Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o przywróceniu niezależności podatkowej… [18.06]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Ustawa o przywróceniu niezależności podatkowej… [18.06]

Postprzez anglov 10 cze 2018, o 19:20

Wasza Książęca Mość,
Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

reprezentując Królestwo Teutonii, pragnę zgłosić ustawę, której skutkiem wejścia w życie będzie zwolnienie samorządów z opłat podatkowych. Jest to mechanizm, który niegdyś już obowiązywał w Księstwie Sarmacji i sprawdzał się, zniknął jednak w związku z ówczesną polityką rządu. Jak się jednak przekonaliśmy podczas niedawnej debaty, kwestia opodatkowania „nie jest krytyczna”, a propozycję zwiększające dyspensy podatkowe spotkały się też z pozytywnym odbiorem Jego Książęcej Mości, który mimo wszystko jest kojarzony z częstego wykorzystywania swoich prerogatyw. Uznaję więc, że jest ogólna zgoda wobec takich ulg.

Samorządy są instytucjami, w których rodzą się inicjatywy kulturowe. Bardzo często są ich kolebką i to właśnie w tych ośrodkach kreowane są największe z nich. To właśnie samorządy dają podstawy do narracji samorządowej, czy miejskiej i utrwalają swoje dziedzictwo. Inicjatywy często wymagają jednak budżetu. Dla przykładu – w zeszłym roku Teutonia wydała około miliona libertów w ramach rocznicowej zabawy narracyjnej „Atak smoka”. Dzięki polityce „zaróbmy na siebie”, większość kwoty została pokryta z wpływów związanych z uroczystościami, jednak nie przy każdej inicjatywie jest to możliwe. Wobec tego uważam, że proponowana przeze mnie ustawa jest jak najbardziej uzasadniona.

Finanse samorządów spoczywają w rękach osób zaufania publicznego, wybranych przez grupy ludzi mieszkających w danym regionie, z racji swojego stanowiska, współpracujących bezpośrednio z organami centralnymi. Nie są to osoby z przypadku, nie ma więc również obaw o to, iż ustawa będzie stanowić miejsce na jakiekolwiek praktyki związane z próbą ominięcia opodatkowania. Samorządy, razem z innymi uprawnionymi do ulg są instytucjami zaufania społecznego.

Wobec powyższego liczę na pozytywne przyjęcie poniższego projektu ustawy i zaakceptowania go przez Wysoką Izbę.

Ustawa Sejmu nr …
o przywróceniu niezależności podatkowej samorządom


Art. 1.


W ustawie Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833, z późn. zm.), wprowadza się zmianę art. 1 ust. 1 („Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2”) otrzymuje brzmienie „Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych, instytucji nauki i samorządów — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2”.

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o przywróceniu niezależności podatkowej… [15.06]

Postprzez Helwetyk 10 cze 2018, o 19:40

Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie, które zakończy się 15 czerwca 2018 roku o godzinie 21.00. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie pierwszego czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej dwóch posłów. W przypadku chęci dłuższego namysłu nad projektem, proszę o stosowną informację.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o przywróceniu niezależności podatkowej… [15.06]

Postprzez Helwetyk 10 cze 2018, o 20:11

Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!

O ile moje zapytanie do bazy danych jest poprawne, wpływy Rady Ministrów z podatku od prowincji oraz podatku od instytucji prowincji były w ostatnich miesiącach następujące:

  • 66 047,31 Ⱡ — czerwiec 2018 roku (prognoza: 198 141,93 Ⱡ),
  • 225 061,06 Ⱡ — maj 2018 roku,
  • 219 231,27 Ⱡ — kwiecień 2018 roku,
  • 221 413,10 Ⱡ — marzec 2018 roku,
  • 192 418,12 Ⱡ — luty 2018 roku,
  • 198 732,89 Ⱡ — styczeń 2018 roku.

Oznacza to, że miesięczny koszt ustawy dla budżetu Korony można oszacować na co najmniej 200 000 Ⱡ. Będę zobowiązany za stanowisko Rady Ministrów odnośnie do tego, czy jest to koszt do udźwignięcia.

Przyznam, że jestem w tej sprawie rozdwojony. Z mojego punktu widzenia, jako Konsula, aktualny model opodatkowania samorządów, polegający na pobieraniu podatku od samorządów, które potrafią prowadzić gospodarkę finansową, przy jednoczesnym przyznawaniu subwencji tym samorządom, które tego nie potrafią, jest niesprawiedliwy i demoralizujący. Z drugiej strony — kwoty będące przedmiotem przedłożenia nie są, jak podejrzewam, niezauważalne dla budżetu Rady Ministrów.

W sprawie formalnej sygnalizuję, że ustawa wymaga wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, wobec czego przepis ustawy powinien uwzględniać czas niezbędny na wprowadzenie zmian w systemie informatycznym.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o przywróceniu niezależności podatkowej… [15.06]

Postprzez Remigiusz L. 10 cze 2018, o 20:25

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

Dla Starosarmacji obecne podatki nie są wielkim obciążeniem. Choć oczywiście nie mamy nic przeciwko wzbogacaniu się, to jednak poczekamy z zaopiniowaniem projektu do wypowiedzi na ten temat przedstawicieli Rady Ministrów. Jeśli RM stwierdzi, że powyższa ustawa spowoduje zbyt wielkie straty dla finansów centrali, opowiemy się przeciw projektowi.
Chciałbym przy tym zauważyć, że w innej debacie posłowie zarzucali Kanclerzowi, że jego projekt ustawy o płodności nie będzie możliwy do zrealizowania finansowo. Ponieważ wszystkim nam chyba zależy na sukcesie "Boćka" myślę, że nie należy pomniejszać zysków Rady Ministrów, póki te pieniądze są rozsądnie wydawane.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Legat Koronny
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o przywróceniu niezależności podatkowej… [15.06]

Postprzez RCA 11 cze 2018, o 08:01

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

Podejmuję aktywną polemikę w tej debacie z jednego powodu. Byłem inicjatorem i siłą sprawczą wprowadzającą podatek dzienny dla samorządów. Ufam, iż w związku z tym wybaczycie mi, iż na chwilę wstanę z Tronu i przechadzając się między Wami będę ówczesnej modyfikacji bronił. Zaznaczam jednak jedno — jeśli mimo debaty, w wyniku głosowania, Wysoka Izba zmianę przyjmie, podpiszę ją bez zwłoki. Chcę jednak by dyskusja ta obdarta była z niepotrzebnych emocji i nie odbywała się pod tezę, że Książę i tak ją zablokuje. Nie, nie zablokuję. Wierzę w mądrość Sejmu tej kadencji.

Był piękny słoneczny dzień, 14 października 2016 roku, kiedy udałem się z mojego kanclerskiego gabinetu w Srebrnym Rogu na lokalne lotnisko, i poleciałem na posiedzenie Sejmu LII kadencji, podczas którego przedłożyłem Wysokiej Izbie projekt zmian, które wprowadziły rzeczony podatek. Czy też raczej, jak powinienem powiedzieć, załatały lukę prawną, w myśl której samorządy podatków nie odprowadzały w nieskończoność gromadząc na swych rachunkach górę libertów. Na ów dzień łączna kwota libertów znajdująca się na kontach samorządów wynosiła 9 708 274,27 lt. Poza tym istniało wówczas realne ryzyko prowadzenia działań optymalizacyjnych względem innych podmiotów niż samorządy, które to działania również wpływały na brak środków finansowych centrali. W drodze jednej prostej łatki zlikwidowano większość ówczesnych problemów. I co ważne w kontekście projektu — samorządy w najmniejszym choćby stopniu nie ucierpiały na tym rozwiązaniu.

Jeśli bowiem 20 miesięcy temu na kontach samorządów znajdowało się 9,7 mln libertów, to dziś, łącznie, na kontach tych widnieje 7,6 mln. A dość powiedzieć, że niektóre z samorządów podejmowały czynności znacząco środki wydatkując. A mimo to... Starosarmacja 1,58 mln libertów, Teutonia 1,39 mln libertów, Baridas 2,07 mln libertów, Sclavinia 2,24 mln libertów, i najmłodszy w tym gronie Hasseland 0,33 mln libertów. Jeśli podatki szkodzą, i uderzają w możliwości samorządów, to dlaczego nadal na ich kontach, blisko 2 lata po przyjęciu zmiany, widnieje aż 7,6 mln libertów, które to stanowią aż 22% (dwadzieścia dwa procent!) całości libertów pozostających w obiegu?

Przedłożona propozycja spowoduje dwie rzeczy. Po pierwsze z podstawy opodatkowania ucieknie kwota stanowiąca 1/5 dotychczasowej bazy opodatkowania. Podatek w wysokości 0,1% dziennie to przychód RM stanowiący ok. 7600 libertów dziennie, ok. 220 000 libertów miesięcznie. W tym czasie samorządy generują przychody: na tantiemach, na żywieniu, na podatkach lokalnych (te, które je wprowadziły radzą sobie doskonale). Dlaczego zatem mają nie łożyć do wspólnej kasy, z której utrzymywani są urzędnicy, finansowani młodzi mieszkańcy, tantiemy, itd.?

Druga rzecz, którą spowoduje wprowadzenie zmiany może doprowadzić do powstania oaz podatkowych (rajów podatkowych), które aktywnie będą partycypowały w podejmowaniu działań optymalizacji podatkowej jeszcze bardziej tym samym uszczuplając środki z którymi może działać Rada Ministrów. Nasz stary-nowy Kanclerz zapowiedział działania w ramach akcji Bociek, które będą stanowiły ogromne obciążenie budżetu. Czy uszczuplenie z niego kwot na poziomie 220 000 libertów to odpowiedzialne działanie? Czy koszty pozyskiwana nowych mieszkańców i wdrażania ich w życie w kraju ponosić ma sama centrala, czy jest to problem całego kraju i wszystkich jego części?

I na koniec — wraz z wprowadzeniem podatku dziennego dla samorządów rozszerzono i zmieniono zasady działania poduszki finansowej dla samorządów. Gdyby okazało się, że którykolwiek z nich nagle znajduje się w sytuacji, że pozostaje bez środków (czy raczej... ma ich "tylko" tyle, by zmieścić się w granicy do 600 tysięcy), uruchamiane są przepisy z art. 8 ustawy o finansach publicznych, które ustalają, że samorząd ów otrzymuje minimum 100 000 libertów z Centrali. Nigdy dotąd, przez cały okres wspomnianych 20 miesięcy, żaden samorząd, nie musiał z tej poduszki korzystać, nigdy też środki finansowe samorządów nie spadły poniżej kwot, które w jakikolwiek zagrażałyby ich wypłacalności i funkcjonowaniu. Nigdy.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o przywróceniu niezależności podatkowej… [15.06]

Postprzez Konrad Jakub 11 cze 2018, o 14:20

WKW Marszałku,
WKW wnioskodawco,
Wysoki Sejmie,

jeżeli jest to możliwe, chciałbym usłyszeć jeszcze opinię przedstawicieli pozostałych samorządów.

Trzeba pamiętać, że mamy pięć prowincji, co w efekcie prowadzi do tego, że pięciu różnym podmiotom mogą pasować różne regulacje, co widać póki co w tej debacie — o ile Teutonia obawia się o swoje fundusze tak mocno, że przedkłada projekt ustawy o zmianie ordynacji podaktkowej, to znowu Starosarmacji jest to w zasadzie bez różnicy. Projekt ten, podobnie jak odpowiedzi na niego, nie są więc ani jednoznacznie prosamorządowe, ani też antysamorządowe. Są po prostu relatywne, stąd jak pisałem, dobrze byłoby przedstawienie pełnego stanowiska wszystkich namiestników.

Swoje zdanie co do projektu wstępnie mam, ale chciałbym je poddać doprecyzowaniu po spełnieniu powyższej prośby.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o przywróceniu niezależności podatkowej… [15.06]

Postprzez piwniczak 11 cze 2018, o 20:12

WKW Marszałku,

projekt jest jedynie odkręceniem poprzedniej zmiany. Raczej podołamy w ciągu tygodnia-dwóch od wejścia w życie.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Dobry Obywatel
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o przywróceniu niezależności podatkowej… [15.06]

Postprzez Helwetyk 14 cze 2018, o 08:48

Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!

Stosownie do stanowiska Naczelnej Izby Architektury zgłaszam poprawkę do projektu, polegającą na nadaniu art. 2 projektu brzmienia „Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o przywróceniu niezależności podatkowej… [15.06]

Postprzez anglov 15 cze 2018, o 14:52

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,

przyjmuję Waszą poprawkę jako autopoprawkę.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o przywróceniu niezależności podatkowej… [18.06]

Postprzez Helwetyk 16 cze 2018, o 23:24

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Przedłużam pierwsze czytanie projektu do poniedziałku, 18 czerwca 2018 roku, godziny 12.00. Z tego miejsca pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że do tego czasu Rada Ministrów przedstawi swoje stanowisko.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości