Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wybór Kanclerza (Sejm LXII kadencji)

Dział urzędowy Sejmu

Wybór Kanclerza (Sejm LXII kadencji)

Postprzez Helwetyk 22 paź 2019, o 19:02

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam postępowanie uchwałodawcze w sprawie przedstawienia przez Sejm wniosku do Jego Książęcej Mości o powołanie Kanclerza Księstwa Sarmacji. Termin zgłaszania kandydatur upłynie 25 października o g. 20.05. W przypadku zgłoszenia przez wszystkich posłów kandydatur lub oświadczeń o braku zamiaru zgłoszenia kandydatury, termin ten ulegnie skróceniu.

• mar. @AJPiastowski
• hr. @AFvTD
• bar. @JanuszekvHP
• bnt @Vann


Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wybór Kanclerza (Sejm LXII kadencji)

Postprzez Filip I Gryf 22 paź 2019, o 19:46

WKM,
WKW Marszałku,
Szanowni Posłowie,


Informuję, iż zgłaszam swoją kandydaturę na urząd Kanclerza.
Obrazek
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff
"miękki książę"

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Baridasu
Starosarmacja
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Wybór Kanclerza (Sejm LXII kadencji)

Postprzez AJ Piastowski 23 paź 2019, o 08:09

Wasza Książęca Mość
Wasza Książęca Wysokość
Wysoka Izbo


Oświadczam, że nie zamierzam zgłaszać kandydatów, oraz nie zamierzam osobiście kandydować na ten zaszczytny urząd.

Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Wybór Kanclerza (Sejm LXII kadencji)

Postprzez AFvTD 23 paź 2019, o 14:57

Wasza Książęca Mość
WKW Marszałku
Szanowni Posłowie

Informuje, że nie zamierzam ubiegać się o urząd Kanclerza.

Z wyrazami szacunku
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
 

Re: Wybór Kanclerza (Sejm LXII kadencji)

Postprzez Helwetyk 25 paź 2019, o 15:22

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W imieniu Sławetnego Konsula bnt. Andronika oraz własnym udzielam poparcia kandydaturze Czcigodnego Januszka bar. von Hippogriffa-Pałasza.

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wybór Kanclerza (Sejm LXII kadencji)

Postprzez Helwetyk 25 paź 2019, o 15:41

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W świetle otrzymania zgłoszeń ze strony wszystkich posłów, skracam termin zgłaszania kandydatur. Zarządzam debatę, która zakończy się w poniedziałek, 28 października 2019 roku, o g. 17.00 — z możliwością jej skrócenia stosownie do przepisów Regulaminu Sejmu.

• mar. @AJPiastowski
• hr. @AFvTD
• bar. @JanuszekvHP
• bnt @Vann


Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wybór Kanclerza (Sejm LXII kadencji)

Postprzez Andronik 25 paź 2019, o 17:30

Wasza Książęca Wysokość,
Szanowni Posłowie!


Czcigodny Januszek baron von Hippogriff-Pałasz okazał się być jedynym urzędnikiem poprzedniego rządu, którego nie dotknęła realioza i który aż do dnia ustanowienia stanu nadzwyczajnego realizował sprawnie swoje obowiązki. Był jedynym łącznikiem Sarmatów z władzami centralnymi. Jest ponadto sprawnym politykiem, samorządowcem, osobą oczytaną i ma moje pełne poparcie w zakresie realizacji założonej sobie wizji polityki zagranicznej.

W obliczu braku innych zgłoszeń, pozostaje mi stwierdzić jedynie, że wybór Czcigodnego Barona jest zwyczajnie jedynym dobrym rozwiązaniem jakie przed nami stanęło. Wnoszę o skrócenie debaty.


/—/ Andronik
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wybór Kanclerza (Sejm LXII kadencji)

Postprzez AFvTD 25 paź 2019, o 18:06

Wasza Książęca Wysokość Marszałku
Szanowni Posłowie

Baron von Hippogriff-Pałasz jak słusznie zauważył mój przedmówca jest wspaniałym politykiem oraz co ważne jedynym kandydatem. Odrzucenie kandydatury Czcigodnego byłoby po prostu głupotą ze strony Sejmu. Jestem w stanie dołączyć się do wniosku o skrócenie debaty, jeżeli kandydat nie ma przed głosowaniem nic do powiedzenia "wyborcom".
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
 

Re: Wybór Kanclerza (Sejm LXII kadencji)

Postprzez Filip I Gryf 25 paź 2019, o 18:15

WKM,
WKW Marszałku,
Szanowni Posłowie,


Dziękuje za słowa i poparcie, jakie zostało już przedstawione na Sali Obrad. Proszę jednak o nieskracanie debaty do czasu, aż wypowiem się w debacie. Mam nadzieję, że do jutra zabiorę głos na dłużej. :)

Dziękuje z góry za zrozumienie.
Obrazek
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff
"miękki książę"

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Baridasu
Starosarmacja
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Wybór Kanclerza (Sejm LXII kadencji)

Postprzez Filip I Gryf 26 paź 2019, o 07:53

Wasza Książęca Mość,
Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Szanowni Posłowie,


W pierwszej kolejności, po raz drugi, pragnę podziękować za udzielenie poparcia mojej kandydaturze. Wiedząc, że moja kandydatura jest jedyną mam nadzieję na udany wybór Kanclerza. Jednak, aby wybór nie był jedynie z "przymusu" obrania jedynego kandydata na tak wysoki urząd postaram się mniej więcej przedstawić swoje plany, zamierzenia, i co najważniejsze proponowany skład Rady Ministrów.

Po pierwsze na pewno postaram się (jak na razie się udaje) być aktywny na stanowisku. Jest to banał, ale jak wiemy bardzo ważny. Realioza lub brak aktywności funkcjonariusza państwowego niesie za sobą wiele poważnych następstw.

Po drugie dokonać uproszczenia lub doprecyzowania pewnych przepisów prawnych. Chodzi głównie o Ustawie o finansach oraz sposobie zastępowania funkcjonariuszy państwowych. Nie chcemy, aby Rada Ministrów prowadziła jedynie poważną biurokrację/papierologię oraz żeby składający wnioski nie musieli dopełniać wszystkich, nie zawsze potrzebnych formalności. Są już planowane zmiany w opłatach urzędowych. Co do 2 punktu chcemy wprowadzić precyzyjne przepisy, które pozwolą na przejmowanie obowiązków innych funkcjonariuszy w chwili, kiedy tenże urzędnik jest nieaktywny bądź go "fizycznie" nie ma.

Po trzecie aktywizacja społeczeństwa oraz narracji poprzez działania odpowiedniego ministra i udzielaniu dotacji na rokujące aktywności/wydarzenia. Czasami potrzebna jest odrobina zachęty lub nagrodzenie aktywnych Sarmatów.

Po czwarte w kwestii polityki zagranicznej aktywizacja przedstawicieli misji dyplomatycznych, stworzenie rzetelnej struktury Korpusu Dyplomatycznego oraz wyjście Sarmacji z pewnego rodzaju izolacjonizmu. Trudno nie zauważyć, że na arenie międzymikronacyjnej Sarmacja w większości jest postrzegana jako mikronacja, która prowadzi politykę "imperialistyczną". Sarmacja, na chwilę obecną, nie ma za wiele sojuszników wśród pozostałych, większych lub mniejszych, uznawanych lub nie mikronacjach, co pokazały ostanie wydarzenia związane z Królestwem Dreamlandu.

Po piąte powrót Prefektury Generalnej pod zarząd Rady Ministrów. Jeden z Ministrów przejął by obowiązki PG. W obecnej sytuacji, kiedy powoli wychodzimy ze stanu wyjątkowego, musimy dążyć do tego, aby urzędy były w miarę możliwości skupione w ręku aktywnych władz, by nie dochodziło do sytuacji, kiedy władza jest w stanie "zamrożenia".

Po szóste pragnę ustosunkować się do "reformy" forum. Doszło już do wielu rozmów na ten temat, więc również postanowiłem włączyć ten postulat do zrealizowania. Jest wiele działów, które można połączyć, zarchiwizować. Wszystko po to, aby forum było bardziej czytelne i przejrzyste. Oraz, aby inicjatywy i cała narracja mogła się "nagłośnić" i dobrze rozwinąć (a nie niestety, kiedy ktoś organizuje inicjatywe i albo ona trwa strasznie długo, albo biorą udział niewiele osób. To samo tyczy się sprawa instytucji w DSG. Mam nadzieję, że przyszła Rada Ministrów będzie w stanie wprowadzić przepisy/regulacje, które pozwolą na swobodę wyboru formy narracji, czy to na forum, czy poprzez artykuły.

Po siódme pragnę przedstawić proponowany skład Rady Ministrów:

— Kanclerz i Minister Spraw Zagranicznych - Januszek von Hippogriff-Pałasz
— Podkanclerzy i Minister Stanu - JKW Helwetyk Romański
— Minister Spraw Wewnętrznych - JKM Laurēt Gedeon I
— Minister Kultury - Sławetny Andronik
— Minister Edukacji Narodowej i Opieki Społecznej - Wielmożny Marceli z Ossolińskich Bordoński
— Minister Informacji - Poważany Santiago Vilarte von Hippogriff
— Minister Sprawiedliwości (Prefekt Generalny) - Czcigodny Severin von Verwaltung


Jak widać na załączonym obrazku skład Rady Ministrów złożony jest z aktywnych Sarmatów mających predyspozycje do pełnienia ww. funkcji. Jednakże liczę na to, że Rada Ministrów nie będzie osamotniona i wielu Sarmatów będzie współpracować z nią.

Na sam koniec nie pozostaje mi nic innego dodać, jak prosić o głos "za" kandydaturą. Jeśli ktoś z Szanownych Posłów bądź z innych Sarmatkt chce zadać pytanie/zabrać głos w debacie to zapraszam. A jeśli nie to proszę o skrócenie debaty.

Kłaniam się nisko.
Obrazek
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff
"miękki książę"

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Baridasu
Starosarmacja
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości