Strona 1 z 1

Poprawka diuka Vladimira ik Lihtenštán ws Konstytucji

PostNapisane: 11 paź 2018, o 22:50
przez Hetman_Gotfryd
Wasza Królewska Wysokość
Lordzie Regencie
Lady Koadiutor
Wysoka Izbo!

A) ZARZĄDZENIE:
Na podstawie art. 6. ust. 1. Regulaminu Senatu zarządzam głosowanie nad projektem wymienionym w punkcie B.

B) PROJEKT:

Artykuł 8 [Tron Królewski]
1. Tron Królewski jest elekcyjny.
2. Opróżnienie tronu królewskiego następuje wskutek:
1) śmierci Króla,
2) zrzeczenia się przezeń Tronu,
3) trwałej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych,
4) tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
5) nieprzerwanego opuszczenia Królestwa Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
4. Opróżnienie Tronu Królewskiego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich Senatorów Królestwa.
5. Gdy Tron Królewski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.


C) TERMIN:
Głosujemy w terminie od 12 do 15 października 2018 roku, włącznie.

D) POUCZENIE:
Głosujemy ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ OD GŁOSU.

Re: Poprawka diuka Vladimira ik Lihtenštán ws Konstytucji

PostNapisane: 12 paź 2018, o 06:20
przez Vladimir
Oczywiście głosuję ZA poprawką.

Re: Poprawka diuka Vladimira ik Lihtenštán ws Konstytucji

PostNapisane: 12 paź 2018, o 07:36
przez SdC
Głosuję Za

Re: Poprawka diuka Vladimira ik Lihtenštán ws Konstytucji

PostNapisane: 12 paź 2018, o 08:16
przez anglov
Za.

Re: Poprawka diuka Vladimira ik Lihtenštán ws Konstytucji

PostNapisane: 12 paź 2018, o 08:41
przez Joanna Izabela
Glosuję Za

Re: Poprawka diuka Vladimira ik Lihtenštán ws Konstytucji

PostNapisane: 12 paź 2018, o 16:50
przez kaxiu
Oczywiście głosuję przeciw. Mój projekt jest idealny.

Re: Poprawka diuka Vladimira ik Lihtenštán ws Konstytucji

PostNapisane: 13 paź 2018, o 12:08
przez VAT
Przeciw.

Re: Poprawka diuka Vladimira ik Lihtenštán ws Konstytucji

PostNapisane: 14 paź 2018, o 14:38
przez Hetman_Gotfryd
Wysoka Izbo
Głosuje ZA przyjęciem poprawki.

Re: Poprawka diuka Vladimira ik Lihtenštán ws Konstytucji

PostNapisane: 16 paź 2018, o 12:16
przez Hetman_Gotfryd
Lordzie Regencie
Ledy Koadiutor
Wysoka Izbo!


Na podstawie art. 6 ust. 4 zamykam głosowanie. Dziękuję szanownym Senatorom za udział.

Oddano 7 ważnych głosów z pośród 8 uprawnionych do głosowania:
5 głosy ZA,
2 głosy PRZECIW
0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Stwierdzam, że Senat Królestwa Teutonii przyjął Poprawkę.