Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy KS a RP

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy KS a RP

Postprzez Sierg 18 gru 2014, o 16:47

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Przedkładam Wysokiej Izbie Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Palmową, który został podpisany 15 listopada br. w Santiago de Palma. Dokument ten ma na celu potwierdzenie naszej dotychczasowej przyjaźni, która przejawiała się w wielu różnych inicjatywach oraz rozmowach.
Z uwagi na rozwiązanie Sejmu Walnego, a także błąd w Ministerstwie, wniosek o ratyfikację składam dopiero dzisiaj.

Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Palmową
podpisany w Santiago de Palma dnia 15 listopada 2014 roku.


JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ TOMASZ IVO HUGO,
reprezentowany przez
Siergiusza Asketila,
Ministra Spraw Zagranicznych

oraz

JEGO EKSCELENCJA JUAN PABLO MORALES,
w imieniu własnym oraz Republiki Palmowej
zawierają niniejszy traktat:

Art. 1.


1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.


1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne otwierając placówki dyplomatyczne.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Księstwa Sarmacji w Republice Palmowej oraz przedstawicielstwa Republiki Palmowej w Księstwie Sarmacji.

Art. 3.


Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).

Art. 4.


1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 punkt b.

Art. 5.


1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 6.


Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 7.


1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 8.


Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się strony.(—) Siergiusz baronet Asketil,
Minister Spraw Zagranicznych
Avatar użytkownika
 

Re: Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy KS a RP

Postprzez Helwetyk 19 gru 2014, o 11:06

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Zarządzam debatę trwającą do poniedziałku, 22 grudnia 2014 r., godziny 16.00.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy KS a RP

Postprzez PornoBotka 19 gru 2014, o 11:47

Wysoka izbo

Bardzo mnie cieszy przedłożenie tego traktatu. Od dłuższego czasu obserwuję sytuację Republiki Palmowej i z zadowoleniem przyjmuje fakt iż nie padła ona jak większość nowych mikronacji zamiany w państwo pokroju Bielenii.

W związku z powyższym apeluję do panów posłów i pań posłanek o przyjęcie jednogłośnie traktatu.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy KS a RP

Postprzez MAP 19 gru 2014, o 12:30

Wasza Królewska i Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Zgadzam się z Jaśnie Oświeconym przedmówcą. Budowanie przyjaznych relacji z nowymi graczami na arenie międzynarodowej powinno nas cieszyć.

Pozdrawiam obywateli Republiki Palmowej (Palmeńczyków?)!
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy KS a RP

Postprzez Vladimir 19 gru 2014, o 16:55

Jak i moi Przedmówcy nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń wobec traktatu. Jestem za jego przyjęciem.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy KS a RP

Postprzez Helwetyk 19 gru 2014, o 16:58

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

W przypadku pozytywnego stanowiska TPF skrócę debatę i przystąpimy do głosowania.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy KS a RP

Postprzez Karolina 20 gru 2014, o 16:53

Nie widzę przeciwwskazań co do skrócenia debaty. Podpisanie tego traktatu to czysta formalność. Każdy z nas widzi aktywność RLP i to, że jest to wartościowy partner do stosunków, nie mówiąc już o tym, że od dłuższego czasu Sarmaci i tak biorą udział w imprezach organizowanych przez RLP.
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy KS a RP

Postprzez Helwetyk 20 gru 2014, o 16:58

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Skracam debatę. Przystępujemy do głosowania.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy KS a RP

Postprzez Helwetyk 21 gru 2014, o 17:54

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

W związku z oddaniem głosów przez wszystkie posłanki i wszystkich posłów skracam głosowanie. Stwierdzam, że Sejm jednomyślnie wyraził zgodę na zawarcie Traktatu o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Palmową, podpisanego w Santiago de Palma dnia 15 listopada 2014 roku.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości