Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Pakt Obronny Sarmacja-Angstrem

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Pakt Obronny Sarmacja-Angstrem

Postprzez Sierg 9 cze 2015, o 19:06

Wasza Książęca Mość,
Jaśnie Oświecony Marszałku,
Wysoka Izbo!

Księstwo Sarmacji, jak zapowiadano na konferencjach Rady Ministrów, prowadziło rozmowy z Wszechcaratem Angstrem. Jednym z ich rezultatów jest niniejszy projekt, który chcielibyśmy przedstawić Wysokiej Izbie. Uważamy, że obie strony mogą skorzystać na tej współpracy, zatem zachęcamy Posłów do jego przyjęcia.


Pakt Obronny Księstwo Sarmacji-Wszechcarat Angstrem

Wysokie Układające się Strony:

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ TOMASZ IVO HUGO
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu

oraz

ICH WIELICZESTWA VLADIMIR I KATHERINA VON HOCHENHAUSEROWIE,
w imieniu Wszechcaratu Angstrem

zawierają w dobrej wierze umowę następującej treści:


W połowie drugiej dekady XXI wieku świat polskich mikronacji nie jest bezpiecznym miejscem: ani dla mocarstw, ani dla państw młodych i prężnych. Klonerskie mafie żerujące na coraz to nowych krajach, agresywny militaryzm powodowany pragnieniem kolejnych pikseli na mapie - tym, a także innym zagrożeniom należy przeciwstawiać się solidarnie oraz orężnie.
Dlatego Księstwo Sarmacji i Wszechcarat Angstrem, chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom, pragnąc zdecydowanie bronić racji stanu, granic i suwerenności, a ponadto uznając wspólny rdzeń kulturowy i przywiązanie do tych samych wartości, zawiązują niniejszy Pakt Obronny.

Artykuł 1.


1. Sygnatariusze rozpoznają się wzajemnie jako suwerenne podmioty prawa międzynarodowego.
2. Sygnatariusze wyrzekają się wszelkiej przemocy we wzajemnych stosunkach i deklarują, że będą wszelkimi dostępnymi środkami dążyć do zachowania pokoju oraz zgody pomiędzy oboma państwami.
3. Sygnatariusze zobowiązują się pogłębiać i umacniać współpracę opartą na zasadach przyjaźni, zaufania i wzajemnego szacunku między obu Narodami.

Artykuł 2.


1. Sygnatariusze zobowiązują się do bezzwłocznego udzielenia wszelkiej pomocy i poparcia każdemu Sygnatariuszy, który znajdzie się w stanie działań wojennych.
2. Napaść na dowolnego z Sygnatariuszy będzie traktowana przez pozostałych jako napaść na wszystkich Sygnatariuszy.

Artykuł 3.


1. Celem efektywnego wypełniania zobowiązań, Sygnatariusze powołują Kwaterę Główną Paktu Obronnego.
2. Kwatera Główna koordynuje działania sił zbrojnych Sygnatariuszy. Sygnatariusze mogę przekazać Kwaterze Głównej dowodzenie nad poszczególnymi lub wszystkimi oddziałami swoich sił zbrojnych.
3. W skład Kwatery Głównej wchodzą wojskowi wyznaczeni przez Sygnatariuszy.
4. Szefem Kwatery Głównej jest kolejno przez pół roku przedstawiciel każdego z Sygnatariuszy.
5. Siedzibą Kwatery Głównej jest Grodzisk.

Artykuł 4.


1. Celem prowadzenia wspólnej polityki obronnej, Sygnatariusze powołują Radę Paktu Obronnego.
2. Rada określa wspólne stanowisko Sygnatariuszy w sprawach, które mogą mieć wpływ na wypełnianie zobowiązań niniejszego Paktu.
3. W skład Rady wchodzą głowy państw Sygnatariuszy.
4. Przewodniczącym Rady jest kolejno przez pół roku przedstawiciel każdego Sygnatariuszy.
5. Siedzibą Rady jest Grodzisk.

Artykuł 5.


1. Sygnatariusze powstrzymają się od zawierania z państwami trzecimi umów zawierających zobowiązania mogące wpłynąć na wypełnianie postanowień niniejszego Paktu.
2. Sygnatariusze mogą wyrazić zgodę na dołączenie państw trzecich do ratyfikacji niniejszego Paktu.

Artykuł 6.


Pakt wchodzi w życie tydzień po ratyfikowaniu go przez Sygnatariuszy.


Obrazek

(—) Siergiusz baron Asketil
Avatar użytkownika
 

Re: Pakt Obronny Sarmacja-Angstrem

Postprzez PornoBotka 9 cze 2015, o 19:07

Wysoka Izbo

Otwieram pierwsze czytanie nad paktem, które potrwa do 12 czerwca do godziny 20:00.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Pakt Obronny Sarmacja-Angstrem

Postprzez Laurẽt 9 cze 2015, o 20:31

Wysoka Izbo,

Nie często zabieram głos, ale jeśli mógłbym dodać kilka słów w tej sprawie to chciałbym podkreślić, iż tego typu sojusze według mnie mogą się tylko przysłużyć dla rozwoju międzymikronacyjnych więzi. Dodatkowo uważam, że sojusz będzie miał pozytywny wpływ na prowadzenie polityki zagranicznej z tym państwem.

Z poważaniem
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Pakt Obronny Sarmacja-Angstrem

Postprzez Karolina 10 cze 2015, o 04:42

Jestem za zaproponowanym projektem paktu i uważam, że przysłuży się on nam w rozlicznych kwestiach, jak i pozwoli na rozwinięcie współpracy oraz aktywności w obu krajach.
Karolina Aleksandra

Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Pakt Obronny Sarmacja-Angstrem

Postprzez piwniczak 10 cze 2015, o 08:02

A gdzie jakiś artykuł o wymianie danych wrażliwych mieszkańców (tj. adresy IP) w celu identyfikacji i kontroli, wspomnianego w preambule, kloningu?
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Pakt Obronny Sarmacja-Angstrem

Postprzez Hetman_Gotfryd 10 cze 2015, o 09:48

Wysoka Izbo
Nie jestem przeciwnikiem takiego typu umów, i jak podkreślają moi przedmówcy. Daje nam to możliwość lepszego rozwoju i wzajemnej budowy zdrowych partnerskich relacji międzypaństwowych.
Oczywiście zdaję sobie sprawę że jest to pakt obronny , a zatem szczegóły wykraczające poza tu prezentowany tekst będą osobno omawiane i uzgadniane pomiędzy odpowiednimi organami obydwu państw.
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Obrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Pakt Obronny Sarmacja-Angstrem

Postprzez leszcz 12 cze 2015, o 14:59

Panie Marszałku,
Panie Kanclerzu,
Wysoka Izbo,

jaki jest praktyczny wymiar tej umowy?
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Pakt Obronny Sarmacja-Angstrem

Postprzez MAP 13 cze 2015, o 10:46

christosza napisał(a):A gdzie jakiś artykuł o wymianie danych wrażliwych mieszkańców (tj. adresy IP) w celu identyfikacji i kontroli, wspomnianego w preambule, kloningu?


Taki przepis jest oczywiście słuszny, mamy do czynienia z rzeczywistą potrzebą wprowadzenia takich procedur w obrocie v-miedzynarodowym. Pragnę jednak zwrócić uwagę na potencjalny poważny zgrzyt z prawem realowym - ochrona danych osobowych. Adres IP może być taką daną.

Zdaje się że w ogóle w materii danych osobowych powinniśmy podjąć jako Sarmacja odpowiednie kroki, ponieważ wg. mojej oceny balansujemy na granicy prawa.
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Pakt Obronny Sarmacja-Angstrem

Postprzez M. Kawowy 13 cze 2015, o 11:57

Pozwolę sobie odpowiedzieć, bo byłem z up. rządu odpowiedzialny za rozmowy z Wszechcaratem w tej sprawie.

christosza napisał(a):A gdzie jakiś artykuł o wymianie danych wrażliwych mieszkańców (tj. adresy IP) w celu identyfikacji i kontroli, wspomnianego w preambule, kloningu?

Kloning jest jednym z zagrożeń, na które wskazuje preambuła, by unaocznić, że różowo nie jest. Jednak POSA został pomyślany jako sojusz militarny i przepisy umowy odnoszą się wyłącznie do współpracy armii obu państw, zaś wymiana adresów IP leżała by w kompetencji innych instytucji. Strzelam, że prefektury?

leszcz napisał(a):jaki jest praktyczny wymiar tej umowy?

Bardzo prosty. Jeżeli państwo trzecie wpadnie na pomysł, by wykonać agresywny ruch w naszej części świata, odpowiemy wspólnie z Wszechcaratem Angstrem, a wspólne działanie będzie miało o wiele większe znaczenie, niż działanie każdego z państw osobna. Nie ma roku, by kraje Orientyki i Vaarlandu nie mobilizowały swoich sił zbrojnych. Sprawa Awary pokazała, że my także łatwo możemy się znaleźć w sytuacji, kiedy KSZ będzie musiało udowodnić swoją przydatność.

Osobną sprawą jest to, że instytucje POSA mają swoją siedzibę w Grodzsku, spodziewamy się wyodrębnienia na FC odpowiednich forów i przybycia do nas wojskowych z Angstrem. Dlaczego więcej użytkowników FC oznacza korzyść dla FC nie muszę chyba tłumaczyć.
Ostatnio edytowano 13 cze 2015, o 14:58 przez piwniczak, łącznie edytowano 1 raz
Powód: korekta bbcode
markiz Młynek Kawowy

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
M. Kawowy
 

Re: Pakt Obronny Sarmacja-Angstrem

Postprzez M. Kawowy 13 cze 2015, o 11:59

Ech, ależ skopałem powyższy post, a na sali obrad edycja jest niemożliwa. Proszę Wysoką Izbę, by nie patrzyła na stronę estetyczną mojej wypowiedzi. A ostatnie zdanie powinno brzmieć: Dlaczego więcej użytkowników FC oznacza korzyść dla KS nie muszę chyba tłumaczyć.
markiz Młynek Kawowy

Obrazek
M. Kawowy
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości