Strona 1 z 1

Głosowanie Dekretu o zmianie w Konstytucji art.9 ust.6

PostNapisane: 24 lis 2018, o 20:45
przez Hetman_Gotfryd
Lordzie Regencie
Ledy Koadiutor
Wysoka Izbo!

A) ZARZĄDZENIE:
Na podstawie art. 6. ust. 1. Regulaminu Senatu zarządzam głosowanie nad projektem wymienionym w punkcie B.

B) PROJEKT:
Dekret Regenta / Króla
o zmianie Konstytucji

Art. 1.
W Konstytucji Królestwa Teutonii z dn. 25 października 2018 r., skreśla się art. 9 ust. 6 („Królowi, który objął urząd na podstawie niniejszej Konstytucji nie przysługuje tytuł Króla-Seniora”).
Art. 2
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a nowe brzmienie stosuje się także do Króla wybranego w elekcji, o której mowa w Proklamacji Króla Teutonii z dnia 28 lipca 2018 roku


C) TERMIN:
Głosujemy w terminie 24-30 listopad 2018 roku, włącznie.

D) POUCZENIE:
Głosujemy ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ OD GŁOSU.

Re: Głosowanie Dekretu o zmianie w Konstytucji art.9 ust.6

PostNapisane: 25 lis 2018, o 10:01
przez Vladimir
Głosuję PRZECIW.

Re: Głosowanie Dekretu o zmianie w Konstytucji art.9 ust.6

PostNapisane: 25 lis 2018, o 13:22
przez Joanna Izabela
Głosuję Za.

Re: Głosowanie Dekretu o zmianie w Konstytucji art.9 ust.6

PostNapisane: 25 lis 2018, o 15:07
przez anglov
Głosuję za.

Re: Głosowanie Dekretu o zmianie w Konstytucji art.9 ust.6

PostNapisane: 27 lis 2018, o 14:22
przez VAT
Wstrzymuje się.

Re: Głosowanie Dekretu o zmianie w Konstytucji art.9 ust.6

PostNapisane: 27 lis 2018, o 17:08
przez SdC
Wstrzymuję się

Re: Głosowanie Dekretu o zmianie w Konstytucji art.9 ust.6

PostNapisane: 28 lis 2018, o 12:59
przez AJ Piastowski
Głosuję przeciw.

Re: Głosowanie Dekretu o zmianie w Konstytucji art.9 ust.6

PostNapisane: 29 lis 2018, o 23:46
przez Hetman_Gotfryd
Głosuję PRZECIW

Re: Głosowanie Dekretu o zmianie w Konstytucji art.9 ust.6

PostNapisane: 6 gru 2018, o 20:40
przez Hetman_Gotfryd
Lordzie Regencie
Ledy Koadiutor
Wysoka Izbo!

Na podstawie art. 6 ust. 4 zamykam w dniu 01 grudnia br głosowanie. Dziękuję szanownym Senatorom za udział.

Oddano 7 ważnych głosów z pośród 8 uprawnionych do głosowania:
2 głosy ZA,
3 głosy PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ


Stwierdzam, że Senat Królestwa Teutonii, odrzucił projekt Dekretu Regenta/Króla . Informacją zastała przekazana Lordowi Regentowi - Wojciechowi Hergemon.