Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa konstytucyjna (elastyczność decyzyjna) [22.05]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Ustawa konstytucyjna (elastyczność decyzyjna) [22.05]

Postprzez RCA 15 maja 2018, o 14:46

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

niedawno odbyła się w tym budynku dyskusja o zmianach w zakresie zatwierdzania rozporządzeń, tak Księcia, jak i Rady Ministrów. Padła wówczas rada, ze strony Kanclerza, by Książę podjął starania o dopisanie przepisów, które w myśl nowego brzmienia art. 30 Konstytucji pozwolą na wydawanie rozporządzeń przez Księcia bez potrzeby uzyskiwania specjalnej sankcji ze strony Sejmu. Taki projekt i staranie właśnie podejmuję.

Od razu zaznaczę. Projekt pomija wydawanie rozporządzenia w zakresie kryteriów uznawania mikronacji, nadal pozostawiając sprawę do przedłożenia Wysokiej Izbie. Uznałem, że w materii Polityki Zagranicznej wysoce wskazane jest zachowanie pewnego mechanizmu kontroli.

Projekt natomiast obejmuje trzy inne rodzaje rozporządzeń. Po pierwsze rozporządzenia dotyczące medali, orderów, odznaczeń, tytułów, wsi, itd., czyli mówiąc najprościej związane z książęcym przywilejem uhonorowywania mieszkańców naszego kraju. Wielce problematycznym jest, w moim przekonaniu, przeciąganie pewnych spraw kiedy w tej materii najczęściej pojawiające się zmiany to zmiany kosmetyczne, porządkowe, czy np. ustanowienia nowych orderów i odznaczeń. Ostatnia debata Sejmowa, która dotyczyła tego tematu była, mówiąc najdelikatniej, niemrawa.

Drugie to rozporządzenie dotyczące ilości Asesorów Trybunału Koronnego. Ustawa zasadnicza wprost określa widełki w których Książę, ustalając liczbę ATK, może się poruszać (od 3 do 7), nie ma najmniejszego uzasadnienia dodatkowe ograniczanie tego działania i kolejne potwierdzanie delegacji konstytucyjnej do ustalania tak prozaicznej sprawy jak liczba potencjalnie mogących w TK zasiadać asesorów.

I w końcu trzecia sprawa, jedyna, która nie znajduje się w Konstytucji, to kwestia ustalania wynagrodzeń, wypłacanych przez Księcia członkom Dworu, ambasadorom i NIA. Wynagrodzenia te wypłacane nie są przez Rząd, ani przez Sejm, ani z ich skarbców, a ze skarbca Dworu właśnie. Nie ma najmniejszego uzasadnienia założenie, że osoba zajmująca się finansami Dworu nie będzie postępowała racjonalnie dążąc do zbilansowania wpływów i wydatków ponoszonych przez Skarb. Jednocześnie też obecny model w znaczny sposób utrudnia swobodne zmiany i dostosowywania wynagrodzeń do zmieniającej się sytuacji.

Wobec tego wnoszę do Wysokiej Izby o okazanie Księciu odrobiny zaufania - każda z poruszanych projektem spraw jest już przedmiotem delegacji prawa do podejmowania stosownych decyzji przez Księcia. Nie domagam się nowych praw, nowych uprawnień. Proszę jedynie o umożliwienie elastycznego z tych praw, które posiadam, korzystania.

Ustawa Konstytucyjna
o zwiększeniu elastyczności decyzyjnej Księcia

Artykuł 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. dokonuje się następujących zmian:
  1. w art. 10. dodaje się ust. 4. w brzmieniu "Rozporządzenie, o którym mówi poprzedni ustęp, nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm."
  2. w art. 32g. dodaje się ust. 3. w brzmieniu "Rozporządzenie, o którym mówi poprzedni ustęp, nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm."

Artykuł 2.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:
  1. Art. 7. ust. 3. "Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia." otrzymuje brzmienie: "Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia. Rozporządzenie nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm."
  2. Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.

Artykuł 3.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej [elastyczność decyzyjna]

Postprzez Helwetyk 15 maja 2018, o 14:55

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie projektu Ustawy konstytucyjnej o zwiększeniu elastyczności decyzyjnej Księcia, które zakończy się 22 maja 2018 roku o godzinie 16.00. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie pierwszego czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej dwóch posłów.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej [elastyczność decyzyjna]

Postprzez A0014 15 maja 2018, o 15:10

Tu można mieć skrajne poglądy. Moim zdaniem, w takim przypadku - zaufanie. Podjęcie jakieś głupiej decyzji, to samobójstwo polityczne. I jeśli chodzi o mnie, dałbym na to zielone światło. Tym bardziej, że sejm jest w stanie to wyprostować, jakby się coś złego działo niepokojącego.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej [elastyczność decyzyjna]

Postprzez piwniczak 21 maja 2018, o 10:33

A0014 napisał(a):Tu można mieć skrajne poglądy. Moim zdaniem, w takim przypadku - zaufanie. Podjęcie jakieś głupiej decyzji, to samobójstwo polityczne. I jeśli chodzi o mnie, dałbym na to zielone światło. Tym bardziej, że sejm jest w stanie to wyprostować, jakby się coś złego działo niepokojącego.

Czyli zasadniczo popiera Diuk Ustawę o wzmocnieniu zasady suwerenności Narodu, która pozwoli te polityczne konsekwencje wyciągać? W końcu, wbrew temu co Diuk twierdzi, projekt ten weryfikację sejmową znosi. Co innego gdyby pojawiła się poprawka, która daje Sejmowi możliwość uchylenia rozporządzenia Księcia.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Dobry Obywatel
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna (elastyczność decyzyjna) [22.05]

Postprzez Helwetyk 21 maja 2018, o 11:54

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Nie zgłaszam zastrzeżeń wobec propozycji zniesienia wymogu zatwierdzania przez Sejm rozporządzenia normującego tryb i zasady wynagradzania Księcia oraz członków Dworu Książęcego; nie byłbym jednak sobą, gdybym z uwagi na szczególny charakter Naczelnej Izby Architektury nie podniósł w tym kontekście postulatu tego, aby wynagrodzenia radców NIA zachowały dotychczasowe gwarancje proceduralne co do ich wysokości.

W przedmiocie rozporządzenia normującego liczebność Trybunału Koronnego, Ruch Odnowy w Powadze opowiada się za Trybunałem Koronnym na tyle, na ile to możliwe, niezależnym od innych organów władzy. Przyznam, że nie znajduję dobrego powodu przemawiającego za tym, by skład centralnego konstytucyjnego organu państwa nie był normowany nie dość, że rozporządzeniem podlegającym zatwierdzeniu przez Sejm, to, przede wszystkim, ustawą. Przedmiot regulacji jest w mojej ocenie jak najdalszy od prozaicznego. To — abstrahując od tego, że w moim najgłębszym przekonaniu obecny rozdział Va jest przejawem nadmiernych regulacji rangi konstytucyjnej i zdecydowana większość jego przepisów powinna zostać przeniesiona do ustaw zwykłych.

Jeżeli chodzi o rozporządzenie określające szczegóły nadawania tytułów, lenn i herbów — hierarchia tytułów arystokratycznych i szlacheckich jest na tyle fundamentalna dla społeczności sarmackiej, że w mojej ocenie pozostawienie w tym zakresie współdecydowania Sejmu jest ustrojową koniecznością. Jednocześnie jednak sygnalizuję, że rozporządzenie dotyczące orderów i odznaczeń jest wydawane z upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 14b Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji — i w tym zakresie nie mam zastrzeżeń co do zniesienia wymogu zatwierdzania rozporządzenia przez Sejm.
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa konstytucyjna (elastyczność decyzyjna) [22.05]

Postprzez RCA 21 maja 2018, o 17:14

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo!

Helwetyk napisał(a):Nie zgłaszam zastrzeżeń wobec propozycji zniesienia wymogu zatwierdzania przez Sejm rozporządzenia normującego tryb i zasady wynagradzania Księcia oraz członków Dworu Książęcego; nie byłbym jednak sobą, gdybym z uwagi na szczególny charakter Naczelnej Izby Architektury nie podniósł w tym kontekście postulatu tego, aby wynagrodzenia radców NIA zachowały dotychczasowe gwarancje proceduralne co do ich wysokości.

Jedną z moich pierwszych decyzji było znaczne podniesienie pensji Radców NIA i dotrzymywanie regularności wypłat dla nich. Jestem przekonany, że obawy wszelkie w tym zakresie są bezpodstawne. Jako osoba, która wielokrotnie za budżet państwa/samorządu/teraz zaś dworu odpowiadała znam pojęcia takie jak równowaga budżetowa.

Helwetyk napisał(a):Przyznam, że nie znajduję dobrego powodu przemawiającego za tym, by skład centralnego konstytucyjnego organu państwa nie był normowany nie dość, że rozporządzeniem podlegającym zatwierdzeniu przez Sejm, to, przede wszystkim, ustawą.

A ja owszem, znajduję. Elastyczność i reagowanie na trudności kadrowe. To wystarczający powód. Mityczna kontrola Sejmu z reguły prowadzi, szczególnie w zakresie Trybunału Koronnego, do paraliżu tego organu. Tak jest i obecnie wszakże. Elastyczność, o której mówię pozwala na ta, że Trybunał, właśnie jako organ niezależny od innych organów, mógłby mieć problemy kadrowe rozwiązywane szybciej i prościej. Zniesienie wymogu zatwierdzania tak banalnego elementu jak ilość asesorów to pierwszy krok. Inne to między innymi nowela KppTK, który już dawno powinien ulec znacznemu uproszczeniu. Dwór pracuje nad taką nowelizacją.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna (elastyczność decyzyjna) [22.05]

Postprzez Helwetyk 23 maja 2018, o 15:56

Wysoka Izbo!

W związku z upływem terminu przewidzianego na pierwsze czytanie, zarządzam trwające trzy dni głosowanie nad przyjęciem Ustawy konstytucyjnej o zwiększeniu elastyczności decyzyjnej Księcia.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa konstytucyjna (elastyczność decyzyjna) [22.05]

Postprzez Helwetyk 27 maja 2018, o 12:56

Wysoka Izbo!

Stwierdzam, że Sejm nie przyjął Ustawy konstytucyjnej o zwiększeniu elastyczności decyzyjnej Księcia.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość