Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o uproszczonym odzyskiwaniu obywatelstwa [15.05]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Ustawa o uproszczonym odzyskiwaniu obywatelstwa [15.05]

Postprzez Helwetyk 12 maja 2018, o 13:40

Wysoka Izbo!

Realizując program wyborczy Ruchu Odnowy w Powadze, mam zaszczyt przedłożyć Wysokiemu Sejmowi projekt Ustawy o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego.

Celem regulacji jest umożliwienie samodzielnego, bez konieczności uruchamiania biurokratycznych procedur, odzyskania obywatelstwa sarmackiego przez byłych obywateli w dwóch przypadkach: gdy utrata obywatelstwa nastąpiła z powodu trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym lub gdy pozbawienie nastąpiło z powodu nieoddania głosu w dwóch kolejno po sobie następujących albo pierwszych po nadaniu obywatelstwa wyborach i referendach ogólnokrajowych. W jednym zdaniu: w sytuacji, w której brak obywatelstwa jest skutkiem nieobecności, nie jednoznacznej decyzji o opuszczeniu grona obywateli.

W dogodniejszych okolicznościach można byłoby uznać, że przedłożona Wysokiemu Sejmowi ustawa jest niepotrzebna, wszak odzyskanie obywatelstwa już teraz nie wymaga nadmiernego wysiłku. Odpowiedziałbym na takie stanowisko — w rzeczy samej. Mogą pojawić się głosy, że nie odniesiemy korzyści z obywatela, który jednym kliknięciem odzyska prawa polityczne, a następnie nie będzie aktywny w życiu społeczności. W istocie, tak właśnie będzie. Jeżeli jednak choć paru obywateli wróci do życia w Sarmacji dzięki temu, że nie będzie musiało szukać miejsca składania wniosku, pisać uzasadnienia, czekać na rozpatrzenie podania, i uzna, że chce tak „po prostu” powrócić do naszego grona — cel przedłożonej Wysokiej Izbie ustawy zostanie osiągnięty w całości.

Liczba aktywnych obywateli wynosi obecnie zaledwie trzydziestu czterech, wobec czego wnoszę do Wysokiej Izby o to, aby poparła ten projekt, mając na uwadze to, że każdy, choć najdrobniejszy krok, który choć w teorii pozwoli odwrócić niekorzystny trend demograficzny, jest warty zbadania.

Ustawa Sejmu nr …
o uproszczonym trybie odzyskiwania
obywatelstwa sarmackiego


Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 3 ust. 1 („Wniosek o nadanie obywatelstwa po raz pierwszy składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego”) otrzymuje brzmienie „Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego, z zastrzeżeniem przepisów art. 6a”;
 2. dodaje się art. 6a o tytule „Uproszczony tryb odzyskania obywatelstwa”, w brzmieniu:
  1. Mieszkaniec, który utracił obywatelstwo sarmackie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 lub został go pozbawiony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, może odzyskać obywatelstwo sarmackie, składając w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji podpis pod rotą przysięgi obywatelskiej.
  2. Akt odzyskania obywatelstwa sarmackiego w trybie określonym w ust. 1 podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
  3. Przepisy ustępów poprzedzających nie stoją na przeszkodzie nadaniu obywatelstwa na zasadach i w trybie określonych w art. 3.

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.
 2. Przepisy art. 6a Ustawy o obywatelstwie sarmackim stosuje się do mieszkańców, którzy utracili lub zostali pozbawieni obywatelstwa sarmackiego po 1 stycznia 2014 r.; w przypadku mieszkańców, którzy utracili lub zostali pozbawieni obywatelstwa przed tą datą, przepisy art. 6a ustawy stosuje się, jeżeli w oparciu o dane zgromadzone w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji można ustalić wystąpienie przesłanki odzyskania obywatelstwa w trybie uproszczonym.


Wyszczególnienie zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji: wprowadzenie dodatkowych statusów* w głównej bazie danych, umożliwiających ustalenie przyczyny utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego i stosowna zmiana skryptów oraz rozszerzenie mechanizmu automatycznej publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji postanowień w sprawie obywatelstwa o możliwość publikacji aktów odzyskania obywatelstwa.

_____________________________________________
* 3. Były obywatel — 30 dni nieobecności w systemie informatycznym, 4. Były obywatel — zrzeczenie się obywatelstwa,
5. Były obywatel — brak udziału w wyborach lub referendum, 6. Były obywatel — oświadczenie o opuszczeniu Sarmacji,
7. Były obywatel — pozbawienie obywatelstwa przez Księcia, 8. Były obywatel — przyczyna nieustalona.


Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Marszałek-Senior Sejmu, Konsul Sclavinii, król-senior Baridasu,
dyrektor Mennicy Eldorackiej, były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa

Postprzez Helwetyk 12 maja 2018, o 13:41

Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie projektu Ustawy o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego, które zakończy się 15 maja 2018 roku o godzinie 21.00. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie pierwszego czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej dwóch posłów. W przypadku chęci dłuższego namysłu nad projektem, proszę o stosowną informację.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Marszałek-Senior Sejmu, Konsul Sclavinii, król-senior Baridasu,
dyrektor Mennicy Eldorackiej, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa

Postprzez MarceliDeBO 13 maja 2018, o 11:37

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,


Wielokrotnie podczas swoich publicznych wystąpień wracam do nieodległego momentu przybycia do Księstwa Sarmacji i tak też będzie teraz. Otóż jedną z pierwszych rzeczy formalnych, z którą zetknąć się musiałem siłą rzeczy, było ubieganie się o obywatelstwo. Pamiętam jak niezrozumiałym dla mnie był czas oczekiwania na oficjalne dołączenie do społeczeństwa, a na fali autentycznego zauroczenia Rzeczypospolitą czas ten wydawał się nieskończonością, bowiem wymagania określone w ustawie wypełniłem zdaje mi się od razu.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że rozpatrujemy możliwość zmian w ustawie o obywatelstwie, niejako korzystając z tej okazji przedkładam pod rozwagę Wysokiej Izby dwie poprawki do powyższego projektu, abyśmy w drodze debaty rozważyli odejście od tygodniowego terminu oczekiwania na formalne dołączenie do społeczeństwa. Pierwsza poprawka skraca ten czas do 3 dni a druga wykreśla z przepisu kryterium czasu zamieszkiwania.


Poprawka nr 1
do projektu ustawy o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego

W projekcie ustawy o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego w art. 1 dodaje się pkt. 3 o treści:
"3. art. 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 3 dni i, jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz


Poprawka nr 2
do projektu ustawy o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego

W projekcie ustawy o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego w art. 1 dodaje się pkt. 3 o treści:
"3. art. 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie zamieszkuje Księstwo Sarmacji, jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz
Obrazek
Przewodniczący Rady Nauki
Minister Edukacji i Nauki Konsulatu Sclavinii

Dziekan Collegium Medicum w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Przewodniczący Instytutu Zdrowia Powszechnego
Avatar użytkownika
Rada Nauki
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa

Postprzez Helwetyk 13 maja 2018, o 11:39

Wysoka Izbo!

Poprawkę numer 1 uwzględniam w trybie autopoprawki. Co prawda, wykracza ona poza zakres przedmiotowy projektu, ale najzupełniej realizuje cele, jakie przed projektem zostały postawione. Jednocześnie uważam, że warto zrezygnować zupełnie z okresu oczekiwania przed złożeniem wniosku o obywatelstwo, ograniczając się jedynie do kryterium zamieszczenia co najmniej 10 wypowiedzi w miejscach publicznych.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Marszałek-Senior Sejmu, Konsul Sclavinii, król-senior Baridasu,
dyrektor Mennicy Eldorackiej, były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa

Postprzez piwniczak 14 maja 2018, o 08:06

Wasza Marszałkowska i Książęca Wysokości,

możemy zrealizować projekt na przestrzeni 2 tygodni od przekazania Ustawy do Naczelnej Izbie Architektury. Nie mniej jednak prosiłbym wziąć poprawkę na ilość ustaw, która trafi do realizacji kilka dni po sobie, a także zbliżające się obchody istnienia Księstwa.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Kościół Diuczej Wiary
Korona Księstwa Sarmacji
 

Re: Ustawa o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa

Postprzez Helwetyk 15 maja 2018, o 21:16

Wysoka Izbo!

W związku z zakończeniem pierwszego czytania oraz brakiem głosów odnośnie do potrzeby jego przedłużenia, przedstawiam Wysokiej Izbie projekt ustawy z uwzględnieniem autopoprawki wnioskodawcy (wytłuszczona).

Ustawa Sejmu nr …
o uproszczonym trybie odzyskiwania
obywatelstwa sarmackiego


Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 3 ust. 1 („Wniosek o nadanie obywatelstwa po raz pierwszy składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego”) otrzymuje brzmienie „Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego, z zastrzeżeniem przepisów art. 6a”;
 2. art. 3 ust. 2 pkt 1 („[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 7 dni i, jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”) otrzymuje brzmienie „[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej trzech dni i, jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”;
 3. dodaje się art. 6a o tytule „Uproszczony tryb odzyskania obywatelstwa”, w brzmieniu:
  1. Mieszkaniec, który utracił obywatelstwo sarmackie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 lub został go pozbawiony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, może odzyskać obywatelstwo sarmackie, składając w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji podpis pod rotą przysięgi obywatelskiej.
  2. Akt odzyskania obywatelstwa sarmackiego w trybie określonym w ust. 1 podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
  3. Przepisy ustępów poprzedzających nie stoją na przeszkodzie nadaniu obywatelstwa na zasadach i w trybie określonych w art. 3.

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.
 2. Przepisy art. 6a Ustawy o obywatelstwie sarmackim stosuje się do mieszkańców, którzy utracili lub zostali pozbawieni obywatelstwa sarmackiego po 1 stycznia 2014 r.; w przypadku mieszkańców, którzy utracili lub zostali pozbawieni obywatelstwa przed tą datą, przepisy art. 6a ustawy stosuje się, jeżeli w oparciu o dane zgromadzone w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji można ustalić wystąpienie przesłanki odzyskania obywatelstwa w trybie uproszczonym.


Zarządzam, trwające do 18 maja 2018 r., godziny 22.30, głosowanie nad poprawką bnt. de Bordeaux-Ossolińskiego (po korekcie technicznej), zgodnie z którą art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obywatelstwie sarmackim nada się brzmienie: „[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz” — to jest znoszącą zupełnie wymóg zamieszkania w Księstwie Sarmacji od co najmniej 7 dni przed nadaniem obywatelstwa sarmackiego.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Marszałek-Senior Sejmu, Konsul Sclavinii, król-senior Baridasu,
dyrektor Mennicy Eldorackiej, były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o uproszczonym odzyskiwaniu obywatelstwa [15.05]

Postprzez Helwetyk 18 maja 2018, o 11:38

Wysoka Izbo!

Wobec oddania głosu przez wszystkich posłów, skracam głosowanie nad poprawką, stwierdzam jej przyjęcie oraz zarządzam trwające trzy dni głosowanie nad całością ustawy:

Ustawa Sejmu nr …
o uproszczonym trybie odzyskiwania
obywatelstwa sarmackiego


Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 3 ust. 1 („Wniosek o nadanie obywatelstwa po raz pierwszy składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego”) otrzymuje brzmienie „Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego, z zastrzeżeniem przepisów art. 6a”;
 2. art. 3 ust. 2 pkt 1 („[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 7 dni i, jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”) otrzymuje brzmienie „[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”;
 3. dodaje się art. 6a o tytule „Uproszczony tryb odzyskania obywatelstwa”, w brzmieniu:
  1. Mieszkaniec, który utracił obywatelstwo sarmackie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 lub został go pozbawiony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, może odzyskać obywatelstwo sarmackie, składając w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji podpis pod rotą przysięgi obywatelskiej.
  2. Akt odzyskania obywatelstwa sarmackiego w trybie określonym w ust. 1 podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
  3. Przepisy ustępów poprzedzających nie stoją na przeszkodzie nadaniu obywatelstwa na zasadach i w trybie określonych w art. 3.

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.
 2. Przepisy art. 6a Ustawy o obywatelstwie sarmackim stosuje się do mieszkańców, którzy utracili lub zostali pozbawieni obywatelstwa sarmackiego po 1 stycznia 2014 r.; w przypadku mieszkańców, którzy utracili lub zostali pozbawieni obywatelstwa przed tą datą, przepisy art. 6a ustawy stosuje się, jeżeli w oparciu o dane zgromadzone w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji można ustalić wystąpienie przesłanki odzyskania obywatelstwa w trybie uproszczonym.


Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Marszałek-Senior Sejmu, Konsul Sclavinii, król-senior Baridasu,
dyrektor Mennicy Eldorackiej, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o uproszczonym odzyskiwaniu obywatelstwa [15.05]

Postprzez Helwetyk 20 maja 2018, o 13:26

Wysoka Izbo!

Wobec oddania głosu przez wszystkich posłów, skracam głosowanie oraz stwierdzam, że Sejm przyjął jednomyślnie Ustawę o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, przekazuję ustawę do podpisu Jego Książęcej Mości.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Marszałek-Senior Sejmu, Konsul Sclavinii, król-senior Baridasu,
dyrektor Mennicy Eldorackiej, były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Informacja o podpisaniu ustawy [odz. obywatelstwa]

Postprzez RCA 20 maja 2018, o 16:30

Wasza Książęca Wysokość Panie Marszałku,
Szanowne Prezydium,
Wysoka Izbo.


w odpowiedzi na otrzymaną w dniu dzisiejszym, o godzinie 14:30, uchwaloną przez Sejm Ustawą o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego, działając na podstawie art. 20. ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji informuję, iż ustawę tę zdecydowałem się zatwierdzić, co też niniejszym zaświadczam własnoręcznym podpisem i pieczęcią.

Obrazek


Obrazek
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, etc. etc.

Skontaktuj się z Księciem Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości