Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Sejmu o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa Sejmu o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Postprzez Cudzoziemiec 1 30 gru 2015, o 19:21

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

 • obserwując igraszki Wysokiej Izby wokół przepisów o odstąpieniu, lub zaostrzeniu karania posłów za nieobecność podczas głosowań,
 • chcąc zapewnić Wysokiej Izbie powagę, której brakuje, i zdrowego rozsądku, którego pokłady czasem się wyczerpują,
 • a nade wszystkim pragnąć pogodzić i zabezpieczyć Wysoką Izbę na przyszłość,
składam niniejszy projekt zmian w Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku.

Ustawa Sejmu nr ...
o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]

 1. W art. 4 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin”; Kolejność dalszych ustępów zmienia się odpowiednio.
 2. Art. 5 ust. 7 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu otrzymuje brzmienie: „Na koniec każdego miesiąca informację o obecności Posłów podczas głosowań w minionym miesiącu. Marszałek, w związku z nieuzasadnionymi lub nieusprawiedliwionymi nieobecnościami posła podczas głosowań, może do przesłanej informacji dołączyć wniosek o obniżenie uposażenia przysługującemu Posłowi w danym miesiącu o kwotę nie przekraczającą połowy miesięcznego uposażenia”.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.


Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

rozumiem Wasze emocje. Rozumiem argumenty jednej, i drugiej strony. Padające argumenty są słuszne i tu i tu. Jednak poza nimi obowiązuje Was, chyba najbardziej ze wszystkich mieszkańców Księstwa, zdrowy rozsądek. Także w zakresie oceny własnej pracy. Nie może być tak, że na propozycję jednego posła, zamiast dyskusji i spokoju, serwowany jest kontrprojekt, który w dodatku jest procedowany w szalonym tempie. Nie może być tak, że Marszałek skraca pierwsze czytanie zanim każdy z posłów chociaż miał możliwość zapoznania się z projektem. Nawet wybory w Sarmacji trwają 3 dni, by każdy uprawniony miał możliwość oddania swojego głosu!

Wobec powyższego składam niniejszy projekt - licząc, że mechanizm 48 godzin od rozpoczęcia pierwszego czytania do możliwości rozpoczęcia drugiego czytania, ostudzi gorące niejednokrotnie głowy, i da niezbędny czas każdemu z Was do zapoznania się ze składanymi w tej Izbie projektami ustaw i uchwał. Waszym obowiązkiem jest stanowić dobre prawo, a nie szybkie prawo. Druga zmiana, którą zamieściłem w projekcie, ma pogodzić obie strony. Z jednej strony nie wykreśla ona sankcji całkowicie, a z drugiej strony umożliwia (ale nie nakazuje) Marszałkowi wnioskowanie o obniżenie uposażenia posłowi, który miga się od pracy - w sposób nieuzasadniony lub nieusprawiedliwiony. Dobrym zwyczajem jest przedstawiać swoje zdanie - jeśli poseł nie chce głosować w proteście - musi mieć możliwość takie zastrzeżenie poczynić, i będzie to zachowanie poprawne - być może wymaga to modyfikacji skryptu głosowania (na przyszłość), by pojawiło się pole: "nie głosuję - uzasadnienie".

Wysoka Izbo,
apeluję do obu stron - wycofajcie się ze złożonych przez Was projektów, Pośle Kaku, Posłanko von Primisz, i proszę o udzielenie poparcia wyżej składanemu projektowi.

Z poważaniem,
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Postprzez Vladimir 30 gru 2015, o 19:27

Na podstawie art. 4., ust. 2. Ustawy Sejmu nr 107 z dnia 10 lipca 2010 roku - Regulamin Sejmu zarządzam pierwsze czytanie projektu. Debata kończy się 02 stycznia (sobota) o godz. 19:30.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Postprzez Vladimir 30 gru 2015, o 19:44

Panie Kanclerzu!

Jestem w stanie zaakceptować w pełni projekt, jeśli rozważy Pan Kanclerz moje skromne poprawki (pochylone - kosmetyczne i przekreślone - istotne):

Ustawa Sejmu nr ...
o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]

W Ustawie Sejmu nr 107 - Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
 1. W art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin”; kolejność dalszych ustępów zmienia się odpowiednio.
  [*]Art. 5 ust. 7 ("Marszałek wymierza karę w wysokości 7500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.") otrzymuje brzmienie: „Na koniec każdego miesiąca Marszałek informacje organ zajmujący się wypłatami dla funkcjonariuszy państwowych o obecności Posłów podczas głosowań w minionym miesiącu. W związku z publicznie nieuzasadnionymi lub nieusprawiedliwionymi nieobecnościami Posła podczas głosowań, Marszałek może do przesłanej informacji dołączyć wniosek o obniżenie uposażenia przysługującemu Posłowi w danym miesiącu o kwotę nie przekraczającą połowy miesięcznego uposażenia”.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Postprzez Cudzoziemiec 1 30 gru 2015, o 19:50

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

dziękuję za zainteresowanie projektem i za złożoną poprawkę, lekutko ją poprawiam (odmiana słów) i przedstawiam wersję z uwzględnieniem powyższego jako autopoprawki:


Ustawa Sejmu nr ...
o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]

 1. W art. 4 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin”; Kolejność dalszych ustępów zmienia się odpowiednio.
 2. Art. 5 ust. 7 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu ("Marszałek wymierza karę w wysokości 7500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.") otrzymuje brzmienie: „Na koniec każdego miesiąca Marszałek informuje organ zajmujący się wypłatami dla funkcjonariuszy państwowych o obecności Posłów podczas głosowań w minionym miesiącu. W związku z brakiem publicznie uzasadnionych lub usprawiedliwionych nieobecności Posła podczas głosowań, Marszałek może do przesłanej informacji dołączyć wniosek o obniżenie uposażenia przysługującemu Posłowi w danym miesiącu o kwotę nie przekraczającą połowy miesięcznego uposażenia.”

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Postprzez Vladimir 30 gru 2015, o 19:59

Nagle mi się przypomniało... proszę zwrócić uwagę na kolejną poprawkę:

Ustawa Sejmu nr ...
o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]

 1. W art. 4 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin”; Kolejność dalszych ustępów zmienia się odpowiednio.
 2. Art. 5 ust. 7 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu ("Marszałek wymierza karę w wysokości 7500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.") otrzymuje brzmienie: „Na koniec każdego miesiąca Marszałek informuje organ zajmujący się wypłatami dla funkcjonariuszy państwowych o obecności Posłów podczas nieskróconych głosowań w minionym miesiącu. W związku z brakiem publicznie uzasadnionych lub usprawiedliwionych nieobecności Posła podczas nieskróconych głosowań, Marszałek może do przesłanej informacji dołączyć wniosek o obniżenie uposażenia przysługującemu Posłowi w danym miesiącu o kwotę nie przekraczającą połowy miesięcznego uposażenia.”

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Postprzez Cudzoziemiec 1 30 gru 2015, o 20:03

Ah, tak, chociaż akurat to IMO zawiera się w "uzasadnionych" ;) Ale proszę, przyjmuję to jako autopoprawkę.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Postprzez Laurẽt 30 gru 2015, o 20:19

Wasza Książęca Wysokość,
Wysoka Izbo,

Poprawkę traktuję jako uazsadnioną, bo rzeczywiście może czasem zbyt szybko przechodzimy do głosowania. Nie wiem po co tylko te 7 500?
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Postprzez Cudzoziemiec 1 30 gru 2015, o 20:21

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Panie Pośle,

w moim projekcie jest zniesienie 7500 lt (w treści aktu jest jedynie cytat z bieżącego przepisu dla jasności co nowelizujemy). :) proszę o poparcie :)
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Postprzez Vladimir 31 gru 2015, o 11:01

Panie Kanclerzu!

Zastanawiam się, czy po przyjęciu tej ustawy jakąkolwiek rację bytu będzie miał zapis art. 4, ust. 3 Regulaminu Sejmu:

Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, choćby złożony przed zarządzeniem pierwszego czytania, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Postprzez Cudzoziemiec 1 31 gru 2015, o 11:40

Panie Marszałku,

miałby - chociaż być może wymaga poprawki, np. takiej;

"Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny."

Projekt z uwzględnieniem poprawki:

Ustawa Sejmu nr ...
o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]

 1. Art. 3 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu („Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, choćby złożony przed zarządzeniem pierwszego czytania, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.”) otrzymuje brzmienie: „Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.”
 2. W art. 4 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin”; Kolejność dalszych ustępów zmienia się odpowiednio.
 3. Art. 5 ust. 7 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu („Marszałek wymierza karę w wysokości 7500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.”) otrzymuje brzmienie: „Na koniec każdego miesiąca Marszałek informuje organ zajmujący się wypłatami dla funkcjonariuszy państwowych o obecności Posłów podczas nieskróconych głosowań w minionym miesiącu. W związku z brakiem publicznie uzasadnionych lub usprawiedliwionych nieobecności Posła podczas nieskróconych głosowań, Marszałek może do przesłanej informacji dołączyć wniosek o obniżenie uposażenia przysługującemu Posłowi w danym miesiącu o kwotę nie przekraczającą połowy miesięcznego uposażenia.”

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron