Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Korona v. Nowicki [banicja]

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy

Korona v. Nowicki [banicja]

Postprzez suchy 1 kwi 2012, o 19:14

Wnioskodawca: Prefekt Generalny Mateusz mar. Suszek-Chojnacki (A2715)
Oskarżony: Łukasz diuk Nowicki (A0004)

Wysoki Sądzie,

Według informacji uzyskanych od Jego Książęcej Mości Piotra II Grzegorza oskarżony dnia 27 grudnia 2011 roku uzyskał od JKM hasło do sarmackiego serwera. Mniej więcej dnia 22 marca wykryte zostały przez administrację serwera (w osobie Piotra Mikołaja) nadprogramowe zyski wydobyć w kopalniach należących do diuka Nowickiego, które zaczęły się pojawiać właśnie 27 grudnia. Według skryptu wydobycie nie powinno przekroczyć 20-krotności sprzedaży zboża, której je wygenerowało. Tymczasem w przypadku kopalni należących do oskarżonego zysk z wydobycia przekraczał wielokrotnie tę kwotę. Sytuację tę najlepiej obrazuje tabela (dowód nr 1). Tylko i wyłącznie w kopalniach należących do oskarżonego występowała taka sytuacja. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że sprzedaże zboża Łukasza Nowickiego, Jagody Nowickiej oraz K. D. (konta powiązane z oskarżonym) mają ponad 50% odsetek trafień na kopalnie oskarżonego. Normalny poziom trafień wynosił od 20 do 30%. (dowód nr 2)

Po wykryciu sprawy kanclerz Karakachanow bezzwłocznie podjął kontakt z diukiem Nowickim w celu wyjaśnienia całego zajścia. Po dwóch dniach oskarżony odpisał, zaprzeczając jakoby miał cokolwiek wspólnego z błędnymi wydobyciami. Prosił również o odcięcie mu dostępu do serwera, aby przekonać się, czy i po tym sytuacja będzie się powtarzała. (dowód nr 3 - korespondencja Kanclerza z oskarżonym) Hasła dostępu do serwera zostały zmienione - zyski z wydobyć w kopalniach oskarżonego dalej były o wiele za wysokie. Prefektura wciąż nie podejmowała działań, nie mając pewności co do winy oskarżonego.

Dnia 31 kwietnia przez Piotra Mikołaja został wykryty "backdoor", pozwalający dokonywać jego autorowi zmian na serwerze bez posiadania hasła dostępu. Piotr Mikołaj niezwłocznie dokonał odpowiednich zmian w rzeczonym pliku, dzięki czemu od tej chwili rejestrowane były wszelkie działania podejmowane za jego pomocą. (dokładny opis backdoora i pułapki zastawionej przez PMK, a także jej rezultatów w opracowaniu przez niego napisanym - dowód nr 4)

Dokładny opis rezultatów zastawionej pułapki znajduje się w dowodzie nr 4, dlatego nie zamierzam powielać ich w tym miejscu. Ograniczę się do podsumowania. Zarejestrowane wejście przez backdoor nastąpiło ze zmiennego adresu ip sieci T-Mobile - takiej samej sieci, z której korzysta diuk Nowicki. Z tej sieci korzystał też dnia 1 kwietnia, na co wskazują logi zamieszczone w dowodzie nr 4. W krótkim czasie pomiędzy dokonaną modyfikacją pliku targ.php odpowiedzialnego za wydobycia w kopalniach, a przywróceniem jego oryginalnej treści (od godz. 13.56 do 14.04) miały miejsce dwa wydobycia w kopalniach należących do oskarżonego. Zdaniem Prefektury fakt ten, w połączeniu z siecią, z której korzystano do wejścia przez backdoor, jednoznacznie wskazuje na osobę, która dokonał nieuprawnionych zmian na serwerze - diuka Nowickiego.
Tłumaczy to także gotowość do odcięcia dostępu do serwera wyrażoną przez oskarżonego w korespondencji z Kanclerzem - posiadając tylne wejście nie potrzebował bezpośredniego dostępu. Pozorując chęć współpracy wprowadził także niepewność co do jego winy - próbował mataczyć.

Wysoki Sądzie,

Zdaniem Prefektury działania oskarżonego w zupełności wyczerpały znamiona czynu zabronionego określonego w art. 40 pkt 11 Kodeksu Sprawiedliwości i, w związku ze skalą przestępstwa, wnosi o maksymalny wymiar kary - banicję oraz dodatkowo o orzeczenie przepadku całości kwoty pochodzącej z przestępstwa (na podstawie art. 33 KS).

Materiał dowodowy (wszystko w załącznikach):
1. Tabela przedstawiająca nadprogramowe zyski z wydobyć w kopalniach od 27 grudnia 2011 r. do 26 marca 2012 r.
2. Wydobycia "generowane" przez Łukasza Nowickiego, Jagodę Nowicką i K. D.
3. Korespondencja kanclerza Karakachanowa z Łukaszem Nowickim.
4. Opracowanie opisujące backdoor i pułapkę na nim zastawioną spisane przez Piotra Mikołaja.
Załączniki

dowody-sprawa-kopalniana.pdf
4. Opracowanie opisujące backdoor i pułapkę na nim zastawioną spisane przez Piotra Mikołaja.
(51.5 KiB) Pobrane 121 razy

korespondencja_k-n.pdf
3. Korespondencja kanclerza Karakachanowa z Łukaszem Nowickim.
(39.32 KiB) Pobrane 86 razy

zboze-kd.xlsx
2c. Wydobycia "generowane" przez K. D.
(13.74 KiB) Pobrane 60 razy

zboze-jagoda-nowicka.xlsx
2b. Wydobycia "generowane" przez Jagodę Nowicką.
(15.07 KiB) Pobrane 53 razy

zboze-lukasz-nowicki.xlsx
2a. Wydobycia "generowane" przez Łukasza Nowickiego.
(15.68 KiB) Pobrane 49 razy

tabela-kopalnie-przekraczajace-limit.xlsx
1. Tabela przedstawiająca nadprogramowe zyski z wydobyć w kopalniach od 27 grudnia 2011 r. do 26 marca 2012 r.
(26.89 KiB) Pobrane 59 razy
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Korona vs Nowicki

Postprzez suchy 1 kwi 2012, o 19:16

Wysoki Sądzie,

Informuję również, że na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy o prefektach dokonałem zatrzymania diuka Nowickiego.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Korona vs Nowicki

Postprzez Helwetyk 1 kwi 2012, o 19:29

Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. nadaję bieg sprawie oraz wyznaczam do składu orzekającego:

1) Tomasza Hugo v-hr. Paca — jako przewodniczącego,
2) JKW Michała Feliksa,
3) Michaela diuka von Lichtensteina,
4) Mikołaja mar. Arped-Muzyka.

Powaga zarzutów uzasadnia skład orzekający w podwojonym względem dotychczasowej praktyki składzie. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Księcia.
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Korona v. Nowicki

Postprzez suchy 1 kwi 2012, o 20:10

Wysoki Sądzie,

W punkcie drugim materiału dowodowego zabrakło dwóch porównawczych tabel przedstawiających prawidłowy odsetek generowanych wydobyć (przez markiza Jakoba i pana Winchestera). Załączam je teraz.
Załączniki

zboze-winchester.xlsx
2d. Wydobycia "generowane" przez markiza Jakoba.
(13.77 KiB) Pobrane 47 razy

zboze-jakob.xlsx
2e. Wydobycia "generowane" przez Jeremiasza Winchestera.
(13.69 KiB) Pobrane 40 razy
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Korona v. Nowicki

Postprzez Hugo 3 kwi 2012, o 07:06

Srebrny Róg, 3 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
Przewodniczącego Składu Orzekającego


1. Otwieram Rozprawę z oskarżenia publicznego, złożonego przez Prefekta Generalnego, przeciwko Obyw. Łukaszowi diukowi Nowickiemu (ID A0004).
2. Wzywam Oskarżonego do ustosunkowania się do aktu oskarżenia (posting.php?mode=reply&f=62&t=6202#pr60819 ; posting.php?mode=reply&f=62&t=6202#pr60822) w terminie do 12 kwietnia br. do godz. 14:00
3. Przez wzgląd na stopień skomplikowania sprawy, Sąd wyznacza na biegłego Avrila v-hr. von Levengothona, który do wypowiedzi w niniejszej sprawie zostanie wezwany w terminie późniejszym.

4. Sąd wzywa na świadków niżej wymienione osoby, mające dostęp do baz Złotej Wolności Księstwa Sarmacji
    1) Ivo hr. Karakachanowa,
    2) JKW Piotra Mikołaja,
    3) JKW Mikołaja mar. Wiśnickiego.
Do wypowiedzi w niniejszej sprawie osoby te zostaną wezwane w terminie późniejszym.

5. W terminie określonym w pkt 2 Oskarżony ma prawo złożyć wniosek o powołanie świadków w sprawie, innych niż wymienieni w pkt 4.
6. Ze względu na wagę i stopień skomplikowania niniejszej rozprawy, wprowadza się ZAKAZ wypowiedzi przez osoby nie wezwane wyraźnie do ich przedstawiania. Każda osoba, mogąca posiadać informacje istotne dla niniejsze sprawy, a niewymieniona w pkt 1-4 lub kolejnych ewentualnych powołaniach (na biegłego lub świadka), może złożyć wniosek do Przewodniczącego poprzez PW na Forum Centralnym.
7. Ze względu na wagę i stopień skomplikowania niniejszej rozprawy, zobowiązuje się każdą wezwaną osobę do przedstawiania wypowiedzi w jednym poście, a dzielenie jej na więcej postów lub uzupełnianie w kolejnych, jedynie w uzasadnionych przypadkach.
8. Każde naruszenie powagi Sądu będzie karane w maksymalnym dopuszczalnym wymiarze kar porządkowych.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Korona v. Nowicki

Postprzez Hugo 3 kwi 2012, o 10:35

Srebrny Róg, 3 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
Przewodniczącego Składu Orzekającego


1. Skreśla się z listy świadków hr. Karakachanowa, który został na niej umieszczony z powodu błędnego przekonania Sądu o dostępie do baz.
2. Wzywa się JKW Piotra Mikołaja do przekazania biegłemu v-hr. von Levengothona kopii bazy oraz pliku targ.php.
3. Wzywa się biegłego v-hr. von Levengothona o przygotowanie odpowiedzi na pytania czy w przedmiotowej sprawie, w stosunku do kopalni Oskarżonego:
a) była możliwość, aby były wypłaty ponad 20-krotność zboża?
b) byla możliwość niepobrania podatku? - Sąd o tym powziął wiedzę z urzędu: http://www.sarmacja.org/index.php?p=rejestr,saldo,850,1
c) było prawdopodobne, że odsetek wydobyć Oskarżonego oraz osób z nim związanych w kopalniach "Fundacyjnych" przekraczał 50%?
d) materiał przedstawiony przez Oskarżenie jest zgodny ze wskazaniem bazy danych oraz oddaje opis stanu faktycznego z aktu oskarżenia?
e) biegły potwierdza, że wyłącznie w kopalniach "Fundacyjnych" miały miejsce wydobycia ponad maksimum oraz wydobycia bez podatku?
Do wypowiedzi w Sali rozpraw biegły zostanie wezwany w terminie późniejszym.

Równocześnie, poza Zarządzeniem, Sąd prosi Jego Książęcą Mość, jako autora systemu o przygotowanie odpowiedz na pytania z pktu 3 lit. a-c skierowane do biegłego, jeszcze bez ich zamieszczania w Sali rozpraw.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Korona v. Nowicki

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 3 kwi 2012, o 12:59

ZAŻALENIE

Wysoki Sądzie,

Niniejszym, mając w tym interes prawny, jako naczelny zarządca systemu informatycznego składam zażalenie na postanowienie sądu w sprawie przekazania pliku targ.php oraz bazy danych biegłemu, oraz w ogóle załączenia w/w na potrzeby postępowania dowodowego, albowiem jedynym dysponentem stosownych baz jest pełniony przeze mnie Urząd a Sąd nie jest władny wydać takiego polecenia, bez wskazania okoliczności na jaką ma być ów dowód przeprowadzony, a nadto nie może wymagać stosownego działania od urzędnika dworu, ponieważ ten nie jest dysponentem stosownego materiału dowodowego.

O ile w przypadku pliku targ.php (jak rozumiem w dwóch wersjach) okoliczność tę można jeszcze domniemywać, to proszę o jej sprecyzowanie (w tym zakresie organ decyzyjny, to jest moja osoba, podejmie decyzje które części kodu są istotne) o tyle żądanie dostępu do całej bazy danych jest kuriozalne, albowiem w olbrzymiej większości zawiera ona dane, które nie mają związku ze sprawą.

Co do pliku php dodam, że zawiera on odwołania do licznych funkcji które znajdują się w licznych plikach. Jako autor nie wyrażam zgody, aby ani Sąd ani osoby trzecie, przeze mnie do tego niepowołane mogły swobodnie dysponować kodem, który stanowi moją własność intelektualną.

Na gruncie konstytucji taka sytuacja jest uzasadniona - stąd brak podległości Księcia sądom powszechnym wyrażony chociażby w instytucji nietykalności. Inaczej mówiąc - zasadnym jest zwrócenie się przez Sąd do właściwego urzędu, który dysponuje danymi o charakterze tajnym z wnioskiem o jego udostępnienie, wraz ze wskazaniem okoliczności które mają być dowodzone oraz wskazaniem uzasadnienia takiego wniosku.

Wobec powyższego, proszę do czasu rozpoznania zażalenia, albo uwzględnienia go z urzędu, o zawieszenie wykonania tegoż zarządzenia przewodniczącego składu.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Korona v. Nowicki

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 3 kwi 2012, o 13:04

Wobec okoliczności, iż materiały zostały przekazane - wycofuję zażalenie. Jednocześnie proszę o stosowanie opisanej przeze mnie procedury w przyszłości.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Korona v. Nowicki

Postprzez Hugo 3 kwi 2012, o 16:30

Wasza Książęca Mość!

Proszę przyjąć moje najszczersze przeprosiny. Jako laik nie zdawałem sobie sprawy z zagrożeń płynących z przekazania materiałów biegłemu.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Korona v. Nowicki

Postprzez Hugo 4 kwi 2012, o 07:02

Srebrny Róg, 3 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
Przewodniczącego Składu Orzekającego


1. Wyznacza się na biegłego w niniejszej sprawie Emanuela hr. Śmigło.
2. Wszystkie wcześniej wydane w niniejszej sprawie zarządzenia w miejscach, w których odnoszą się do biegłego, mają zastosowanie także do biegłego wymienionego w pkt 1.
3. Uprasza się Dwór Jego Książęcej Mości o udostępnienie biegłemu hr. Śmigło kopii bazy oraz pliku targ.php, w celu ustalenia odpowiedzi na pytania postawione w pkt 3 zarządzenia viewtopic.php?f=62&t=6202&p=60977#p60922 .
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Następna strona

Powrót do Sąd Koronny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość