Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt - Ustawa Sejmu o reemisji tantiem

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Projekt - Ustawa Sejmu o reemisji tantiem

Postprzez Zombiakov 10 mar 2018, o 00:31

Marszałku,
Wysoka Izbo

Pragnę przedstawić poniższy projekt zmierzający do rozluźnienia polityki finansowej Rady Ministrów oraz zagwarantowania niezakłóconej wypłaty tantiem. Tantiem które w obecnej rzeczywistości i etapie historii naszego Państwa są gwarantem twórczej wolności. To tantiemy sprawiają, że twórca jest niezależny od fochów komisji weryfikacyjnych a nawet od skąpstwa rodaków (acz absolutnie nie sugeruję, że rodacy są skąpi).

Nie będę się rozpisywał gdyż dyskusje o swobodzie emisji liberta oraz sztywnej lub luźnej polityce budżetowej były dopiero co prowadzone w dość dużej ilości.

Ustawa Sejmu nr ... o reemisji tantiem

Art. 1.

W ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dodaje się art. 15a o tytule „Reemisja tantiem”, w następującym brzmieniu:
„1. Do dziesiątego dnia każdego miesiąca dokonywana jest emisja liberta w kwocie równej kwocie tantiem, o których mowa w art. 23, sfinansowanych w miesiącu poprzednim.
2. Liberty wyemitowane na podstawie ust. 1 zasilają budżet Rady Ministrów.”
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Diuk Prokrust Zombiakov
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt - Ustawa Sejmu o reemisji tantiem

Postprzez Konrad Jakub 10 mar 2018, o 17:19

Zarządzam pierwsze czytanie nad projektem Ustawy.

Jednocześnie informuję, że w mojej ocenie projekt kwalifikuje się pod wdrożenie przez Naczelną Izbę Architektury. Wobec tego, informuję niniejszym (co zrobię jeszcze raz drogą PK), że Radcy mogą zgodnie z Regulaminem Sejmu, wydać opinię co do wykonywalności projektu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Brak takiej opinii jest traktowany jako opinia pozytywna (art. 4. ust. 5. i 8. Regulaminu).

W związku z powyższym, ustalam czas debaty na 8 dni, tj. do końca dnia 18 marca. Jeżeli opinia przez NIA zostanie wyrażona wcześniej, a tok debaty to umożliwi, pierwsze czytanie zostanie oczywiście skrócone.

Jeżeli jednak NIA uzna, że proponowane przepisy nie wymagają implementacji w systemie, a procedura emisji liberta może odbywać się w pełni ręcznie (zamiast określonych skryptów czy pół-automatycznych narzędzi dostępnych jako nowa opcja w IPN), przejdziemy do normalnego trybu procedowania projektów ustaw.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc. Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
 

Re: Projekt - Ustawa Sejmu o reemisji tantiem

Postprzez Konrad Jakub 19 mar 2018, o 19:04

Wysoki Sejmie,

NIA nie skorzystała z prawa do ustosunkowania się do projektu, co należy według prawa uznać jako opinię pozytywną. Przedłużam jednocześnie debatę do końca dnia 21 marca — chcę ustosunkować się do projektu jako Kanclerz, odłożyłem to na czas przedstawienia ewentualnej opinii Radców. Po przewidzianym terminie został jeden dzień na debatę, nie zorganizowałem sobie jednak czasu w ten sposób, żeby ustosunkować się do projektu w tym dniu, za co oczywiście przepraszam.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc. Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
 

Re: Projekt - Ustawa Sejmu o reemisji tantiem

Postprzez piwniczak 19 mar 2018, o 22:48

Panie Marszałku,

konstrukcja zawarta w projekcie nie narzuca realizacji rozwiązania w sposób automatyczny. Wskazuje na to chociażby szeroki termin realizacji. Obecnie Rada Ministrów posiada wszystkie potrzebne narzędzia (panel do emisji w ipn, pobieranie csv z transakcjami z konta RM w danym miesiącu; możliwe, że wyliczane statystyki finansowe w IPN też się nadadzą lub nadadzą się po niewielkiej korekcie) do realizacji zadań przewidzianych ustawą. Oczywiście Naczelna Izba Architektury jest otwarta na współpracę i jeśli Rada Ministrów taką potrzebę zgłosi, to postaramy się wspólnie wypracować rozwiązanie automatyczne tego zagadnienia. Nie mniej jednak implementacja lub jej brak nie stoją na przeszkodzie w funkcjonowaniu tejże zmiany uofp, stąd też brak zabrania głosu przez Naczelną Izbę.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Projekt - Ustawa Sejmu o reemisji tantiem

Postprzez Konrad Jakub 20 mar 2018, o 18:06

Informuję, że stanowisko Rządu jest negatywne co do projektu, a to z powodu braku potrzeby istnienia takiej ustawy. Jest tak z dwóch powodów:

1) obecnie nie ma problemu z brakiem pieniędzy, ale z brakiem płynności, a to co innego. Może na odkładanie niesamowitych rezerw brakuje, ale na bieżące sprawy, póki co wystarcza i nic nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej;

2) kwestia ewentualnej likwidacji tantiem finansowanych z budżetu Rady Ministrów nie jest spowodowana czysto finansowanymi czynnikami. Samo twierdzenie że brak finansowania tantiem ze środków publicznych powoduje spadek aktywności, jest równie prawdziwe i prawdopodobne co stwierdzenie, że istnienie finansowania tantiem z budżetu, tę aktywność zabija, co udowadniałem już dawno.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc. Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
 

Re: Projekt - Ustawa Sejmu o reemisji tantiem

Postprzez Konrad Jakub 23 mar 2018, o 13:13

Zarządzam czterodniowe głosowanie nad projektem. Potrwa ono do dnia 27 marca godz. 13:12.

Link: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/608
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc. Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
 

Re: Projekt - Ustawa Sejmu o reemisji tantiem

Postprzez Kristian Arped 27 mar 2018, o 22:34

Wysoka Izbo,

informuję, iż Sejm odrzucił projekt ustawy w głosowaniu.

(—) Kristian Arped
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości