt - 33-krotność miesięcznej subwencji
  Teutonia - 2 183 544,99 lt - 34-krotność miesięcznej subwencji

  Suma całkowita środków finansowych na kontach samorządów i kontach z nimi związanymi wynosiła - 8 843 901,89 lt - co stanowi ok. 25% ilości libertów w obiegu! Gdyby te środki były w obrocie finansowym każdego dnia z tytułu podatków do Rady Ministrów spływałoby około 8 500 libertów, a w skali miesiąca 255 000 libertów.
 • SUBWENCJE OBECNIE I PO NOWEMU?
  Dziś subwencje wypłacane samorządom to maksymalnie 100 000 libertów na samorząd, w praktyce zaś nie więcej niż około 80 000 libertów miesięcznie. To mało. Dla samorządu, który chce uporządkować swoje finanse, wypłacić wynagrodzenia na godnym poziomie, to kwota taka nie jest atrakcyjna.

  Do mechanizmu wyliczenia subwencji brane są osoby, które mają status obywatela, i tylko one. Oczywiście brane są pod uwagę trzy opcje aktywności. Dodatkowo, średnio, po 18 osób zamieszkujących samorządy, nie mających obywatelstwa, nie generuje dla samorządów żadnego dochodu z budżetu centralnego. Chcę to zmienić. Chcę by to stało się dodatkowym elementem walki o każdego jednego mieszkańca, nie tylko obywatela.

  Dziś to wygląda tak:
  mieszkaniec - 0 lt
  obywatel nieaktywny - 300 lt
  obywatel aktywny - 3500 lt
  obywatel dobry - 9000 lt

  Proponuję, by to wyglądało tak:
  mieszkaniec - 1500 lt
  obywatel nieaktywny - 3000 lt
  obywatel aktywny - 5000 lt
  obywatel dobry - 10000 lt

  Gdyby ten model funkcjonował dziś, samorządy (w dniu 8 stycznia) otrzymałyby:
  Baridas - 160 000 lt (zamiast 87 300; wzrost subwencji o 83%)
  KKS - 146 000 lt (zamiast 82 600; wzrost subwencji o 77%)
  Sclavinia - 149 000 lt (zamiast 81 200; wzrost subwencji o 83%)
  Teutonia - 117 000 lt (zamiast 64 600; wzrost subwencji o 81%)

  Dodatkowo proponuję by w przypadku gdy dwie lub więcej prowincji realizuje wspólnie jakąś inicjatywę wyliczona subwencja była zwiększana o dodatkowe 20% - to ma nagradzać i promować nawiązywanie współpracy między samorządami i wspólne działanie na rzecz całej społeczności. Jednocześnie - dziś maksymalna subwencja wynosi 100 000 lt, ja proponuję by 100 000 lt było subwencją minimalną.

  Aby ten model działał, by samorządy otrzymywały środki finansowe co miesiąc pozwalające na normalne funkcjonowanie, musielibyśmy włączyć tylko jeden warunek -> środki zgromadzone przez samorząd na kontach prowincji i powiązanych nie mogłyby w sumie przekraczać maksymalnie 4-krotności minimalnej subwencji. Dlatego proponuję, oprócz powyższego wyraźnie zwiększającego miesięczne subwencje samorządowe modelu, także mechanizm zwrotny - warunkiem wypłaty subwencji jest ilość środków mniejsza niż 4-krotoność minimalnej subwencji.
 • CO TO ZMIENIA?
  Środki uwolnione w ten sposób do gospodarki to środki, z których Rada Ministrów ściąga podatki, i tym samym dysponuje większymi środkami na wsparcie inicjatyw, samorządów, subwencji, nagród, pensji. Środki uwolnione w ten sposób faktycznie pracują i przynoszą całej gospodarce plus - więcej środków u ludzi to więcej ćwirków, więcej zupek, więcej wszystkiego - a za tym idą również podatki do samorządów. Ściągane są podatki prowincjonalne. W konsekwencji miesięcznie samorządy dysponują środkami 2-krotnie większymi niż dziś. A pieniądz faktycznie się obraca.

  Mechanizm zabezpieczający - 4-krotność - daje samorządom spokojnie możliwość posiadania środków na wsparcie nowych mieszkańców, dotacje, etc. No i dodatkowo uwalnia się opcja naprawdę dużych starań o każdego mieszkańca - nie tylko obywatela. Potem o prowadzenie tego obywatela do większej aktywności - od mieszkańca (1500 m-c) do Dobrego obywatela (10000 m-c). To duży zastrzyk gotówki. Warto więc powalczyć.

  Dziś potężnym problemem Sarmacji jest pobudzanie aktywności - odbywa się ono głównie narracyjnie, a i to niestety nie zawsze. To co Wam proponuje to aktywne włączenie się samorządów w pozyskiwanie aktywnych mieszkańców i budowanie tej aktywności. Aktywne budowanie aktywności. Samonapędzający się mechanizm. Pieniądz, który leży nie pracuje. Jak nie pracuje to nie pomaga. A mógłby. Nie ma nic złego w uwolnieniu zalegających libertów do gospodarki, złe jest ich trzymanie na wieczne nigdy.

PODSUMOWANIE
Wysoka Izbo, składając na Wasze ręce niniejszy projekt wnoszę o jego przyjęcie. Chętnie odpowiem na Państwa pytania i rozwieję ewentualne wątpliwości. Liczę na okazanie przez Sejm wsparcia dla inicjatyw zmian i poprawy sytuacji finansowej Księstwa Sarmacji.

Ustawa Sejmu nr …. o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych.

Art. 1 [Przepisy zmieniające]

W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:
 1. Skreśla się art. 3 ust. 1.rodki ze sprzedaży gospodarstw prywatnych stanowią dochód Rady Ministrów."
 2. Art. 7 ust. 3.Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym oraz żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.otrzymuje brzmienie: “Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.”
 3. Dodaje się w art. 7 ust. 4 w brzmieniu: “Wynagrodzenie żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Książęcych Sił Zbrojnych w trybie i na zasadach określonych Rozkazem Hetmana.”
 4. Zmienia się tytuł art. 8. na: [Wsparcie budżetu Księcia i Książęcych Sił Zbrojnych] oraz art. 8. "Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 30 000 do 100 000 lt miesięcznie." otrzymuje brzmienie: "1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 80 000 do 160 000 lt miesięcznie. 2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 30 000 do 70 000 libertów miesięcznie."
 5. Art. 8a. ust. 1. "Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej zgodnie z wzorem określonym w ust. 2." otrzymuje brzmienie: "Najpóźniej do 10 dnia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej zgodnie z wzorem określonym w ust. 2."
 6. Art. 8a. ust 2. "Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji oblicza się według wzoru „S = O × 300 + AO × 3500 + DO × 9000”, gdzie: 1. „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji, 2. „O” jest liczbą nieaktywnych obywateli sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 3. „AO” jest liczbą aktywnych obywateli (posiadających nie więcej niż 59 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 4. „DO” jest liczbą dobrych obywateli (posiadających co najmniej 60 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji." otrzymuje brzmienie: “Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji oblicza się według wzoru „S = M x 1500 + O × 3000 + AO × 5000 + DO × 10000”, gdzie: 1. „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji, 2. „M” jest liczbą osób ze statusem mieszkaniec zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 3. „O” jest liczbą nieaktywnych obywateli sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 4. „AO” jest liczbą aktywnych obywateli (posiadających nie więcej niż 59 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 5. „DO” jest liczbą dobrych obywateli (posiadających co najmniej 60 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji."
 7. Art. 8a ust 3. "Obliczona kwota subwencji dla prowincji nie może być wyższa niż 100 000 lt." otrzymuje brzmienie: "Obliczona kwota subwencji dla prowincji nie może być niższa niż 100 000 lt."
 8. W art. 8a. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: “W przypadku realizacji w minionym miesiącu wspólnej inicjatywy przez dwie lub więcej prowincji obliczoną według wzoru z ust. 2 subwencję powiększa się dodatkowo o 20%.”
 9. W art. 8a. dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "Subwencji nie wypłaca się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na koncie głównym i kontach powiązanych prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż czterokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3."
 10. Art. 18. "Równocześnie z rejestracją nowego mieszkańca w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji dokonuje się emisji 5000 lt na jego rachunek bankowy." otrzymuje brzmienie: "Równocześnie z rejestracją nowego mieszkańca w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji dokonuje się z rachunku Rady Ministrów wypłaty 5000 lt na jego rachunek bankowy."

Art. 2 [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie w 7 dni od dnia publikacji.
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznyc

Postprzez Cudzoziemiec 1 26 sty 2016, o 21:08

Wysoka Izbo,

przedstawiam także, dla pełni obrazu, uwagi zgłoszone przez Samorządy w rozmowie prowadzonej w ramach Rady Samorządowej:

Teutonia napisał(a):Nie będę się rozpisywał — przedstawiciel KKS przedstawił swój punkt myślenia, który jest podobny do mojego. Sztuczne uwalnianie pieniążków "bo tak" mi się po prostu nie widzi — przynajmniej nie w taki sposób i nie w tym modelu. Rozumiem koncepcję i chęć zmiany, ale chyba nie tędy droga.


Sclavinia napisał(a):Nie jestem szczególnie kompetentny, żeby się tu wypowiedzieć, gdyż nigdy nie zajmowąłem się finansami prowincjonalnymi. Proponowane zmiany wydają mi się dobre i nie zgłaszam sprzeciwu.


Baridas napisał(a):


KKS napisał(a):Zgadzam sie, ze na kontach Prowincji leżą nikomu nie potrzebne sterty libertów.
Z drugiej strony jak Prowincje zaczną schodzić z milionów nagle to się okaże, że nagrodą w byle konkursie jest 100 tysięcy libertów tylko po to żeby odblokować subwencję a konkursów będzie tyle, że nikt w nich nie będzie brał udziału.
Z trzeciej strony każdy (w tym i Prowincje) lubią mieć poczucie, że są bogate a nie na granicy bankructwa - rezerwy na poziomie dwóch dotacji to jest trochę taka granica.

Generalnie mam nadzieję, że KKS w najbliższych miesiącach zacznie schodzić z rezerw ale musi być na to lepszy pomysł niż mnożenie konkursików "napisz", "narysuj", "pierdnij".

Ważną kwestią jest to, że prowincja może mieć inne źródła dochodu niż subwencja. Twarda granica np. trzech subwencji jako stan kotna prowincji wpłynie negatywnie na chęć i starania prowincji do budowania kapitału poza subwencją.

Dla mnie słusznym mechanizmem jest rozliczanie subwencji i uwarunkowanie wysokości kolejnej od spożytkowania poprzedniej - bez zaglądania w pozostałe finanse prowincji. Ale to jest dodatkowa biurokracja.

[Jak wpłynie negatywnie - dop. RCA]
Tak, że nie wystarczy wydać (jak Kanclerz mówi de facto rozliczyć) subwencję. Trzeba też wydać wszystko co się zarobiło z innych źródeł aby własny kapitał nie przewyższał sztywnego progu ubóstwa.

Jak dla mnie to obojętne bo nic się nie zmieniło w kwestii wartości liberta i zasadniczo czy ma się 500 tyś czy 100 tyś nie robi większej różnicy. Jednak odgrywając rolę w której liberta traktuje się poważnie podejście progowe ma swoje cechy fu.


I głosy inne:
Problem wydawania pieniędzy przez samorządy jest w Sarmacji obecny od dawna. Czego się nauczyliśmy z doświadczeń poprzednich lat, to między innymi to, że gdy samorządy są zmuszane do wydatkowania określonej części subwencji, to przynajmniej pensje są wypłacane w nich w miarę regularnie — co z kolei działa pozytywnie ku motywacji obywateli. Reszta — cóż, zależy od samorządu.

Natomiast zgadzam się, że 100 tys. lt to suma zbyt mała, aby była maksymalną sumą dotacji dla samorządów, zwłaszcza, że RM już nie ma takich kłopotów finansowych.


Można by jeszcze... zamrozić na jakiś czas dotacje ;) Ale to tak w ramach żartu - z jednej strony mogłoby przynieść odwrotny skutek: Samorządy jeszcze bardziej kisiłyby, żeby tylko przypadkiem im nie zabrakło, a z drugiej to chyba byłoby polityczne samobójstwo.

No ale do rzeczy moi Drodzy. Pan Kanclerz już chyba wystarczająco długo czeka na to aż wszyscy się odezwą. W zasadzie nawet w głosach, które się pojawiły, nie otrzymał niemal żadnych konkretnych propozycji. Proponuję dać nam czas (jego wymiar zostawiam Panu Kanclerzowi) na sprzeciwy - jeśli ich nie będzie, będzie mniej niż poparcia, powinien Pan Kanclerz działać.


Jak zatem widać główne uwagi dotyczą faktu... samego uwolnienia środków i lub ilości środków, które dalej mogą pozostać w samorządzie jako zezwalające na wypłacenie subwencji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznyc

Postprzez A0014 27 sty 2016, o 00:10

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo.

Popieram zawarte w projekcie rozwiązania, w szczególności w kontekście subwencji. Prowincje i KK będą miały wybór: albo rozdysponowywać nagromadzony majątek albo zrezygnować z subwencji. Każda z tych decyzji vs. status quo, z punktu widzenia interesu KS jest lepsza.

Od czasu kiedy lobbowaliśmy za subwencjami zmieniło się wiele. Samorządy mogą wprowadzać podatki, a elastyczność jest olbrzymia. Zastanawia mnie, jak samorządy w tej kwestii postąpią - na pewno będą to interesujące dyskusje i różne punkty widzenia.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznyc

Postprzez Laurencjusz 27 sty 2016, o 00:24

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo.

Również popieram zawarte w projekcie rozwiązania. W obecnej chwili Samorządy mają duże możliwości związane z pozyskiwaniem środków w formie już uchwalonych podatków. Subwencje powinny być zmniejszane stopniowo, aż znikną całkowicie. Jeśli taki sposób finansowania się sprawdzi będzie to duży postęp. Jeśli tego nie sprawdzimy, to nie dowiemy się czy podejmowane decyzje są słuszne, czy nie.

(-) Laurencjusz MaHi at Atera
Poseł
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznyc

Postprzez Michal_Feliks 27 sty 2016, o 05:56

Wysoka Izbo,

Ogłaszam debatę nad projektem.

Debata zakończy się 3 lutego o godzinie 21.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznyc

Postprzez Sierg 27 sty 2016, o 11:08

Wysoka Izbo,

Samorządy wielokrotnie pokazały, że nie zasługują na subwencję, ponieważ nieumiejętnie rozdysponowują otrzymanymi libertami. Nie tworząc ściany tekstu, mówiąc prost: trzymają liberty złudnie licząc na nowy system gospodarczy.

Jedynym samorządem, który faktycznie zyskałby na tej reformie, byłby Konsulat Sclavinii.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznyc

Postprzez Cudzoziemiec 1 27 sty 2016, o 18:32

Jestem daleki od oceny kto na co zasługuje. Stoję na stanowisku, że niewłaściwe jest jedynie otrzymywanie subwencji kiedy faktycznie na kontach znajduje się po około 2 miliony libertów. Tego dotyczy główna część niniejszego projektu.

Z czasem możemy dojść do rozliczania subwencji i warunkowania w oparciu o reguły wydatkowania subwencji, ale dziś przede wszystkim trzeba upłynnić ogromne środki kiszące się na samorządowych rachunkach.

Jeszcze aktualizacja z dnia wczorajszego — średnia subwencja: 75 150 libertów
Baridas — 1 902 795,78 libertów -> 25,3 subwencji
KKS — 2 140 578,08 libertów -> 28,5 subwencji
Sclavinia — 2 638 629,42 libertów -> 35,1 subwencji
Teutonia — 2 206 970,01 libertów -> 29,4 subwencji

Suma całkowita — 8 888 973,29 libertów na kontach prowincji.
Jeśli zastosujemy mechanizm wyplaty subwencji z projektu, do obrotu trafi około 7,3 mln libertów, co daje w podatkach dziennie około 7 300 libertów i 220 000 libertów miesięcznie.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznyc

Postprzez anglov 28 sty 2016, o 18:44

Wysoka Izbo,
Słąwetny Panie Kanclerzu,

to zadziwiające, że bardzo podobny pomysł rozwiązania kwestii subwencji pojawił się w Pana projekcie rządowym, gdy do podobnych wniosków doszedłem w swoich wewnętrznych przemyśleniach. Jestem więc gorącym zwolennikiem tego rozwiązania. Mam jednak wątpliwości co do kwot zadanych w ustawie i jej wejścia w życie.

Subwencja od Rady Ministrów jest podstawowym źródłem zarobków chyba każdej prowincji. Nie jestem przekonany czy którykolwiek z samorządów jest w stanie wyjść na plus bez nich – tu przydałyby się dokładne raporty od namiestników. Rząd centralny, w związku z wcześniejszymi opóźnieniami i problemami finansowymi nie jest traktowany też jako gwarant, w związku z czym tworzone są jakieś rezerwy liberta. Ponadto – jak już wielokrotnie podkreślałem na forum lokalnym – wydatki silnie zależą od danego okresu. W okresie uroczystości zawsze będzie wydawane więcej, niż w okresie naturalnego przestoju. A w tym kontekście, wspomniane w ustawie 400 000 lt. jest niczym. Ani w kontekście możliwości uzbierania jakiejkolwiek rezerwy, ani w okresie wydawania.

Druga kwestia dotyczy właśnie sposobu wprowadzania ustawy w życie. W obecnym momencie wygląda to na zwyczajną próbę zamrożenia subwencjonowania na okres około roku. Nie jest fizycznie możliwe wydanie takich środków w tak krótkim czasie. W związku z tym proponuję wprowadzić okres przejściowy.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznyc

Postprzez Cudzoziemiec 1 28 sty 2016, o 19:00

anglov napisał(a):Subwencja od Rady Ministrów jest podstawowym źródłem zarobków chyba każdej prowincji. Nie jestem przekonany czy którykolwiek z samorządów jest w stanie wyjść na plus bez nich – tu przydałyby się dokładne raporty od namiestników. Rząd centralny, w związku z wcześniejszymi opóźnieniami i problemami finansowymi nie jest traktowany też jako gwarant, w związku z czym tworzone są jakieś rezerwy liberta. Ponadto – jak już wielokrotnie podkreślałem na forum lokalnym – wydatki silnie zależą od danego okresu. W okresie uroczystości zawsze będzie wydawane więcej, niż w okresie naturalnego przestoju. A w tym kontekście, wspomniane w ustawie 400 000 lt. jest niczym. Ani w kontekście możliwości uzbierania jakiejkolwiek rezerwy, ani w okresie wydawania.


Jaśnie Wielmożny Wicehrabio, szalenie dziękuję za okazane poparcie i Pańskie uwagi. Chcę zauważyć, że oprócz subwencji od RM samorządy otrzymują środki z innych źródeł:
 • z tantiem,
 • podatków od żywienia
 • podatków lokalnych (jeśli ustalili)
 • dotacji na organizowane uroczystości i inicjatywy (jeśli o takie wystąpili)
Niestety z ostatniej możliwości od dawna nikt nie skorzystał. Podatki lokalne jakie są? Nie umiem nawet powiedzieć. Dlaczego samorządy nie wykorzystują ich szerzej? Uważam, że wykorzystanie tych elementów, wraz ze wzrostem subwencji od RM - który jak pokazałem wynosi około 80%! to wystarczające gwarancję prowadzenia stabilnej polityki finansowej bez potrzeby zwyczajnego kiszenia środków w kwotach dziś obserwowanych.

W sytuacji organizacji imprez rocznicowych czy innych gorąco zachęcam do korzystania z dotacji. Po to one są!

anglov napisał(a):Druga kwestia dotyczy właśnie sposobu wprowadzania ustawy w życie. W obecnym momencie wygląda to na zwyczajną próbę zamrożenia subwencjonowania na okres około roku. Nie jest fizycznie możliwe wydanie takich środków w tak krótkim czasie. W związku z tym proponuję wprowadzić okres przejściowy.


Nie ma nic złego w zamrożeniu subwencji w momencie kiedy samorządy dysponują środkami po ok. 2 mln libertów każdy... Natomiast uwolnienie tych środków może nastąpić w różnoraki sposób - od dotacji dla nowych mieszkańców, przez refinansowanie wydatków na ćwirku, inwestycje infrastrukturalne (taki mechanizm ma np. KKS), i tak dalej. Nie mówię, że je należy uwolnić w ciągu miesiąca czy dwóch, czy nawet trzech. Ale dlaczego Rada Ministrów ma dalej finansować i zapewniać środki, kiedy w gestii samorządów jest kwota odpowiadająca 1/4 wszystkich pieniędzy w naszym kraju. Dla porównania, w gestii RM jest kwota 4-krotnie mniejsza...

Niemniej - jeśli Jaśnie Wielmożny ma jakieś sugestie jak owy okres przejściowy miałby wyglądać - chętnie się z pomysłem tym zapoznam, i kto wie? Może w drodze consensusu coś wspólnie wymyślimy zadowalającego obie strony.

Pozdrawiam,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznyc

Postprzez A0014 29 sty 2016, o 14:19

Dodatkowo chciałbym wspomnieć, że na podstawie Art.6. Ustawy o Finansach Publicznych:
1.Prowincja może uchwalić dowolny podatek lub opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze — nie wyłączając przebywania lub posiadania siedziby na obszarze prowincji — które jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
2.Podatek lub opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień uchwalone przez prowincję nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.

A od chwili kiedy subwencje były wprowadzane, to jest nieba a ziemia. Dlatego moim zdaniem, odejście od systemu subwencji, poza sytuacjami niedoborów budżetowych, jest rozsądne.

I tak:

SCLAVINIA:
Teraz:

 • 10%/mies. od stanu konta, osób którzy się nie wypowiadały ani razu, od 30 dni (zwolnienie podatkowe dla kont od osób najbiedniejszych, możliwość zwrotu do 120 dni)

OD lutego:
 • Opłata od użytkowania gruntu, (nie znam kwoty)
 • Podatek gruntowy - 50 000 lt/mies (dla właścicieli instytucji, którzy nie mają gruntu)
 • Podatek od nieaktywności - 10% stanu konta, osoby która nie wypowiedziała się ani razu. Nie pobiera się jeśli ktoś ma mniej niż 5000 lt.

TEUTONIA:
 • Podatek majątkowy od osób fizycznych: 1,5%/mies. od stanu konta dla aktywnych, 3 % dla nieaktywnych, zwolnienie nowych mieszkańców,
 • Opłata za posiadanie lenna - od 1500 lt do 2500 lt (w zależności od aktywności).

KORONA:
Tu chyba w związku z ciągłością GiS... Decyzje w toku, przyjęta nowa ustawa o finansach publicznych.

 • podatek od tantiem — 5%,
 • podatek od zakupu zupy w miejskiej kantynie — 10%.

BARIDAS:
 • podatek od tantiem - 5%,
 • podatek od żywienia - 10%.
 • podatek od posiadania baronii - 1000 lt miesięcznie,
 • podatek od posiadania hrabstwa - 2500 lt miesięcznie.
 • Jeżeli posiadacz lenna nie logował się w systemach od 30 dni, podatki za lenna zwiększa się o 500 lt.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości