Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa konstytucyjna o mandacie poselskim dla nowych…

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa konstytucyjna o mandacie poselskim dla nowych…

Postprzez Helwetyk 12 lut 2015, o 08:20

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Wobec nieuzyskania przez Ustawę konstytucyjną o reformie ustroju politycznego Księstwa Sarmacji wymaganej większości głosów, realizując zawarty w niej postulat gwarancji zasiadania w Sejmie przynajmniej jednego nowego obywatela, mam zaszczyt zaproponować przyjęcie następującej nowelizacji:

Ustawa konstytucyjna
o mandacie poselskim dla nowych obywateli

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
  1. Art. 15 ust. 1 („Sejm składa się z nieparzystej liczby posłów, nie mniejszej od pięciu i nie większej od jedenastu”) otrzymuje brzmienie „Sejm składa się z od pięciu do jedenastu posłów”;
  2. Art. 15 ust. 2 („Wybory do Sejmu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym”) otrzymuje brzmienie „Wybory do Sejmu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3”;
  3. Dodaje się art. 15 ust. 3 w brzmieniu „Niezwłocznie po zwołaniu Sejmu na obrady Książę i posłowie, w zarządzonym przez Marszałka Sejmu głosowaniu tajnym w systemie pojedynczego głosu przechodniego, wybierają na okres kadencji Sejmu jednego posła z grona obywateli, którzy otrzymali obywatelstwo po raz pierwszy w okresie 9 miesięcy poprzedzających dzień zwołania Sejmu na obrady”.

Art. 2.

Do posła wybieranego przez Księcia i posłów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące posłów wybieranych w wyborach powszechnych.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk książę Romański,
Poseł na Sejm.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o mandacie poselskim dla nowych…

Postprzez Karolina 12 lut 2015, o 17:38

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam debatę nad projektem ustawy do niedzieli 15 lutego, godz. 23.00.

(—) Karolina diuczessa-hrabina von Lichtenstein
Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, Diuczessa Tysiąclecia, Matka Karmicielka, Patronka Turystyki Pieszej, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o mandacie poselskim dla nowych…

Postprzez Vladimir 12 lut 2015, o 20:59

Wysoka Izbo!

Dlaczego takie rozwiązanie, Wasza Książęca Wysokość?

Dodaje się art. 15 ust. 3 w brzmieniu „Niezwłocznie po zwołaniu Sejmu na obrady Książę i posłowie, w zarządzonym przez Marszałka Sejmu głosowaniu tajnym w systemie pojedynczego głosu przechodniego, wybierają na okres kadencji Sejmu jednego posła z grona obywateli, którzy otrzymali obywatelstwo po raz pierwszy w okresie 9 miesięcy poprzedzających dzień zwołania Sejmu na obrady”.


Czy nie byłoby lepiej, demokratyczniej, gdyby ten poseł był wybierany przez wszystkich obywateli? Tak, żeby miał możliwość przeprowadzenia jakiejś swojej własnej kampanii, żeby mógł zdobyć zaufanie innych?
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o mandacie poselskim dla nowych…

Postprzez Hugo 12 lut 2015, o 21:04

Jaśnie Oświecona Pani Marszałek.
Wasza Książęca Wysokość.
Wysoka Izbo.

Uważam, że umieszczanie takich przepisów - zapewnienie mandatu dla nowych obywateli - w Konstytucji jest przesadą, zwłaszcza jeśli robić to bez ram czasowych, na stałe. O ile samą ideę mandatu dla nowych popieram i mam zamiar zgłosić nowelizację Ordynacji wyborczej, o tyle umieszczania jej w Konstytucji już nie. Oczywiście popieram odejście od nieparzystej liczby posłów, choć wydaje mi się, że ja to poprzednio zgrabniej ująłem. Dodatkowo, co istotne - JKW zapomniał chyba o podwyższeniu górnej granicy liczebności Sejmu: jeśli obecnie jest to 11, to przy mandacie dla nowego obywatela, powinna wynosić 12.

Dlatego zgłaszam dwie poprawki (nie są od siebie uzależnione, a myślę, że chociaż pierwsza zasługuję na poparcie). Proszę też o czynny udział w debacie lub jej skrócenie, ponieważ nie ma sensu, żebym zgłaszał w Lasce Marszałkowskiej wspomnianą poprawkę do Ordynacji, jeśli ta ustawa miałaby wejść w życie.

Poprawka I
Art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Art. 15 ust. 1 („Sejm składa się z nieparzystej liczby posłów, nie mniejszej od pięciu i nie większej od jedenastu”) otrzymuje brzmienie „Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od pięciu i nie większej od dwunastu”;


Poprawka II
W art. 1 skreśla się pkty 2 i 3, pkt 1 staje się treścią art. 1. Skreśla się art. 2, numerację artykułów zmienia się odpowiednio.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Ustawa konstytucyjna o mandacie poselskim dla nowych…

Postprzez Karolina 16 lut 2015, o 17:33

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zamykam debatę i zapraszam na salę głosowań — poprawka nr 1 oraz poprawka nr 2.

(—) Karolina diuczessa-hrabina von Lichtenstein
Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, Diuczessa Tysiąclecia, Matka Karmicielka, Patronka Turystyki Pieszej, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o mandacie poselskim dla nowych…

Postprzez PornoBotka 16 lut 2015, o 20:10

Wysoka Izbo
Pani Marszałek

Jeżeli jest jeszcze możliwosć chciałbym zgłosić następującą poprawkę:

Dodaje się art. 15 ust. 3 w brzmieniu „Niezwłocznie po zwołaniu Sejmu na obrady Książę i posłowie, w zarządzonym przez Marszałka Sejmu głosowaniu tajnym w systemie pojedynczego głosu przechodniego, wybierają na okres kadencji Sejmu jednego posła z grona obywateli, którzy otrzymali obywatelstwo po raz pierwszy w okresie 5 miesięcy poprzedzających dzień zwołania Sejmu na obrady”.


Uważam iż okres 9 miesięcy jest zbyt długi jak na standardy "nowej osoby".
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o mandacie poselskim dla nowych…

Postprzez Karolina 16 lut 2015, o 20:59

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Przyjmuję poprawkę, aczkolwiek proszę na przyszłość o ich zgłaszanie w trakcie debaty. Zarządziłam głosowanie.

(—) Karolina diuczessa-hrabina von Lichtenstein
Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, Diuczessa Tysiąclecia, Matka Karmicielka, Patronka Turystyki Pieszej, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o mandacie poselskim dla nowych…

Postprzez Karolina 16 lut 2015, o 21:12

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Przepraszam za zamieszanie, ale nie zauważyłam wcześniej, że poprawka JO von Levengothona kontrastuje z poprawką Jego Książęcej Mości. W takim razie, jeśli poprawka Jego Książęcej Mości nie zostanie przyjęta, przejdziemy do głosowania nad poprawką JO Posła.

(—) Karolina diuczessa-hrabina von Lichtenstein
Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, Diuczessa Tysiąclecia, Matka Karmicielka, Patronka Turystyki Pieszej, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o mandacie poselskim dla nowych…

Postprzez PornoBotka 16 lut 2015, o 22:13

Wysoka Izbo
Pani Marszałek

Ktos zamknął głosowanie chyba przez przypadek, ale to nieistotne gdyż wycofuje poprawkę.

Po konsultacjach z JKM chciałbym zaproponować za to:

Art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Art. 15 ust. 1 („Sejm składa się z nieparzystej liczby posłów, nie mniejszej od pięciu i nie większej od jedenastu”) otrzymuje brzmienie „Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od siedmiu i nie większej od trzynastu”;


Ma to na celu zmiany w ordynacji gdzie wybieramy parzystą liczbę posłów 6/8/10/12 z wyboru i dodajemy do tego 1 nowego, aby otrzymać nieparzystą wartość.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o mandacie poselskim dla nowych…

Postprzez Karolina 18 lut 2015, o 13:47

PornoBotka napisał(a):Po konsultacjach z JKM chciałbym zaproponować za to:

Art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Art. 15 ust. 1 („Sejm składa się z nieparzystej liczby posłów, nie mniejszej od pięciu i nie większej od jedenastu”) otrzymuje brzmienie „Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od siedmiu i nie większej od trzynastu”;


Ma to na celu zmiany w ordynacji gdzie wybieramy parzystą liczbę posłów 6/8/10/12 z wyboru i dodajemy do tego 1 nowego, aby otrzymać nieparzystą wartość.


Przyznam, że mam wątpliwości, jak postąpić z tą poprawką. Obecnie w Sejmie przechodzi niemalże identyczna poprawka JKM, różniąca się tylko proporcjami. Rozumiem, że poprawka JO była konsultowana z JKM, niemniej JKM swojej poprawki nie wycofał, wobec czego dziwnym byłoby procedowanie nad obiema poprawkami, skoro posłowie w większości nie zagłosowali przeciw Książęcej.

Chyba, żeby zarządzić głosowanie nad poprawką JO i ta poprawka, która będzie miała więcej głosów za, zostanie przyjęta do ostatecznego projektu ustawy...?
Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, Diuczessa Tysiąclecia, Matka Karmicielka, Patronka Turystyki Pieszej, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości