Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Postprzez Markus 22 lip 2015, o 00:04

Wasza Książęca Mość,
Jaśnie Oświecony Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

W imieniu Rady Ministrów przedstawiam projekt Ustawy o zmianie Ustawy o finansach publicznych, który przygotowałem już w kwietniu 2015 r. i który został zresztą przez Wysoką Izbę przegłosowany w poprzedniej kadencji Sejmu; niestety — nie doszło do jego podpisania. Dzisiaj, na skutek debaty wewnętrznej Rady Ministrów, ma on nieco inne brzmienie, ale jego cel pozostaje ten sam.

Primo, zwiększa podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym z 18 do 25%, co powinno, przynajmniej na razie, zapewnić Radzie Ministrów nieco większy przychód. Secundo, wprowadza podatek od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim — każdego pierwszego i piętnastego dnia miesiąca po 5%; jednocześnie starałem się przy tym uniknąć podwójnego opodatkowania, które wcześniej występowało — w ten sposób, że podatek od braku aktywności jest pobierany wyłącznie wtedy, gdy dany mieszkaniec w ciągu ostatnich 30 dni był obecny w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji. Tertio, projekt Rady Ministrów skraca okres zwrotu podatku od nieobecności w systemie informatycznym ze 120 do 60 dni i wprowadza trzydziestodniowy okres zwrotu podatku od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, pod warunkiem jednak, że mieszkaniec zawiadomił Kanclerza o urlopie. Quatro, precyzuje przepis dotyczący opłaty od zmiany danych w profilu.

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. Art. 1 ust. 1 („Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 18% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach”) otrzymuje brzmienie: „Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 25% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach”.
  2. Dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Każdego pierwszego i piętnastego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w wysokości 5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, jeśli mieszkaniec w ciągu ostatnich 30 dni był obecny w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji”.
  3. Art. 1 ust. 4 („Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 120 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 60 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1, lub jego część, nie mniejszą niż jedną trzecią, a także, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 30 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1a, jeśli mieszkaniec zawiadomił Kanclerza o urlopie zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim”.
  4. Art. 3 ust. 5 („Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 4950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów; przepisu nie stosuje się do zmiany danych w profilu instytucji bez możliwości publikacji oraz do zmiany danych w profilu mieszkańca, w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji”) otrzymuje brzmienie: „Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana danych w profilu mieszkańca w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji lub wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 4950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”.
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Gorąco rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie projektu.

(—) Markus mar. Arped.
(—) Marc Miquaiasu’un Arped
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Postprzez IUdR 22 lip 2015, o 00:15

WKiKM,
WKW Marszałku,
Wysoka Izbo,

Po piąte - kasuje ulgę od zmian w profilach instytucji bez możliwości publikacji. Tak tylko piszę, by wytłuścić niepogrubione. To w obecnych warunkach słuszna zmiana.

Tak sobie tylko myślę, czy są jakieś wyliczenia? Albo czy będą? Żeby np. zobaczyć, jak klarują się dochody RM z różnych źródeł już po tej reformie. Wtedy następne działania można by już ubierać w przyrównania. :)
Sierota Baridaska Po Zdrowym Rozsądku Mająca Zatwardzenie
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Postprzez M. Kawowy 22 lip 2015, o 11:01

CWSW,

Dobrze, że rząd książęcy podejmuje inicjatywę, która może poprawić stan finansów państwowych. Ośmielam się jednak zauważyć, że projekt nie idzie dość daleko. Jak wiadomo, z budżetem RM są dwa podstawowe problemy: nie domyka się i wymaga mnóstwa pracy (przelewów) od osoby zań odpowiedzialnej. Pisał o tym ostatnio Roland, pisał o tym ostatnio JKW Helwetyk, ja także odbyłem na ten temat kilka rozmów na IRC i Pocztą Konną. Dlatego proponuję kilka zmian w przedstawionym projekcie; proszę, żeby rząd rozważył je jako autopoprawki. W ten sposób otrzymamy dużą reformę finansów, zamiast ograniczonej korekty.

  1. Uniezależnienie wysokości subwencji dla prowincji od obecnych czynników. Obecny wzór jest - o ile mi wiadomo - kłopotliwy zarówno pod względem wymaganej pracy, jak i pod względem otrzymywanych wyników. (W tym sensie, że są to sumy mocno obciążające budżet rządu). Postuluję, aby wszystkie samorządy otrzymywały równe subwencje. Suma przeznaczana na subwencje powinna wynosić 1/10 środków zgromadzonych na koncie Rady Ministrów na początku miesiąca. Zapewne nie będzie kłopotliwym dla NIA, jeśli taki przelew będzie dokonywał się automatycznie.
  2. Sugeruję likwidację przelewów na konto książęce. Od pewnego czasu Dwór otrzymuje najmniejszą możliwą sumę. Jednak jej wyasygnowanie wymaga kolegialnej decyzji RM i - jakże by inaczej - przelewu. Powinniśmy uchwalić, ze dochód Księcia stanowią opłaty za ćwirka oraz opłaty skarbowe za wnioski składane w TK. Równocześnie Książę powinien otrzymać swobodę decydowania o wysokości w/w opłat. Do budżetu książęcego trzeba przesunąć wynagrodzenia dla sędziów TK (to logiczne, skoro JKMość jest jego szefem). Wszystko to w duchu ograniczania ilości przelewów "wewnątrzpaństwowych".
  3. Rada Ministrów nie może na dalszą metę utrzymać takich wydatków, jakie ma w tej chwili. Uważam, że sercowanie artykułów powinno być finansowane z prywatnej kieszeni sercującego. (Wówczas prywatne dotacje dla autora w obecnym kształcie stracą rację bytu). Trudno sobie wyobrazić, aby płacić za aktywność, jaką są komentarze i dlatego RM powinna kontynuować wypłacanie za nie tantiem z budżetu.
  4. Słusznie zauważa JKW Helwetyk, że rządowe dotacje dla inicjatywa nie są od pewnego czasu przyznawane, zresztą samorządy ustanowiły własne, analogiczne programy. Zlikwidujmy zatem państwowe dotacje.

I bodaj czy nie najważniejsza rzecz: nowe podatki. Nie czuję się na siłach, by takowe zaproponować, ale kilka dni temu Roland napisał na FC coś, co wydaje mi się dorzeczne:

- podatek (gruntowy) od ilości gospodarstw prywatnych (np.: w kwocie 3%),
- podatek od nieruchomości (np.: w kwocie 10%) w równych częściach dla prowincji i Rady Ministrów,
- progresywny podatek dochodowy (np.: do 10 000 lt - 5%, do 50 000 lt - 10%, do 100 000 lt - 15%, do 150 000 lt - 20%, do 200 000 lt - 25%, powyżej 200 000lt - 30%),
- podatek obrotowy od obrotu na koncie (np.: obrót 50 000 lt - 5%, obrót 30 000 lt - 10%, obrót 20 000 lt - 15%, obrót poniżej 20 000 lt - 20%),
- liniowy podatek od posiadania instytucji (np.: 10%)


Polecam także uwadze mój artykuł, który pojawi się w "Głosie" za kilka chwil.
markiz Młynek Kawowy

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
M. Kawowy
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Postprzez Helwetyk 22 lip 2015, o 11:14

M. Kawowy napisał(a):Uniezależnienie wysokości subwencji dla prowincji od obecnych czynników. Obecny wzór jest — o ile mi wiadomo — kłopotliwy zarówno pod względem wymaganej pracy, jak i pod względem otrzymywanych wyników.

Nie wiem, kto jest autorem informacji o nakładzie pracy… Wysokość subwencji dla prowincji jest obliczana automatycznie (dół strony).

M. Kawowy napisał(a):Postuluję, aby wszystkie samorządy otrzymywały równe subwencje. Suma przeznaczana na subwencje powinna wynosić 1/10 środków zgromadzonych na koncie Rady Ministrów na początku miesiąca.

Jestem — tak bardzo, jak tylko mogę — przeciwny temu rozwiązaniu. Dziadowskie rządy będą rozkładały ręce w bolesnym geście „spójrzcie, my też nie mamy środków”. Nie jestem również przekonany co do tego, że równa wysokość subwencji jest sprawiedliwym rozwiązaniem — nawet zdając sobie sprawę z oczywistych niedoskonałości obecnych wskaźników.

M. Kawowy napisał(a):Uważam, że sercowanie artykułów powinno być finansowane z prywatnej kieszeni sercującego.

Argument finansowy nie jest wystarczającym (jest raczej słabym) argumentem dla zabijania działającego dobrze oraz motywująco mechanizmu. Już lepszym (ale: nadal złym) rozwiązaniem byłyby serca, które wiążą się wyłącznie z powiadomieniami, bez wymiaru finansowego.

M. Kawowy napisał(a):[…] liniowy podatek od posiadania instytucji (np.: 10%)

O ile rządowi bardzo zależałoby na tym, aby wykonywać znaczną ilość niepotrzebnych przelewów w celu posiadania jak najmniejszej ilości środków na rachunkach instytucjonalnych…

Post Scriptum: Niezmiennie nie widzę w rządowym przedłożeniu likwidacji Funduszu Pracy.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Postprzez Zombiakov 22 lip 2015, o 11:22

M. Kawowy napisał(a):- podatek (gruntowy) od ilości gospodarstw prywatnych (np.: w kwocie 3%),
- podatek od nieruchomości (np.: w kwocie 10%) w równych częściach dla prowincji i Rady Ministrów,
- progresywny podatek dochodowy (np.: do 10 000 lt - 5%, do 50 000 lt - 10%, do 100 000 lt - 15%, do 150 000 lt - 20%, do 200 000 lt - 25%, powyżej 200 000lt - 30%),
- podatek obrotowy od obrotu na koncie (np.: obrót 50 000 lt - 5%, obrót 30 000 lt - 10%, obrót 20 000 lt - 15%, obrót poniżej 20 000 lt - 20%),
- liniowy podatek od posiadania instytucji (np.: 10%)


Jeżeliby pojawiły się podatki w takiej ilości i represyjności to braknie miejsca na cmentarzach.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Postprzez Helwetyk 22 lip 2015, o 11:26

Zombiakov napisał(a):Jeżeliby pojawiły się podatki w takiej ilości i represyjności to braknie miejsca na cmentarzach.

Podatek dochodowy (zwłaszcza progresywny) byłby ciekawy! Niestety, niespecjalnie widzę jego wykonalność bez potężnego wsparcia informatycznego.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Postprzez Roland 22 lip 2015, o 11:34

Jestem dumny, że na rzucanych z rękawa propozycjach ktoś buduje coś! Gdybym tylko wiedział, to bym je jakoś lepiej przygotował.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Postprzez Markus 22 lip 2015, o 11:39

ICF napisał(a):Tak sobie tylko myślę, czy są jakieś wyliczenia? Albo czy będą? Żeby np. zobaczyć, jak klarują się dochody RM z różnych źródeł już po tej reformie. Wtedy następne działania można by już ubierać w przyrównania. :)

Obecnie takich wyliczeń nie ma, co jednak wcale nie oznacza, że ich nie będzie.

M. Kawowy napisał(a):Ośmielam się jednak zauważyć, że projekt nie idzie dość daleko. Jak wiadomo, z budżetem RM są dwa podstawowe problemy: nie domyka się i wymaga mnóstwa pracy (przelewów) od osoby zań odpowiedzialnej. Pisał o tym ostatnio Roland, pisał o tym ostatnio JKW Helwetyk, ja także odbyłem na ten temat kilka rozmów na IRC i Pocztą Konną. Dlatego proponuję kilka zmian w przedstawionym projekcie; proszę, żeby rząd rozważył je jako autopoprawki.

Projekt nie idzie dość daleko z prostej przyczyny — reformujemy system finansowy stopniowo. Wprowadzenie podatku majątkowego uzależnionego od aktywności mieszkańca jest jedynie pierwszym krokiem i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ten krok nie wystarczy, by zapobiec cyklicznym bankructwom kolejnych rządów. Cieszę się, że Prześwietny Pan wraz z Wiernym Obywatelem Rolandem Heachem przedstawili swoje propozycje i niewątpliwie się nad nimi pochylimy, chociaż mamy już ogrom sugestii wewnątrz Rady Ministrów. Pozostaje nam jedynie uzgodnić wspólną wersję, a tego należy spodziewać się już niedługo, zatem proszę się nie obrazić, ale nie będziemy teraz dokonywać autopoprawek, które nijak dotyczą przedstawionych przeze mnie punktów.

Helwetyk napisał(a):Post Scriptum: Niezmiennie nie widzę w rządowym przedłożeniu likwidacji Funduszu Pracy.

Nie od razu Almerę zbudowano, Wasza Książęca Wysokość.
(—) Marc Miquaiasu’un Arped
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Postprzez M. Kawowy 22 lip 2015, o 11:53

M. Kawowy napisał(a): Cieszę się, że Prześwietny Pan wraz z Wiernym Obywatelem Rolandem Heachem przedstawili swoje propozycje i niewątpliwie się nad nimi pochylimy, chociaż mamy już ogrom sugestii wewnątrz Rady Ministrów.

Nie wiem, być może Roland mnie popiera, ale podparłem się nim bez jego formalnej zgody. (Tytułem wyjaśnienia).
markiz Młynek Kawowy

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
M. Kawowy
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Postprzez Roland 22 lip 2015, o 11:57

Cóż ja proponuję, by jakoś tak zbiorowym, kolektywnym wysiłkiem zbudować sprawny i wydajny system fiskalny.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość