Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o blokadzie konta

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o blokadzie konta

Postprzez Karolina 31 mar 2015, o 19:03

Wasza Książęca Mość,
JO Marszałku,
Wysoka Izbo!


Mam zaszczyt zgłosić następujący projekt ustawy.

Art. 1.


Do Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 roku dodaje się art. 7g o brzmieniu:
„1. Prefektura, na wniosek zainteresowanego, bądź w związku z działaniami przewidzianymi prawnie przez organy sprawiedliwości i ścigania, dokonuje blokady konta na czas określony lub nieokreślony.
2. Blokada konta jest jednoznaczna z utratą majątku na rzecz Korony. Znaczki osoby zablokowanej poddawane są licytacji za pośrednictwem Forum Centralnego, przyjmując za cenę wywoławczą 80 proc. wartości rynkowej z profilu znaczka.
3. Osoba, która została zablokowana na własne życzenie, ma możliwość zwrócenia się drogą mailową do Prefekta Generalnego z wnioskiem o odblokowanie konta, nie wcześniej niż miesiąc od czasu zablokowania.”

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie trzy dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Praw.
Karolina Aleksandra

Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o blokadzie konta

Postprzez Aleksander Damian 31 mar 2015, o 20:01

Wasza Książęca Mość,
JO Marszałku,
Wysoka Izbo!Karolina napisał(a):
„1. Prefektura, na wniosek zainteresowanego, bądź w związku z działaniami przewidzianymi prawnie przez organy sprawiedliwości i ścigania, dokonuje blokady konta na czas określony lub nieokreślony.
3. Osoba, która została zablokowana na własne życzenie, ma możliwość zwrócenia się drogą mailową do Prefekta Generalnego z wnioskiem o odblokowanie konta, nie wcześniej niż miesiąc od czasu zablokowania.”
Jeśli dobrze rozumiem - zablokowanie konta ma zależeć od humoru "niezależnego" prefekta, tak? Czy nie lepiej byłoby gdyby blokadę konta na wniosek Prefekta rozpatrzył Trybunał Koronny?
por. Aleksander Damian markiz von Thorn-Chojnacki herbu Illuminatos
Herold Rodu Dom von Thorn
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o blokadzie konta

Postprzez PornoBotka 31 mar 2015, o 20:01

Wysoka Izbo

Otwieram pierwsze czytanie nad nad projektem ustawy, które potrwa do 3 kwietnia 2015 do godziny 20:00.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o blokadzie konta

Postprzez Sierg 31 mar 2015, o 20:26

Wysoka Izbo,

Jeśli dobrze rozumiem - zablokowanie konta ma zależeć od humoru "niezależnego" prefekta, tak? Czy nie lepiej byłoby gdyby blokadę konta na wniosek Prefekta rozpatrzył Trybunał Koronny?

Z całym szacunkiem, ale propozycję dokładania technicznych obowiązków Trybunałowi Koronnemu uważam za nieprzemyślaną i zdecydowanie złą. Pragnę przypomnieć, że już teraz prefektura dokonuje tymczasowego zamknięcia w areszcie na wniosek, a ze wszelkimi humorami (jeżeli takowe kiedykolwiek wystąpiły) można zapoznać się w archiwum. Uprzejmie proszę o nie sugerowanie tego, że prefekci działają w zmowie z kimkolwiek.
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o blokadzie konta

Postprzez Helwetyk 31 mar 2015, o 20:27

Wysoka Izbo,

Co oznacza „w związku z działaniami przewidzianymi prawnie przez organy sprawiedliwości i ścigania”?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o blokadzie konta

Postprzez PornoBotka 31 mar 2015, o 20:39

Wysoka Izbo

Blokada konta obecnie była przeprowadzana w 3 przypadkach:

- Na wniosek zainteresowanego (np Koraba)
- Jako ban konta w wyniku decyzji TK
- Jako wyłącznik kopii / klonów kont
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o blokadzie konta

Postprzez Helwetyk 31 mar 2015, o 20:45

Wysoka Izbo,

PornoBotka napisał(a):Blokada konta obecnie była przeprowadzana w 3 przypadkach:
— Na wniosek zainteresowanego (np Koraba)
— Jako ban konta w wyniku decyzji TK
— Jako wyłącznik kopii / klonów kont

Przesłanka wniosku zainteresowanego jest jasna. Natomiast w pozostałych przypadkach, wynika już (w wystarczającym, jak na nasze potrzeby) stopniu z innych przepisów. Innymi słowy, ze sformułowania „bądź w związku z działaniami przewidzianymi prawnie przez organy sprawiedliwości i ścigania” nie wynika nic konkretnego, a w najgorszym przypadku „prawnie przewidziane działania” ktoś mógłby zinterpretować zdecydowanie nazbyt szeroko.

Jeżeli jednak istnieje faktyczna potrzeba dostosowania przepisów do utrwalonej praktyki, to właściwym miejscem byłyby przepisy dotyczące kary banicji, które — faktycznie — nie uwzględniają blokowania kont („Skazanego na karę banicji usuwa się z Księstwa Sarmacji i wszystkich jego miejsc publicznych. Dane osobowe skazanego usuwa się z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. […]”). Podobnie, jeżeli istnieje faktyczna potrzeba ustawowego potwierdzenia prawa do blokowania zdublowanych kont, to należałoby to stwierdzić wprost.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o blokadzie konta

Postprzez Karolina 1 kwi 2015, o 05:41

Wasza Książęca Mość,
JO Marszałku,
Wysoka Izbo!

Aleksander Damian napisał(a):Jeśli dobrze rozumiem - zablokowanie konta ma zależeć od humoru "niezależnego" prefekta, tak? Czy nie lepiej byłoby gdyby blokadę konta na wniosek Prefekta rozpatrzył Trybunał Koronny?


Rozumiem kontrowersje powiązane z tym punktem, ale dlaczego „niezależność” w cudzysłowie? Jeśli są konkretne zastrzeżenia co do tego, czy obecny Prefekt nie jest pod wpływem czyichś wpływów (ach, to masło maślane), czy też co do jego pracy, być może warto je wyrazić wprost?

Co się tyczy wątpliwości co do tego, czy należy regulować „blokady konta”, być może w tym roku jeszcze nikt nie złożył wniosku o zablokowanie mu konta, jednak przez lata trochę tych próśb się nagromadziło, a razem z nimi i gros niejasności prawnych co do statusu takiego konta. Punkt, który zezwala osobie zablokowanej na własne życzenie na odblokowanie konta, myślę, w pewien sposób wyjaśnia niejasność, kto powinien takie konto odblokowywać i pod jakimi warunkami. Jasne określenie Prefekta jako osoby odpowiedzialnej za blokowanie i odblokowywanie nie pozostawia wątpliwości, do kogo zwracać się z takimi prośbami. A było raz tak, że jeden organ na prośbę danej osoby zablokował jej konto, a po paru miesiącach drugi nie wiedział, dlaczego ta osoba ma zablokowane konto i musiał szukać informacji po ludziach.

Jednocześnie warto zauważyć, że punkt drugi może ograniczyć takie prośby. Czy jest to dobre, czy nie — różnie to można postrzegać, jednak na pewno po wprowadzeniu tego punktu osoba składająca wniosek o zablokowanie jej konta przemyśli to dobrze.

No i co do najbardziej, jak mniemam, kontrowersyjnego punktu, generalnie jak zauważył JKW Romański, i tak rzeczy wymienione w tym przepisie wynikają z innych, nie wiem, czy jest tutaj aż tak szerokie pole na interpretację „działań przewidzianych prawnie”, a zatem w prawie... Chodzi głównie o ustalenie osoby odpowiedzialnej za to i ustalenie, co należy zrobić z majątkiem zablokowanego konta. Jeśli ktoś blokuje konto na własne życzenie, z intencją, aby nigdy nie powrócić do Księstwa, i z pełną świadomością, że może utracić chociażby znaczki, a jednocześnie blokuje tym giełdę znaczków (bo przecież znaczków od osoby zablokowanej nie da się kupić), to być może warto uczynić użytek z tego konta dla Korony.
Karolina Aleksandra

Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o blokadzie konta

Postprzez Helwetyk 1 kwi 2015, o 10:42

Wysoka Izbo,

Intencja mojej wypowiedzi była przeciwna. Moim zdaniem, w tak delikatnej materii potrzeba precyzyjnych sformułowań, to jest jednoznacznego wskazania przypadków, w których blokada powinna mieć miejsce. Zwracam także uwagę na inne następstwa takiej blokady. Proponuję raczej przyjęcie nowelizacji mniej więcej w myśl poniższych zmian Ustawy o prefektach oraz przepisów normujących karę banicji w Kodeksie Sprawiedliwości, zwłaszcza z uwagi na takie zagadnienia, jak: utrata obywatelstwa, utrata sprawowanych funkcji, doprecyzowanie, że powrót nie oznacza odzyskania majątku, jak również spójność przepisów o blokadzie i przepisów o banicji — tożsamych w wymiarze technicznym.

Art. 7g. [Blokada konta]

  1. Prefekt Generalny, na wniosek zainteresowanego, postanawia o blokadzie konta na okres wskazany we wniosku, nie krótszy niż miesiąc, lub na czas nieokreślony. Prefekt Generalny postanawia o blokadzie konta na czas nieokreślony w przypadku stwierdzenia, że konto należy do osoby posługującej się inną tożsamością w Księstwie Sarmacji.
  2. Zablokowany nie może wypowiadać się w miejscach publicznych ani korzystać z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji. Zablokowany z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych oraz nie może ich obejmować w okresie blokady konta. Zablokowany z mocy prawa traci posiadane obywatelstwo sarmackie. Zablokowany nie może uczestniczyć w postępowaniach przed organami władzy publicznej, z zastrzeżeniem przepisu ust. 4.
  3. Prawa i obowiązki majątkowe zablokowanego przechodzą na rzecz Korony, przy czym Korona odpowiada za zobowiązania majątkowe do wysokości nabytych praw. Znaczki zablokowanego podlegają licytacji; przepis art. 7e ust. 5 stosuje się odpowiednio.
  4. Jeżeli blokada konta nastąpiła na wniosek zainteresowanego, Prefekt Generalny postanawia o odblokowaniu konta na jego wniosek, złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wcześniej niż po upływie miesiąca od blokady konta. Odblokowanie konta nie pociąga za sobą powrotu praw i obowiązków majątkowych, o których mowa w ust. 3.

Art. 30. [Banicja]

  1. Przepisy o blokadzie konta stosuje się odpowiednio do skazanego na karę banicji. Skazany na karę banicji, z mocy samego prawa, traci ponadto tytuł arystokratyczny lub szlachecki, ordery i odznaczenia oraz stopień wojskowy.
  2. Karę banicji wykonuje się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się wyroku, chyba że Książę oświadczy, że nie skorzysta z prawa łaski.
  3. Banicja jest dożywotnia. Wobec skazanego na banicję Książę może zastosować prawo łaski.
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o blokadzie konta

Postprzez Hugo 1 kwi 2015, o 10:45

JO Marszałku.
Wysoka Izbo.
JO Posłanko.

Proponuję jeszcze dodać blokadę na wniosek 1/3 aktywnych obywateli, np. w drodze referendum.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości