Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o odwołaniach od decyzji w sprawie wydalenia

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o odwołaniach od decyzji w sprawie wydalenia

Postprzez Helwetyk 9 sty 2015, o 10:46

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

W nawiązaniu do debaty nad projektem ustawy zmieniającej definicję cudzoziemca — podniesionego w jej trakcie przez JKW Daniela Łukasza postulatu, aby tej definicji nie zmieniać, za to wprowadzić tryb odwoławczy do Sejmu od decyzji w sprawie wydalenia — oraz w następstwie przyjętego przez posłów koalicji rządowej stanowiska aprobującego tę propozycję, mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej Izbie stosowny projekt ustawy. Propozycja nowych lub zmienionych przepisów została w poniższym projekcie podkreślona. Zarysowania kontekstu być może wymaga treść proponowanego ust. 6 — projekt powtarza analogiczny przepis Kodeksu Sprawiedliwości, w myśl którego „Odbywający karę więzienia może wypowiadać się w Sądzie Koronnym za każdorazową, uprzednią zgodą członka składu orzekającego”.

Ustawa Sejmu nr …
o odwołaniach od decyzji w sprawie wydalenia

Art. 1.

Art. 9 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. („(1) Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego. (2) Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest niepożądany z uwagi na interes publiczny. (3) Kanclerz może wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w terminie trzech dni od dnia jego zamieszkania, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest oczywiście niepożądany z uwagi na interes publiczny (4) Wydalenie jest dożywotnie. Do wydalonego cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o karze banicji.”) otrzymuje brzmienie:

  1. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego.
  2. Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest niepożądany z uwagi na interes publiczny.
  3. Kanclerz może wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w terminie trzech dni od dnia jego zamieszkania, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest oczywiście niepożądany z uwagi na interes publiczny
  4. Od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Sejmu w terminie siedmiu dni od dnia wydania decyzji.
  5. Do cudzoziemca, w stosunku do którego wydano decyzję w sprawie wydalenia, stosuje się odpowiednio przepisy o karze więzienia.
  6. Treść odwołania oraz wypowiedzi wydalonego cudzoziemca w Sejmie podlegają każdorazowej, uprzedniej akceptacji Marszałka Sejmu.
  7. Wydalenie jest dożywotnie. Z chwilą uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydalenia, do wydalonego cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o karze banicji.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk książę Romański,
Poseł na Sejm.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o odwołaniach od decyzji w sprawie wydalenia

Postprzez Helwetyk 9 sty 2015, o 10:46

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Zarządzam pierwsze czytanie, które zakończy się w poniedziałek, 12 stycznia 2015 r., o godzinie 16.00.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o odwołaniach od decyzji w sprawie wydalenia

Postprzez Hugo 9 sty 2015, o 10:58

Wasze Książęce Wysokości.
Wysoka Izbo.

Nie pojmuję dlaczego w przypadku ukarania banicją, ponowne rozpatrzenie sprawy (przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku) rozpoznaje Trybunał Koronny, a w sprawę o wydalenie cudzoziemca angażowany jest Sejm Księstwa Sarmacji. Skoro dotychczasowe przepisy miały zabezpieczać sarmacką społeczność przed trollami, pozwalać na bezbolesne usunięcie niechcianych osób, nie należących do tej społeczności, to czemu łagodząc te przepisy, nadajemy im jakieś specjalne(?) znaczenie? Przecież mamy organ sądowniczy, jakim jest Trybunał Koronny. Nie widzę potrzeby angażowania organu ustawodawczego.

O ile idea mi przypadła do gustu, tak rozwiązania proceduralnego nie popieram.

W związku z tym wnoszę o zmianę ust. 4 i 5, w taki sposób, żeby odpowiednio Sejm zastąpić Trybunałem Koronnym, a Marszałka Sejmu - Marszałkiem Trybunału Koronnego (i Księciem).
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o odwołaniach od decyzji w sprawie wydalenia

Postprzez Helwetyk 9 sty 2015, o 11:23

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Hugo napisał(a):O ile idea mi przypadła do gustu, tak rozwiązania proceduralnego nie popieram. W związku z tym wnoszę o zmianę ust. 4 i 5, w taki sposób, żeby odpowiednio Sejm zastąpić Trybunałem Koronnym, a Marszałka Sejmu — Marszałkiem Trybunału Koronnego (i Księciem).

Intencją JKW Daniela Łukasza było to, aby organem odwoławczym uczynić Sejm. Najlepiej będzie, jeżeli oddam mu głos w tej sprawie, cytując jego wypowiedź: „Tryb odwoławczy byłby wskazany choćby w postaci ustanowienia Sejmu organem wyższego rzędu w tym konkretnym postępowaniu. Z uwagi na zamieszczenie klauzuli generalnej i bardzo szeroki zakres uznania, kontrola sądowoadministracyjna byłaby w warunkach mikronacji zbędnym poszerzeniem zakresu kognicji Trybunału Koronnego” [podkreślenie moje]. Podzielam to stanowisko; zachodzi tu analogia do normy, w myśl której to Sejm ocenia, czy zachodzą przesłanki do pozbawienia obywatelstwa sarmackiego w przypadku postępowania sprzecznego z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej.

Z JKW Danielem Łukaszem różnimy się co do oceny roli, jaką sprawuje Książę w postępowaniu w sprawie o wydalenie cudzoziemca. W jego ocenie, jest to rola organu administracji publicznej; w mojej — rola organu wymiaru sprawiedliwości. Niezależnie jednak od interpretacji procedury, wnoszenie odwołania do Trybunału Koronnego, na którego czele stoi monarcha, bez dodatkowych unormowań dotyczących zastępstwa, sprawiałoby, w najlepszym razie, dość niedobre wrażenie, właśnie z uwagi na klauzulę generalną (z której nie sposób zrezygnować, nie godząc jednocześnie w inne wartości chronione prawem).

W przedmiocie formalnym: skonsultuję się z pozostałymi posłami odnośnie do dopuszczalności poprawki. Wykracza ona poza zakres przedmiotowy projektu, fundamentalnie zmieniając jego „linię przewodnią” i w zasadzie powinna stanowić przedmiot odrębnego przedłożenia.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o odwołaniach od decyzji w sprawie wydalenia

Postprzez Hugo 9 sty 2015, o 12:20

Wasze Książęce Wysokości.
Wysoka Izbo.

Wycofuję swój wniosek.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o odwołaniach od decyzji w sprawie wydalenia

Postprzez Helwetyk 11 sty 2015, o 16:30

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Na podstawie art. 4 ust. 3 Regulaminu Sejmu („Marszałek może skrócić pierwsze czytanie […] w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny”), skracam pierwsze czytanie. Przystępujemy do głosowania.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o odwołaniach od decyzji w sprawie wydalenia

Postprzez Helwetyk 11 sty 2015, o 22:19

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Stwierdzam, że Sejm przyjął projekt ustawy.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości